Polityka Prywatności

Kliknij tutaj, aby pobrać, wydrukować i przejrzeć umowę.

ILCSI jest zobowiązana do ochrony i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a informacje o tym, jak obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi zostały przedstawione w niniejszym powiadomieniu. Niniejsza Informacja o Ochronie Danych Osobowych podsumowuje jakie dane osobowe są przetwarzane oraz w jaki sposób są przetwarzane i wykorzystywane przez Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft, oraz  ILCSI E-kereskedelmi Kft (każdy z nich jest Administratorem Danych, łącznie "ILCSI" lub "Administratorzy Danych") jako Administratorów Danych oraz w jaki sposób Administratorzy Danych chronią je w związku z przeglądaniem strony internetowej, zakupami w sklepie internetowym lub sklepie Ilcsi Szépségmanufaktúra oraz innymi usługami świadczonymi na Państwa rzecz.

 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy również przetwarzania danych związanych z oficjalnymi platformami mediów społecznościowych ILCSI: Facebook, Instagram, Youtube (www.hu-hu.facebook.com/ilcsibeautifyingherbshungary, www.instagram.com/ilcsi_official/?hl=hu, https://www.youtube.com/user/IlcsiOrganicSkincare). 

Co to są dane osobowe? Dane osobowe to wszelkie informacje lub fragment informacji o Państwu jako osobach fizycznych, które identyfikują Państwa bezpośrednio (np. poprzez imię i nazwisko) lub pośrednio (np. poprzez unikalny identyfikator osobisty). Państwa dane osobowe mogą obejmować na przykład: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. 

 Niniejsza informacja została przekazana zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 95/46/WE (RODO). 

Prosimy kliknąć na poniższe tematy, aby przejść bezpośrednio do nich:

NAZWY I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORÓW DANYCH

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH I DANE KONTAKTOWE

JEŚLI NIE MAJĄ PAŃSTWO UKOŃCZONYCH 18 LAT - INFORMACJE DLA OSÓB PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL, PODSTAWA PRAWNA I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA:

REJESTRACJA

DOSTARCZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA I ZALOGOWANIE SIĘ DO KONTA UŻYTKOWNIKA

ZAKUP PRODUKTÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

ZAMÓWIENIA I WNIOSKI POPRZEZ PROFESJONALNY INTERFEJS STRONY INTERNETOWEJ

PŁATNOŚCI I FAKTUROWANIE, WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWCH

OBSŁUGA KLIENTA, PYTANIA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

OBSŁUGA REKLAMACJI

NEWSLETTER

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KURSAMI I WYDARZENIAMI

ZARZĄDZANIE DANYMI ZWIĄZANYMI Z WYDARZENIAMI I DZIAŁANIAMI

OBSŁUGA WYDARZEŃ

WYŚWIETLANIE "ILCSI COSMETICS" NA STRONIE INTERNETOWEJ

MIERZENIE SATYSFAKCJI KLIENTA

USŁUGA MONITOROWANIA ZAPASÓW

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z NASZYMI KONTAMI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

ŻĄDANIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PRZEZ NAS DANYCH

WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z INCYDENTAMI OCHRONY DANYCH

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH

PRZEGLĄDANIE, COOKIE

DORADZTWO, ROZWÓJ USŁUG, ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE UMOWY

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

DOSTĘP DO DANYCH, ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

ZDJĘCIE PROFILOWE

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

PRAWA I MOŻLIWOŚCI ICH EGZEKWOWANIA  

NAZWY I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORÓW DANYCH

Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft.

Siedziba: H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37, Węgry.

Lokalizacja: H-1021 Budapest, Üdülő út 35. B. ép., Węgry

Numer rejestracyjny firmy: Cg. 01-09-698591

Numer podatkowy: 12688470-2-41

Wspólnotowy numer podatkowy: HU12688470

Zarejestrowany i wpisany przez: Stołeczny Sąd Rejestrowy (Węgry)

Adres e-mail: info@ilcsi.com;

Strona internetowa: www.ilcsi.com

Nasze platformy social media: www.hu-hu.facebook.com/ilcsibeautifyingherbshungary/ , www.instagram.com/ilcsi_official/?hl=hu, https://www.youtube.com/user/IlcsiOrganicSkincare. 

ILCSI E-kereskedelmi Kft.

Siedziba: H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37, Węgry.

Lokalizacja: H-1012 Budapest, Attila út 79. al. 1-3., Węgry

Numer rejestracyjny firmy: 01-09-288142

Numer podatkowy: 25770171-2-41

Wspólnotowy numer identyfikacji podatkowej: HU25770171

Zarejestrowany i wpisany przez: Stołeczny Sąd Rejestrowy (Węgry)

Adres e-mail: w języku węgierskim: ugyfelszolgalat@ilcsi.com; w języku angielskim: customercare@ilcsi.com 

Informujemy, że wyżej wymienieni Administratorzy danych (Ilcsi SZÉPÍTŐ Füvek Biokozmetikai KFT i ILCSI E-kereskedelmi Kft.) tworzą grupę firm, więc mogą przekazywać sobie nawzajem pewne dane osobowe w celach administracyjnych. 

Należy pamiętać, że w przypadku każdej operacji przetwarzania, dla zachowania przejrzystości, wskażemy również oddzielnie, która z powyższych firm pełni rolę głównego administratora dla tej operacji przetwarzania, tj. określa cele i środki przetwarzania lub jest odpowiedzialna za informowanie Państwa i reagowanie na Państwa żądanie dotyczące przetwarzania. O ile nie zostało to wyraźnie wskazane w niniejszej Informacji o prywatności, informacje są przekazywane przez obie firmy. W przypadku, gdy informacja o prywatności odnosi się do grupy spółek, dotyczy to Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT i ILCSI E-kereskedelmi Kft. 

W przypadku niektórych procesów przetwarzania danych wspólnie określają cele i sposoby przetwarzania. Umowa między nimi dotycząca przetwarzania danych jest następująca. Administrator danych wskazany dla każdej operacji przetwarzania jest odpowiedzialny za dostarczenie informacji, o których mowa w art. 13 i 14 GDPR. Administrator danych wskazany dla każdej operacji przetwarzania jest odpowiedzialny za udzielenie odpowiedzi na Państwa wnioski o udzielenie informacji związanych z tą operacją przetwarzania. Mogą Państwo jednak skorzystać ze swoich praw wynikających z GDPR w stosunku do każdego z tych administratorów, wysyłając wiadomość e-mail na adres adatvedelem@ilcsi.com lub korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej. W odniesieniu do wszelkich szkód spowodowanych przetwarzaniem, Administratorzy Danych wymienieni powyżej są solidarnie odpowiedzialni za całą szkodę w celu zapewnienia skutecznego odszkodowania.

Nazwa, adres i dane kontaktowe dostawcy usług hostingowych Google Cloud EMEA Limited (70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia) https://cloud.google.com/ https://cloud.google.com/contact 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH, DANE KONTAKTOWE

Administratorzy danych nie wyznaczyli inspektora ochrony danych zgodnie z przepisami GDPR. Jeśli jednak maja Państwo jakiekolwiek pytania, uwagi lub prawa w związku z przetwarzaniem danych przez którąkolwiek z tych firm, mogą Państwo, wysłać wiadomość e-mail na adres:

e-mail: adatvedelem@ilcsi.com, oraz

w przypadku Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT  pocztą na adres H-1021 Budapest, Üdülő út 37. na Węgrzech, w przypadku ILCSI E-kereskedelmi Kft. pocztą na adres H-1021 Budapest, Üdülő út 37. na Węgrzech. 

ZMIANA INFORMACJI O PRYWATNOŚCI

Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT i ILCSI E-commerce Ltd. zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności - w przypadku zmiany Polityki Prywatności zamieścimy informację na stronie internetowej. Zmiana niniejszej Polityki Prywatności będzie obowiązywać od dnia zamieszczenia jej na stronie internetowej. 

JEŚLI NIE MAJĄ PAŃSTWO UKOŃCZONYCH 18 LAT - INFORMACJE DLA OSÓB PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA

Warto wiedzieć, że rejestracja na stronie, założenie konta osobistego lub zawodowego (kosmetyczka lub student kosmetologii) oraz dokonywanie zakupów w sklepie internetowym jest możliwe tylko wtedy, gdy mają Państwo ukończone 18 lat. Jeśli nie mają Państwo ukończonych 18 lat, prosimy o zwrócenie się o pomoc w korzystaniu ze strony internetowej do rodzica lub opiekuna. Osoby poniżej 16 roku życia, powinny zgłosić się do rodzica o pomoc w korzystaniu z tych interfejsów, zanim zaakceptują pliki cookie lub zapiszą się do newslettera, i wspólnie wypełnić informacje wymagane na tych interfejsach.

Dla rodziców: na stronie internetowej dostępne są różne usługi. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą rejestrować się na stronie internetowej ani samodzielnie zamawiać produktów lub usług w sklepie internetowym. W przypadku osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia prosimy zatem rodziców o samodzielne złożenie zamówienia. Ten punkt dotyczy również osób, wobec których wydano nakaz opieki, całkowity lub częściowy, z niepełną zdolnością do czynności prawnych. Tylko osoby powyżej 16 roku życia mogą zapisać się na newsletter lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, dlatego w przypadku osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia prosimy rodziców o wyrażenie na to zgody i w miarę możliwości wspólne podanie wymaganych danych.

ZAKRES, CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej znajduje się tabelę zbiorczą dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych, która zawiera ważne informacje o tym, który administrator zbiera Państw dane osobowe, w jakich celach, do jakiego przetwarzania, jaka jest podstawa prawna przetwarzania oraz jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane.

Informujemy, że w niektórych przypadkach Administratorzy Danych mogą również w ramach naszej działalności korzystać z usług podmiotów przetwarzających dane na podstawie zawartej z nimi umowy, a odbiorcy ci są związani obowiązkiem zachowania poufności i ochrony danych. Dane osobowe mogą być również ujawniane innym odbiorcom, np. w przypadku dochodzenia Państwa roszczeń prawnych właściwemu sądowi, organowi ochrony konsumentów, organowi pojednawczemu. Dane osobowe mogą być również ujawnione na żądanie organu władzy publicznej, sądu lub innego organu publicznego. W celu zachowania przejrzystości będziemy również wskazywać odrębnie dla każdej operacji przetwarzania, do jakich podmiotów przetwarzających lub odbiorców będą przekazywane Państwa dane i w jakich celach.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o informacji, konieczność obowiązkowego przetwarzania na podstawie obowiązku prawnego będzie poddawana przeglądowi co 3 lata - chyba że odpowiednie przepisy określają okres przetwarzania lub inny okres przeglądu. Dokumentacja zawierająca okoliczności i wyniki przeglądu będzie przechowywana przez dziesięć (10) lat po przeprowadzeniu przeglądu, na podstawie tego samego przepisu prawa.

1. REJESTRACJA

1.1. REJESTRACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH

W przypadku danych związanych z rejestracją użytkowników indywidualnych, administratorem danych jest ILCSI E-commerce Ltd.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Aby zarejestrować się w witrynie jako użytkownik indywidualny, w ramach procesu rejestracji można utworzyć konto użytkownika indywidualnego, na przykład w celu ułatwienia zakupów. Należy pamiętać, że rejestracja nie jest wymagana do dokonywania zakupów w sklepie internetowym, użytkownik może swobodnie zdecydować, czy chce zarejestrować się w celu dokonania zakupu, czy też utworzyć konto użytkownika indywidualnego w ramach procesu rejestracji w celu ułatwienia przyszłych zakupów.

Podmioty danych, których dotyczy przetwarzanie: użytkownicy indywidualni, którzy chcą założyć indywidualne konto na stronie internetowej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy te dane osobowe:

·       adres e-mail

·       hasło wybrane i wprowadzone podczas rejestracji

·       nazwisko, imię,

·       typ skóry (opcjonalnie),

·       data urodzenia (opcjonalnie)

·       w przypadku rejestracji konta w mediach społecznościowych, imię i nazwisko, adres e-mail powiązany z profilem Google lub Facebook

Udzielenie zgody.

(art. 6 ust. 1 lit. a GDPR)

 

Zaznaczając odpowiednie puste pole (checkbox), wyrażają Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez ILCSI E-commerce Ltd. zgodnie z niniejszym punktem w celu rejestracji jako użytkownik indywidualny naszej strony internetowej. Macie Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 

Co 3 lata dokonujemy przeglądu zarządzania danymi, który obejmuje aktualizację danych na stronie.

 Co się stanie, jeśli nie podadzą Państwo informacji?

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli ich nie otrzymamy, nie będzie można zarejestrować się i utworzyć konta użytkownika indywidualnego. Adres e-mail jest wymagany do potwierdzenia rejestracji, a hasło jest wymagane do bezpiecznego dostępu do konta. Podanie imienia i nazwiska pomoże nam na identyfikację. W przypadku rejestracji za pomocą profilu w mediach społecznościowych, dane profilu są wymagane do identyfikacji użytkownika. Informacje opcjonalne są wymagane do korzystania z funkcji udogodnień dostępnych przy rejestracji, jeśli zostaną podane, będą mogli Państwo skorzystać z niektórych funkcji udogodnień (np. życzenia urodzinowe, rekomendacje dotyczące typu skóry).

Jak usunąć swoje dane: Dane osobowe zostaną usunięte po wycofaniu zgody. Należy pamiętać, że w celu ochrony prywatności naszych użytkowników i zapewnienia dokładności danych, będziemy dokonywać przeglądu zarządzania danymi co 3 lata, podczas którego poprosimy o aktualizację danych - w której mogą Państwo zdecydować się na zachowanie rejestracji.

Komu udostępniamy Państwa dane? W ramach ILCSI E-commerce Ltd. dostęp do Państwa danych mogą mieć upoważnieni, dedykowani pracownicy, a same dane osobowe będą przekazywane do następujących podmiotów przetwarzających dane i w celach wskazanych poniżej:

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IrlandiaDla sklepu internetowego i strony internetowej świadczy nam usługi hostingowe.
BIG FISH Internet Technology Ltd.H-1066 Budapeszt, Nyugati tér 1-2.Prowadzi dla nas sklep internetowy i stronę internetową.
Mailjet SAS

Siedziba główna w Paryżu

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paryż

Świadczy usługę związaną z opracowywaniem i dystrybucją mailingów systemowych sklepu internetowego oraz newsletterów. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

Ilcsi CLEANING LIGHTS Biocosmetic Ltd.

H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37., Węgry

 

Grupa biznesowa
MiniCRM Zrt.

H-1075 Budapeszt, Madách Imre út 13-14, Węgry

Udostępnienie systemu zarządzania klientami.
ZeroTime Services Ltd.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., Węgry

Świadczy dla nas usługi hostingowe dla danych archiwalnych sklepu internetowego i strony internetowej.
Color and Code Ltd.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., Węgry

Świadczy dla nas usługę operacyjną w zakresie zarchiwizowanych danych sklepu internetowego i strony internetowej.

Aut O'Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlandia

W przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.

Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

W przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.

1.2. REJESTRACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH - KOSMETYCZEK I STUDENTÓW KOSMETOLOGII

W przypadku danych związanych z rejestracją użytkowników profesjonalnych, administratorem danych jest ILCSI E-commerce Ltd.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Jeśli świadczą Państwo usługi kosmetyczne, są studentami kosmetologii bądź naszym dystrybutorem, aby móc zarejestrować się jako profesjonalny partner na naszej stronie internetowej (rejestracja kosmetyczki lub studenta kosmetologii). W ramach rejestracji konta profesjonalnego można skorzystać z naszych usług świadczonych na rzecz naszych kosmetyczek na naszej stronie internetowej.  Należy pamiętać, że rejestracja dla profesjonalnego interfejsu użytkownika zostanie zweryfikowana i będzie aktywna po zatwierdzeniu.

Osoby, których dane dotyczą: profesjonalni użytkownicy, którzy chcą założyć profesjonalne konto użytkownika na stronie internetowej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy te dane osobowe:

·       Nazwisko

·       imię

·       adres e-mail

·       numer telefonu

·       nazwę użytkownika i hasło wybrane i podane podczas rejestracji

·       data urodzenia (opcjonalnie)

·       nazwa przedsiębiorcy i numer podatkowy (w przypadku, gdy nie trzeba go wpisywać, zostanie zapisany automatycznie)

·       dla rejestrujących się spoza Węgier, zaświadczenie o statusie studenta dla studentów, certyfikat kosmetyczki i certyfikat przedsiębiorcy, certyfikat firmy (opcjonalnie) dla kosmetyczek, certyfikat przedsiębiorcy i inne dokumenty potwierdzające rejestrację, certyfikat firmy (opcjonalnie) dla sprzedawców detalicznych

·       w przypadku kosmetyczek: numer karty klienta (dla węgierskich kosmetyczek), nazwa i adres salonu kosmetycznego, numer telefonu, strona internetowa, adres e-mail

 

Udzielenie zgody.

(art. 6 ust. 1 lit. a GDPR)

 

Zaznaczając odpowiednie puste pole (checkbox), wyrażają Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ILCSI E-commerce Ltd. zgodnie z niniejszym punktem w celu rejestracji jako profesjonalny użytkownik naszej strony internetowej. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 

Odpis dyplomu jest wymagany tylko do zatwierdzenia rejestracji i zostanie usunięty zaraz po zatwierdzeniu.

Co 3 lata dokonujemy przeglądu zarządzania danymi, który obejmuje aktualizację danych.

 

Co się stanie, jeśli informacje nie zostaną podane?

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak nie zostaną podane rejestracja jako użytkownik profesjonalny nie będzie możliwa. Imię, nazwisko, nazwa firmy i numer podatkowy są wymagane w celu identyfikacji, numer telefonu w celu kontaktu, adres e-mail w celu potwierdzenia rejestracji oraz nazwa użytkownika i hasło w celu bezpiecznego dostępu do konta. W przypadku rejestracji kosmetycznej, numer karty klienta i dane salonu kosmetycznego są wymagane w celu weryfikacji uprawnień do rejestracji w profesjonalnym interfejsie na węgierskiej stronie internetowej, a w tym samym celu dane dotyczące działalności gospodarczej lub statusu studenta w przypadku rejestracji spoza Węgier. Prosimy zamaskować dane na przesłanej kopii dyplomu, które nie są istotne dla zatwierdzenia rejestracji, istotne dane to: imię i nazwisko kosmetyczki, fakt kwalifikacji kosmetycznej, numer certyfikatu. Dane opcjonalne są niezbędne do korzystania z udogodnień dostępnych przy rejestracji, przy ich podaniu będzie można skorzystać z niektórych udogodnień (np. życzenia urodzinowe, zalecenia dotyczące typu skóry).

Jak usunąć dane: Dane osobowe zostaną usunięte po wycofaniu zgody. Poprosimy o kopię dyplomu tylko w celu zatwierdzenia rejestracji i usuniemy ją zaraz po zatwierdzeniu. Należy pamiętać, że w celu ochrony prywatności naszych użytkowników i zapewnienia dokładności danych, będziemy dokonywać przeglądu zarządzania danymi co 3 lata, podczas którego poprosimy o aktualizację danych - będzie ona obejmować oświadczenie, że chcą Państwo zachować swoją rejestrację.

Komu udostępniamy Państwa dane?  W ramach ILCSI E-commerce Ltd. dostęp do Państwa danych mogą mieć upoważnieni, dedykowani pracownicy, a same dane osobowe będą przekazywane do następujących podmiotów przetwarzających dane i w celach wskazanych poniżej:

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IrlandiaDla sklepu internetowego i strony internetowej świadczy nam usługi hostingowe.
BIG FISH Internet Technology Ltd.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.Prowadzi dla nas sklep internetowy i stronę internetową.
Mailjet SAS

Siedziba główna w Paryżu

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paryż

Świadczy usługę związaną z opracowywaniem i dystrybucją mailingów systemowych sklepu internetowego oraz newsletterów. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

Ilcsi CLEANING LIGHTS Biocosmetic Ltd.

Siedziba: H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37, Węgry.

 

Grupa biznesowa

MiniCRM Zrt.

H-1075 Budapest, Madách Imre út 13-14, WęgryUdostępnienie systemu zarządzania klientami.

ZeroTime Services Ltd.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., WęgryZapewnia nam usługi hostingowe dla sklepu internetowego i danych archiwalnych strony.

Color and Code Ltd.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., WęgryŚwiadczy dla nas usługę operacyjną w zakresie zarchiwizowanych danych sklepu internetowego i strony internetowej.

Aut O'Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, IrlandiaW przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.

Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

W przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.
lokalny przedstawiciel lub dystrybutor weryfikacja kwalifikowalności do rejestracji

2. ZAPEWNIENIE KONTA UŻYTKOWNIKA I DOSTĘPU DO KONTA UŻYTKOWNIKA

2.1. UDOSTĘPNIENIE INDYWIDUALNEGO KONTA UŻYTKOWNIKA I DOSTĘPU DO KONTA UŻYTKOWNIKA

W zakresie danych związanych z dostępem do indywidualnego konta użytkownika oraz świadczeniem usług indywidualnego konta użytkownika, administratorem danych jest ILCSI E-commerce Kft.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Jeśli jesteś użytkownikiem indywidualnym - w celu umożliwienia zalogowania się na indywidualne konto utworzone podczas rejestracji lub w celu wykorzystania indywidualnego konta, np. w celu ułatwienia dokonywania zakupów w przyszłości, np. poprzez wykorzystanie funkcji "dodaj ponownie do koszyka".

Podmioty danych: podmiotami danych są użytkownicy indywidualni, którzy założyli na stronie internetowej konto użytkownika indywidualnego.

Mają Państwo swobodę decydowania o tym, jakie dane zamieszczają Państwo na swoim koncie (z wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji zamówienia, rozliczenia), a także zapewniamy prawo do późniejszej edycji i usunięcia zamieszczonych danych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy te dane osobowe:

Aby wejść:

·       adres e-mail

·       hasło

·       Adres e-mail Google lub Facebook oraz hasło do logowania do konta na portalu społecznościowym

Konto użytkownika:

·       Nazwisko

·       imię

·       adres e-mail

·       nazwa, która ma być wyświetlana

·        numer telefonu

·        data rejestracji i strona internetowa

·       ustawienie języka

·       rodzaj rejestracji

·       dane podane przy rejestracji

·       identyfikator klienta

·       adres dostawy

·       kraj i adres rozliczenia

·       typ skóry (opcjonalnie)

·       data urodzenia (opcjonalnie)

 

Udzielenie zgody.

(art. 6 ust. 1 lit. a GDPR)

 

Zaznaczając odpowiednie puste pole (checkbox), wyrażają Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ILCSI E-commerce Sp. z o.o. w celu udostępnienia Ci indywidualnego konta użytkownika. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

 

Dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody (usunięcia konta).  

 

Co 3 lata dokonujemy przeglądu zarządzania danymi, który obejmuje aktualizację danych.

 

·       Złożone obecne i poprzednie zamówienia oraz ich szczegóły (ID zamówienia, zamówione produkty, łączna kwota zamówienia - cena każdego produktu, fakt i wysokość ewentualnych rabatów, sposób wysyłki i opłaty, adres do wysyłki i adres rozliczeniowy, jeśli wybierzesz odbiór osobisty, sposób płatności, status zamówienia)

 

·       fakt zapisania się na newsletter, zakładanie subskrypcji newslettera

 

·       kod kuponu

·       spersonalizowane szczegóły oferty produktowej

·       spersonalizowane dane z ankiet kosmetycznych

·       szczegóły dotyczące warsztatów, na które się zapisałeś

·       pobrane przez Państwa pliki

·       zapisane metody płatności,

·       w stosownych przypadkach, szczegóły dotyczące uruchomienia gwarancji zwrotu pieniędzy

·       punkty lojalnościowe

·       kosmetyczka (połączona kosmetyczka)

 

Uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f GDPR)

 

Przetwarzanie przez nas Państwa danych jest niezbędne do wyświetlania Państwa aktualnych i poprzednich zamówień oraz szczegółów dotyczących zamówień i rabatów na Państwa koncie mieszkaniowym oraz do zapewnienia Ci tej funkcjonalności. Obecne przetwarzanie Państwa danych osobowych leży również w interesie biznesowym i gospodarczym ILCSI E-commerce Ltd., w celu realizacji planowanego przez nas modelu biznesowego, zapewnienia wysokiej jakości naszych usług oraz rozwoju naszej działalności. Z uwagi na interesy, prawa i wolności osób, których dane dotyczą, w zakresie swobodnego dostępu do danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji naszych interesów. Nasze przetwarzanie tych danych nie byłoby w innym przypadku możliwe.

 

MOŻNA WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC NASZEGO PRZETWARZANIA DANYCH W OPARCIU O UZASADNIONY INTERES!

 

Gwarancje: w naszej organizacji dostęp do danych osobowych mają tylko dedykowani pracownicy, których liczba jest ograniczona. Dostęp do pełnej wersji testu równowagi można uzyskać tutaj.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu usunięcia konta użytkownika indywidualnego lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec tego przetwarzania - i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

 

Co 3 lata dokonujemy przeglądu zarządzania danymi, który obejmuje aktualizację danych.

 

 

SPRZECIW: Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy, kontaktując się z nami na jeden z danych kontaktowych wymienionych w sekcji "Dane kontaktowe administratorów danych" lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Co się stanie, jeśli nie informacje nie zostaną podane?

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne jednak, jeśli nie zostaną podane, korzystanie z konta lub niektórych związanych z nim wygodnych funkcji będzie niemożliwe. Podane imię i nazwisko oraz nazwa, służą do identyfikacji, adres e-mail, hasło (te same informacje, które podają Państwo do swojego profilu podczas logowania się do konta na portalu społecznościowym) służą do bezpiecznego dostępu do Państwa konta. Adres e-mail, numer telefonu, adres wysyłkowy i rozliczeniowy, dane opcjonalne (typ skóry, powiązana kosmetyczka, data urodzenia) oraz punkty lojalnościowe są przetwarzane w celu utrzymywania z Państwem kontaktu oraz zapewnienia Państwu naszych udogodnień, takich jak ułatwienie składania zamówień, rekomendacje produktów, porady, Państwa rabaty. Posiadamy już Państwa obecne i poprzednie dane dotyczące zamówień i udostępniamy je, aby ułatwić Państwu zakup, śledzenie zamówienia i przyszłe zakupy. 

Jak usunąć swoje dane: Państwa dane zostaną usunięte po wystosowaniu sprzeciwu, wycofaniu zgody (usunięcie konta), chyba że istnieje inna podstawa prawna dla naszego przetwarzania. Należy pamiętać, że w celu ochrony prywatności naszych użytkowników i zapewnienia dokładności danych, co 3 lata będziemy dokonywać przeglądu zarządzania danymi, podczas którego poprosimy o aktualizację danych - w tym kontekście mogą Państwo zadeklarować, czy chcą zachować swoją rejestrację.

Komu udostępniamy Państwa dane?  W ramach ILCSI E-commerce Ltd. dostęp do Państwa danych mogą mieć upoważnieni, dedykowani pracownicy, a te dane osobowe będą przekazywane do następujących podmiotów przetwarzających dane i w celach wskazanych poniżej:

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IrlandiaDla sklepu internetowego i strony internetowej świadczy nam usługi hostingowe.
BIG FISH Internet Technology Ltd.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.Prowadzi dla nas sklep internetowy i stronę internetową.
Mailjet SAS

Siedziba główna w Paryżu

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paryż

Świadczy usługę związaną z opracowywaniem i dystrybucją mailingów systemowych sklepu internetowego oraz newsletterów. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

MiniCRM Zrt.

H-1075 Budapest, Madách Imre út 13-14, Węgry

Udostępnienie systemu zarządzania klientami.
Ilcsi CLEANING LIGHTS Biocosmetic Ltd.

H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Węgry

 

Grupa biznesowa
ZeroTime Services Ltd.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., Węgry

Zapewnia nam usługi hostingowe dla sklepu internetowego i danych archiwalnych strony.
Color and Code Ltd.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., Węgry

Świadczy dla nas usługę operacyjną w zakresie zarchiwizowanych danych sklepu internetowego i strony internetowej.

Aut O'Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlandia

W przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.

Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

W przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.
Microsoft Ireland Operations LimitedOne Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.dostarczanie programów komputerowych, systemu pocztowego

 2.2.  ZAPEWNIENIE PROFESJONALNEGO KONTA UŻYTKOWNIKA I DOSTĘPU DO KONTA UŻYTKOWNIKA

W zakresie danych dotyczących dostępu do konta użytkownika profesjonalnego oraz udostępniania konta użytkownika profesjonalnego, administratorem danych jest Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT oraz Ilcsi E-kereskedelmi Kft.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Jeśli profesjonalnie zajmują się Państwo kosmetyką lub są Państwo partnerami m w szkoleniach kosmetycznych, przetwarzamy Państwa dane, aby umożliwić Państwu korzystanie z profesjonalnego interfejsu użytkownika na stronie internetowej dla naszych profesjonalnych partnerów oraz z jego profesjonalnych i wygodnych funkcji (rejestracja na szkolenia, kursy, rejestracja na wydarzenia zawodowe, powiadamianie o ofertach, dostęp do artykułów dla naszych partnerów, dostęp do materiałów edukacyjnych). Interfejs użytkownika profesjonalnego jest dostępny tylko dla usług świadczonych dla naszych profesjonalnych partnerów.

Podmioty danych: podmiotami danych są profesjonalni użytkownicy, którzy założyli profesjonalne konto użytkownika na stronie internetowej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy te dane osobowe:

·       Nazwisko

·       imię

·       adres e-mail

·       nazwę użytkownika i hasło wybrane i podane podczas rejestracji

·       Kraj

·       data urodzenia (opcjonalnie)

·        data rejestracji i strona internetowa

·       ustawienie języka

·       rodzaj rejestracji

·       dane podane przy rejestracji

·       w przypadku węgierskich kosmetyczek: liczba kart klientów

·       nazwa i adres salonu

·       dla studentów kosmetologii: potwierdzenie statusu studenta z partnerskiej szkoły zawodowej, podpis przedstawiciela szkoły, nazwisko przedstawiciela

·       Dla rejestrujących z UE/PL, dowód kwalifikacji zawodowej

·       numer telefonu

·       zlecenia z

·       kursy, nazwa kursu, na który się Państwo zapisują

·       nazwa wydarzenia, na które dokonali Państwo rejestracji

·       członkostwa

·       dane rozliczeniowe

·       kod kuponu

·       szczegóły dotyczące wystawionej oferty produktowej

·       dane z przeprowadzonego badania kosmetycznego

·       kwalifikowalność do wydania zalecenia dotyczącego produktu

·       uprawnienie do otrzymania bonu

·       szczegóły zakupu kuponu

·       rekomendacja produktu dane o zakupie

·       obrót własny i/lub obrót gości (hu) saldo

·       kupon rabatowy

·       kupon prowizyjny dla rejestrujących z UE i Polski

·       szczegóły dotyczące warsztatów

·       Państwapobrania

·       zapisane metody płatności

·       fakt zapisania się na newsletter, zakładanie subskrypcji newslettera

 

Uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR)

 

Nasze przetwarzanie danych jest konieczne, aby zapewnić naszym profesjonalnym partnerom (partnerskim kosmetyczkom i studentom kosmetologii) profesjonalne możliwości kształcenia oraz aby w łatwy i prosty sposób informować ich o naszych szkoleniach, profesjonalnych programach i wydarzeniach na ich profesjonalnych kontach użytkowników. Przetwarzanie danych odbywa się również w celu zapewnienia efektywnego udziału profesjonalnych użytkowników w kształceniu ustawicznym. Kosmetyczki korzystające z profesjonalnego konta użytkownika działają w ramach wykonywanego przez siebie zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku studentów kosmetologii przetwarzanie danych jest również niezbędne, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania wobec instytucji partnerskiej. Obecne przetwarzanie naszych danych odbywa się również w interesie biznesowym i gospodarczym, finansowym Administratorów danych, w celu realizacji opracowanego przez nas modelu biznesowego - partnerstwa szkół zawodowych i zawodowych/uczniów-kosmetyczek - oraz w celu nawiązania bliskich relacji z partnerami zawodowymi i wypełnienia naszych zobowiązań umownych, a także w celach administracyjnych, statystycznych i innych celach i interesach. Z uwagi na interesy, prawa i wolności osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do swobodnego dostępu do ich danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji naszych interesów. Nasze przetwarzanie tych danych nie byłoby w innym przypadku możliwe.

 

MOŻNA WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC NASZEGO PRZETWARZANIA DANYCH W OPARCIU O UZASADNIONY INTERES!

 

Gwarancje: dostęp do danych osobowych mają tylko dedykowani pracownicy w naszej organizacji, których liczba jest ograniczona. Dostęp do pełnej wersji testu równowagi można uzyskać tutaj.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do momentu usunięcia konta użytkownika profesjonalnego lub do momentu wniesienia Państwa sprzeciwu wobec tego przetwarzania – i jeśli nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

 

 

Co 3 lata dokonujemy przeglądu zarządzania danymi, który obejmuje aktualizację danych.

SPRZECIW: Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy, kontaktując się z nami na jeden z danych kontaktowych wymienionych w sekcji "Dane kontaktowe administratorów danych" lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Co się stanie, jeśli informacji nie zostaną podane?

Podanie powyższych danych osobowych lub utworzenie konta zawodowego jest dobrowolne, ale jeśli dane nie zostaną podane, korzystanie ze swojego konta zawodowego będzie niemożliwe. Podane imię i nazwisko służą identyfikacji a hasło do bezpiecznego dostępu do zarejestrowanego konta. Adres e-mail i numer telefonu są przetwarzane w celu umożliwienia nam sprawnego kontaktu oraz weryfikacji Państwa uprawnień (np. numeru karty klienta, faktu, że prowadzą Państwo działalność kosmetyczną lub są studentami kosmetologii). Przetwarzamy dane opcjonalne (urodziny) oraz dane dotyczące sprzedaży i rabatów, aby umożliwić Państwu korzystanie z naszych wygodnych funkcji. Posiadamy już dane o Państwa profesjonalnych zamówieniach  i kursach - jeśli takie były.

Jak usunąć dane: Podane przez Państwa powyższe dane zostaną usunięte po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, chyba że będziemy mieli inną podstawę prawną do ich przetwarzania. Informujemy, że w celu ochrony prywatności naszych użytkowników oraz zapewnienia poprawności danych, co 3 lata będziemy dokonywać przeglądu przetwarzania danych, przy czym konta nieaktywne od co najmniej 2 lat będą usuwane, przy czym przed usunięciem danych należy poprosić o ich aktualizację - będzie ona obejmować oświadczenie o chęci zachowania konta.

Komu udostępniamy Państwa dane?  Dostęp do Twoich danych mogą mieć upoważnieni, dedykowani pracownicy w organizacji Administratorów Danych, a Państwa dane osobowe będą przekazywane do następujących podmiotów przetwarzających dane i w celach określonych poniżej:

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IrlandiaDla sklepu internetowego i strony internetowej świadczy nam usługi hostingowe.
BIG FISH Internet Technology Ltd.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.Prowadzi dla nas sklep internetowy i stronę internetową. https://bigfish.hu/adatvedelmi-tajekoztato
Mailjet SAS

Siedziba główna w Paryżu

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paryż

Świadczy usługę związaną z opracowywaniem i dystrybucją biuletynów systemowych sklepu internetowego oraz newsletterów. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

MiniCRM Zrt.H-1075 Budapest, Madách Imre út 13-14, WęgryUdostępnienie systemu zarządzania klientami.
ZeroTime Services Ltd.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., Węgry

Zapewnia nam usługi hostingowe dla sklepu internetowego i danych archiwalnych strony.
Color and Code Ltd.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., Węgry

Świadczy dla nas usługę operacyjną w zakresie zarchiwizowanych danych sklepu internetowego i strony internetowej.

Aut O'Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlandia

W przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.

Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

W przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.
Microsoft Ireland Operations LimitedOne Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.dostarczanie programów komputerowych, systemu pocztowego

 

 

3.        ZAKUP PRODUKTÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

Administratorem danych dotyczących zakupu produktów w sklepie internetowym jest ILCSI E-kereskedelmi Kft.

 

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Aby umożliwić Państwu jako użytkownikom detalicznym, dokonywania zakupów w sklepie internetowym. Informujemy, że rejestracja nie jest wymagana do dokonywania zakupów w sklepie internetowym, użytkownik ma pełną swobodę decyzji, czy chce się zarejestrować w celu dokonywania zakupów w sklepie internetowym, czy też utworzyć konto użytkownika w celu ułatwienia przyszłych zakupów. Użytkownicy indywidualni i profesjonalni mogą dokonywać zakupów w sklepie internetowym na tych samych warunkach. Prawną gwarancją przetwarzania przez nas danych w związku z zakupem towarów i usług na stronie internetowej jest upoważnienie oparte na art. 13/A (1) i (2) ustawy CVIII z 2001 r. w odniesieniu do danych identyfikacyjnych Państwa osoby fizycznej, Państwa adresu, czasu, miejsca i okresu korzystania z naszych usług.

Podmiotami danych są osoby, które dokonują zakupów lub składają zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy te dane osobowe:

·       Nazwisko

·       imię

·       adres e-mail

·       numer telefonu

·       adres dostawy

·       informacje o rachunku (nazwa i adres rachunku)

·       uwagi podane przy zamówieniu

·       identyfikator zamówienia

·       identyfikator klienta

·       zamówione produkty i ich cenę,

·       całkowitą kwotę zamówienia,

·       sposób i cenę dostawy,

·       decyzję o osobistym odbiorze towaru,

·       forma płatności

·       status płatności

·       kod kuponu

·       punkty lojalnościowe (zrealizowane i uzyskane)

·       spersonalizowane szczegóły oferty produktowej

·       spersonalizowane dane z ankiet kosmetycznych

·       Inne podane przez Państwa informacje

·       W stosownych przypadkach: szczegóły dotyczące uruchomienia gwarancji zwrotu pieniędzy

Wykonanie umowy

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR

 

W związku z zamówieniami składanymi na stronie internetowej i w sklepie internetowym, w związku ze świadczeniem usług na Państwa rzecz. W tym czynności przedkontraktowe, takie jak złożenie zamówienia.

 

Przez odpowiednią umowę i czynności podjęte przed jej zawarciem rozumie się Ogólne Warunki i czynności podjęte na Państwa żądanie przed ich akceptacją.

 

Dane te będą przechowywane przez 3 lata od dnia rozwiązania umowy.

 

 

Co się stanie, jeśli informacje nie zostaną podane?

Podanie powyższych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie w sklepie internetowym, ale jeśli nie zostaną podane, dokonywanie zakupów na stronie lub w sklepie internetowym będzie niemożliwe. Z naszej strony dane osobowe są również niezbędne do realizacji Państwa zamówienia oraz świadczenia naszych usług na Państwa rzecz. Adres e-mail i numer telefonu są niezbędne do administracji i kontaktu w związku z realizacją Państwa zamówienia, podanie tych danych jest dla nas niezbędne do realizacji umowy. Imię i nazwisko służą do identyfikacji użytkownika, dane dotyczące zamówienia i realizacji (np. odbiór osobisty, sposób dostawy, status płatności, sposób płatności, rabaty, punkty lojalnościowe) są wymagane w celu realizacji zamówienia i ubiegania się o ewentualne rabaty, a identyfikator zamówienia i klienta jest generowany przez nas w celu identyfikacji zamówienia i klienta.

Jak usunąć dane: co do zasady usuwamy Państwa dane po upływie powyższego okresu przechowywania.

Komu udostępniamy Państwa dane? Zakupy dokonywane w sklepie internetowym są przetwarzane przez dedykowanego pracownika ILCSI E-commerce Sp. z o.o. W związku z realizacją umowy Państwa indywidualne dane osobowe będą przekazywane do następujących odbiorców, podmiotów przetwarzających dane i w celach wskazanych poniżej:

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IrlandiaDla sklepu internetowego i strony internetowej świadczy nam usługi hostingowe.
BIG FISH Internet Technology Ltd.H-1066 Budapeszt, Nyugati tér 1-2.Prowadzi dla nas sklep internetowy i stronę internetową.
PROGEN Engineering Development and Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąH-1118 Budapeszt, Homonna utca 8/A, WęgrysERPa stosuje zintegrowany system ładu korporacyjnego.
Krajowy Urząd Skarbowy i CelnyH-1054 Budapeszt, Széchenyi u. 2., WęgryZgodnie z ustawą CXXVII z 2007 roku o elektronicznym raportowaniu danych o wystawionych fakturach. 

Pani Polyák Ilona Gömöri EV

 

H-2011 Budakalász, Nárcisz u. 7., WęgryZapewnia nam ona usługi księgowe. 

WEBSHIPPY Hungary Logistics and Forwarding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

H-2151 Fót, 0221/12.

Świadczy usługi logistyczne i dostawy do domu.

KBOSS.hu Zakład Handlowo-Usługowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

H-1031 Budapeszt, Záhony utca 7., Węgry

billing

OTP Bank Plc.

H-1051 Budapeszt, Nádor u.16., Węgry

W celu realizacji płatności (dane kart bankowych podawane w systemie SimplePay są również przetwarzane przez OTP Bank Plc). posiada własne informacje o zarządzaniu danymi.

OTP Mobil Kft.

H-1093 Budapeszt, Közraktár u. 30-32., Węgry

Zapewnia nam obsługę płatności online, obsługę płatności online. Posiada własną politykę prywatności.

Worldline SA

Tour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Paris la Défense Cedex

Zapewnia nam obsługę płatności online, obsługę płatności online. Posiada własną politykę prywatności.

https://www.six-payment-services.com/hu/services/legal/privacy-statement.html

PayU S.A.

Antala Staška 2027/77,

140 00 Praha 4

Zapewnia nam obsługę płatności online, obsługę płatności online. Posiada własną politykę prywatności.

https://hungary.payu.com/privacy-portal/

Mailjet SAS

Siedziba główna w Paryżu

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paryż

Świadczy usługę związaną z opracowywaniem i dystrybucją mailingów systemowych sklepu internetowego oraz newsletterów. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

BIG FISH Payment Services Ltd.

H-1066 Budapeszt, Nyugati tér 1-2.

pozwala nam płacić online

https://www.paymentgateway.hu/adatvedelem

Ilcsi CLEANING LIGHTS Biocosmetic Ltd.

H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37., Węgry

 

Grupa biznesowa

kosmetyczka, która przeprowadza indywidualną ocenę i daje zalecenia dotyczące produktów

 

informacje zwrotne na temat danych dotyczących zakupu, cele statystyczne i administracyjne, wypełnianie zobowiązań umownych

kosmetyczka dająca kupon na zniżkę

 

informacje zwrotne na temat danych dotyczących zakupu, cele statystyczne i administracyjne, wypełnianie zobowiązań umownych

przedstawiciel handlowy

 

informacje zwrotne na temat danych dotyczących zakupu, cele statystyczne i administracyjne, wypełnianie zobowiązań umownych

organy podatkowe w Twoim kraju i Komisja Unii Europejskiej oraz ich procesory VIES

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/;jsessionid=5DA69D7C10F4C8B29A90A4F7211C17FB?locale=pl

sprawdzanie numerów podatkowych w systemie VIES

Color and Code Ltd.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., Węgry

Świadczysz nam usługę operacyjną w zakresie zarchiwizowanych danych Państwa  sklepu internetowego i strony internetowej.

Aut O'Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlandia

W przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.

Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

W przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.

4. ZAMÓWIENIA I WNIOSKI POPRZEZ PROFESJONALNY INTERFEJS STRONY INTERNETOWEJ

W odniesieniu do danych dotyczących zamówień i rejestracji na profesjonalnym interfejsie strony internetowej (np. rejestracja na kursy, wydarzenia), administratorem danych jest Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT i Ilcsi E-kereskedelmi Kft.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Aby umożliwić Państwu, jako profesjonalnym użytkownikom, rejestrację na nasze profesjonalne wydarzenia, aby mogli Państwo uczestniczyć w szkoleniach, wydarzeniach, dokonywać zakupów w naszym sklepie internetowym, a także w przypadku podpisania umowy z -ILCSI jako naszym profesjonalnym partnerem. Prawną gwarancją przetwarzania przez nas danych w związku z korzystaniem z usług świadczonych na profesjonalnym interfejsie strony internetowej jest upoważnienie oparte na art. 13/A (1) i (2) węgierskiej ustawy CVIII z 2001 r., dotyczące danych identyfikacyjnych Państwa osoby fizycznej, adresu, daty, miejsca i czasu korzystania.

Podmioty danych: podmiotami danych są profesjonalni użytkownicy, którzy składają zamówienie, rejestrują się na kurs, wydarzenie lub usługę na profesjonalnym interfejsie strony internetowej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy te dane osobowe:

·       Nazwisko

·       imię

·       adres e-mail

·       numer telefonu

·       dane rozliczeniowe

·       nazwę kursu, na który dokonano zapisu, datę, miejsce i opłatę

·       nazwę wydarzenia, na który dokonano zapisu, datę, miejsce i opłatę

Wykonanie umowy

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR

 

W związku z zamówieniami, zgłoszeniami i świadczeniem usług na Państwa rzecz jako profesjonalnego partnera na stronie internetowej, np. rejestracja i uczestnictwo w kursie lub wydarzeniu.

 

Przez odpowiednią umowę i czynności podjęte przed jej zawarciem rozumie się Ogólne Warunki i czynności podjęte na Państwa żądanie przed ich akceptacją (w każdym przypadku indywidualna umowa zawarta z Państwem).

Dane te będą przechowywane przez 3 lata od dnia rozwiązania umowy.

 

 

Co się stanie, jeśli informacje nie zostaną podane?

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie uniemożliwi złożenie zamówienia/zarejestrowanie się na stronie internetowej lub realizację naszych usług (wydarzenia, kursy). Podanie przez własnego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz ewentualnie numeru telefonu jest wymagane w związku z realizacją usługi.

Sposób usunięcia danych: co do zasady dane zostaną usunięte po upływie powyższego terminu.

Komu udostępniamy Państwa dane? W przypadku zamówień i zgłoszeń na profesjonalnym interfejsie strony internetowej, dane są przetwarzane przez pracownika Administratorów Danych. W związku z realizacją umowy Państwa dane osobowe będą również przekazywane do następujących odbiorców, podmiotów przetwarzających dane, w celach określonych poniżej:

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IrlandiaDla sklepu internetowego i strony internetowej świadczy nam usługi hostingowe.
BIG FISH Internet Technology Ltd.H-1066 Budapeszt, Nyugati tér 1-2.Prowadzi dla nas sklep internetowy i stronę internetową.
PROGEN Engineering Development and Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąH-1118 Budapeszt, Homonna utca 8/A, WęgrysERPa zintegrowany system ERP

Pani Polyák Ilona Gömöri EV

 

H-2011 Budakalász, Nárcisz u. 7., WęgryZapewnia nam ona obsługę księgową.
Krajowy Urząd Skarbowy i CelnyH-1054 Budapeszt, Széchenyi u. 2., WęgryZgodnie z ustawą CXXVII z 2007 roku o elektronicznym raportowaniu danych o wystawionych fakturach.
KBOSS.hu Zakład Handlowo-Usługowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąH-1031 Budapeszt, Záhony utca 7., Węgrybilling
OTP Bank Plc.H-1051 Budapeszt, Nádor u.16., WęgryW celu realizacji płatności (dane kart bankowych podawane w systemie SimplePay są również przetwarzane przez OTP Bank Plc). posiada własne informacje o zarządzaniu danymi.
OTP Mobil Kft.H-1093 Budapeszt, Közraktár u. 30-32., Węgry

Zapewnia nam obsługę płatności online, obsługę płatności online. Posiada własną politykę prywatności.

 

Worldline SATour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Paris la Défense Cedex

Zapewnia nam obsługę płatności online, obsługę płatności online. Posiada własną politykę prywatności.

https://www.six-payment-services.com/hu/services/legal/privacy-statement.html

PayU S.A.

Antala Staška 2027/77,

140 00 Praha 4

Zapewnia nam obsługę płatności online, obsługę płatności online. Posiada własną politykę prywatności.

https://hungary.payu.com/privacy-portal/

BIG FISH Payment Services Ltd.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

pozwala nam płacić online

https://www.paymentgateway.hu/adatvedelem

Mailjet SAS

Siedziba główna w Paryżu

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paryż

Świadczy usługę związaną z opracowywaniem i dystrybucją mailingów systemowych sklepu internetowego oraz newsletterów. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

WEBSHIPPY Hungary Logistics and Forwarding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

H-2151 Fót, 0221/12.Świadczy usługi logistyczne i dostawy do domu.

przedstawiciel handlowy

 informacje zwrotne na temat danych dotyczących zakupu, cele statystyczne i administracyjne, wypełnianie zobowiązań umownych
organy podatkowe w Twoim kraju i Komisja Unii Europejskiej oraz ich procesory VIEShttps://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/;jsessionid=5DA69D7C10F4C8B29A90A4F7211C17FB?locale=plsprawdzanie numerów podatkowych w systemie VIES
ZeroTime Services Ltd.H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., WęgryZapewniasz nam usługi hostingowe dla Państwa  sklepu internetowego i danych archiwalnych strony.
Color and Code Ltd.H-3300 Eger, Fazola utca 6., WęgryŚwiadczysz nam usługę operacyjną w zakresie zarchiwizowanych danych Państwa  sklepu internetowego i strony internetowej.

Aut O'Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, IrlandiaW przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.

Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

W przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.
Microsoft Ireland Operations LimitedOne Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.dostarczanie programów komputerowych, systemu pocztowego

5. PŁATNOŚCI I FAKTUROWANIE, WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

5.1. ZA ZAKUPY PRODUKTÓW DOKONANE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Administratorem danych w zakresie danych dotyczących zakupu produktów w sklepie internetowym, w tym wystawiania faktur za zakup jest ILCSI E-commerce Kft.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Jeśli dokonujesz zakupu w naszym sklepie internetowym, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu udokumentowania zakupu i płatności, wystawienia faktury za zakup oraz wypełnienia naszych obowiązków księgowych. Dane poza danymi w pomocniczych dokumentach księgowych (niektóre dane dotyczące płatności) są również przetwarzane na podstawie zawartej z nami umowy.

Podmioty danych: podmiotami danych są osoby, które dokonały zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe (czas trwania przetwarzania):

Do zapłaty:

·       forma płatności

·       fakt i datę płatności

·       kwota wypłacona

·       w przypadku płatności online kartą kredytową: OTP SimplePay lub PayU, ID transakcji Worldline, zewnętrzny numer referencyjny, zapłacona kwota, status transakcji, produkty lub usługi. usługi, Państwaimię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, e-mail, rabat, opłata za dostawę, platforma, na której dokonano płatności; dane wymagane przez dostawcę usług płatniczych w celu dokonania płatności i przekazywane przez nas: Państwa imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, dostawy i pocztowy, e-mail, numer telefonu, numer konta, nazwa użytkownika i hasło rejestracyjne; w przypadku płatności kartą (w celu zapisania karty) należy podać: nazwę na karcie, numer karty, datę ważności, nazwę banku wydającego kartę, kod bezpieczeństwa CVC/CVV 

Do rozliczenia:

·       Nazwisko

·       imię

·       nazwa i cena produktu/usługi

·       całkowita kwota faktury

·       forma płatności

·       data zakończenia

·       okazjonalnie: Państwa podpis

·       w stosownych przypadkach: szczegóły dotyczące uruchomienia gwarancji zwrotu pieniędzy

Spełnienie obowiązku prawnego

(Artykuł 6 (1) (c) GDPR)

 

Przetwarzanie przez nas danych dotyczących dokumentów pomocniczych dla księgowości regulują ust. 1 i 2 art. 169 ustawy o rachunkowości,

dokonywana jest na podstawie ust. 1 i 2 art. 159 ustawy o VAT.

Dokumenty księgowe bezpośrednio i pośrednio potwierdzające sprawozdanie finansowe są przechowywane przez 8 lat od daty wystawienia, zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

 

 

Wykonanie umowy

(Artykuł 6 (1) (b) GDPR)

 

Podstawą prawną przetwarzania danych wykraczających poza dane zawarte w pomocniczych dokumentach księgowych (niektóre dane dotyczące płatności) jest umowa pomiędzy Państwem a nami. Przez odpowiednią umowę i czynności podjęte przed jej zawarciem rozumiemy Ogólne Warunki Handlowe lub czynności podjęte na Państwa żądanie przed ich akceptacją.

Dane te będą przechowywane przez 3 lata od dnia rozwiązania umowy.

 

Dane osobowe przekazane automatycznie dostawcy usług płatności online w celu dokonania płatności zostaną usunięte lub zanonimizowane w taki sposób, że nie będzie można już Państwa zidentyfikować 48 godzin po potwierdzeniu administratorowi danych wyniku transakcji płatności online.

 

Przetwarzanie rozpoczyna się w momencie przekazania nam pierwszych danych osobowych w celu zawarcia umowy (zamówienia) w momencie kontaktu przed zawarciem umowy (zamówienia).

 

Należy pamiętać, że płatność online na naszej stronie internetowej odbywa się za pośrednictwem SimplePay przez OTP Mobil lub PayU lub Worldline, a przetwarzanie danych związane z korzystaniem z usług online SimplePay, PayU lub Worldline jest regulowane przez informacje dotyczące przetwarzania danych SimplePay, PayUl lub Worldline, które są poza naszą kontrolą. Dane dotyczące karty lub inne dane płatnicze podane podczas płatności online zostaną sprawdzone wyłącznie w celu zapewnienia zgodności z przepisami IT i zostaną automatycznie przekazane dostawcy usług płatniczych, usunięte lub zanonimizowane w krótkim terminie określonym powyżej. Po dokonaniu transakcji płatniczej na stronie dostawcy usług płatniczych zostaną Państwo przekierowani z powrotem na stronę internetową ze strony dostawcy usług płatniczych. W przypadku płatności online SimplePay i płatności kartą kredytową, dostawca usług płatniczych zazwyczaj poprosi o następujące informacje o Państwa karcie kredytowej: nazwisko na karcie, numer karty, data ważności, bank wydający kartę, kod bezpieczeństwa CVC/CVV. Należy pamiętać, że zawsze należy zapewnić bezpieczeństwo danych dotyczących karty kredytowej. Następujące dane osobowe przechowywane przez administratora danych ILCSI E-commerce Ltd. (H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37., Węgry) w bazie danych użytkowników strony https://ilcsi.com/ zostaną przekazane do OTP Mobil Kft. (H-1093 Budapeszt, Közraktár u. 30-32., Węgry) jako procesora danych. Administrator danych przekazuje następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres rozliczeniowy, adres dostawy. Charakter i cel czynności przetwarzania danych wykonywanych przez podmiot przetwarzający dane można znaleźć w informacji o przetwarzaniu danych SimplePay, pod następującym linkiem: http://simplepay.hu/vasarlo-aff. Aby dokonać płatności w systemie PayU, niezależny podmiot przetwarzający dane zazwyczaj prosi o podanie następujących danych: imię i nazwisko posiadacza rachunku, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, a także numer rachunku do zapłaty, nazwę użytkownika i hasło rejestracyjne. Polityka prywatności PayU jest dostępna pod następującym linkiem: https://hungary.payu.com/privacy-portal/ W przypadku płatności w Worldline niezależny administrator danych zazwyczaj prosi o następujące dane: imię i nazwisko posiadacza konta, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, a także numer konta, na które ma być dokonana płatność, nazwa użytkownika rejestracji i hasło. Polityka prywatności Worldline jest dostępna pod następującym linkiem: https://worldline.com/en/compliancy/privacy.html.

Co się stanie, jeśli informacje nie zostaną podane?

Podanie danych wymaganych do wystawienia faktury wynika z przepisów prawa. Jeśli te wymagane prawnie dane nie zostaną podane, nie będziemy mogli wystawić faktury za Państwa zakup, a niektóre dane zarejestrowane podczas płatności mogą zostać uwzględnione w księgowości. Poszczególne dane wymagane i rejestrowane w celu dokonania płatności są niezbędne do wykonania umowy i wynikają z Państwa zobowiązania umownego (płatność w przypadku zamówienia). Jeśli nie zostaną podane, nie będzie możliwe przetworzenie płatności w naszym imieniu lub wypełnienie Państwa umownego zobowiązania do zapłaty. Ponadto niektóre dane dotyczące płatności nie są zazwyczaj podawane przez Państwa i są nam znane dopiero w momencie realizacji zamówienia.

Sposób usunięcia danych: powyższe dane zostaną usunięte po upływie określonego czasu.

Komu udostępniamy Państwa dane? Dane związane z zakupem i rozliczeniem w sklepie internetowym będą przetwarzane przez pracownika ILCSI E-commerce Sp. z o.o., a Państwa dane osobowe będą przekazywane do Krajowego Urzędu Skarbowego i Celnego lub jego właściwego oddziału w celu realizacji naszych obowiązków prawnych. Państwa dane osobowe będą również przekazywane następującym odbiorcom, podmiotom przetwarzającym dane, w celach określonych poniżej:

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych
OTP Bank Plc.H-1051 Budapeszt, Nádor u.16., WęgryW celu realizacji płatności (dane kart bankowych podawane w systemie SimplePay są również przetwarzane przez OTP Bank Plc). posiada własne informacje o zarządzaniu danymi.
OTP Mobil Kft.H-1093 Budapeszt, Közraktár u. 30-32., WęgryZapewnia nam obsługę płatności online, obsługę płatności online. Posiada własną politykę prywatności w zakresie zarządzania danymi
Krajowy Urząd Skarbowy i CelnyH-1054 Budapeszt, Széchenyi u. 2., WęgryZgodnie z ustawą CXXVII z 2007 r. obowiązek przekazywania w formie elektronicznej danych o wystawionych fakturach.
PROGEN Engineering Development and Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąH-1118 Budapeszt, Homonna utca 8/A, WęgryOperator zintegrowanego systemu ERP sERPa.
WEBSHIPPY Hungary Logistics and Forwarding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąH-2151 Fót, 0221/12.Świadczy usługi logistyczne i dostawy do domu.

Pani Polyák Ilona Gömöri EV

 

H-2011 Budakalász, Nárcisz u. 7., WęgryZapewnia nam ona obsługę księgową.

KBOSS.hu Zakład Handlowo-Usługowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

H-1031 Budapeszt, Záhony utca 7., Węgrybilling
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IrlandiaDla sklepu internetowego i strony internetowej świadczy nam usługi hostingowe.
BIG FISH Internet Technology Ltd.H-1066 Budapeszt, Nyugati tér 1-2.Prowadzi dla nas sklep internetowy i stronę internetową.

Worldline SA

Tour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Paris la Défense Cedex

Zapewnia nam obsługę płatności online, obsługę płatności online. Posiada własną politykę prywatności.

https://www.six-payment-services.com/hu/services/legal/privacy-statement.html

PayU S.A.

Antala Staška 2027/77,

140 00 Praha 4

Zapewnia nam obsługę płatności online, obsługę płatności online. Posiada własną politykę prywatności.

https://hungary.payu.com/privacy-portal/

BIG FISH Payment Services Ltd.

H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

pozwala nam płacić online

https://www.paymentgateway.hu/adatvedelem

Mailjet SAS

Siedziba główna w Paryżu

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paryż

Świadczy usługę związaną z opracowywaniem i dystrybucją mailingów systemowych sklepu internetowego oraz newsletterów. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

Ilcsi CLEANING LIGHTS Biocosmetic Ltd.

H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37., Węgry

 

Grupa biznesowa

przedstawiciel handlowy

 

informacje zwrotne na temat danych dotyczących zakupu, cele statystyczne i administracyjne, wypełnianie zobowiązań umownych

kosmetyczka, która przeprowadza indywidualną ocenę i daje zalecenia dotyczące produktów

 

informacje zwrotne na temat danych dotyczących zakupu, cele statystyczne i administracyjne, wypełnianie zobowiązań umownych

kosmetyczka dająca kupon na zniżkę

 

informacje zwrotne na temat danych dotyczących zakupu, cele statystyczne i administracyjne, wypełnianie zobowiązań umownych

organy podatkowe w Państwa kraju i Komisja Unii Europejskiej oraz ich procesory VIES

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/;jsessionid=5DA69D7C10F4C8B29A90A4F7211C17FB?locale=pl

Po stronie UE, podczas sprawdzania numerów podatkowych w systemie VIES

ZeroTime Services Ltd.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., Węgry

Zapewnia nam usługi hostingowe dla sklepu internetowego i danych archiwalnych strony.

Color and Code Ltd.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., Węgry

Świadczy nam usługę operacyjną w zakresie zarchiwizowanych danych sklepu internetowego i strony internetowej.

Aut O'Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlandia

W przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.

Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

W przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.
Microsoft Ireland Operations LimitedOne Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.dostarczanie programów komputerowych, systemu pocztowego

5.2. STRONA INTERNETOWA W ZWIĄZKU Z ZAMÓWIENIAMI, ZLECENIAMI ZAWODOWYMI I KORZYSTANIEM Z USŁUG NA INTERFEJSIE PROFESJONALNYM

W odniesieniu do danych dotyczących zamówień i rejestracji na profesjonalnym interfejsie strony internetowej (np. rejestracja na kursy, wydarzenia), administratorem danych jest Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT i ILCSI E-kereskedelmi Kft.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Jeśli złożą Państwo zamówienie lub zapiszą się na (płatny) kurs, wydarzenie lub imprezę poprzez profesjonalny interfejs strony internetowej, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udokumentowania zamówienia i późniejszej płatności, wystawienia faktury za zakup lub skorzystanie z usługi oraz wypełnienia naszych obowiązków księgowych. Dane inne niż dane w pomocniczych dokumentach księgowych (niektóre dane dotyczące płatności) są również przetwarzane na podstawie zawartej z nami umowy.

Podmioty danych: podmiotami danych są użytkownicy profesjonalni, którzy zamówili, zakupili lub skorzystali z usług za pośrednictwem interfejsu profesjonalnego.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe (czas trwania przetwarzania):

Do zapłaty:

·       forma płatności

·       fakt i datę płatności

·       kwota wypłacona

·       w przypadku przelewu bankowego: szczegóły dotyczące przelewu bankowego (nazwa posiadacza rachunku, numer rachunku, zawiadomienie o przelewie)

·       w przypadku płatności online kartą kredytową: OTP SimplePay lub PayU, ID transakcji Worldline, zewnętrzny numer referencyjny, zapłacona kwota, status transakcji, produkty lub usługi. usługi, Państwa imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, e-mail, rabat, opłata za dostawę, platforma, na której dokonano płatności; dane wymagane przez dostawcę usług płatniczych w celu dokonania płatności i przekazywane przez nas: Państwa imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, dostawy i pocztowy, e-mail, numer telefonu, numer konta, nazwa użytkownika i hasło rejestracyjne; w przypadku płatności kartą (w celu zapisania karty) należy podać: nazwę na karcie, numer karty, datę ważności, nazwę banku wydającego kartę, kod bezpieczeństwa CVC/CVV 

 

 

Do rozliczenia:

·       Nazwisko

·       imię

·       nazwa i cena produktu/usługi

·       całkowita kwota faktury

·       forma płatności

·       data zakończenia

·       okazjonalnie: własny podpis

Spełnienie obowiązku prawnego

(Artykuł 6 (1) (c) GDPR)

 

Przetwarzanie przez nas danych dotyczących dokumentów pomocniczych dla księgowości regulują ust. 1 i 2 art. 169 ustawy o rachunkowości,

dokonywana jest na podstawie ust. 1 i 2 art. 159 ustawy o VAT.

Dokumenty księgowe bezpośrednio i pośrednio potwierdzające sprawozdanie finansowe są przechowywane przez 8 lat od daty wystawienia, zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

 

 

 

 

Wykonanie umowy

(Artykuł 6 (1) (b) GDPR)

 

Podstawą prawną przetwarzania danych wykraczających poza dane zawarte w pomocniczych dokumentach księgowych (niektóre dane dotyczące płatności) jest umowa zawarta między Państwem a nami. Przez odpowiednią umowę i czynności podjęte przed jej zawarciem rozumiemy Ogólne Warunki Handlowe lub czynności podjęte na Państwa żądanie przed ich akceptacją (w każdym przypadku indywidualna umowa zawarta z Państwem).

Dane te będą przechowywane przez 3 lata od dnia rozwiązania umowy.

 

Dane osobowe przekazywane automatycznie dostawcy usług płatności online w celu dokonania płatności zostaną usunięte lub zanonimizowane w taki sposób, że nie będzie można już Państwa zidentyfikować 48 godzin po potwierdzeniu administratorowi danych wyniku transakcji płatności online.

 

 

Przetwarzanie rozpoczyna się w momencie przekazania nam pierwszych danych osobowych w celu zawarcia umowy (zamówienia) w momencie kontaktu przed zawarciem umowy (zamówienia).

 

Do powyższego terminu będziemy również przechowywać dane kontaktowe przetwarzane w celu realizacji umowy.

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w punkcie 5.1 powyżej dotyczącymi płatności online.

Co się stanie, jeśli informacje nie zostaną podane?

Podanie informacji wymaganych do wystawienia faktury wynika z przepisów prawa. Jeśli te wymagane prawnie informacje nie zostaną podane, złożenie wniosku nie będzie możliwe i nie będziemy mogli wystawić Państwu faktury, a niektóre z informacji zarejestrowanych podczas płatności mogą zostać uwzględnione w księgowości. Niektóre z danych wymaganych i zapisanych w celu dokonania płatności są również wymagane do wykonania umowy i wynikają z Państwa zobowiązania umownego (płatność w przypadku zamówienia). Jeśli nie zostaną podane, nie będzie możliwe przetworzenie płatności w naszym imieniu lub wypełnienie Państwa zobowiązania do płatności wynikającego z odpowiedniej umowy. Niektóre dane dotyczące płatności nie są zazwyczaj podawane przez Państwa i są nam znane dopiero w momencie realizacji zamówienia.

Jak usunąć dane: powyższe dane zostaną usunięte po upływie określonego czasu.

Komu udostępniamy Państwa dane? Dane dotyczące zakupów i fakturowania w sklepie internetowym lub na stronie internetowej będą przetwarzane przez dedykowanego pracownika Administratorów danych, a Państwa dane osobowe będą przekazywane do Krajowej Administracji Skarbowej i Celnej lub jej właściwego oddziału w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych. Państwa dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom, podmiotom przetwarzającym dane, w następujących celach:

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych
Krajowy Urząd Skarbowy i CelnyH-1054 Budapeszt, Széchenyi u. 2., WęgryZgodnie z ustawą CXXVII z 2007 roku o elektronicznym raportowaniu danych o wystawionych fakturach.
PROGEN Engineering Development and Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąH-1118 Budapeszt, Homonna utca 8/A, WęgrysERPa stosuje zintegrowany system ładu korporacyjnego.

Pani Polyák Ilona Gömöri EV               

 

H-2011 Budakalász, Nárcisz u. 7., Węgryrachunkowość, księgowość
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IrlandiaDla sklepu internetowego i strony internetowej świadczy nam usługi hostingowe.
OTP Bank Plc.H-1051 Budapeszt, Nádor u.16., WęgryW celu realizacji płatności (dane kart bankowych podawane w systemie SimplePay są również przetwarzane przez OTP Bank Plc). posiada własne informacje o zarządzaniu danymi.
OTP Mobil Kft.H-1093 Budapeszt, Közraktár u. 30-32., Węgry

Zapewnia nam obsługę płatności online, obsługę płatności online. Posiada własną politykę prywatności.

 

Worldline SATour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Paris la Défense Cedex

Zapewnia nam obsługę płatności online, obsługę płatności online. Posiada własną politykę prywatności.

https://www.six-payment-services.com/hu/services/legal/privacy-statement.html

PayU S.A.

Antala Staška 2027/77,

140 00 Praha 4

Zapewnia nam obsługę płatności online, obsługę płatności online. Posiada własną politykę prywatności.

https://hungary.payu.com/privacy-portal/

BIG FISH Payment Services Ltd.H-1066 Budapeszt, Nyugati tér 1-2.

pozwala nam płacić online

https://www.paymentgateway.hu/adatvedelem

Mailjet SAS

Siedziba główna w Paryżu

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paryż

Świadczy usługę związaną z opracowywaniem i dystrybucją mailingów systemowych sklepu internetowego oraz newsletterów. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

BIG FISH Internet Technology Ltd.H-1066 Budapeszt, Nyugati tér 1-2.Prowadzi dla nas sklep internetowy i stronę internetową.

KBOSS.hu Zakład Handlowo-Usługowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

H-1031 Budapeszt, Záhony utca 7., Węgrybilling

przedstawiciel handlowy

 informacje zwrotne na temat danych dotyczących zakupu, cele statystyczne i administracyjne, wypełnianie zobowiązań umownych

kosmetyczka, która przeprowadza indywidualną ocenę i daje zalecenia dotyczące produktów

 informacje zwrotne na temat danych dotyczących zakupu, cele statystyczne i administracyjne, wypełnianie zobowiązań umownych

kosmetyczka dająca kupon na zniżkę

 informacje zwrotne na temat danych dotyczących zakupu, cele statystyczne i administracyjne, wypełnianie zobowiązań umownych

WEBSHIPPY Hungary Logistics and Forwarding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

H-2151 Fót, 0221/12.Świadczy usługi logistyczne i dostawy do domu.

organy podatkowe w Państwa kraju i Komisja Unii Europejskiej oraz ich procesory VIES

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/;jsessionid=5DA69D7C10F4C8B29A90A4F7211C17FB?locale=plPo stronie UE, podczas sprawdzania numerów podatkowych w systemie VIES

ZeroTime Services Ltd.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., WęgryZapewnia nam usługi hostingowe dla sklepu internetowego i danych archiwalnych strony.

Color and Code Ltd.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., WęgryŚwiadczy dla nas usługę operacyjną w zakresie zarchiwizowanych danych sklepu internetowego i strony internetowej.

Aut O'Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, IrlandiaW przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.

Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

W przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.dostarczanie programów komputerowych, systemu pocztowego

6. OBSŁUGA KLIENTA, PYTANIA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

6.1.OBSŁUGA KLIENTA, PYTANIA O PRODUKTY, STRONA INTERNETOWA

Administratorem danych w odniesieniu do pytań dotyczących informacji i usług świadczonych na stronie internetowej (z wyłączeniem zapytań dotyczących sklepu internetowego), produktów wyświetlanych na stronie internetowej oraz pytań i zapytań dotyczących usług profesjonalnych jest Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT i Ilcsi E-kereskedelmi Kft.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

W celu i dla potrzeb odpowiedzi na Państwa zapytania wysłane na adres info@ilcsi.com oraz na Państwa pytania jako profesjonalnego użytkownika dotyczące naszych produktów i usług, Państwa zamówienia lub jego szczegółów. Ponadto w celu umożliwienia Państwu przesyłania nam wiadomości, odbierania Państwa wiadomości, udzielania rzeczowych odpowiedzi na Państwa pytania oraz ewentualnego kontaktu z Państwem, w zależności od treści Państwa zapytania. Zwracamy uwagę, że w przypadku żądania informacji lub kontaktu z naszą firmą, mają Państwo swobodę wyboru podawanych informacji - niektóre informacje, takie jak adres e-mail, są niezbędne, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa zapytanie.

Osoby, których dane dotyczą: osoby, których dane dotyczą, to osoby, które złożyły do nas zapytania lub wnioski, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe (czas trwania przetwarzania):

W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej:

·       adres e-mail

·       nazwisko, imię

·       przedmiot i treść wniosku

W przypadku kontaktu telefonicznym:

·       numer telefonu

·       nazwa

·       przedmiot i treść zgłoszenia

 

 

Uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f GDPR)

 

Przetwarzanie przez nas Państwa danych jest niezbędne do świadczenia Państwu usług udostępnianych na stronie internetowej, odpowiedzi na Państwa zapytania, odpowiedzi na Państwa pytania oraz zapewnienia możliwości kontaktu z nami. Przetwarzanie jest również niezbędne, aby móc się z Państwem skontaktować. Nasze obecne przetwarzanie danych jest niezbędne dla interesów biznesowych, gospodarczych i finansowych Administratorów Danych, dla realizacji opracowanych przez nas usług dla klientów, dla zwiększenia naszej konkurencyjności, dla zapewnienia i poprawy wysokiej jakości naszych usług, dla sprawnego reagowania na złożone zapytania o usługi. Z uwagi na interesy, prawa i wolności osób, których dane dotyczą, w zakresie swobodnego dostępu do ich danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji naszych interesów. W przeciwnym razie przetwarzanie przez nas tych danych nie byłoby możliwe lub byłoby mniej efektywne.

 

MOŻNA WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC NASZEGO PRZETWARZANIA DANYCH W OPARCIU O UZASADNIONY INTERES!

 

Gwarancje: zakres danych osobowych jest ograniczony do najbardziej niezbędnych danych. Dostęp do danych osobowych mają tylko dedykowani pracownicy w naszej organizacji, których liczba jest ograniczona. Pełny zakres testu równowagi w przypadku zapytań o obsługę klienta można uzyskać tutaj.

Będziemy je przechowywać przez 3 lata od zakończenia transakcji obsługi klienta - chyba że mamy inną podstawę prawną do ich przetwarzania.

 

Jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, będziemy je przetwarzać do czasu rozpatrzenia sprzeciwu, chyba że istnieje ważna podstawa prawna do dalszego przetwarzania przez nas danych.

 

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes, kontaktując się z nami pod jednym z danych kontaktowych wymienionych w sekcji "Identyfikacja i dane kontaktowe administratorów danych" lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Co się stanie, jeśli informacji nie zostaną podane?

Podanie danych jest warunkiem koniecznym do przetworzenia zgłoszeń. Jeśli nie zostaną one podane, przetworzenie Państwa zgłoszenia lub zapytania, odpowiedzenie na nie a także nawiązanie i utrzymanie kontaktu z Państwem nie będzie możliwe.

Sposób usunięcia danych: powyższe dane zostaną usunięte po upływie określonego czasu.

Komu udostępniamy Państwa dane? Dedykowani pracownicy w organizacji Administratorów Danych zajmują się przetwarzaniem i realizacją wniosków i pytań, a Państwa dane osobowe będą również przekazywane następującym odbiorcom, podmiotom przetwarzającym dane, w następujących celach:

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych

Google Cloud EMEA Limited

70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IrlandiaDla sklepu internetowego i strony internetowej świadczy nam usługi hostingowe.

BIG FISH Internet Technology Ltd.

H-1066 Budapeszt, Nyugati tér 1-2.Prowadzi dla nas sklep internetowy i stronę internetową.
Opennetworks Sp. z o.o. 1125 Budapeszt, Kiss Áron u. 9., Tel.: +36-1-999-6000serwis telefoniczny

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.dostarczanie programów komputerowych, systemu pocztowego

ZeroTime Services Ltd.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., WęgryZapewnia nam usługi hostingowe dla sklepu internetowego i danych archiwalnych strony.

Color and Code Ltd.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., WęgryŚwiadczy nam usługę operacyjną w zakresie zarchiwizowanych danych sklepu internetowego i strony internetowej.

6.2. OBSŁUGA KLIENTA SKLEPU INTERNETOWEGO, PYTANIA

W przypadku pytań dotyczących produktów dostępnych w sklepie internetowym, świadczonych usług, składania zamówień, administratorem danych jest ILCSI E-commerce Kft.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

W celu i dla zapewnienia, że informacje przekazane przez Państwa na adres ugyfelszolgalat@ilcsi.com lub customercare@ilcsi.com adresu e-mail, w związku ze sklepem internetowym i jego usługami, a także w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów i usług, Państwa zamówienia lub jego szczegółów, lub w celu udzielenia Państwu porad związanych z produktem. Ponadto, aby umożliwić Państwu wysłanie do nas wiadomości, możemy otrzymywać Państwa wiadomości, odpowiadać na Państwa zapytania i kontaktować się z Państwem w razie potrzeby, w zależności od treści Państwa zapytania. Należy pamiętać, że podczas żądania informacji lub kontaktowania się z naszą firmą, mają Państwo swobodę wyboru podawanych informacji - niektóre informacje, takie jak adres e-mail, są wymagane, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa zapytanie.

Podmioty danych: podmiotami danych są osoby, które złożyły wniosek lub zadały nam pytanie w związku ze sklepem internetowym, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe (czas trwania przetwarzania):

W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej:

·  adres e-mail

·  nazwisko, imię

·  przedmiot i treść zgłoszenia

 

W przypadku kontaktu  telefonicznego:

·   numer telefonu

·   Nazwa

·   przedmiot i treść zgłoszenia

 

 

Uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f GDPR)

 

Przetwarzanie przez nas Państwa danych jest niezbędne do świadczenia usług udostępnianych Państwu w sklepie internetowym, odpowiedzi na Państwa pytania oraz zapewnienia możliwości kontaktu z nami. Nasze przetwarzanie jest również niezbędne do nawiązania z Państwem kontaktu. Przetwarzanie przez nas Państwa danych jest niezbędne dla interesów biznesowych, gospodarczych i finansowych ILCSI E-commerce Ltd, dla realizacji opracowanej przez nas obsługi klienta, dla zwiększenia naszej konkurencyjności, dla zapewnienia i poprawy wysokiej jakości naszych usług oraz dla sprawnego reagowania na złożone zapytania o usługi. Z uwagi na interesy, prawa i wolności osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do swobodnego dostępu do ich danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji naszych interesów. W przeciwnym razie nasze przetwarzanie tych danych nie byłoby możliwe lub byłoby mniej efektywne.

 

MOŻNA WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC NASZEGO PRZETWARZANIA DANYCH W OPARCIU O UZASADNIONY INTERES!

 

Gwarancje: zakres danych osobowych jest ograniczony do najbardziej niezbędnych danych. Dostęp do danych osobowych mają tylko dedykowani pracownicy w naszej organizacji, których liczba jest ograniczona. Pełny zakres testu równowagi w przypadku zapytań o obsługę klienta można uzyskać tutaj.

Będziemy je przechowywać przez 3 lata od zakończenia transakcji obsługi klienta - chyba że mamy inną podstawę prawną do ich przetwarzania.

 

Jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, będziemy je przetwarzać do czasu rozpatrzenia sprzeciwu, chyba że istnieje ważna podstawa prawna do dalszego przetwarzania przez nas danych.

 

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes, kontaktując się z nami pod jednym z danych kontaktowych wymienionych w sekcji "Identyfikacja i dane kontaktowe administratorów danych" lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Co się stanie, jeśli informacje nie zostaną podane?

Podanie danych jest warunkiem koniecznym do realizacji zgłoszeń. Jeśli nie zostaną one podane, przetworzenie Państwa zgłoszenia lub zapytania, odpowiedzenie na nie, udzielenie porady produktowej a także nawiązanie i utrzymanie kontaktu z Państwem nie będzie możliwe.

Sposób usunięcia danych: powyższe dane zostaną usunięte po upływie określonego czasu.

Komu udostępniamy Państwa dane? Dedykowani pracownicy w ramach organizacji ILCSI E-commerce Ltd. zajmują się przetwarzaniem i realizacją Państwa zgłoszeń lub pytań, a Państwa dane osobowe będą również przekazywane do następujących odbiorców, podmiotów przetwarzających dane, w następujących celach:

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych
MiniCRM Zrt.H-1075 Budapeszt, Madách Imre út 13-14, WęgryUdostępnienie systemu zarządzania klientami.
Google Cloud EMEA Limited

70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia

Dla sklepu internetowego i strony internetowej świadczy nam usługi hostingowe.
BIG FISH Internet Technology Ltd.

H-1066 Budapeszt, Nyugati tér 1-2.

Prowadzi dla nas sklep internetowy i stronę internetową.
Ilcsi CARE FEVEK Bio Cosmetics Ltd.

H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37., Węgry

 

Grupa biznesowa
Opennetworks Sp. z o.o. 1125 Budapest, Kiss Áron u. 9., Tel.: +36-1-999-6000serwis telefoniczny
Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.

dostarczanie programów komputerowych, systemu pocztowego
Color and Code Ltd.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., Węgry

Świadczy dla nas usługę operacyjną w zakresie zarchiwizowanych danych sklepu internetowego i strony internetowej.

7. OBSŁUGA REKLAMACJI

7.1. ROZPATRYWANIE REKLAMACJI PODCZAS ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

Administratorem danych w odniesieniu do reklamacji klientów otrzymanych w związku z zakupami w sklepie internetowym jest ILCSI E-commerce Sp. z o.o.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane, aby móc rozpatrywać i badać skargi, zastrzeżenia i komentarze klientów i odwiedzających dotyczące produktów oferowanych w sklepie internetowym. Możemy identyfikować i badać reklamacje dotyczące zamówień. Przetwarzamy Państwa dane również w celu zapewnienia skutecznego egzekwowania Państwa praw konsumenckich oraz na potrzeby związanych z tym postępowań. Będziemy również przetwarzać dane dotyczące Państwa reklamacji w związku z korzystaniem przez Państwa z instytucji pojednawczej i procedur rozwiązywania sporów konsumenckich online oraz naszym udziałem w tych procedurach. Jeśli Państwa skarga dotyczy jednego z naszych produktów kosmetycznych, będziemy przetwarzać Państwa dane również w celu spełnienia wytycznych GMP (Good Manufacturing Practice) dotyczących rozpatrywania skarg - w takim przypadku Państwa skarga zostanie przekazana w ramach naszej grupy do producenta produktu (Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT), który zbada skargę.

Podmioty danych, których dotyczy przetwarzanie: podmiotami danych są osoby, które złożyły skargę do administratora danych w związku z zakupem w sklepie internetowym lub są wymienione w takiej skardze.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe (czas trwania przetwarzania):

Treść protokołu reklamacji:

·      nazwisko, imię

·      Państwa adres

·      miejsce i sposób złożenia reklamacji

·      szczegółowy opis reklamacji, zastrzeżenia lub rejestracji

·      wykaz dokumentów, danych i informacji dołączonych do reklamacji

·      miejsce i czas sporządzenia protokołu

·      niepowtarzalny numer identyfikacyjny Państwa reklamacji

·      Państwa podpis

 

Treść reklamacji (e-mail, telefon):

·      informacje przekazane na temat reklamacji z wyłączeniem powyższych

·      adres e-mail lub numer telefonu

·      czy istnieje numer zamówienia

·       

Spełnienie obowiązku prawnego

(Artykuł 6 (1) (c) GDPR)

 

Zapewnienie Państwu możliwości złożenia skargi ustnie lub na piśmie na podstawie paragrafu 17/A ust. 2 i 7 ustawy CLV z 1997 r. o ochronie konsumentów, który określa również treść protokołu skargi. Podstawą przetwarzania przez nas danych jest również art. 29 ust. 11 ustawy CLV z 1997 r. o ochronie konsumentów w odniesieniu do obowiązkowego udziału przedsiębiorcy w postępowaniu organu pojednawczego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 zmieniające dyrektywę 2009/22/WE i rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do internetowego systemu rozstrzygania sporów oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich.

 

Dane osobowe dotyczące rozpatrywania reklamacji będą przechowywane przez 3 lata zgodnie z art. 17/A (7) ustawy CLV z 1997 r. o ochronie konsumentów.

 

 

Jeśli Państwa reklamacja dotyczy produktu, to również:

(dla zgodności z GMP):

·      numer seryjny skargi

·      nazwisko, imię

·      Adres

·      telefon

·      nazwa produktu, którego dotyczy reklamacja

·      numer identyfikacyjny produktu, którego dotyczy reklamacja

·      opis reklamacji lub niezgodności produktu

·      data

·      działanie naprawcze

·      odpowiedzialny za realizację

·      termin

·      fakt przyjęcia działań korygujących

·      Państwa podpis

·      wdrożenie działań naprawczych

Uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR)

 

W produkcji, wytwarzaniu i dystrybucji produktów kosmetycznych ILCSI producent Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT przestrzega "Good Manufacturing Practice" -GMP, która jest polityką produkcyjną stosowaną w ramach grupy. Przestrzeganie wytycznych GMP zapewnia bezpieczeństwo, doskonałą jakość i wysokie standardy produktów kosmetycznych grupy. Przestrzeganie wytycznych GMP jest również istotne dla zapewnienia, że produkty kosmetyczne ILCSI spełniają wymagania Rozporządzenia o Kosmetykach (WE) nr 1223/2009 w sprawie produktów kosmetycznych. Zasady GMP nakładają również obowiązki dotyczące reklamacji produktów i ich rozpatrywania, których przestrzeganie leży w prawnie uzasadnionym interesie grupy spółek ILCSI, w tym ILCSI E-commerce Ltd. oraz Ilcsi DETERRATING FEVERS Biocosmetic Ltd.  Przetwarzanie przez nas danych jest niezbędne do przestrzegania przepisów prawa dotyczących produktów kosmetycznych, zasad GMP, zwiększenia bezpieczeństwa produktów ILCSI oraz egzekwowania naszych interesów biznesowych i gospodarczych.

Z uwagi na interesy, prawa i wolności osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do swobodnego dostępu do ich danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji naszych interesów. W przeciwnym razie nasze przetwarzanie tych danych nie byłoby możliwe lub byłoby mniej efektywne.

 

MOŻNA WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC NASZEGO PRZETWARZANIA DANYCH W OPARCIU O UZASADNIONY INTERES!

 

Gwarancje: zakres przetwarzanych danych określa udostępniony przez GMP formularz "Formularz reklamacyjny", poza którym nie są wymagane żadne dane osobowe. Dostęp do danych osobowych mają tylko dedykowani pracownicy w naszej organizacji, ich liczba jest ograniczona. Dane pozostaną w naszej grupie i nie będą przekazywane. Pełny tekst testu równowagi związanego z reklamacjami produktów można uzyskać tutaj.

 

Jeśli Państwa reklamacja dotyczy produktu i mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych, będziemy je przechowywać przez 10 lat. Jeżeli sprzeciwili się Państwo wobec przetwarzania własnych danych, będziemy je przetwarzać do czasu rozpatrzenia sprzeciwu i tylko wtedy, gdy będziemy mieli ważną podstawę prawną do dalszego przetwarzania

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes, kontaktując się z nami pod jednym z danych kontaktowych wymienionych w sekcji "Identyfikacja i dane kontaktowe administratorów danych" lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Co się stanie, jeśli informacja nie zostanie podana?

W przypadku złożenia reklamacji to Państwo decydują, jakie informacje nam przekazują - podanie informacji jest dobrowolne. Treść zapisu reklamacji określa ustawa o ochronie konsumentów. Niepodanie nam odpowiednich informacji, może skutkować niemożliwością w części lub w całości skorzystania ze swoich praw konsumenckich lub możemy nie móc się z Państwem skontaktować. W przypadku braku danych nie będziemy mogli rozpatrzyć Państwa reklamacji w całości lub części, ani jej zrealizować, ani też skutecznie uczestniczyć w postępowaniu pojednawczym lub internetowym rozstrzyganiu sporów. Posiadamy już dane dotyczące Państwa zamówienia, ale ich podanie może pomóc nam w łatwiejszej identyfikacji Państwa i szybszym rozpatrzeniu Państwa reklamacji. W celu zachowania zgodności z zasadami GMP, jeśli Państwa skarga dotyczy produktu, będziemy posiadać Państwa dane w celu wypełnienia formularza skargi GMP, jeśli nie zrobią tego Państwo samodzielnie.

Sposób usunięcia danych: dane osobowe zostaną usunięte po upływie odpowiednich terminów określonych powyżej.

Komu udostępniamy Państwa dane? ILCSI E-commerce Ltd. posiada dedykowanych pracowników do obsługi reklamacji, a Państwa dane mogą być przekazywane (z wyłączeniem obsługi reklamacji GMP) właściwym i kompetentnym organom, takim jak organy pojednawcze, organy ochrony konsumentów. W przypadku korzystania z platformy do rozwiązywania sporów online, do platformy oraz do organu pojednawczego pełniącego rolę rozjemcy w postępowaniu. Skargi mogą być również przekazywane do przedstawiciela prawnego reprezentującego spółki ILCSI (Jambrik Law Office, H-1095 Budapest, Boráros tér 7. 3. lph. 6/13., Węgry Cel: reprezentacja prawna). Skargi GMP dotyczące produktów będą przekazywane w ramach grupy spółek do producenta Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT w celu zbadania zasadności skarg.

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych
Ilcsi CLEANING LIGHTS Biocosmetic Ltd.H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37., WęgryBadanie reklamacje produktów GMP i podejmowanie decyzji naprawczych dotyczących produktu. W tym zakresie jest traktowany jako odrębny administrator danych. Należy do grupy spółek.
MiniCRM Zrt.H-1075 Budapest, Madách Imre út 13-14, WęgryUdostępnienie systemu zarządzania klientami.
Opennetworks Sp. z o.o. 1125 Budapest, Kiss Áron u. 9., Tel.: +36-1-999-6000serwis telefoniczny
Microsoft Ireland Operations LimitedOne Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.dostarczanie programów komputerowych, systemu pocztowego

7.2. REKLAMACJE DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG PROFESJONALNYCH, PRODUKTÓW

Administratorem danych w odniesieniu do skarg otrzymanych na usługi świadczone na stronie internetowej oraz usługi świadczone naszym profesjonalnym partnerom (kosmetyczki, studencji kosmetologii) jest Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane, aby móc rozpatrywać skargi, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące świadczonych przez nas usług i produktów oraz badać je i odpowiadać na nie. Aby zidentyfikować i zbadać reklamacje dotyczące zamówień. Przetwarzamy Państwa dane również w celu zapewnienia skutecznego wykonywania Państwa praw konsumenckich oraz w celu realizacji procedur z tym związanych. Dane dotyczące Państwa skargi konsumenckiej będą również przetwarzane w związku z korzystaniem przez Państwa z instytucji pojednawczej i procedur rozwiązywania sporów konsumenckich online oraz naszego zaangażowania w te procedury. Jeśli Twoja skarga dotyczy jednego z naszych produktów kosmetycznych, będziemy również przetwarzać Państwa dane w celu spełnienia przepisów dotyczących rozpatrywania skarg zawartych w dyrektywie w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej (GMP).

Podmioty danych, których dotyczy przetwarzanie: podmiotami danych są osoby, które złożyły administratorowi danych reklamację dotyczącą strony internetowej, profesjonalnych usług lub produktów lub zostały wymienione w reklamacji (źródłem danych dla danych osobowych tych osób jest osoba, która złożyła reklamację). W przypadku użytkowników profesjonalnych podmiotami danych mogą być reprezentujące ich osoby fizyczne, które składają reklamację w imieniu partnera.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe (czas trwania przetwarzania):

Treść zapisu skargi konsumenckiej:

·      nazwisko, imię

·      Państwa adres

·      miejsce i czas złożenia reklamacji

·      wykaz dokumentów, danych i informacji dołączonych do reklamacji

·      miejsce i czas sporządzenia protokołu

·      niepowtarzalny numer identyfikacyjny Państwa reklamacji

·      Państwa podpis

 

Treść reklamacji (e-mail, telefon):

·      informacje przekazane na temat reklamacji z wyłączeniem powyższych

·      adres e-mail lub numer telefonu

·      czy istnieje numer zamówienia

·       

Spełnienie obowiązku prawnego

(Artykuł 6 (1) (c) GDPR)

 

Zapewnienie Państwu możliwości złożenia skargi ustnie lub na piśmie zgodnie z paragrafem 17/A ust. 2 i 7 ustawy CLV z 1997 r. o ochronie konsumentów, który określa również treść protokołu skargi. Przetwarzamy również dane w związku z obowiązkowym udziałem przedsiębiorcy w postępowaniu pojednawczym zgodnie z art. 29 ust. 11 ustawy CLV z 1997 r. o ochronie konsumentów oraz w związku z internetowym rozstrzyganiem sporów

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 zmieniające dyrektywę 2009/22/WE i rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich.

 

Dane osobowe dotyczące rozpatrywania skarg konsumentów będą przechowywane przez 3 lata zgodnie z art. 17/A (7) ustawy CLV z 1997 r. o ochronie konsumentów.

 

 

Jeśli Państwa reklamacja dotyczy produktu, to również:

(dla zgodności z GMP):

·      numer seryjny skargi

·      nazwisko, imię

·      Adres

·      telefon

·      nazwa produktu, którego dotyczy reklamacja

·      numer identyfikacyjny produktu, którego dotyczy reklamacja

·      opis reklamacji lub niezgodności produktu

·      data

·      działanie naprawcze

·      odpowiedzialny za realizację

·      termin

·      fakt przyjęcia działań korygujących

·      Państwa podpis

 

Jeśli są Państwo klientem profesjonalnym i Państwa reklamacja dotyczy usługi, to również:

 

·      Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, adres)

·      Państwa podpis w przypadku reklamacji w formie papierowej

·      treść skargi, nazwa usługi, której dotyczy skarga

Uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR)

 

Ilcsi SURFACE CARE FEVEK Bio Cosmetic Ltd. przestrzega "Good Manufacturing Practice" -GMP w produkcji i wytwarzaniu produktów kosmetycznych. Zgodność z wytycznymi GMP zapewnia bezpieczeństwo i wysoką jakość naszych produktów kosmetycznych. Przestrzeganie wytycznych GMP jest również ważne dla zapewnienia, że nasze produkty kosmetyczne spełniają wymagania Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w sprawie produktów kosmetycznych. Zasady GMP nakładają na nas również obowiązki związane z reklamacjami produktów i ich rozpatrywaniem, których przestrzeganie leży w naszym uzasadnionym interesie. Nasze postępowanie z reklamacjami produktów jest niezbędne do przestrzegania przepisów dotyczących produktów kosmetycznych, wytycznych GMP, zwiększenia bezpieczeństwa naszych produktów, w celu rozwoju produktów, wprowadzenia nowych produktów, wycofania starych produktów, zapewnienia dodatkowych gwarancji w przypadku szczególnego postępowania z reklamacjami GMP, zabezpieczenia naszych interesów biznesowych i gospodarczych oraz reputacji naszych produktów, a także egzekwowania naszej polityki produkcyjnej. W przypadku wszystkich innych skarg klientów profesjonalnych przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT, polegającym na badaniu, reagowaniu i usuwaniu skarg klientów, zapewnianiu wysokiego poziomu usług swoim klientom profesjonalnym oraz nawiązywaniu z nimi długoterminowych relacji. Zarówno w przypadku reklamacji produktów, jak i reklamacji klientów profesjonalnych, przetwarzanie danych odbywa się również w celu udzielenia Państwu świadomej odpowiedzi na reklamację produktu lub usługi oraz utrzymywania z Państwem kontaktu w sprawie reklamacji.

Z uwagi na interesy, prawa i wolności osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do swobodnego dostępu do ich danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji naszych interesów. W przeciwnym razie nasze przetwarzanie tych danych nie byłoby możliwe lub byłoby mniej efektywne.

 

MOŻNA WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC NASZEGO PRZETWARZANIA DANYCH W OPARCIU O UZASADNIONY INTERES!

 

Gwarancje: Zakres przetwarzanych danych w przypadku reklamacji produktu jest określony w GMP "Formularzu reklamacyjnym" i nie są wymagane żadne dane osobowe. W przypadku reklamacji profesjonalnych zakres przetwarzanych danych jest określony treścią reklamacji, którą do nas przesyłasz, przetwarzamy również Państwa dane kontaktowe w celu kontaktu z Tobą, imię i nazwisko oraz dane produktu/usługi w celu identyfikacji. Dostęp do danych osobowych mają jedynie dedykowani pracownicy w naszej organizacji, których liczba jest ograniczona. Dane dotyczące reklamacji produktów pozostaną w naszej grupie i co do zasady nie będą przekazywane. Pełny tekst testu równowagi związanego z reklamacją produktów można znaleźć tutaj:

 

Jeśli Państwa skarga dotyczy produktu i mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez 10 lat zgodnie z wytycznymi GMP. W przypadku wszystkich innych reklamacji klientów profesjonalnych okres przechowywania wynosi 3 lata. Jeżeli został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, będziemy je przetwarzać do czasu rozstrzygnięcia sprzeciwu i tylko wtedy, gdy istnieje ważna podstawa prawna do dalszego przetwarzania przez nas danych.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy, kontaktując się z nami pod jednym z danych kontaktowych wymienionych w sekcji "Identyfikacja i dane kontaktowe administratorów danych" lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Co się stanie, jeśli informacje nie zostaną podane?

W przypadku złożenia reklamacji to Państwo decydują, jakie informacje nam przekazują - podanie informacji jest dobrowolne. Treść zapisu reklamacji określa ustawa o ochronie konsumentów. Niepodanie nam odpowiednich informacji, może skutkować niemożliwością w części lub w całości skorzystania ze swoich praw konsumenckich lub możemy nie móc się z Państwem skontaktować bądź utrzymać z Państwem kontakt. W przypadku braku danych nie będziemy mogli rozpatrzyć Państwa reklamacji w całości lub części, ani jej zrealizować, ani też skutecznie uczestniczyć w postępowaniu pojednawczym lub internetowym rozstrzyganiu sporów. Posiadamy już dane dotyczące Państwa zamówienia, ale ich podanie może pomóc nam w łatwiejszej identyfikacji Państwa i szybszym rozpatrzeniu Państwa reklamacji. W celu zachowania zgodności z zasadami GMP, jeśli Państwa skarga dotyczy produktu, będziemy posiadać Państwa dane w celu wypełnienia formularza skargi GMP, oparciu o Państwa skargę

Sposób usunięcia danych: dane osobowe zostaną usunięte po upływie odpowiednich terminów określonych powyżej.

Komu udostępniamy Państwa dane? W rozpatrywanie reklamacji zaangażowani są dedykowani pracownicy Ilcsi PROTECTIVE FEVEK Biocosmetics LTD, a Państwa dane mogą być przekazywane (nie dotyczy to rozpatrywania reklamacji GMP) właściwym i kompetentnym organom, takim jak organy pojednawcze, organy ochrony konsumentów. W przypadku korzystania z platformy rozwiązywania sporów online, do platformy i organu pojednawczego działającego w ramach postępowania. Reklamacje mogą być również przekazywane naszemu przedstawicielowi prawnemu w zależności od ich treści.

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych
ILCSI E-commerce Ltd.H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37., WęgryNa podstawie wyniku skargi GMP powiadomi skarżącego i podejmie działania, jeśli skarga została złożona w związku z zakupem w sklepie internetowym.  Należy do grupy kapitałowej.
Opennetworks Sp. z o.o. 1125 Budapest, Kiss Áron u. 9., Tel.: +36-1-999-6000serwis telefoniczny
Microsoft Ireland Operations LimitedOne Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.dostarczanie programów komputerowych, systemu pocztowego

8. NEWSLETTER

8.1. BIULETYN PUBLICZNY

W odniesieniu do danych dotyczących newsletterów detalicznych, administratorem danych jest ILCSI E-commerce Kft.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Jeśli są Państwo użytkownikiem indywidualnym i zapisali się Państwo na nasz newsletter, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania Państwu newsletterów, bezpośrednich wiadomości marketingowych drogą elektroniczną, o naszych nowościach, produktach, promocjach i ofertach.

Podmioty danych: podmiotami danych są subskrybenci ogólnodostępnego newslettera na stronie internetowej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe (czas trwania przetwarzania):

·  adres e-mail (dla newslettera, elektronicznych wiadomości marketingowych)

·  nazwisko i imię

·  rodzaj biuletynu (kosmetyczny, studencki lub publiczny)

·  sporadycznie: Państwa podpis - jeśli nie zapisałeś się do naszego newslettera online

Wyrażenie zgoda.

(art. 6 ust. 1 lit. a GDPR)

 

Zaznaczając odpowiednie pole (checkbox), wyrażają Państwo zgodę na kontaktowanie się przez ILCSI E-commerce Ltd. z ofertami reklamowymi i promocyjnymi dla własnych celów biznesowych oraz za pomocą newslettera w imieniu własnym oraz partnera w grupie, Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT.

Zaznaczając odpowiednie puste pole (checkbox), wyrażają Państwo zgodę na przekazanie swoich danych osobowych naszemu partnerowi grupowemu Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT.

 

W każdej chwili mają Państwo prawo wycofać zgodę i wypisać się z newslettera. Jeżeli zgoda została wyrażona przez osobę poniżej 16 roku życia (lub w imieniu przedstawiciela ustawowego), przedstawiciel może również wycofać zgodę, jeżeli osoba ta jest pełnoletnia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Do czasu zakończenia świadczenia usługi newslettera lub wiadomości marketingu bezpośredniego lub do czasu, gdy Państwo (lub  przedstawiciel, w przypadku osób niepełnoletnich) zażądają usunięcia danych lub zrezygnują z usługi newslettera, wiadomości marketingu bezpośredniego, spersonalizowanej oferty i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

 

Prosimy pamiętać, że prosimy o aktualizację danych co 3 lata. Jeśli nie odpowiedzą Państwo na naszą prośbę, Państwa subskrypcja zostanie anulowana.

Co się stanie, jeśli informacje nie zostaną podane?

Podanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne, jednak, jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli wysyłać Państwu newsletterów i ofert. Państwa adres e-mail jest niezbędny do dostarczenia wiadomości, Państwa imię jest niezbędne do identyfikacji Państwa i rodzaju newslettera, który chcieliby Państwo od nas otrzymywać. Państwa podpis jest przetwarzany, jeśli nie dokonali Państwo subskrypcji na nasz newsletter online i jest przetwarzany w celu udowodnienia, że wyrazili Państwo zgodę na wysyłanie newslettera. Przetwarzanie danych subskrybentów newslettera odbywa się zgodnie z § 6 ust. 5 ustawy XLVIII z 2008 r. o gospodarczej działalności reklamowej.

Jak zrezygnować z subskrypcji: w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera lub oświadczyć, że nie chcą już Państwo otrzymywać naszych wiadomości i aktualizacji, korzystając z linku przewidzianego w tym celu w newsletterze, klikając przycisk Unsubscribe Newsletter na stronie internetowej lub korzystając z jednego z danych kontaktowych podanych w sekcji "Dane kontaktowe administratorów danych", lub powiadamiając naszego inspektora ochrony danych o chęci rezygnacji z subskrypcji. W przypadku złożenia przez Państwa wniosku o rezygnację, Państwa odpowiednie dane zostaną usunięte w tym samym czasie, w którym wniosek jest przetwarzany. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Komu udostępniamy Państwa dane? Państwa dane zostaną przekazane usługodawcy zajmującemu się opracowywaniem, wysyłaniem i wyświetlaniem newslettera. W pozostałym zakresie dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli wyłącznie dedykowani pracownicy w ramach wewnętrznej organizacji ILCSI E-commerce Ltd., którzy są do tego upoważnieni. Państwa dane osobowe będą przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane, odbiorcom, w celach wymienionych poniżej:

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych
Ilcsi CLEANING LIGHTS Biocosmetic Ltd.H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37., WęgryPromowanie produktów ILCSI wśród ogółu społeczeństwa. Przynależność do grupy firm.
The Rocket Science Group LLCGeorgia, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USAŚwiadczy usługi związane z opracowywaniem i dystrybucją newsletterów.
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IrlandiaDla sklepu internetowego i strony internetowej świadczy nam usługi hostingowe.
BIG FISH Internet Technology Ltd.H-1066 Budapeszt, Nyugati tér 1-2.Prowadzi dla nas sklep internetowy i stronę internetową.
Mailjet SAS

Siedziba główna w Paryżu

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paryż

Świadczy usługę związaną z opracowywaniem i dystrybucją mailingów systemowych sklepu internetowego oraz newsletterów. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

MiniCRM Zrt.H-1075 Budapeszt, Madách Imre út 13-14, WęgryUdostępnienie systemu zarządzania klientami.

8.2. BIULETYN ZAWODOWY

Administratorem danych w zakresie przetwarzania danych związanych z biuletynami zawodowymi (kosmetyczki, treści dla studentów kosmetologii) jest Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT.

W jakich celach Państwa dane osobowe są przetwarzane?

Jeśli rejestrują się Państwo jako użytkownik profesjonalny oraz i zapisują się na nasz newsletter, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania Państwu profesjonalnego newslettera, bezpośrednich wiadomości marketingowych drogą elektroniczną, o naszych nowościach, produktach, promocjach, ofertach i usługach.

Podmioty danych: podmiotami danych są subskrybenci profesjonalnego newslettera na stronie internetowej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe (czas trwania przetwarzania):

·  adres e-mail (dla newslettera, elektronicznych wiadomości marketingowych)

·  nazwisko i imię

·  rodzaj biuletynu (kosmetyczny, studencki lub publiczny)

·  sporadycznie: Państwa podpis – w przypadku braku subskrypcji do naszego newslettera online

·  numer karty klienta

 

Wyrażenie zgody.

(art. 6 ust. 1 lit. a GDPR)

 

Zaznaczając odpowiednie pole (checkbox), wyrażają Państwo zgodę na to, aby Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT kontaktowała się z Państwem z ofertami reklamowymi i promocyjnymi naszych profesjonalnych partnerów dla własnych celów biznesowych lub za pomocą newslettera we własnym imieniu. W każdej chwili mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Do czasu zakończenia świadczenia usługi newslettera lub wiadomości marketingu bezpośredniego lub do czasu żądania usunięcia danych lub rezygnacji z usługi newslettera lub wiadomości marketingu bezpośredniego i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

 

Prosimy pamiętać, że prosimy o aktualizację danych co 3 lata. W przypadku braku odpowiedzi na naszą prośbę, Państwa subskrypcja zostanie anulowana.

Co się stanie, jeśli informacje nie zostaną podane?

Podanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne, jeśli jednak odpowiednie dane nie zostaną podane, nie będziemy mogli wysyłać Państwu newsletterów lub profesjonalnych ofert na Państwa dane kontaktowe. Państwa adres e-mail jest niezbędny do dostarczenia do Państwa wiadomości, Państwa imię jest niezbędne do weryfikacji, a typ newslettera jest niezbędny, abyśmy wiedzieli, jaki rodzaj newslettera chciałbyś od nas otrzymywać. Państwa podpis jest przetwarzany, jeśli nie zapisali się Państwo do naszego newslettera online i jest przetwarzany w celu udowodnienia, że wyrazili Państwo zgodę na wysłanie newslettera, a numer karty klienta jest przetwarzany w celu zweryfikowania Państwa uprawnienia do otrzymywania profesjonalnego newslettera. Dane subskrybentów newslettera są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy XLVIII z 2008 r. o gospodarczej działalności reklamowej.

Jak zrezygnować z subskrypcji: w każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera lub oświadczyć, że nie chcą już Państwo otrzymywać naszych wiadomości i aktualizacji, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji na stronie internetowej, korzystając z jednego z danych kontaktowych podanych w sekcji "Dane kontaktowe administratorów danych" lub powiadamiając naszego inspektora ochrony danych o chęci rezygnacji z subskrypcji. W przypadku zgłoszenia przez Państwa żądania rezygnacji z subskrypcji, Państwa odpowiednie dane zostaną usunięte w tym samym czasie, gdy żądanie zostanie przetworzone. W przypadku posiadania profesjonalnego konto użytkownika, można zrezygnować z subskrypcji newslettera na swoim koncie. W przypadku żądania rezygnacji z subskrypcji, Państwa odpowiednie dane zostaną usunięte w tym samym czasie, gdy żądanie zostanie przetworzone. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Komu udostępniamy Państwa dane? Państwa dane zostaną przekazane usługodawcy zajmującemu się opracowaniem, wysyłką i wyświetlaniem newslettera. W wewnętrznej organizacji ILCSI DETERRATING FEVEK Bio Cosmetics LTD dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli wyłącznie dedykowani pracownicy, którzy są do tego upoważnieni.

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych
The Rocket Science Group LLCGeorgia, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USAŚwiadczy usługi związane z opracowywaniem i dystrybucją biuletynów informacyjnych.
MiniCRM Zrt.H-1075 Budapeszt, Madách Imre út 13-14, WęgryUdostępnienie systemu zarządzania klientami.

Google Cloud EMEA Limited

70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IrlandiaDla sklepu internetowego i strony internetowej świadczy nam usługi hostingowe.

BIG FISH Internet Technology Ltd.

H-1066 Budapeszt, Nyugati tér 1-2.Prowadzi dla nas sklep internetowy i stronę internetową.

Mailjet SAS

Siedziba główna w Paryżu

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paryż

Świadczy usługę związaną z opracowywaniem i dystrybucją mailingów systemowych sklepu internetowego oraz newsletterów. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

ILCSI E-commerce Ltd.

Siedziba: H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37, Węgry.

 

Grupa biznesowa

 9. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KURSAMI I WYDARZENIAMI

W zakresie zarządzania danymi związanymi z kursami (w tym organizacją, prowadzeniem) administratorem danych jest Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT oraz Ilcsi E-kereskedelmi Kft.

W jakich celach przetwarzane są Państwa  dane osobowe?

Jeśli są Państwo naszym profesjonalnym partnerem, będziemy przetwarzać Państwa dane, aby mogli Państwo uczestniczyć w organizowanych przez nas kursach i ukończyć szkolenie. Możemy poświadczyć ukończenie szkolenia za Państwa, abyśmy mogli wystawić certyfikat.

Podmioty danych: podmiotami danych są profesjonalni użytkownicy, którzy zapisali się na nasze kursy.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy te dane osobowe:

·       Nazwisko

·       imię

·       adres e-mail

·       numer telefonu

·       adres

·       dane rozliczeniowe

·       forma płatności

·       status płatności

·       nazwę, miejsce i datę kursu, na który się Państwo zapisali

·       Informacje na certyfikacie: nazwa kursu, data, Państwa imię (imię, nazwisko)

Wykonanie umowy

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR

 

W celu umożliwienia uczestnictwa w kursie w ramach zawartej z nami umowy oraz abyśmy mogli poświadczyć ukończenie przez kursu, oraz wydać Państwu certyfikat. 

 

Dane te będą przechowywane przez 3 lata od zakończenia umowy.

 

Co się stanie, jeśli informacje nie zostaną podane?

Podanie powyższych danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy związanej ze zgłoszeniem i zamówieniem, jeśli ich nie otrzymamy, Państwa uczestnictwo w kursie będzie niemożliwe, nie będziemy mogli powiadomić Państwa o kursie (np. o odwołaniu kursu, zmianie lokalizacji), a także nie będziemy mogli poświadczyć Państwa udziału w kursie i wydać certyfikatu.

Jak usunąć dane: usuniemy Państwa dane po upływie powyższego okresu przechowywania.

Komu udostępniamy Państwa dane? Mamy dedykowanego pracownika, który będzie działał w Państwa imieniu, aby zapewnić Państwu udział w naszych kursach. W pozostałych kwestiach dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli wyłącznie dedykowani pracownicy w ramach wewnętrznej organizacji Administratorów Danych, którzy są do tego upoważnieni.

 W związku z realizacją umowy Państwa dane osobowe będą również przekazywane następującym odbiorcom, podmiotom przetwarzającym dane, w celach określonych poniżej:

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych
PROGEN Engineering Development and Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąH-1118 Budapeszt, Homonna utca 8/A, WęgrysERPa jest operatorem zintegrowanego systemu ERP.

Pani Polyák Ilona Gömöri EV

 

H-2011 Budakalász, Nárcisz u. 7., WęgryZapewnia nam ona obsługę księgową.
Krajowy Urząd Skarbowy i CelnyH-1054 Budapeszt, Széchenyi u. 2., WęgryZgodnie z ustawą CXXVII z 2007 roku o elektronicznym raportowaniu danych o wystawionych fakturach.
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IrlandiaDla sklepu internetowego i strony internetowej świadczy nam usługi hostingowe.
BIG FISH Internet Technology Ltd.H-1066 Budapeszt, Nyugati tér 1-2.Prowadzi dla nas sklep internetowy i stronę internetową.
OTP Mobil Kft.H-1093 Budapeszt, Közraktár u. 30-32., Węgry

Zapewnia nam obsługę płatności online, obsługę płatności online. Posiada własną politykę prywatności.

 

OTP Bank Plc.

H-1051 Budapeszt, Nádor u.16., Węgry

W celu realizacji płatności (dane kart bankowych podawane w systemie SimplePay są również przetwarzane przez OTP Bank Plc). posiada własne informacje o zarządzaniu danymi.

Worldline SATour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Paris la Défense Cedex

Zapewnia nam obsługę płatności online, obsługę płatności online. Posiada własną politykę prywatności.

https://www.six-payment-services.com/hu/services/legal/privacy-statement.html

PayU S.A.

Antala Staška 2027/77,

140 00 Praha 4

Zapewnia nam obsługę płatności online, obsługę płatności online. Posiada własną politykę prywatności.

https://hungary.payu.com/privacy-portal/

BIG FISH Payment Services Ltd.

H-1066 Budapeszt, Nyugati tér 1-2.

pozwala nam płacić online

https://www.paymentgateway.hu/adatvedelem

Mailjet SAS

Siedziba główna w Paryżu

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paryż

Świadczy usługi związane z opracowywaniem i dystrybucją mailingów systemowych sklepu internetowego oraz newsletterów. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

   

KBOSS.hu Zakład Handlowo-Usługowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

H-1031 Budapeszt, Záhony utca 7., Węgrybilling

ZeroTime Services Ltd.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., WęgryZapewnia nam usługi hostingowe dla sklepu internetowego i danych archiwalnych strony.

Color and Code Ltd.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., WęgryŚwiadczy nam usługę operacyjną w zakresie zarchiwizowanych danych sklepu internetowego i strony internetowej.

Aut O'Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, IrlandiaW przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.

Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

W przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.dostarczanie programów komputerowych, systemu pocztowego

 10. ZARZĄDZANIE DANYMI W ZWIĄZKU Z WYDARZENIAMI I DZIAŁANIAMI

W zakresie przetwarzania danych związanych z wydarzeniami (przede wszystkim wydarzeniami zawodowymi, wystąpieniami) administratorem danych jest Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

W celu zapewnienia Państwu udziału w organizowanych przez nas bezpłatnych lub płatnych wydarzeniach. W przypadku wydarzeń organizowanych przez nas, warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu bezpłatnym jest rejestracja, a w przypadku wydarzeń płatnych - uiszczenie opłaty za udział. Nasze wydarzenia są dostępne dla naszych profesjonalnych partnerów.

Podmioty danych: podmiotami danych są osoby, które chcą uczestniczyć lub uczestniczą w naszych wydarzeniach.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy te dane osobowe:

·       imię (nazwisko i imię)

·       adres e-mail

·       numer telefonu

·       adres

·       dane rozliczeniowe

·       forma płatności

·       status płatności

·       nazwa, miejsce i data wydarzenia, na które się Państwo zarejestrowali

Wykonanie umowy

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu organizowanym przez Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT

Dane te będą przechowywane przez 3 lata od zakończenia umowy

Co się stanie, jeśli informacje nie zostaną podane?

Podanie tych informacji jest warunkiem koniecznym do rejestracji i udziału w wydarzeniu, jeśli nie zostaną nam one podane, uczestnictwo w wydarzeniu nie będzie możliwe. Państwa  imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) będą wymagane w celu identyfikacji oraz przekazania informacji o wydarzeniu.

Sposób usuwania danych: dane zostaną usunięte po upływie powyższego okresu przechowywania.

Komu będą ujawniane Państwa dane i kto będzie miał do nich dostęp: Państwa dane przetwarzane w trakcie realizacji umowy mogą zostać ujawnione - w przypadku roszczeń prawnych - reprezentującej Państwa kancelarii prawnej (Jambrik Law Office, H-1095 Budapeszt, Boráros tér 7. 3. lph. 6/13., Węgry - cel: reprezentacja prawna) oraz właściwym i kompetentnym organom. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyznaczeni pracownicy Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT, którzy są do tego upoważnieni w ramach wewnętrznej organizacji firmy. Niektóre z Państwa danych mogą zostać przekazane członkowi grupy spółek w celach administracyjnych:

ILCSI E-commerce Ltd.

 

Siedziba: H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37, Węgry.

 

lub organizatorowi imprezy lub osobie prowadzącej imprezę w celu organizacji imprezy lub wydarzenia.

 

10.1. LOTERIE, LOSOWANIE NAGRÓD PODCZAS IMPREZY

W odniesieniu do przetwarzania danych podczas wydarzeń (przede wszystkim wydarzeń zawodowych, wystąpień), takich jak loterie, losowania nagród, administratorem danych jest Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

W celu zapewnienia Państwu udziału w loteriach i losowaniu nagród, podczas organizowanych przez nas imprez.

Podmioty danych: podmiotami danych są osoby, które chcą wziąć udział w loterii lub losowaniu nagród.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy te dane osobowe:

·       imię (nazwisko i imię)

·       adres e-mail

 

Twoja zgoda

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a GDPR

 

Zaznaczając odpowiednie pole wyboru, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych przez Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT w celu wzięcia udziału w loterii lub losowaniu nagród.  Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Po losowaniu loterii Państwa dane zostaną usunięte.

 

Co się stanie, jeśli informacje nie zostaną podane?

Podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem udziału w loterii lub losowaniu nagród. Mogą Państwo zdecydować się na udział w loterii lub losowaniu nagród bez podawania nam swoich danych osobowych.

Sposób usuwania danych: dane zostaną usunięte po upływie powyższego okresu przechowywania.

Komu ujawniamy Państwa dane i kto ma do nich dostęp: do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp dedykowani pracownicy Ilcsi SURVIVORS BIOCOSMETICS LTD, posiadający prawo dostępu do danych w ramach organizacji wewnętrznej. Niektóre z Państwa danych mogą zostać przekazane członkowi grupy w celach administracyjnych:

ILCSI E-commerce Ltd.

 

Siedziba: H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37, Węgry.

 

11. OBSŁUGA WYDARZEŃ

W odniesieniu do przetwarzania danych w związku z wydarzeniami (np. wydarzeniami organizowanymi przez nas lub wydarzeniami, w których uczestniczymy jako wystawcy), administratorem danych jest Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

W związku z wydarzeniami organizowanymi przez nas lub w których uczestniczymy jako partner lub wystawca, na przykład w celu zrelacjonowania tych wydarzeń lub ich promocji. Należy pamiętać, że niektóre wydarzenia mogą być relacjonowane przez media niezależne od nas.

Osoby, których dane dotyczą: osoby, które mogą pojawić się w materiale filmowym z wydarzenia (jako część tłumu).

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe (czas trwania przetwarzania):

·      okazjonalnie Państwa nieindywidualny wizerunek, głos (nagrania fotograficzne, wideo i inne Państwa działania na imprezie)

Uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR)

 

W celu zapewnienia, że nie wykonujemy indywidualnych zdjęć naszych wydarzeń, musimy wykonać zdjęcia naszych wydarzeń zgodnie z ustawą V z 2013 roku, § 2:48 (2). W interesie Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT leży dokumentowanie jej działań, informowanie i promowanie jej działań wśród ogółu społeczeństwa i potencjalnych partnerów, promowanie jej pomyślnego działania i interesów biznesowych, produkcja materiałów PR i marketingowych oraz wykorzystanie materiału filmowego w celach marketingowych. Przetwarzanie służy również promowaniu naszych interesów biznesowych oraz zwiększaniu naszej konkurencyjności i reputacji biznesowej.  Z uwagi na interesy, prawa i wolności osób, których dotyczy przetwarzanie przez nas danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych interesów. Nasze przetwarzanie nie byłoby w przeciwnym razie wykonalne.

 

MOŻNA WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC NASZEGO PRZETWARZANIA DANYCH W OPARCIU O UZASADNIONY INTERES!

 

Gwarancje: Nie są Państwo indywidualnie przedstawiani na zdjęciach, które są tworzone i wykorzystywane tylko w określonym celu, związanym z wydarzeniem. Pełna wersja testu równowagi dostępna jest tutaj.

 

Akta nieindywidualne będziemy przetwarzać do czasu rozpatrzenia Państwa sprzeciwu, chyba że mamy uzasadniony interes w dalszym ich przetwarzaniu lub mamy inną podstawę prawną do ich przetwarzania. Co 3 lata dokonujemy przeglądu konieczności przetwarzania.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes, kontaktując się z nami pod jednym z danych kontaktowych wymienionych w sekcji "Identyfikacja i dane kontaktowe administratorów danych" lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Co się stanie, jeśli informacja nie zostanie podana?

W przypadku zapisów nieindywidualnych nie ma konieczności podawania żadnych danych, zgłaszając się lub uczestnicząc w wydarzeniu udzielają nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych. Mogą Państwo poinformować nas (ustnie na wydarzeniu i po nim w jednym z naszych punktów kontaktowych), jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu swoich danych.

Jak usunąć dane:

Dane w przypadku przetwarzania na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów usuniemy po Państwa sprzeciwie, jeśli nie będzie innej podstawy prawnej przetwarzania.

Komu udostępniamy Państwa dane: W celu nagłośnienia wydarzenia, Państwa dane osobowe mogą zostać zamieszczone na oficjalnych platformach mediów społecznościowych ILCSI, takich jak Facebook, Instagram, Youtube i mogą być dostępne publicznie. Należy pamiętać, że niektóre wydarzenia mogą być również relacjonowane przez media, w takim przypadku będą one działać jako odrębny administrator danych. W ramach organizacji wewnętrznej Ilcsi SZÉPELŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT, dedykowani pracownicy posiadający prawo dostępu do danych mogą to zrobić w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań (np. w celu przygotowania materiałów PR):

ILCSI E-commerce Ltd.

 

Siedziba: H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37, Węgry.

 

12. WYŚWIETLANIE "KOSMETYKÓW ILCSI" NA STRONIE INTERNETOWEJ, KARCIE PARTNERSKIEJ, ZAMÓWIENIACH AD HOC ZA POŚREDNICTWEM PARTNERA BIZNESOWEGO

W zakresie zarządzania danymi związanymi z prezentacją referencyjnych i wyróżnionych kosmetyków / partnerów brandingowych na stronie internetowej, zamówień ad hoc, zarządzania danymi systemu sprzedaży, administratorem danych jest Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT i Ilcsi E-kereskedelmi Kft.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Jeśli są Państwo naszym partnerem referencyjnym, wyróżnionym kosmetykiem lub partnerem brandingowym i podadzą nam adres e-mail, który zawiera dane osobowe, będzie on przetwarzany w celu wyświetlenia Państwa salonu na stronie internetowej jako partnera referencyjnego, wyróżnionego lub partnera brandingowego. Należy pamiętać, że aby zostać wymienionym na naszej stronie internetowej jako partner referencyjny, wyróżniony lub partner brandingowy, nie trzeba podawać adresu e-mail ani danych kontaktowych, które zawierają dane osobowe, takie jak pełne imię i nazwisko. Jeśli nie podali Państwo nam danych kontaktowych partnera referencyjnego, wyróżnionego lub partnera brandingowego dostępnych w sekcji "Wyszukiwanie kosmetyków" na stronie internetowej, źródłem danych jest kosmetyk referencyjny lub wyróżniony, w którym jesteś aktywny (w takim przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności).

Osoby, których dane dotyczą: osobami, których dane dotyczą są kosmetyczki (prowadzące działalność gospodarczą lub zatrudnione, inni pracownicy) sklepu kosmetycznego wyświetlanego na stronie internetowej.

Przetwarzamy również dane w celu uzyskania informacji o systemie sprzedaży produktów marki Ilcsi i jego funkcjonowaniu, w celu zbadania możliwości realizacji zamówień ad hoc (większe ilości, które nie są zgodne z zasadami systemu sprzedaży) za pośrednictwem naszego partnera biznesowego w odniesieniu do pojemności magazynu i zasad systemu sprzedaży oraz w celu przekazania naszemu partnerowi biznesowemu informacji o realizacji zamówienia. Przetwarzamy również niektóre dane w celu wystąpienia o kartę klienta wydaną przez naszego partnera biznesowego, jeśli ją Państwo posiadają lub w celu jej odnowienia lub przedłużenia, w celu potwierdzenia statusu wnioskującej kosmetyczki referencyjnej Ilcsi lub kosmetyczki partnerskiej lub potwierdzenia umowy partnerowi biznesowemu. Źródłem tych danych jest Hair-line Ltd. (H-2045 Törökbálint, Jázmin utca 1., Węgry, e-mail: adatvedelem@hairline.hu) .

Podmiotami danych, których dotyczy przetwarzanie są: osoby składające zamówienia doraźne oraz osoby uczestniczące w systemie sprzedaży.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy te dane osobowe:

Wyświetlanie na stronie internetowej:

•                     adres e-mail

•                     Nazwisko

•                     imię

•                     numer telefonu

•                     nazwa salonu,

•                     adres salonu

•                     adres strony internetowej

•                     adres e-mail salonu

•                     numer telefonu do salonu

•                     Godziny otwarcia

•                     udogodnienia i usługi: np. klimatyzacja, fryzjer, pedicure i manicure, płatność kartą itp.

•                     wizerunek kosmetyczki

Dane związane z doraźnymi zamówieniami partnerów biznesowych, systemem sprzedaży oraz kartami klientów wydawanymi przez partnerów biznesowych:

•                     nazwisko kosmetyczki

•                     dane o miesięcznych obrotach dla kosmetyczki

•                     miesięczne dane z księgi klientów

•                     Fakt kosmetycznego charakteru partnera Ilcsi i umowy

•                     szczegóły dotyczące zamówienia, zarówno doraźnego, jak i naruszającego system sprzedaży: data zamówienia, nazwa i adres klienta, nazwa i ilość zamówionego produktu

•                     uprawnienie do wystawienia rekomendacji produktu

•                     uprawnienie do otrzymania bonu

Uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR)

 

Przetwarzanie przez nas danych jest niezbędne do zapewnienia naszym profesjonalnym partnerom (kosmetyki referencyjne i flagowe, partnerzy brandingowi) możliwości zaistnienia na naszej stronie internetowej. Dostęp do naszej strony internetowej zapewniamy naszym partnerom z branży kosmetyków referencyjnych, korzystające z niej kosmetyczki/kosmetolodzy działają w ramach wykonywanego na własny rachunek zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej. Co do zasady nie prosimy o wyświetlanie jakichkolwiek danych osobowych, jednak adres e-mail podany przez kosmetyczkę może zawierać dane osobowe, gdyż są to zazwyczaj kosmetyczki prowadzące działalność gospodarczą. Przetwarzanie przez nas danych jest również niezbędne do sprawnego funkcjonowania systemu sprzedaży produktów marki ILCSI. Nasze obecne przetwarzanie odbywa się również w interesie biznesowym, gospodarczym i finansowym Administratorów danych, w celu realizacji ich modelu biznesowego - profesjonalnego partnerstwa - oraz nawiązania bliskich relacji z profesjonalnymi partnerami. Z uwagi na interesy, prawa i wolności osób, których dane dotyczą, w zakresie swobodnego dostępu do ich danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji naszych interesów. W przeciwnym razie nasze przetwarzanie nie byłoby możliwe

MOŻNA WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC NASZEGO PRZETWARZANIA DANYCH W OPARCIU O UZASADNIONY INTERES!

Gwarancje: zakres przetwarzanych danych osobowych jest ograniczony do minimum. Dostęp do pełnego tekstu testu równowagi można uzyskać tutaj.

Podstawa prawna przetwarzania zdjęć zawierających portrety wyświetlane na stronie internetowej:

udzielenie zgody

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) GDPR

 

Zaznaczając odpowiednie pole (checkbox), wyrażają Państwo pisemną lub elektroniczną zgodę na wykonywanie przez Ilcsi zdjęć Państwa wizerunku w celach ilustracyjnych w zestawieniu kosmetyków referencyjnych dostępnych na stronie internetowej oraz ich wykorzystywanie i przetwarzanie w celu elektronicznego wyświetlania w zestawieniu kosmetyków referencyjnych dostępnych na stronie internetowej, publikowania ich w formie ilustracji, upubliczniania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Dane osobowe na stronie będą przetwarzane przez okres istniejącej współpracy z kosmetykami, a po 3 miesiącach od jej zakończenia zostaną usunięte.

Jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, będziemy je przetwarzać do czasu rozpatrzenia Państwa sprzeciwu, chyba że będziemy mieli uzasadniony interes w dalszym przetwarzaniu danych lub inną podstawę prawną przetwarzania danych. W przypadku wycofania zgody, usuniemy Państwa zdjęcie ze strony internetowej.

Dane osobowe dotyczące systemu sprzedaży, dane dotyczące zamówień doraźnych będziemy przechowywać przez 3 lata od daty pozyskania danych, od daty złożenia zamówienia lub do czasu rozpatrzenia Państwa sprzeciwu, chyba że mamy uzasadniony interes w dalszym przetwarzaniu danych lub istnieje inna ważna podstawa prawna przetwarzania.

Jeśli są Państwo pracownikami lub w inny sposób pozostają w stosunku pracy z referencyjnym lub preferowanym partnerem kosmetycznym lub brandingowym i nie podali Państwo danych, źródłem danych jest Państwa pracodawca lub nasz partner kosmetyczny, pozostający z Państwem w stosunku prawnym, lub nasz partner biznesowy, który wydał Państwa kartę klienta lub u którego (lub którego partnera) złożyłeś ewentualne zamówienie.

Uzasadniony interes - w przypadku kosmetyków referencyjnych lub priorytetowych

(art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR)

 

Nasze przetwarzanie danych jest niezbędne do zapewnienia naszym profesjonalnym partnerom (kosmetyki referencyjne i wyróżnione) możliwości zaistnienia na naszej stronie internetowej . Niniejsze przetwarzanie danych odbywa się w interesie handlowym i gospodarczym kosmetyków referencyjnych, kosmetyków wyróżnionych oraz w celu wyświetlenia ich na stronie internetowej w taki sposób, aby zainteresowane osoby mogły się z nimi skontaktować. Z uwagi na interesy, prawa i wolności osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do swobodnego dostępu do danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji interesów osób trzecich. Nasze przetwarzanie tych danych nie byłoby w innym przypadku możliwe.

MOŻNA WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC NASZEGO PRZETWARZANIA DANYCH W OPARCIU O UZASADNIONY INTERES!

Gwarancje: zakres przetwarzanych danych osobowych jest ograniczony do minimum. Dostęp do pełnego tekstu testu równowagi można uzyskać tutaj.

 SPRZECIW: Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy, kontaktując się z nami pod jednym z danych kontaktowych wymienionych w sekcji "Identyfikacja i dane kontaktowe administratorów danych" lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Co się stanie, jeśli informacja nie zostanie podana?

Podanie powyższych danych osobowych w związku ze stroną internetową jest Państwa obowiązkiem wynikającym z umowy partnerskiej, jeśli ich nie otrzymamy, informacje o Państwu nie będą mogły pojawić się na naszej stronie. Nie ma obowiązku podawania adresu e-mail, który zawiera dane osobowe, jeśli nie zostaną podane, źródłem danych jest zatrudniający Państwa referent lub preferowany kosmetyk. Publikacja Państwa wizerunku nie jest warunkiem Państwa obecności na stronie ani nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania umownego, dlatego ich udostępnienie jest dobrowolne i zależy od Państwa zgody.

Jak usunąć dane: usuniemy Państwa dane osobowe po upływie powyższego terminu.

Komu udostępniamy Państwa dane?  Dostęp do Państwa danych mogą mieć upoważnieni pracownicy w organizacji Administratorów danych. Informujemy, że Państwa dane osobowe w wykazie kosmetyków na stronie internetowej będą udostępnione publicznie. Państwa dane będą przekazywane do następujących podmiotów przetwarzających dane, odbiorców w następujących celach.

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IrlandiaDla sklepu internetowego i strony internetowej świadczy nam usługi hostingowe.
BIG FISH Internet Technology Ltd.H-1066 Budapeszt, Nyugati tér 1-2.

Prowadzi dla nas sklep internetowy i stronę internetową.

Hair-Line Ltd.H-2045 Törökbálint, Jázmin utca 1., Węgry

prowadzenie węgierskiego systemu sprzedaży

fotograf na nasze zlecenie

 

wykonanie zdjęć do prezentacji fotograficznej na stronę internetową

ZeroTime Services Ltd.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., Węgry

Zapewnia nam usługi hostingowe dla sklepu internetowego i danych archiwalnych strony.

Color and Code Ltd.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., Węgry

Świadczy nam usługę operacyjną w zakresie zarchiwizowanych danych sklepu internetowego i strony internetowej.

Microsoft Ireland Operations LimitedOne Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.dostarczanie programów komputerowych, systemu pocztowego

13. MIERZENIE SATYSFAKCJI KLIENTA

W przypadku zakupów dokonywanych w sklepie internetowym, administratorem danych związanych z pomiarem satysfakcji klienta jest ILCSI E-commerce Kft.

W odniesieniu do administratora danych w zakresie pomiaru satysfakcji z usług świadczonych na rzecz partnerów zawodowych.

Informujemy, że powyżsi Administratorzy Danych są uznawani za odrębnych Administratorów Danych dla celów przetwarzania danych związanych z pomiarem satysfakcji klienta, opisanych powyżej.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

W celu uzyskania informacji zwrotnej od swoich klientów na temat tego, jak bardzo są zadowoleni ze sprzedawanych produktów, świadczonych usług oraz jakie zmiany lub modyfikacje sugerowaliby. Ponadto, aby umożliwić Administratorom danych uzyskanie informacji zwrotnych i opinii ważnych dla Grupy, np. w celu dalszego rozwoju produktów. Należy pamiętać, że wypełnienie kwestionariuszy satysfakcji jest dobrowolne. Podmiotami danych są osoby, które biorą udział w badaniu satysfakcji klientów.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe (czas trwania przetwarzania):

·  nazwisko, imię

·  w przypadku partnerów zawodowych - nazwa każdego kosmetyku

·  adres e-mail

·  opinie o naszych usługach i produktach oraz treść tych opinii

·  treść kwestionariusza

·  wynik oceny (anonimowo)

Uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR)

 

Zapewnienie wysokiej jakości i ciągłej odnowy naszych usług i produktów dla naszych klientów i partnerów. Przetwarzanie danych służy zarówno interesom biznesowym, jak i gospodarczym Administratorów Danych, ich interesom w utrzymaniu konkurencyjności i rozwoju biznesu, a także poprawie reputacji biznesowej. Z uwagi na interesy, prawa i wolności osób, których dane dotyczą, w związku ze swobodnym dostępem do ich danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji naszych interesów. Nasze przetwarzanie nie byłoby możliwe w innym przypadku.

 

MOŻNA WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC NASZEGO PRZETWARZANIA DANYCH W OPARCIU O UZASADNIONY INTERES!

 

Gwarancje: zakres przetwarzanych danych osobowych został zminimalizowany. Zminimalizowaliśmy ilość przetwarzanych danych osobowych. Dane pozostają w naszej organizacji lub jej wyniki w naszej grupie przedsiębiorstw i nie są przekazywane. Pełny tekst testu równowagi dostępny jest tutaj dla Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT oraz tutaj dla ILCSI E-kereskedelmi Kft.

W odniesieniu do danych osobowych związanych z pomiarem satysfakcji klienta (dane, na których opiera się ocena), okres przetwarzania przez nas danych wynosi 3 lata, licząc od dnia następującego po zakończeniu kampanii satysfakcji. Jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, będziemy je przetwarzać do czasu rozpatrzenia Państwa sprzeciwu, chyba że będziemy mieli uzasadniony interes w dalszym przetwarzaniu danych lub będziemy mieli inną podstawę prawną do przetwarzania danych.

SPRZECIW: Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec naszego przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie, kontaktując się z odpowiednim administratorem na jeden z danych kontaktowych wymienionych w sekcji "Identyfikacja i dane kontaktowe administratorów" lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Co się stanie, jeśli informacja nie zostanie podana?

Powyższe dane osobowe już posiadamy. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne.

Sposób usunięcia danych: powyższe dane zostaną usunięte po upływie określonego czasu.

Komu udostępniamy Państwa dane? Dostęp do danych mogą mieć dedykowani pracownicy, upoważnieni w organizacji Administratorów Danych, a także mogą być one przekazywane następującym odbiorcom, podmiotom przetwarzającym dane, w następujących celach:

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IrlandiaDla sklepu internetowego i strony internetowej świadczy nam usługi hostingowe.
BIG FISH Internet Technology Ltd.H-1066 Budapeszt, Nyugati tér 1-2.Prowadzi dla nas sklep internetowy i stronę internetową.
MiniCRM Zrt.H-1075 Budapeszt, Madách Imre út 13-14, WęgryUdostępnienie systemu zarządzania klientami.
Ilcsi CLEANING LIGHTS Biocosmetic Ltd.

H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37., Węgry

 

w przypadku danych dotyczących pomiaru satysfakcji klienta z zakupów online - grupa przedsiębiorstw
ZeroTime Services Ltd.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., Węgry

Zapewnia nam usługi hostingowe dla sklepu internetowego i danych archiwalnych strony.
Color and Code Ltd.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., Węgry

Świadczy nam usługę operacyjną w zakresie zarchiwizowanych danych sklepu internetowego i strony internetowej.
ILCSI E-commerce Ltd.

H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37., Węgry

 

dla danych mierzących zadowolenie z usług świadczonych na rzecz partnerów zawodowych - grupa przedsiębiorstw

14. USŁUGA MONITOROWANIA ZAPASÓW

W odniesieniu do danych związanych ze świadczeniem usługi monitorowania zapasów (usługa związana ze sklepem internetowym), administratorem danych jest ILCSI E-commerce Kft.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

W celu zapewnienia, że gdy produkt nie będzie dostępny, zostaną Państwo powiadomieni, kiedy ponownie będzie w sprzedaży. Mogą Państwo swobodnie decydować, czy chcą otrzymać powiadomienie o ponownej dostępności produktu.

Podmioty danych: podmiotami danych są osoby korzystające z usługi monitorowania zapasów dostępnej na stronie internetowej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe (czas trwania przetwarzania):

·  adres e-mail

·  nazwa produktu, który może być ponownie zamówiony

Uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR)

 

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług i zwiększenia zadowolenia klientów, wzmacniamy nasze relacje z naszymi klientami.  Przetwarzanie danych służy zarówno interesom biznesowym, jak i gospodarczym ILCSI E-commerce Ltd., jej interesom związanym z utrzymaniem konkurencyjności i rozwojem biznesu oraz wzmocnieniem reputacji biznesowej. Mając na uwadze interesy, prawa i wolności osób, których dotyczy nasze przetwarzanie w związku ze swobodną dostępnością danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji naszych interesów. W przeciwnym razie przetwarzanie przez nas tych danych nie byłoby wykonalne, biorąc pod uwagę opłacalność.

MOŻNA WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC NASZEGO PRZETWARZANIA DANYCH W OPARCIU O UZASADNIONY INTERES!

Gwarancje: zakres przetwarzanych danych osobowych został zminimalizowany. Zminimalizowaliśmy ilość przetwarzanych danych osobowych. Dostęp do pełnego tekstu testu równowagi można uzyskać tutaj.

Państwa dane zostaną usunięte, gdy produkt będzie dostępny i zostaniesz o tym poinformowany. Jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, będziemy je przetwarzać do czasu rozpatrzenia Państwa sprzeciwu.

SPRZECIW: Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy, kontaktując się z nami pod jednym z danych kontaktowych wymienionych w sekcji "Identyfikacja i dane kontaktowe administratorów danych" lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Co się stanie, jeśli informacja nie zostanie podana?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak, jeśli nie podadzą Państwo adresu e-mail, nie będziemy mogli skontaktować się z Państwem w sprawie dostępności produktu.

Sposób usunięcia danych: powyższe dane zostaną usunięte po upływie określonego czasu.

Komu udostępniamy Państwa dane? W ramach organizacji ILCSI E-commerce Ltd. dostęp do danych osobowych mają dedykowani pracownicy. Państwa dane osobowe będą przekazywane do następujących podmiotów przetwarzających, odbiorców, w celach związanych ze świadczeniem tej usługi:

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IrlandiaDla sklepu internetowego i strony internetowej świadczy nam usługi hostingowe.
BIG FISH Internet Technology Ltd.H-1066 Budapeszt, Nyugati tér 1-2.Prowadzi dla nas sklep internetowy i stronę internetową.
Mailjet SAS

Siedziba główna w Paryżu

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paryż

Świadczy usługę związaną z opracowywaniem i dystrybucją mailingów systemowych sklepu internetowego oraz newsletterów. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

ZeroTime Services Ltd.H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., WęgryZapewnia nam usługi hostingowe dla sklepu internetowego i danych archiwalnych strony.
Color and Code Ltd.H-3300 Eger, Fazola utca 6., WęgryŚwiadczy nam usługę operacyjną w zakresie zarchiwizowanych danych sklepu internetowego i strony internetowej.
Ilcsi CLEANING LIGHTS Biocosmetic Ltd.

H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37., Węgry

Grupa biznesowa

15. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z NASZYMI KONTAMI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W zakresie przetwarzania danych związanych z oficjalnymi kontami Grupy w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook, Youtube), administratorem danych jest Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

W celu obsługi naszych oficjalnych platform mediów społecznościowych, aby dostosować nasze platformy społecznościowe do potrzeb naszych klientów. Przetwarzamy Państwa dane (podmiot danych) na naszych platformach mediów społecznościowych, gdy otrzymujemy Państwa polubienia,  są przez Państwa śledzone, publikowane, komentowane, udostępniane, komentowane na naszych oficjalnych platformach mediów społecznościowych.

Prosimy pamiętać, że dane nie są przekazywane bezpośrednio nam, ale usługodawcy platformy mediów społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Youtube). Należy pamiętać, że przetwarzanie danych przez te portale społecznościowe regulują ich własne polityki prywatności. Należy pamiętać, że treści zamieszczane na którejkolwiek z naszych oficjalnych platform mediów społecznościowych są często widoczne publicznie, dlatego prosimy o zachowanie ostrożności przy podawaniu niektórych danych osobowych. Prosimy również pamiętać, że nasze praktyki dotyczące prywatności w tej sekcji dotyczą naszych oficjalnych platform mediów społecznościowych - nie mamy kontroli nad innymi fanowskimi platformami mediów społecznościowych związanymi z produktami/markami ILCSI itp.

Osoby, których dane dotyczą: użytkownicy naszych platform mediów społecznościowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe (czas trwania przetwarzania):

·  nazwa użytkownika związana z Państwa profilem społecznościowym

·  okazjonalnie: na profilu w mediach społecznościowych, podane przez Państwa dane osobowe (imię, nick, zdjęcie itp.)

·  przedmiot i treść opinii i komentarzy

·  opinie, komentarze, pytania zamieszczane na stronach naszej społeczności

·  opinie na temat wydarzenia

·  fakt złożenia zapytania/odwiedzenia/uczestnictwa w imprezie lub niemożność uczestnictwa w imprezie

Uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR)

 

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług, wzmacniamy nasze relacje z klientami.  Przetwarzanie danych służy zarówno interesom biznesowym, jak i gospodarczym Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT, jej interesom związanym z utrzymaniem i rozwojem konkurencyjności oraz wzmocnieniem reputacji biznesowej. Z uwagi na interesy, prawa i wolności osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do swobodnej dostępności danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji naszych interesów. Nasze przetwarzanie nie byłoby możliwe w inny sposób

MOŻNA WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC NASZEGO PRZETWARZANIA DANYCH W OPARCIU O UZASADNIONY INTERES!

Gwarancje: zakres przetwarzanych danych osobowych został zminimalizowany. Dostęp do danych osobowych mają jedynie dedykowani pracownicy w ramach ILCSI CLEANING FIGURES Biocosmetics LTD, których liczba jest ograniczona. Pełny tekst testu równowagi można uzyskać tutaj.

 

Tak długo, jak nie zrezygnują Państwo z subskrypcji, nie zatrzymają śledzenia lub nie zgłoszą sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

SPRZECIW: Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes, kontaktując się z nami pod jednym z danych kontaktowych wymienionych w sekcji "Identyfikacja i dane kontaktowe administratorów danych" lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Co się stanie, jeśli informacja nie zostanie podana?

Mają Państwo swobodę wyboru, które dane podają na danej platformie społecznościowej. Nie jesteśmy w posiadaniu tych danych, to Państwo jako użytkownicy danej platformy udostępniają je i są ich właścicielem. Podanie danych osobowych nie jest bezwzględnie konieczne do korzystania z platformy social media. 

Jak usunąć swoje dane: powyższe dane nie są pod kontrolą Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT, można je zmodyfikować lub usunąć w swoim profilu w mediach społecznościowych.

Komu udostępniamy Państwa dane: dane dotyczące Państwa aktywności w mediach społecznościowych są również udostępniane dostawcy platformy społecznościowej (Facebook, Instagram, Youtube). Serwisy społecznościowe lub inne serwisy udostępniające treści. Niektóre z Państwa danych mogą zostać przekazane członkowi grupy w celach administracyjnych:

ILCSI E-commerce Ltd.

 

Siedziba: H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37, Węgry.

 

16. WNIOSKI O PRZETWARZANIE DANYCH

Administratorem danych w odniesieniu do zapytań dotyczących zarządzania danymi Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT jest Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT.

W odniesieniu do wniosków dotyczących zarządzania danymi przez ILCSI E-commerce Kft. administratorem danych jest ILCSI E-commerce Kft.

Informujemy, że powyżsi Administratorzy Danych są traktowani jako odrębni administratorzy danych w zakresie rozpatrywania przez nich wniosków o przetwarzanie danych.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

W celu zapewnienia możliwości udokumentowania przez Administratorów danych korzystania z Państwa praw opisanych w rozdziale "Państwa prawa i środki ich egzekwowania". Ponadto, aby umożliwić im spełnienie wymogu rozliczalności nałożonego na nich przez GDPR w odniesieniu do praw, które mogą Państwo wykonywać. Po śmierci osoby, której dane dotyczą, administratorzy mogą, w odniesieniu do upoważnienia w preambule (27) GDPR, wykonywać prawa w odniesieniu do danych osobowych zgodnie z art. 25 Info. Mają Państwo swobodę wyboru, które dane osobowe przekazują nam Państwo w trakcie składania wniosku lub w ramach wykonywania swoich praw, jednakże w przypadku niedoboru danych możemy nie być w stanie zrealizować Państwa wniosku lub żądania.

Osoby, których dane dotyczą: użytkownicy, którzy składają wnioski, uwagi lub chcą skorzystać z praw przysługujących im jako osobom, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych przez Administratorów danych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe (czas trwania przetwarzania):

·  dane podane we wniosku

·  Nazwa

·  adres e-mail lub inne dane kontaktowe

·  przedmiot i treść wniosku

·  podpis na opakowaniu

·  w przypadku realizacji praw dotyczących danych osoby zmarłej: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby uprawnionej do realizacji praw, niezbędne dane z aktu zgonu lub orzeczenia sądu, niezbędne dane z dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość i zdolność do pracy osoby bliskiej lub fakt poświadczenia zdolności do pracy osoby bliskiej oraz wszelkie oświadczenia lub postanowienia administracyjne złożone Administratorowi Danych.

Uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f GDPR)

 

Administratorzy Danych przetwarzają dane osobowe, aby móc odpowiednio udokumentować wnioski o przetwarzanie danych i działania podjęte w odpowiedzi na nie, bronić się w przypadku roszczeń prawnych oraz wykazać zgodność z GDPR i przepisami o ochronie danych w odpowiedzi na wnioski organów publicznych. Ponadto uzasadniony interes Administratorów Danych jest zgodny z przepisami art. 5 ust. 2 GDPR (zasada rozliczalności) oraz zgodnie z art. 12 ust. 1 GDPR, również w odniesieniu do art. 11 (przetwarzanie bez wymogu identyfikacji), w celu udokumentowania zgodności z nim. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się również w celu realizacji interesów biznesowych i gospodarczych Administratorów danych oraz zapewnienia ich zgodności z prawem (art. 25 ustawy Info). Z uwagi na interesy, prawa i wolności osób, których dane dotyczą, w zakresie swobodnego dysponowania danymi osobowymi, przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji interesów Administratorów Danych. W przeciwnym razie przetwarzanie to nie byłoby możliwe.

MOŻNA WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC NASZEGO PRZETWARZANIA DANYCH W OPARCIU O UZASADNIONY INTERES!

Gwarancje: zakres przetwarzanych danych osobowych został zminimalizowany. Dostęp do danych osobowych mają jedynie dedykowani pracownicy w ramach organizacji Administratorów danych, których liczba jest ograniczona. Pełny zakres testu równowagi dostępny jest tutaj dla Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT oraz tutaj dla ILCSI E-kereskedelmi Kft.

 

Będziemy przechowywać dane przez 18 miesięcy od daty złożenia przez Państwa wniosku, w celu wypełnienia naszego obowiązku weryfikacji Państwa praw wynikających z GDPR oraz rozstrzygania wszelkich sporów. W przypadku wszczęcia stosownych postępowań, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu ich zakończenia.

Jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, będziemy je przetwarzać do czasu rozpatrzenia Państwa sprzeciwu, chyba że będziemy mieli uzasadniony interes w dalszym przetwarzaniu danych lub inną podstawę prawną do przetwarzania danych.

 

 

 

SPRZECIW: Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy, kontaktując się z nami pod jednym z danych kontaktowych wymienionych w sekcji "Identyfikacja i dane kontaktowe administratorów danych" lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Co się stanie, jeśli informacja nie zostanie podana?

Podanie danych może być warunkiem koniecznym do przetworzenia Państwa żądania, Państwa imię i nazwisko jest wymagane w celach identyfikacyjnych. W przypadku jego niepodania Administratorzy Danych mogą nie być w stanie przetworzyć Państwa żądania lub mogą nie być w stanie przetworzyć go w całości. W przypadku realizacji praw osoby zmarłej, której dotyczy przetwarzanie, dane (oświadczenie złożone Administratorom danych, akt zgonu, orzeczenie sądu, dokument publiczny potwierdzający tożsamość lub status osoby bliskiej) są wymagane zgodnie z art. 25 ust. 1 i 4 ustawy o Info. Należy pamiętać, że informacje ustne mogą być również udzielane na wniosek osoby, której dane dotyczą, pod warunkiem, że tożsamość osoby, której dane dotyczą, została zweryfikowana w inny sposób.

Sposób usunięcia danych: powyższe dane zostaną usunięte po upływie określonego czasu.

Komu ujawniamy Państwa dane: Państwa dane osobowe mogą być ujawnione dedykowanym pracownikom Administratorów Danych i mogą być przekazywane właściwym organom, sądom i przedstawicielowi prawnemu Administratorów Danych (Kancelaria Prawna Jambrik, H-1095 Budapest Boráros tér 7. lph. 6/13., Węgry - cel: porady prawne). Niektóre z Państwa danych mogą być przekazywane w celach administracyjnych innemu członkowi grupy przedsiębiorstw niż administrator danych:

ILCSI E-commerce Ltd. - w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT

Siedziba: H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37, Węgry.

 

 

Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT- w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez ILCSI E-commerce Ltd.

Siedziba: H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37, Węgry.

 

 

oraz Microsoft Ireland Operations Limited

(Siedziba główna: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia)za udostępnienie programów komputerowych i systemu pocztowego.

17. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z INCYDENTAMI OCHRONY DANYCH

Administratorem danych Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT w zakresie przetwarzania danych związanych z incydentami ochrony danych jest Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT.

Administratorem danych ILCSI E-commerce Ltd. w związku z naruszeniami danych jest ILCSI E-commerce Ltd.

Informujemy, że powyżsi Administratorzy Danych są traktowani jako odrębni administratorzy danych w zakresie przetwarzania przez nich danych w związku z naruszeniami danych.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Aby w razie potrzeby umożliwić Administratorom Danych powiadomienie Państwa o potencjalnym naruszeniu danych, powiadomienie o tym organu ochrony danych oraz udokumentowanie powiadomienia. Obowiązek Administratorów Danych do poinformowania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu danych osobowych wynika z art. 34 GDPR, który nakłada na Administratorów Danych obowiązek poinformowania osoby, której dane dotyczą, gdy naruszenie danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko dla jej praw i wolności lub gdy organ nadzorczy (NAIH) nakazał Administratorom Danych takie działanie w związku z naruszeniem danych osobowych. Od informacji można odstąpić w okolicznościach określonych w art. 34 ust. 3 GDPR. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe zidentyfikowane w niniejszym dokumencie w celu wypełnienia obowiązku zgłaszania i rejestrowania naruszeń danych na podstawie art. 33 ust. 5 GDPR - rejestr naruszeń danych zawiera Państwa dane (np. przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, kategorię danych, których dotyczą) w sposób anonimowy. Zgłoszenie do organów następuje na formularzu zgłoszeniowym udostępnionym przez organy.

Podmioty danych, których dotyczy przetwarzanie: użytkownicy, których dane zostały dotknięte naruszeniem danych osobowych u Administratorów danych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe (czas trwania przetwarzania):

·  Nazwa

·  adres e-mail

·  treść zgłoszenia incydentu (w szczególności: charakter incydentu, skutki, podjęte środki zaradcze)

·   

Uzasadniony interes

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR

Administratorzy danych przetwarzają dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 33 ust. 5 GDPR (prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych) i art. 34 GDPR (informowanie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych), właściwego udokumentowania naruszenia ochrony danych osobowych, obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi oraz wykazania zgodności z GDPR i przepisami o ochronie danych w odpowiedzi na żądanie organu publicznego. Ponadto uzasadniony interes Administratorów danych jest zgodny z przepisami art. 5 ust. 2 GDPR (zasada rozliczalności), a także jest niezbędny, aby Administratorzy danych mogli działać zgodnie z prawem, zgodnie z wymogami art. 34 GDPR. Ważąc interesy, prawa i wolności osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do swobodnej dostępności danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji interesów Administratorów danych i leży również w interesie osób, których dane dotyczą - biorąc pod uwagę, że jest to również niezbędne do ochrony ich danych osobowych. Takie przetwarzanie nie byłoby możliwe w inny sposób

MOŻNA WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC NASZEGO PRZETWARZANIA DANYCH W OPARCIU O UZASADNIONY INTERES!

Gwarancje: zakres przetwarzanych danych osobowych został zminimalizowany. Dostęp do danych osobowych mają jedynie dedykowani pracownicy w ramach organizacji Administratorów Danych, których liczba jest ograniczona. Pełny zakres testu równowagi dostępny jest tutaj dla Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT oraz tutaj dla ILCSI E-kereskedelmi Kft.

Będziemy przechowywać dane przez 18 miesięcy od daty zgłoszenia incydentu w celu wywiązania się z obowiązku weryfikacji danych określonego w GDPR oraz rozstrzygania wszelkich sporów. W przypadku wszczęcia stosownych postępowań, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu zakończenia postępowania. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, będziemy przetwarzać dane do czasu rozpatrzenia sprzeciwu, chyba że będziemy mieli uzasadniony interes w dalszym przetwarzaniu danych lub będziemy mieli inną podstawę prawną do przetwarzania danych.

rejestry incydentów związanych z ochroną danych:

·    liczba zainteresowanych osób

·    kategoria danych osobowych, których dotyczy wniosek

·    fakty związane z naruszeniem danych

SPRZECIW: Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy, kontaktując się z nami pod jednym z danych kontaktowych wymienionych w sekcji "Identyfikacja i dane kontaktowe administratorów danych" lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Co się stanie, jeśli informacja nie zostanie podana?

Nie musisz podawać danych, my już je mamy.

Sposób usunięcia danych: powyższe dane zostaną usunięte po upływie określonego czasu.

Komu zostaną ujawnione Państwa dane osobowe: Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione dedykowanym pracownikom w ramach organizacji Administratorów Danych oraz mogą zostać przekazane organowi nadzorczemu (NAIH) lub przedstawicielowi prawnemu Administratorów Danych (Jambrik Law Office, H-1095 Budapest, Boráros ér 7. lph. 6/13., Węgry - cel: reprezentacja prawna) lub jego doradcy lub procesorowi danych zaangażowanemu w obsługę incydentu. Niektóre z Państwa danych mogą zostać przekazane w celach administracyjnych innemu członkowi grupy przedsiębiorstw poza administratorem danych:

ILCSI E-commerce Ltd. - w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT

Siedziba: H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37, Węgry.

 

 
Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT- w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez ILCSI E-commerce Ltd.

Siedziba: H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37, Węgry.

 

 
oraz Microsoft Ireland Operations Limited(Siedziba główna: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia)za udostępnienie programów komputerowych i systemu pocztowego.

18. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH

Administratorem danych Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT jest Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT w zakresie dochodzenia roszczeń prawnych oraz przetwarzania danych w związku z kierowanymi przeciwko niej roszczeniami prawnymi.

Administratorem danych ILCSI E-commerce Kft. w związku z dochodzeniem roszczeń prawnych i rozpatrywaniem skierowanych przeciwko niej roszczeń prawnych jest ILCSI E-commerce Kft.

Informujemy, że powyżsi Administratorzy Danych są traktowani jako odrębni administratorzy danych w zakresie przetwarzania przez nich roszczeń.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Aby umożliwić Administratorom Danych dochodzenie swoich roszczeń prawnych, muszą oni być w stanie bronić się przed skierowanymi przeciwko nim roszczeniami prawnymi. 

Osoby, których dane dotyczą: osoby, których dane dotyczą, to osoby zaangażowane w dany spór.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe (czas trwania przetwarzania):

Szczegóły dotyczące sprawy, w związku z którą zgłaszane jest roszczenie:

·  nazwisko i imię

·  Adres

·  numer telefonu

·  adres e-mail

·  data, godzina

·  ewentualny podpis

·  przedmiot i treść sporu

·  dane osobowe osób fizycznych, które mogą być zaangażowane w spór, w zależności od charakteru i treści sprawy

Uzasadnione interesy

(art. 6 ust. 1 lit. f GDPR)

Aby realizować interesy biznesowe i gospodarcze Administratorów Danych. Aby umożliwić Administratorom Danych egzekwowanie swoich praw lub obronę przed wniesionymi przeciwko nim roszczeniami prawnymi. W istocie, gdyby dane zostały usunięte, Administratorom Danych mogłoby być znacznie trudniej dochodzić swoich roszczeń lub bronić się przed wniesionymi przeciwko nim roszczeniami, co naruszałoby ich prawa. Ważąc interesy, prawa i wolności osób, których dane dotyczą, w zakresie swobodnego udostępniania ich danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji interesów Administratorów danych i leży w interesie osób, których dane dotyczą, zważywszy, że jest również niezbędne do ochrony ich danych osobowych. Żaden inny sposób przetwarzania nie byłby możliwy do zrealizowania.

 

MOŻNA WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC NASZEGO PRZETWARZANIA DANYCH W OPARCIU O UZASADNIONY INTERES!

 

Gwarancje: zakres przetwarzanych danych osobowych został zminimalizowany. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie dedykowani pracownicy w ramach organizacji Administratorów Danych, których liczba jest ograniczona. Dostęp do pełnego zakresu testu równowagi dla Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT można uzyskać tutaj, a dla ILCSI E-kereskedelmi Kft. tutaj.

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane do czasu istnienia tego interesu, przewidywalnie do końca okresu przedawnienia cywilnego + 6 miesięcy (czyli przewidywalnie 5,5 roku), a w przypadku wszczęcia postępowania - do czasu ostatecznego zakończenia odpowiedniego postępowania, w przypadku wszczęcia postępowania w celu odzyskania wierzytelności - do czasu zapłaty pełnej kwoty wierzytelności lub do ostatecznego zakończenia odpowiedniego postępowania, w którym to momencie dokonamy przeglądu przetwarzania.

SPRZECIW: Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy, kontaktując się z nami pod jednym z danych kontaktowych wymienionych w sekcji "Identyfikacja i dane kontaktowe administratorów danych" lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Co się stanie, jeśli informacja nie zostanie podana?

Nie ma konieczności podawania danych, są one już w posiadaniu Administratorów danych lub zostały uzyskane od Państwa lub od właściwego np. organu ochrony konsumentów, sądu lub innego organu publicznego w związku z Państwa roszczeniami (np. reklamacja konsumencka, powództwo sądowe).

Sposób usunięcia danych: powyższe dane zostaną usunięte po upływie określonego czasu.

Komu ujawniamy Państwa dane: Państwa dane osobowe mogą być ujawnione dedykowanym pracownikom w ramach organizacji Administratorów Danych. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwemu organowi, sądowi, organowi publicznemu, komornikowi lub przedstawicielowi prawnemu Administratorów Danych (Kancelaria Prawna Jambrik, H-1095 Budapeszt, Boráros tér 7. lph. 3. 6/13., Węgry - cel: reprezentacja prawna). Niektóre z Państwa danych mogą zostać przekazane w celach administracyjnych innemu członkowi grupy przedsiębiorstw niż administrator danych:

w przypadku przetwarzania danych przez Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT: do ILCSI E-kereskedelmi Kft.

 

Siedziba: H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37, Węgry.

 

w przypadku przetwarzania danych przez ILCSI E-commerce Ltd.: do Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT

Siedziba: H-1021 Budapeszt, Üdülő út 37, Węgry.

 

 

oraz Microsoft Ireland Operations Limited

(Siedziba główna: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia)za udostępnienie programów komputerowych i systemu pocztowego.

19. PRZEGLĄDANIE, PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

W zakresie zarządzania danymi w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego świadczonymi na stronie internetowej (w tym w sklepie internetowym na stronie internetowej), administratorem danych jest Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT i Ilcsi E-Kereskedelmi Kft.

Podczas wizyty na stronie internetowej (w tym w sklepie internetowym na stronie internetowej), strona internetowa umieszcza plik cookie (tj. "ciasteczka") - krótki plik danych, serię sygnałów - na Państwa komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były umieszczane na Państwa komputerze lub urządzeniu do przeglądania stron internetowych (np. telefonie komórkowym, tablecie itp.), mogą Państwo je wyłączyć, w tym poprzez ustawienie przeglądarki internetowej w taki sposób, aby je odrzucała. Ogólne informacje o plikach cookies znajdują się poniżej, a szczegółowe informacje o plikach cookies (jakie pliki cookies stosujemy, kto je dostarcza, w jakich celach wykorzystujemy pliki cookies i jak długo są one przetwarzane) są na stronie zarządzania plikami cookies.

Co to jest ciasteczko?

Kiedy odwiedzasz stronę internetową Administratorów danych (w tym sklep internetowy na stronie), strona ta umieszcza na Twoim komputerze plik cookie (tj. "ciasteczka") - krótki plik z danymi, serią sygnałów. Anonimowy identyfikator użytkownika (cookie) to unikalny ciąg sygnałów, który może być wykorzystany do identyfikacji użytkownika i przechowywania informacji profilowych, które usługodawcy umieszczają na urządzeniu użytkownika. Ważne jest, aby wiedzieć, że taka sekwencja sygnałów nie może sama w sobie zidentyfikować użytkownika, a jedynie może rozpoznać jego komputer. W sieciowym świecie Internetu spersonalizowane informacje i dostosowane do potrzeb usługi mogą być świadczone tylko wtedy, gdy usługodawcy mogą zidentyfikować zwyczaje i potrzeby swoich klientów. Dostawcy usług zwracają się ku anonimowej identyfikacji, aby dowiedzieć się więcej o wzorcach korzystania z informacji przez swoich klientów w celu dalszej poprawy jakości swoich usług i zaoferowania klientom możliwości dostosowania do ich potrzeb. Pliki cookie ułatwiają korzystanie ze stron internetowych i pomagają osobom odwiedzającym stronę w prawidłowym korzystaniu z niej podczas przeglądania. 

1. Google traffic cookies - wykorzystywane przez Google do monitorowania ruchu w Google

Strony internetowe wykorzystują Google Analytics firmy Google Ireland Limited ("Google") do analizy ruchu na nich. Google Analytics używa cookies, czyli małych plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu użytkownika, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki odwiedzający korzystają z witryny. Użytkownicy, którzy nie chcą, aby Google Analytics raportował o ich wizycie, mogą zainstalować rozszerzenie przeglądarki, aby zablokować Google Analytics. Dodatek ten nakazuje skryptom JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) zaprzestanie wysyłania informacji o odwiedzinach do Google. Ponadto użytkownicy, którzy zainstalowali wyłączający dodatek do przeglądarki, nie będą uwzględniani w testach dotyczących treści. Jeśli nie chcesz, aby Google Analytics śledził Cię na naszych stronach, możesz pobrać go z tools.google.com/dlpage/gaoptout

2. Cookies sesyjne, usuwane po zakończeniu sesji:

Te pliki cookie są niezbędne do poruszania się po naszych stronach internetowych, do działania kluczowych funkcji oraz do uzyskania dostępu do chronionych treści. Na przykład te pliki cookie przechowują produkty wybrane przez użytkownika w sklepie internetowym i nie gromadzą żadnych informacji o użytkowniku, które mogłyby posłużyć do jego identyfikacji, być wykorzystane do celów marketingowych lub zapamiętać, jakie inne strony internetowe użytkownik odwiedził. Po zamknięciu strony internetowej te pliki cookie są automatycznie usuwane, a sesja zostaje zamknięta.

3. Pliki cookie dotyczące zachowań użytkowników stron trzecich - Hotjar, Optimizely, Cookiebot

Te pliki cookie rejestrują, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia raportów, które pomagają nam ulepszać stronę internetową. Więcej informacji na temat usługi analizy online i analizy zachowań zwrotnych HotJar można znaleźć na stronie dostawcy, a usługę HotJar można wyłączyć pod adresem https://www.hotjar.com/opt-out. Więcej informacji na temat usługi analizy online Optimizely można znaleźć na stronie dostawcy, a usługę Optimizely można wyłączyć pod adresem https://www.optimizely.com/about/. Więcej informacji na temat Cookiebot można znaleźć pod adresem https://www.cookiebot.com/. Pliki cookie stron trzecich są wykorzystywane przez Facebook i Google na naszej stronie internetowej, które przetwarzają dane w celach remarketingu dynamicznego.

4. Pliki cookie służące wygodzie statystycznej

Pliki cookie przechowują dane statystyczne dotyczące Państwa wizyty na stronie, dzięki czemu możemy ulepszać nasze usługi.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, prawidłowego wyświetlania umieszczonych na niej treści, prawidłowego projektowania interfejsów użytkownika, ciągłego ulepszania strony internetowej w celu zwiększenia doświadczenia użytkownika, identyfikacji użytkownika, abyśmy mogli zaoferować mu treści w odpowiednim języku, zapewnienia bezpieczeństwa danych. Ponadto, aby określić zwyczaje przeglądania strony przez użytkowników i opracować statystyki związane ze stroną internetową, w celu gromadzenia zanonimizowanych danych osobowych do celów statystycznych.

Osoby, których dane dotyczą: osobami, których dane dotyczą, są osoby odwiedzające strony internetowe i portale społecznościowe Administratorów danych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe (czas trwania przetwarzania):

·     Adres IP, adres MAC urządzenia

·     system operacyjny i typ przeglądarki

·     komunikat o błędzie danych

·     dane dotyczące aktywności na stronie internetowej

 

Uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f GDPR)

 

W odniesieniu do plików cookies, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i jej istotnych funkcji dla naszych użytkowników, np. do poruszania się po stronie, ładowania koszyka w przypadku sklepu internetowego, składania zamówień, Administratorzy Danych mają uzasadniony interes w funkcjonowaniu stworzonej przez siebie strony internetowej lub w zapewnieniu sprawnego działania sklepu internetowego umieszczonego na stronie internetowej poprzez wykorzystanie plików cookies. Przetwarzanie odbywa się również w celu zapewnienia możliwości odwiedzenia sklepu internetowego na stronie internetowej i złożenia zamówienia.  Z uwagi na interesy, prawa i wolności osób, których dane dotyczą, w zakresie swobodnego dostępu do ich danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji naszych interesów oraz interesów osób trzecich, a także leży w interesie osób, których dane dotyczą - zważywszy, że bez stosowania tych plików cookie korzystanie z usług strony internetowej byłoby niemożliwe. W przeciwnym razie to przetwarzanie i prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej jako całości nie byłoby możliwe.

 

MOŻNA WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC NASZEGO PRZETWARZANIA DANYCH W OPARCIU O UZASADNIONY INTERES!

 

Gwarancje: pliki cookies przetwarzają minimalne dane osobowe, używane przez nas pliki cookies są w dużej mierze anonimowe. Pełny tekst testu równowagi dostępny jest tutaj.

 

Pliki cookie dotyczące uzasadnionego interesu (szczegóły na ten temat można znaleźć na stronie zarządzania plikami cookie:

·       pliki cookie używane do rejestrowania informacji dostarczanych przez użytkownika ("pliki cookie z danymi użytkownika")

·       uwierzytelniające pliki cookie sesji ("uwierzytelniające pliki cookie")

·       pliki cookie dotyczące bezpieczeństwa użytkownika ("pliki cookie dotyczące bezpieczeństwa użytkownika")

 

Informacje zapisane w plikach cookie są przechowywane do momentu spełnienia celu (data ważności), o którym można dowiedzieć się więcej w interfejsie zarządzania plikami cookie, lub do momentu rezygnacji.

·     Adres IP, adres MAC urządzenia

W przypadku plików cookies używanych przez stronę trzecią (Google Analytics) lub anonimowo:

·     liczba osób odwiedzających stronę internetową

·     strona internetowa, z której odwiedzający trafili na stronę

·     jakie strony witryny były odwiedzane przez gości, kliknięcia w obrębie witryny

 

Udzielenie zgody

(art. 6 ust. 1 lit. a GDPR)

 

W przypadku remarketingu (dostarczania unikalnej oferty), wyświetlania reklam, monitorowania zachowań użytkowników, wyświetlania ofert ogólnych oraz plików cookies w celach statystycznych, podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda. Identyfikacja Państwa adresu IP w celu nawigacji do strony językowej.

 

Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Informacje zapisane w plikach cookie są przechowywane do momentu spełnienia celu (data ważności), o którym można dowiedzieć się więcej w interfejsie zarządzania plikami cookie, lub do momentu rezygnacji.

SPRZECIW: Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy, kontaktując się z nami pod jednym z danych kontaktowych wymienionych w sekcji "Identyfikacja i dane kontaktowe administratorów danych" lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Co się stanie, jeśli informacja nie zostanie podana?

Nie przekazują nam Państwo tych danych, zbieramy je o Państwu i automatycznie rejestrujemy za pomocą systemu. Takie informacje nie umożliwiają identyfikacji osoby i nie są powiązane z żadnymi innymi danymi osobowymi, a wykorzystywane są do analizy trendów, statystyk użytkowania strony, administrowania serwisem, analizy i zaspokajania potrzeb użytkowników, co przyczynia się do poprawy jakości świadczonych przez nas usług i naszej strony internetowej. Każdy plik cookie jest niezbędny do zapewnienia funkcjonowania strony internetowej.

Sposób usunięcia danych: Pliki cookies są automatycznie usuwane po upływie terminu ich ważności. Jeśli nie chcą Państwo,  aby taki identyfikator był umieszczany na Państwa komputerze, można skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby nie zezwalała na unikalne identyfikatory lub zezwalała tylko na niektóre unikalne identyfikatory - w takim przypadku jednak niektóre świadczone przez nas usługi mogą nie być dostępne lub mogą nie być dostępne w sposób dopuszczalny. W przypadku najbardziej popularnych przeglądarek można to wyłączyć tutaj:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Komu ujawniamy Państwa dane: Państwa dane osobowe mogą być ujawnione dedykowanym pracownikom w ramach organizacji Administratorów danych. Dostawców plików cookie stron trzecich można znaleźć w interfejsie zarządzania plikami cookie. Ponadto w umożliwienie korzystania, przeglądania i wyświetlania naszej strony internetowej zaangażowane są następujące osoby:

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IrlandiaDla sklepu internetowego i strony internetowej świadczy nam usługi hostingowe.
BIG FISH Internet Technology Ltd.H-1066 Budapeszt, Nyugati tér 1-2.Prowadzi dla nas sklep internetowy i stronę internetową.
Google Ireland LimitedGordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.Świadczy usługi analityki internetowej dla serwisu.
   
Optimizely Inc.

631 Howard Street, Suite 100

San Francisco, CA 94105, USA

Dostawca plików cookies, które zbierają zachowania odwiedzających.

Usercentrics A/S

 

Havnegade 39

1058 Kopenhaga

Dania

Telefon: + 45 50 333 777

E-mail: mail@usercentrics.com

 

udostępnia nam interfejs zarządzania plikami cookie

ZeroTime Services Ltd.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., WęgryZapewnia nam usługi hostingowe dla sklepu internetowego i danych archiwalnych strony.

Color and Code Ltd.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., WęgryŚwiadczy nam usługę operacyjną w zakresie zarchiwizowanych danych sklepu internetowego i strony internetowej.
Microsoft Ireland Operations LimitedOne Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.dostarczanie programów komputerowych, systemu pocztowego

20. DORADZTWO - ROZWÓJ USŁUG, ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Administratorem danych związanych z poradą jest Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT oraz ILCSI E-kereskedelmi Kft.

Prosimy pamiętać, że czat nie jest dostarczany przez ILCSI, ILCSI jest wyłącznie odpowiedzialny za udostępnienie platformy czatu. Porady udzielane są przez profesjonalistę kosmetycznego, który odpowiada na pytania i który jest niezależnym administratorem danych. Zalecamy wcześniejsze poinformowanie Państwa o przetwarzaniu danych osobowych przez specjalistę kosmetycznego podczas korzystania z usługi. Dane osobowe zebrane w ramach porad będą przetwarzane niezależnie przez Administratorów danych w następujących celach:

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie danych odbywa się w celu ulepszenia produktów i usług Administratorów Danych oraz w celu zapewnienia jakości. W trakcie przetwarzania Administratorzy Danych rejestrują i analizują dane przekazane w ramach konsultacji. Dane z rozmowy są przechowywane i przetwarzane przez Administratorów Danych w taki sposób, aby nie można było ich zidentyfikować osobiście i nie były powiązane z innymi danymi osobowymi.

Podmioty danych, których dotyczy przetwarzanie: Podmiotami danych są użytkownicy, którzy inicjują i/lub uczestniczą w usługach doradczych dostępnych na stronie internetowej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy te dane osobowe:

·       dane przekazane przez Państwa w ramach doradztwa

·       offline, oprócz powyższego, imię i nazwisko oraz adres e-mail w przypadku wysyłania prośby o poradę

·       Państwa adres IP

·       w przypadku chęci kontynuowania rozmowę przez Messengerze, Państwa dane kontaktowe i nazwę użytkownika w aplikacji Messengera

Wyrażenie zgody.

(art. 6 ust. 1 lit. a GDPR)

 

Zaznaczając odpowiednie puste pole (checkbox), wyrażają Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratorów Danych w celu doskonalenia naszych produktów i usług oraz zapewnienia jakości. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

 

Wyrażenie wyraźnej zgody

(art. 9 ust. 2 lit. a GDPR)

 

przetwarzamy szczególne kategorie danych osobowych na podstawie podanych przez Państwa informacji, które są niezbędne do udzielenia porady. Zwracamy uwagę, że nie prosimy o podanie żadnej specjalnej kategorii danych osobowych.

Zaznaczając odpowiednie puste pole (checkbox), wyrażają Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratorów Danych w celu ulepszenia naszych produktów i usług oraz zapewnienia jakości. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 1 rok.

 

 

 

Co się stanie, jeśli informacja nie zostanie podana?

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku ich braku, nie będziemy mogli zapewnić w usługi poradnictwa i nie będziemy mogli analizować Państwa danych. Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail będą wymagane w celach kontaktowych przez specjalistę kosmetycznego udzielającego porady tylko wtedy, gdy na stronie nie ma czatu na żywo (czat oznacza status offline). Oznacza to, że mogą Państwo wysłać swoje pytanie do kosmetyczki, a ona/on odpowie na nie później drogą mailową. Swoje dane z Messengera należy podać tylko wtedy, gdy chcą Państwo przełączyć się z forum czatu na Messengera i tam kontynuować rozmowę.

Sposób usunięcia danych: Państwa dane osobowe zostaną usunięte w terminie wskazanym powyżej.

Komu udostępniamy Państwa dane?  Dostęp do Państwa danych mogą mieć upoważnieni, dedykowani pracownicy w organizacji Administratorów Danych, a Państwa dane osobowe będą przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane, innym odbiorcom i w celach określonych poniżej:

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych
Google Cloud EMEA Limited

70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia

Dla sklepu internetowego i strony internetowej świadczy nam usługi hostingowe.
BIG FISH Internet Technology Ltd.

H-1066 Budapeszt, Nyugati tér 1-2.

Prowadzi dla nas sklep internetowy i stronę internetową.
specjalista w dziedzinie kosmetyki udzielający porad

 

doradztwo
Jivosite, Inc.

1811 Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810 (przedstawiciel: Security Trend Ltd, Zjednoczone Królestwo, e-mail: info@security-trend.co.uk)

dostawca programów chatowych
ZeroTime Services Ltd.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., Węgry

Zapewnia nam usługi hostingowe dla sklepu internetowego i danych archiwalnych strony.
Color and Code Ltd.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., Węgry

Świadczy nam usługę operacyjną w zakresie zarchiwizowanych danych sklepu internetowego i strony internetowej.

Aut O'Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlandia

W przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.

Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

W przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.

 

21. OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE UMOWY

Administrator danych: strona umowy Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT lub ILCSI E-kereskedelmi Kft. 

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie odbywa się w związku z zawarciem z nami umowy. W takim przypadku przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych uczestniczących w umowie w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu zarządzania i utrzymania kontaktu w związku z realizacją umowy.

Osoby, których dane dotyczą: osoby fizyczne objęte umową.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane  osobowe (podstawy prawne):Jak długo przetwarzamy te dane osobowe:

Dla kontaktów korporacyjnych/organizacyjnych lub prywatnych kontrahentów:

·         nazwisko i imię partnera umowy

·         adres partnera umowy

·         dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)

·         podpis partnera umowy, jeśli dotyczy

·         nazwa kontaktowa firmy

·         dane kontaktowe firmy (np. adres e-mail, numer telefonu)

·         stanowisko osoby kontaktowej w firmie

 

Dla przedstawicieli firm/organizacji:

dane zawarte w rejestrze publicznym:

·         nazwisko i imię

·         data urodzenia przedstawiciela przedsiębiorstwa

·         adres przedstawiciela przedsiębiorstwa

·         adres e-mail (firmowy lub wskazany w rejestrze publicznym)

·         imię i nazwisko przedstawiciela firmy

·         numer identyfikacji podatkowej przedstawiciela firmy

·         sposób reprezentacji, data rozpoczęcia, czas trwania, data zakończenia

dane kontaktowe:

·         numer telefonu, adres e-mail (firma)

inne:

·         w stosownych przypadkach podpis

 

Dla wykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:

dane zawarte w rejestrze publicznym:

·       Nazwa

·       numer rejestracyjny

·       numer podatkowy

·       numer rejestracyjny

·       data rejestracji

·       siedziba główna (zakład)

·       Działalność

·       status (np. data wstrzymania i rozpoczęcia)

·       dane z dowodu osobistego przedsiębiorcy

dane kontaktowe:

·       numer telefonu, adres e-mail

inne:

·       w stosownych przypadkach podpis

 

 

Źródło danych: Jeśli dane nie zostały podane, ich źródłem będzie Państwa pracodawca lub inny podmiot pozostający z Państwem w stosunku prawnym, tj. nasz partner umowny.

Jeżeli działają Państwo w imieniu naszego kontrahenta, posiadając wyłączne lub łączne uprawnienia do reprezentacji, lub jeżeli są Państwo naszym kontrahentem jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, a powyższe informacje nie zostały nam przekazane przez Państwa lub naszego kontrahenta, informacje te pochodzą z publicznie dostępnego źródła, publicznego rejestru spółek lub rejestru publicznego.

 

Do przetwarzania danych związanych z zawarciem i wykonaniem umowy:

 

Zarządzanie danymi osób kontaktowych/przedstawicieli firmy/organizacji:

Uzasadniony interes

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR

 

Nasz partner biznesowy (tj. Państwa pracodawca lub firma lub organizacja, którą reprezentujesz, lub Państwa partner umowny) i my musimy przetwarzać Państwa dane  osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes polegający na zawieraniu, wykonywaniu i komunikowaniu się z Tobą w związku z umową oraz na szybkim i interaktywnym kontakcie z Tobą.

 

Po rozważeniu Państwa interesów, praw i wolności dotyczących swobodnego dysponowania Państwa danymi osobowymi stwierdziliśmy, że nasz uzasadniony interes w należytym wykonaniu umowy pomiędzy naszym partnerem umownym a nami oraz w związanym z tym kontakcie i komunikacji z Państwem ma pierwszeństwo przed Państwa prawem do dysponowania Państwa danymi osobowymi. Ustaliliśmy również, że ograniczenie jest niezbędnym i proporcjonalnym ograniczeniem dla wykonywania Państwa obowiązków jako pracownika lub, w przypadku partnera umownego, Państwa obowiązków umownych. Wybraliśmy najmniej restrykcyjny środek, biorąc pod uwagę opłacalność. W przeciwnym razie to przetwarzanie nie byłoby wykonalne.

 

Zabezpieczenia: administratorzy danych zachowają poufność Twoich danych osobowych, a dostęp do Twoich danych osobowych będą miały tylko wyznaczone osoby w ramach ich organizacji.

 

Sprzeciw: informujemy, że w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na uzasadnione interesy, zgodnie z przepisami prawa.

 

W przypadku kontrahenta będącego osobą fizyczną lub prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą:

 

Wykonanie umowy

(Artykuł 6 (1) (b) GDPR)

 

Umowa oznacza umowę zawartą przez Ciebie z nami na nasze usługi lub przez nas na Państwausługi.

 

Przetwarzanie rozpoczyna się w momencie przekazania nam pierwszych danych osobowych w ramach negocjacji przedkontraktowych w celu zapewnienia pomyślnego zawarcia umowy. Dane osobowe przetwarzamy przez 5 lat od rozwiązania umowy (koniec okresu przedawnienia cywilnoprawnego), w celu wykonania umowy, po tym czasie dokonujemy przeglądu przetwarzania i usuwamy dane, jeżeli nie ma dalszej ważnej podstawy prawnej do ich przetwarzania (np. w przypadku obowiązków księgowych lub podatkowych przechowujemy dane wraz z dokumentami przez okres określony przepisami prawa w celu wypełnienia tych obowiązków, patrz. PŁATNOŚĆ, ROZLICZENIE, WYCIĄG Z CERTYFIKATU KSIĘGOWEGO).

 

Jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu rozstrzygnięcia sprzeciwu, chyba że istnieje ważna podstawa prawna do dalszego przetwarzania przez nas danych.  

 

 

 

SPRZECIW: Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy, kontaktując się z nami pod jednym z danych kontaktowych wymienionych w sekcji "Identyfikacja i dane kontaktowe administratorów danych" lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Co się stanie, jeśli nie podadzą Państwo danych: Proszę pamiętać, że jeśli są Państwo osobą fizyczną lub prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a w przypadku osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dane te znajdują się również w publicznej bazie danych. Jeżeli Państwa kontrahentem jest reprezentowane przez Państwa przedsiębiorstwo lub organizacja, wymagane jest podanie danych dotyczących reprezentacji stron umowy, bez których zawarcie umowy nie jest możliwe, przy czym dane te są również dostępne w publicznych bazach danych. Strony umowy zobowiązane są również do podania danych kontaktowych wynikających z odpowiedniej umowy, w celu ułatwienia realizacji umowy, ułatwienia kontaktu oraz dedykowania zadań związanych z umową, bez podania tych danych wykonanie umowy może być niemożliwe. Podanie danych osobowych nie jest wymagane przepisami prawa.

Sposób usunięcia danych: dane osobowe zostaną usunięte w terminie wskazanym powyżej, chyba że istnieje inna ważna podstawa prawna przetwarzania.

Komu udostępniamy Państwa dane?  Do Państwa danych mogą mieć dostęp upoważnieni, dedykowani pracownicy w organizacji Administratorów Danych, a Państwa dane osobowe będą przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane, innym odbiorcom i w celach określonych poniżej:

NazwaSiedziba głównaCel przekazywania danych, przekazywanie danych
Administrator bezpieczeństwo danych, monitorowanie systemu komputerowego i korekta błędów
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IrlandiaDla sklepu internetowego i strony internetowej świadczy nam usługi hostingowe.
BIG FISH Internet Technology Ltd.H-1066 Budapeszt, Nyugati tér 1-2.Prowadzi dla nas sklep internetowy i stronę internetową.
Prawnik, kancelaria prawna przeglądanie i sporządzanie umów i powiązanych materiałów
Microsoft Ireland Operations LimitedOne Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.dostarczanie programów komputerowych

Pani Polyák Ilona Gömöri EV

 

H-2011 Budakalász, Nárcisz u. 7., Węgryprowadzenie ksiąg rachunkowych, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków w zakresie rachunkowości
Ilcsi E-kereskedelmi Kft. lub Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFTH-1021 Budapest, Üdülő út 37. Węgryadministracyjne przekazywanie danych z jednej strony do innej strony w ramach grupy w celach administracyjnych
ZeroTime Services Ltd.H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., WęgryDla sklepu internetowego i strony internetowej świadczy nam usługę hostingu archiwalnego.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Należy pamiętać, że dla Państwa wygody i w celu zapewnienia pełniejszych informacji możemy umieszczać linki lub pozycje menu do innych stron internetowych. Te strony internetowe i blogi działają niezależnie od nas i mają własne polityki prywatności i zarządzania danymi, nad którymi nie mamy kontroli. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności stron internetowych, do których prowadzą linki, podczas ich odwiedzania.

DOSTĘP DO DANYCH, ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

Administratorzy Danych dołożą wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych zgodnie z art. 32 GDPR. Administratorzy Danych podejmą również niezbędne środki techniczne i organizacyjne oraz ustanowią niezbędne zasady proceduralne w celu egzekwowania GDPR oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności.

Administratorzy danych zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych poprzez: Państwa dane są przechowywane w bezpiecznym środowisku technicznym, są udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym (po odpowiedniej identyfikacji przez nasz personel), stosowane jest szyfrowanie Państwa danych przechowywanych w formie elektronicznej, osoby fizyczne mające dostęp do danych osobowych mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami Administratorów Danych, zapewnić możliwość weryfikacji integralności danych, chronić Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa, stosować szyfrowanie transmisji danych przy użyciu odpowiednich rozwiązań technicznych, testować i oceniać oraz ulepszać nasze środki bezpieczeństwa.  Incydent dotyczący danych. W przypadku wystąpienia incydentu dotyczącego Państwa danych, który może powodować wysokie ryzyko dla Państwa praw i wolności pomimo zabezpieczeń zastosowanych przez Administratorów Danych (lub ich podmioty przetwarzające), niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym incydencie (w tym o krokach, które powinni Państwo podjąć) oraz właściwy organ nadzorczy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, jeżeli państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony. Takie przekazanie nie wymaga specjalnego zezwolenia.

Dane są obecnie przekazywane następującym administratorom danych, podmiotom przetwarzającym dane w następujących państwach trzecich poza UE i w następujących celach:

Nazwa, lokalizacja, kraj podmiotu przetwarzającego daneDecyzja o zgodności - na podstawie art. 45 ust. 1 GDPRCel przekazywania danych, przesyłanie danych, przetwarzanie danych
The Rocket Science Group LLC (Georgia, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA),2016/1250 (UE) Decyzja wykonawcza Komisji (Lista Tarczy Prywatności USA - UE)W związku z wysyłaniem newsletterów, komunikatów marketingu bezpośredniego.

Automattic Inc.

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

2016/1250 (UE) Decyzja wykonawcza Komisji (Lista Tarczy Prywatności USA - UE)W przypadku danych dotyczących sklepu internetowego i archiwum strony, program sklepu internetowego świadczy nam usługę.

Optimizely Inc.

631 Howard Street, Suite 100

San Francisco, CA 94105

USA

2016/1250 (UE) Decyzja wykonawcza Komisji (Lista Tarczy Prywatności USA - UE)Dostawca plików cookies, które zbierają zachowania odwiedzających.
Jivosite, Inc. 1811 Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810 (przedstawiciel: Security Trend Ltd, Zjednoczone Królestwo i Walia, e-mail: info@security-trend.co.uk)2016/1250 (UE) Decyzja wykonawcza Komisji (Lista Tarczy Prywatności USA - UE)dostawca programów chatowych

PROFILOWANIE

Informujemy, że w ramach naszego przetwarzania zgodnie z tą sekcją będziemy dokonywać profilowania.

Google, niezależny od nas usługodawca, może przeprowadzać profilowanie w sposób opisany poniżej, co może dotyczyć również naszej strony internetowej, zważywszy, że na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics.

Informacja Google o usłudze: "Podczas odwiedzania stron internetowych, korzystających z usług reklamowych (takich jak AdSense), narzędzi analitycznych (takich jak Google Analytics) lub ma osadzone filmy z YouTube, przeglądarka automatycznie wysyła pewne informacje do Google. Wśród nich jest adres URL odwiedzanej strony oraz Państwa adres IP. Istnieje możliwość ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce lub przeskanowania tych, które już tam są. Aplikacje korzystające z usług reklamowych Google również udostępniają Google informacje, takie jak nazwa aplikacji i unikalny identyfikator związany z reklamą. Google wykorzystuje informacje, które udostępniają nam strony internetowe i aplikacje, aby świadczyć, utrzymywać i ulepszać nasze usługi, rozwijać nowe usługi, mierzyć skuteczność naszych reklam, chronić przed oszustwami i nadużyciami oraz personalizować treści i reklamy wyświetlane w witrynach i aplikacjach Google oraz naszych partnerów. (...) Podczas przetwarzania informacji, które udostępniają nam strony internetowe i aplikacje, te strony internetowe i aplikacje czasami pytają o zgodę użytkownika, zanim zezwolą Google na przetwarzanie jego danych. Na przykład pasek powiadomień na stronie internetowej może zawierać komunikat z prośbą o wyrażenie zgody, zanim Google będzie mógł przetwarzać dane zebrane przez tę stronę. W takim przypadku będziemy przestrzegać celów opisanych w zgodzie udzielonej przez użytkownika danej witrynie lub aplikacji, a nie podstaw prawnych opisanych w Polityce prywatności Google. Jeśli użytkownik chciałby zmienić lub wycofać swoją zgodę, powinien skontaktować się z daną witryną lub aplikacją. (...) W jaki sposób Google może kontrolować dane gromadzone przez te witryny i aplikacje? Użytkownik może na przykład kontrolować, jakie informacje udostępnia jego urządzenie podczas odwiedzania lub interakcji z witrynami i aplikacjami korzystającymi z usług Google.

· Za pomocą Ustawień reklam można kontrolować reklamy wyświetlane w usługach Google (takich jak Wyszukiwarka Google czy YouTube) lub w witrynach i aplikacjach korzystających z usług reklamowych Google, ale nieobsługiwanych przez Google. Można też dowiedzieć się, jak przebiega personalizacja reklam lub jak ją wyłączyć, a także jak zrezygnować z niektórych reklam.

·  Logując się na swoim koncie Google, można (w zależności od ustawień konta) używać Moich aktywności do przeglądania i kontrolowania informacji tworzonych przez nas podczas korzystania z usług Google, w tym informacji zbieranych w odwiedzanych witrynach i aplikacjach. Można przeglądać je według daty i tematu albo usunąć niektóre lub wszystkie swoje aktywności.

· Wiele stron internetowych i aplikacji korzysta z Google Analytics, aby zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z ich stron lub aplikacji. Jeśli nie chcą Państwo, aby Google Analytics sprawdzał Państwa przeglądarkę, prosimy zainstalować rozszerzenie przeglądarki Google Analytics. Proszę przejść do informacji o Google Analytics i prywatności.

· Dzięki trybowi incognito w Chrome można przeglądać strony internetowe bez zapisywania ich w historii przeglądania lub historii konta (chyba że się Państwo zalogują). Po zamknięciu wszystkich okien incognito pliki cookie są usuwane, a zakładki i preferencje są przechowywane w przeglądarce, do czasu ich usunięcia. Proszę przejść do informacji o cookies (ciasteczkach).

· Wiele przeglądarek (w tym Chrome) umożliwia wyłączenie plików cookie innych firm. Można też usunąć wszystkie istniejące pliki cookie z przeglądarki. Proszę przejść do informacji o zarządzaniu plikami cookie w Chrome.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=hu. Użytkownik ma również możliwość zrezygnowania z przyszłego śledzenia przez Google Analytics, pobierając dodatek Google Analytics Opt-out Browser Addon i instalując go na obecnej przeglądarce: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

PRAWA I MOŻLIWOŚCI ICH EGZEKWOWANIA

W związku z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi przysługują Państwu następujące prawa:

1.        Prawo dostępu

2.        Prawo do sprostowania

3.        Prawo do usunięcia danych

4.        Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

5.        Prawo do zatrzymywania danych

6.        Prawo do sprzeciwu

7.        Prawo do wycofania zgody

8.        Wykonywanie praw po śmierci

1.        PRAWO DOSTĘPU

Mają Państwo prawo do otrzymania informacji zwrotnej, czy przetwarzamy Państwa dane  osobowe, zażądać informacji na temat: jakie dane osobowe (do jakiej kategorii danych osobowych należą), w jakim celu, na jak długo i komu są przekazywane. Mogą Państwo również zażądać informacji o przysługujących Państwu prawach w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w szczególności żądać ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania Państwa danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Krajowy Urząd Ochrony Danych i Wolności Informacji, siedziba: 1055 Budapeszt, Falk Miksa utca 9-11., strona internetowa: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). W przypadku niepodania danych mogą Państwo również zażądać informacji o źródle ich pochodzenia.

2.        PRAWO DO SPROSTOWANIA

Jeśli Państwa dane ulegną zmianie lub zostaną błędnie zapisane, mogą Państwo zażądać ich poprawienia, sprostowania lub wyjaśnienia. Jeżeli Państwa dane są niekompletne, można również zażądać ich uzupełnienia poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

3.        PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Można zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

-          dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone

-          wycofujesz swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania

-          wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie istnieje nadrzędna, prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania

-          dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem

-          dane muszą zostać usunięte, aby spełnić obowiązek prawny

-          na usługi oferowane bezpośrednio dzieciom.

Jeśli ujawniliśmy dane osobowe, podejmiemy oczekiwane kroki, aby poinformować innych administratorów danych, którzy przetwarzali te dane, że zażądali Państwo od nich usunięcia linków do danych osobowych lub ich kopii. Należy pamiętać, że nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania usunięcia danych, jeśli dane są niezbędne do ustanowienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli ograniczylibyśmy Państwa prawo do wolności wypowiedzi i informacji lub jeśli podlegamy obowiązkowi prawnemu (lub nałożonemu na nas obowiązkowi prawnemu w interesie publicznym lub w celach naukowych, badawczych lub statystycznych), który jest sprzeczny z żądaniem usunięcia danych.

4.        PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

W następujących przypadkach mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania:

-          niepoprawność danych - w takim przypadku ograniczenie ma zastosowanie przez okres, w którym sprawdzamy poprawność danych osobowych

-          przetwarzanie jest niezgodne z prawem, niemniej sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu i w zamian żądają ograniczenia ich wykorzystywania

-          dane osobowe nie są nam potrzebne, ale niezbędne są do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

-          zgłaszając sprzeciw wobec przetwarzania, w którym to przypadku ograniczenie będzie obowiązywało przez okres do czasu ustalenia, czy nasze uzasadnione podstawy przeważają nad Państwa uzasadnionymi podstawami

W przypadku ograniczenia przetwarzania, dane osobowe, inne niż przechowywanie, mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ważnego interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. O sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania zostaną poinformowane wszystkie osoby, którym ujawniliśmy dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. Listę takich odbiorców można uzyskać na żądanie.

5.        PRAWO DO ZATRZYMYWANIA DANYCH

Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe przetwarzane przez nas, przekazać te dane innemu administratorowi lub zlecić ich przekazanie innemu, wskazanemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub wykonania umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany. Przekazanie nie może naruszać praw i wolności innych osób lub prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).

6.        PRAWO DO Sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych na stronie opiera się na prawnie uzasadnionych interesach Administratorów danych lub odbywa się w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej, mogą Państwo wnieść odrębny sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania. Należy pamiętać, że profilowanie odbywa się zgodnie z postanowieniami sekcji "Profilowanie" niniejszej Informacji o prywatności. W takich przypadkach nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest uzasadnione ważnymi prawnie podstawami, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w takich celach, w tym profilowania, a po wniesieniu sprzeciwu nie możemy już przetwarzać tych danych.

7.        PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

8.       Egzekwowanie praw związanych z danymi osobowymi po śmierci osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z węgierską ustawą o informacji: w ciągu pięciu lat od śmierci osoby, której dane dotyczą, osoba upoważniona przez osobę, której dane dotyczą, w drodze nakazu administracyjnego lub oświadczenia w dokumencie publicznym lub prywatnym ważnym prawnie, złożonego Administratorom danych, jest uprawniona do wykonywania następujących praw w odniesieniu do danych osoby zmarłej: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia i sprzeciwu. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, złożyła więcej niż jedno oświadczenie, prawa te mogą być realizowane poprzez złożenie oświadczenia w późniejszym terminie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie złożyła Administratorom danych przepisu administracyjnego lub stosownego oświadczenia, najbliższym krewnym osoby, która jako pierwsza skontaktowała się z Administratorami danych na podstawie Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do żądania sprostowania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli przetwarzanie było niezgodne z prawem za życia osoby, której dane dotyczą, lub cel przetwarzania ustał z chwilą śmierci osoby, której dane dotyczą, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia danych zmarłego w ciągu pięciu lat od śmierci osoby, której dane dotyczą. Administratorzy danych informują najbliższych członków rodziny o podjętych środkach na ich wniosek, chyba że podmiot danych tego zabronił.

Osoba wykonująca prawa osoby, której dane dotyczą, musi dostarczyć Administratorom danych dowód faktu i daty śmierci osoby, której dane dotyczą, w postaci aktu zgonu lub postanowienia sądu oraz dowód tożsamości i statusu osoby bliskiej w postaci aktu notarialnego, zgodnie z wymogami prawa.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa i środki ochrony prawnej:

1.        Prawo do kontaktu z nami

2.        Prawo do złożenia skargi

3.        Prawo zwrócenia się do sądu

4.        Prawo do odszkodowania

1.       Prawo do kontaktu z nami

W przypadku skargi dotyczącej przetwarzania danych lub chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy skorzystać z następujących danych kontaktowych:

E-mail: adatvedelem@ilcsi.com

Adres pocztowy: H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Węgry

Bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku, poinformujemy Państwa o działaniach podjętych w związku z wnioskiem lub o powodach niepodjęcia działań. Jeżeli wniosek jest złożony lub wpłynęła duża liczba wniosków, termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. W miarę możliwości informacje będą przekazywane drogą elektroniczną. Informacje i działania będą udzielane bezpłatnie, z wyjątkiem wniosków, które są wyraźnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter. W takich przypadkach pobierzemy umowną opłatę lub odmówimy podjęcia żądanego działania. W związku z żądaniem możemy poprosić Państwa o informacje niezbędne do potwierdzenia Państwa tożsamości. W pierwszej kolejności dostarczymy również bezpłatnie kopię danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat, a za wszelkie kolejne kopie pobierzemy opłatę równą kosztom administracyjnym.

2.        Prawo do złożenia skargi

W przypadku uznania, że nie przetwarzamy Państwa danych zgodnie z prawem, można złożyć skargę do organu nadzorczego, a także złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli nie podejmiemy działań w związku z Państwa żądaniem, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania - lub jeśli nie poinformujemy Państwa o przyczynie opóźnienia. Głównym organem nadzorczym na Węgrzech właściwym według siedziby Administratorów danych jest Krajowy Urząd Ochrony Danych i Wolności Informacji z siedzibą przy ulicy Falk Miksa 9-11, 1055 Budapeszt, Węgry, strona internetowa: www.naih.hu, numer telefonu: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

3.        Prawo do zwrócenia się do sądu

Mają Państwo prawo wystąpić do sądu: (i) przeciwko wiążącej decyzji organu nadzorczego dotyczącej Państwa; (ii) jeżeli nie podejmiemy działań w związku z Państwa żądaniem niezwłocznie, ale najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, nie informując Państwa o przyczynach opóźnienia; (iii) jeżeli organ nadzorczy nie rozpatrzy Państwa skargi, (iv) bez uszczerbku dla prawa do wniesienia skargi, jeżeli uznają Państwo, że w wyniku przetwarzania Państwa danych niezgodnie z GDPR doszło do naruszenia Państwa praw wynikających z GDPR, mogą Państwo wnieść powództwo do sądu. Postępowanie przeciwko Administratorom Danych musi być wszczęte przed sądami państwa członkowskiego, w którym Administratorzy Danych mają siedzibę (Węgry), ale takie postępowanie może być również wszczęte przed sądami państwa członkowskiego, w którym masz miejsce zwykłego pobytu.

4.        Prawo do odszkodowania

Jeżeli w wyniku naruszenia GDPR ponieśli Państwo szkodę majątkową lub niemajątkową (odszkodowanie za szkodę), przysługuje Państwu odszkodowanie za poniesioną szkodę od Administratora danych lub Przetwarzającego dane. Będziemy zwolnieni z odpowiedzialności, jeśli udowodnimy, że nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za zdarzenie powodujące szkodę.

PRAWO, NA KTÓRYM OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH

Administratorzy Danych przetwarzają Państwa dane osobowe zgodnie z następującymi przepisami prawa:

1.        ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 95/46/WE ("GDPR")

2.        Ustawodawstwo węgierskie: Ustawa CXII z 2011 r. o prawie do informacyjnego samostanowienia i wolności informacji ("Ustawa o informacji")

3.        Ustawa węgierska: 2008. évi XLVIII. törvény a wirtschaftliche reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól ("Grt.")

4.        Prawo węgierskie: ustawa V z 2013 r. o kodeksie cywilnym ("ustawa o kodeksie cywilnym z 2013 r.")

PRAWO WŁAŚCIWE I INNE PRZEPISY

Niniejsza informacja o ochronie prywatności podlega prawu węgierskiemu.

Jeśli przepisy prawa obowiązujące w Państwa kraju nakładają na strony surowsze zasady niż te określone w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, są Państwo zobowiązani do ich przestrzegania. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości i zgadza się, że odpowiedzialność Administratorów danych opiera się na prawie właściwym dla niniejszej Informacji o ochronie prywatności i wyłącza ich odpowiedzialność w najszerszym możliwym zakresie wynikającym z obowiązującego prawa i orzeczeń sądowych za nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w kraju użytkownika.

Nagłówki w niniejszej Informacji o ochronie prywatności mają jedynie charakter informacyjny i same w sobie nie są wystarczające do zrozumienia procesu przetwarzania. W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, prosimy o kontakt z adatvedelem@ilcsi.com.

ILCSI E-commerce Ltd. / ILCSI E-commerce Ltd. / JAMBRIK OFFICE