Általános Szerződési Feltételek

(2023. május 17.  napjától hatályos szöveg)

A Szerződés letöltéséhez, nyomtatásához és megtekintéséhez kattintson ide (link).

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban a Szerződés
a Webáruház és a lakossági szolgáltatások tekintetében az
ILCSI E-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: H-1021 Budapest, Üdülő út 37. Magyarország
Telephely: H-1012 Budapest, Attila út 79. al. 1-3. Magyarország
Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-288142
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Magyarország)
Email cím: magyar nyelvű: ugyfelszolgalat@ilcsi.com ; angol nyelvű: customercare@ilcsi.com
Telefonszám: +36-1/200-5603
Honlap: www.ilcsi.com
Adószám: 25770171-2-41
Közösségi adószám: HU25770171

a Weboldalon elérhető szakmai (kozmetikusoknak, kozmetikus tanulóknak, viszonteladóknak szóló) szolgáltatások és a weboldal információs szolgáltatása tekintetében az

                Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT

Székhely: H-1021 Budapest, Üdülő út 37. Magyarország

Telephelyek: H-1012 Budapest, Attila út 79. al. 1-3. és H-1021 Budapest, Üdülő út 35. B. ép. Magyarország

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-698591

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Magyarország)

Email cím: info@ilcsi.com

Telefonszám: +36-1/200-5603

Honlap: www.ilcsi.com

Adószám: 12688470-2-41

Közösségi adószám: HU12688470

(a továbbiakban együtt az Ilcsi) 

mint szolgáltató tulajdonában, használatában lévő weboldalak, közösségi oldalak (a továbbiakban együtt a Weboldal), valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások használatának szabályait határozza meg, továbbá rendelkezik a nem elfogadható felhasználói tevékenységekről.

Tájékoztatjuk, hogy az Ilcsi vállalkozásnak és kereskedőnek minősül, ezért az uniós fogyasztóvédelmi jogból eredő fogyasztói jogok alkalmazandók a jelen Szerződésre abban az esetben, ha Ön fogyasztó.

Tárhelyszolgáltató Google Cloud EMEA Limited (70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland)  https://cloud.google.com/ https://cloud.google.com/contact.

1.       WEBOLDAL CÉLJA

A Weboldal célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások üzemeltetése. A szolgáltatásokban Ön egyrészt a Weboldalon elérhető online áruházakban (a továbbiakban a Webáruház) vásárolhat, másrészt informálódhat szolgáltatásainkról, termékeinkről, cégünkről. A Webáruházban elsősorban „Ilcsi” márkájú kozmetikai termékek kereskedelmével foglalkozunk, valamint időszakosan lehetőség nyílik eseményeinkre jelentkezni, azokra jegyet vásárolni. A Weboldalon szakmai Felhasználóként továbbá lehetősége van szakmai eseményeinkről, képzéseinkről is információt szerezni, azokat megrendelni, valamint szakmai tartalmainkat letölteni.  

2.       FELHASZNÁLÓK

Regisztrált Felhasználók: a Weboldalon lehetőség van regisztrációra. A jelen Szerződés alapján Felhasználónak minősül a regisztrációt elvégző személy. A sikeres regisztrációt elvégző Felhasználók felhasználói fiókot kapnak, ahová bejelentkezhetnek a továbbiakban. A regisztrált Felhasználók belépést követően megrendelést a felhasználói fiókon belül is leadhatnak, illetve megrendeléseiket és egyéb tartalmaikat itt tudják kezelni.

A Weboldalon lehetőség van lakossági regisztrációra, illetve szakmai regisztrációra (kozmetikusként, kozmetikus tanulóként és viszonteladó partnerként).

A regisztrált Felhasználók a regisztráció típusától függően láthatnak és érhetnek el bizonyos szolgáltatásokat, termékeket és funkciókat (pl. adhatnak le megrendelést, vehetnek részt törzsvásárlói programban vagy szakmai eseményeken).

Lakossági regisztrációra és a lakossági felhasználói fiókba történő ezt követő belépésre Facebook és Google fiókkal is lehetőség van. A közösségi média fiókkal való első belépési kísérletkor a rendszer átirányítja a látogatót a megfelelő közösségi szolgáltatóhoz, hogy nyilatkozzon az adatai továbbításáról a Webáruház felé. A közösségi szolgáltatótól ennél a regisztrációnál a közösségi profilhoz tartozó teljes nevet és e-mail címet kapjuk meg abban az esetben, ha a Felhasználó engedélyezi adatai továbbítását nekünk. A regisztráció véglegesítéséhez megjelenik a profil véglegesítéséhez szükséges felület, kitöltve a kapott vezeték- és keresztnévvel, illetve e-mail címmel, amelyet a Felhasználónak el kell fogadnia.

A regisztrált lakossági Felhasználóknak lehetőségük van összekötni magukat szakmai Felhasználóval, azaz kozmetikussal. Az összekötés során a szakmai Felhasználó összekötési kérést intézhet a regisztrált lakossági Felhasználóhoz, vagy viszont, aki jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a kérést. Az összekötött Felhasználóknak lehetőségük van termékajánlásokhoz, egyes esetekben kedvezményekhez jutni.

Megrendelést leadó Felhasználók: A Weboldalon lehetőség van megrendelést leadni. A jelen Szerződés alapján Felhasználónak minősül a Webáruházban vagy a Weboldalon megrendelést leadó személy.

Speciális szabályok: az tud regisztrálni és megrendelést az tud leadni, aki a regisztráció és a megrendelés során

·        a szükséges adatokat megadta és

·        a szükséges nyilatkozatokat megtette, illetve

·        magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen Szerződés rendelkezéseit.

Hírlevél: a Weboldalon Önnek lehetősége van reklámhírlevélre feliratkozni. A jelen Szerződés alapján Felhasználónak minősül a hírlevélre feliratkozó és feliratkozott személy.

Közösségi média aktivitások: Közösségi Weboldalainkon lehetőség van minket követni, like-olni vagy hozzászólni a posztjainkhoz, posztot elhelyezni, megosztani a posztjainkat vagy értékelni minket. A jelen Szerződés alapján Felhasználónak minősül a minket követő, like-oló, a posztjainkhoz hozzászóló, minket értékelő, posztjainkat megosztó, nekünk posztoló vagy a közösségi média Weboldalainkon más aktivitást mutató személy.

Böngésző Felhasználók: Ha Ön a Weboldalon böngészik, megrendelés leadása nélkül, Önre is a jelen Szerződés rendelkezései vonatkoznak. Ön a Weboldal használatával, böngészésével egyben elfogadja a jelen Szerződés feltételeit.

A fenti feltételeknek megfelelő személyek elnevezése: a Felhasználó vagy Ön.

A továbbiakban a megrendelésre vonatkozó szabályok a többi szolgáltatásunkra is irányadók, kivéve, ha külön jelezzük az eltérő szabályokat.

AMENNYIBEN NEM MÚLTÁL EL 18 ÉVES

Ha a 18. életévedet még nem töltötted be, akkor kérd meg szülődet, hogy olvassa el az alábbiakat és ő segítsen Neked a Weboldal használatában és a vásárlásban. Ha a 16. életévedet még nem töltötted be, akkor a süti hozzájárulás vagy hírlevélre feliratkozás előtt kérd meg szülődet, hogy olvassa el az alábbiakat és ő segítsen Neked ezeknek a felületeknek a bejelölésében.

Szülőknek: Az Ilcsi Weboldalán különféle szolgáltatásokat vehetnek igénybe a Felhasználók. A 18. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem rendelhetnek meg tőlünk terméket, szolgáltatást, nem regisztrálhatnak a Weboldalon. Ezért a 18. életévét be nem töltött kiskorú esetén arra kérjük a szülőket, hogy ők adják le a megrendelést. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt állókra is. Hírlevélre feliratkozni, illetve a sütik használatához hozzájárulni a 16. életévét betöltött személyek tudnak, így a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén arra kérjük a szülőket, hogy ők adják meg a hozzájárulásokat ezekhez.

3.       NYILATKOZATOK

Amikor Ön letölti a Weboldalt, megrendel terméket, szolgáltatást a Weboldalon és bejelöli, hogy a jelen Szerződést elfogadja, azzal egyben az alábbi kötelezettségeket is vállalja:

-          igazolja, hogy a Szerződés nyelvét, amely a magyar nyelvű Weboldalon a kiválasztott magyar vagy angol,  az angol nyelvű Weboldalon az angol, a lengyel nyelvű Weboldalon pedig a lengyel nyelv, érti és ismeri, annak használatában nincs akadályoztatva;

-          igazolja, hogy a Webáruházban vagy Weboldalon történő megrendelés előfeltételeként a jelen Szerződést teljeskörűen megismerte, megértette különös tekintettel a Szerződés 12. pontjában megfogalmazott felelősségkorlátozásokra, és magára nézve kötelezőnek fogadja el, betartja az abban foglaltakat és ezek alapján önként, saját elhatározásából veszi igénybe a Weboldal szolgáltatásait;

-          igazolja, hogy a Weboldal és az azon elérhető szolgáltatások használata során megadott személyes adatai érvényesek, a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetők, illetve más személyiségi jogait nem sértik (pl. nem végez megrendelést vagy nem használja a Weboldalt engedély nélkül más személy nevében);

-          kijelenti, hogy a Weboldal használata során nem végez jogellenes, a jelen Szerződéssel ellentétes, vagy jogosulatlan tevékenységet (ideértve a nemkívánatos elektronikus kommunikációt és a Weboldal számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolást vagy ennek kísérletét, működésének akadályozását is) és minden, a Felhasználói magatartásra és tevékenységre vonatkozó szabályt betart;

-          kijelenti, hogy a Weboldalt nem használja más Felhasználó zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, emberi, személyiségi vagy egyéb jogainak megsértésére vagy politikai tevékenységre;

-          tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg minden, a Weboldalon elérhető szolgáltatás használatához kért adatot vagy bizonyos alkalmazásokat letilt, úgy lehetséges, hogy a Weboldal szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak a rendelkezésére;

-          VÁLLALJA, HOGY A WEBOLDAL HASZNÁLATA KAPCSÁN AZ ÖN MINT FELHASZNÁLÓ ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN (IDE ÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A JELEN PONTBAN FOGLALT NYILATKOZATOK ÉS A SZERZŐDÉS SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEK BE NEM TARTÁSÁT IS) AZ ILCSINEK OKOZOTT MINDEN KÁRT TELJES MÉRTÉKBEN MEGTÉRÍT ÉS HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ TELJES MÉRTÉKBEN HELYTÁLL AZ ILCSI HELYETT AZ ÖN FELHASZNÁLÓI TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK TEKINTETÉBEN, ILLETVE AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT, ELHELYEZETT ADATOKKAL, TARTALMAKKAL KAPCSOLATBAN IS, IDŐBELI KORLÁT NÉLKÜL. A TELJES KÁRTÉRÍTÉS A KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÁROK, AZ ELMARADT HASZON ÉS AZ ELJÁRÁSI ÉS ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉT IS JELENTI.

Kizárólag azon Felhasználó megrendelése, regisztrációja tekinthető érvényesnek, aki a jelen Szerződés 2. és 3. pontjában meghatározott feltételeknek megfelel és a jelen Szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadta el.

kötelezőnek fogadta el.

4.       TERMÉKEINK ÉS SZOLGÁLTATÁSAINK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI

WEBÁRUHÁZ LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI: Az Ilcsi Webáruházat üzemeltet, amelynek keretében kozmetikai termékek kiskereskedelmével foglalkozik.

A kiskereskedelmi tevékenységünkből kifolyólag a Webáruház termékeiből kizárólag kiskereskedelmi mennyiségben tudjuk Önt kiszolgálni, amely lakossági Felhasználóknak maximum 3 darabot jelent egy termékből egy vásárlás alkalmával (kivéve pormaszk: 15 darab egy vásárlás alkalmával).

A termékek lényeges tulajdonságait a termék nevére kattintva érheti el. Az Ilcsi a Webáruházban a szakmai Felhasználóknak a lakosságitól eltérő termékeket tehet elérhetővé. A termékek használata előtt feltétlen ajánljuk, hogy kérje ki kozmetikus szakember véleményét. Egyes termékek nem megfelelő használat esetén maradandó bőrelváltozást okozhatnak!

A Webáruházban elérhető termékekkel kapcsolatos általunk nyújtott tanácsadás itt lehetséges: magyar nyelvű: ugyfelszolgalat@ilcsi.com; angol nyelvű: customercare@ilcsi.com.

Csevegő (chat) tanácsadás: Az Ilcsi a Weboldalon bizonyos időszakban csevegő (chat) felületen elérhető, a Webáruházban kapható termékekkel kapcsolatos élő tanácsadást is elérhetővé tehet. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a csevegő (chat) tanácsadást nem az Ilcsi nyújtja, az Ilcsi kizárólag a csevegő (chat) platform elérhetővé tételéért felel, így az Ilcsi megkönnyíti a termékekkel kapcsolatos szakember általi tanácsadás elérését. A tanácsadást a válaszokat adó kozmetikus szakember nyújtja. Szintén felhívjuk a figyelmét, hogy a csevegő (chat) tanácsadás nem minősül a termékekkel kapcsolatos teljeskörű kozmetikai tanácsadásnak, a tanácsadás kizárólag az Ön által kezdeményezett beszélgetésben megadott információkra támaszkodik és az Ön által feltett kérdésekre próbál választ adni. Az Ilcsi a vonatkozó jogszabályok alapján a legteljesebb mértékig kizárja a felelősséget minden olyan kárért, ami a csevegő (chat) tanácsadáson elhangzott információkból, vagy lényeges információ át nem adásából fakad, vagy azzal kapcsolatos. Javasoljuk, hogy teljeskörű tanácsadásért írjon a fenti tanácsadási email címek egyikére: magyar nyelven az ugyfelszolgalat@ilcsi.com; angol nyelven a customercare@ilcsi.com email címre, vagy amikor lehetősége nyílik rá, keresse fel személyesen Ilcsi kozmetikusát.

Árak: A Webáruházban a magyar nyelvű Weboldalon magyar forintban, az angol nyelvű Weboldalon EURO-ban, a lengyel nyelvű Weboldalon pedig lengyel Zlotyban feltüntetett árak bruttó árak, melyek tartalmazzák az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket, ill. előfizetés esetén – ha van ilyen- a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget is. A feltüntetett vételár a termék teljes vételára. Weboldalon feltüntetett áraink kizárólag Weboldali megrendelés esetén érvényesek. Az Ilcsi fenntartja magának a vételárak megváltoztatásának jogát. A vételárak módosítása a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termék vételárát nem befolyásolja. A teljes vételár mellett a termék egységára is feltüntetésre kerül. Minden termék esetén feltüntetésre kerül az elmúlt 30 nap legalacsonyabb bruttó értékesítési ára is (korábbi ár).

A szállítási és utánvétes fizetési díjról Ön a ”Fizetési és szállítási információk(link) dokumentumban tájékozódhat.

Kedvezmények: Amennyiben Ön a Webáruházban felhasználható, kedvezményes vásárlásra jogosító kuponnal rendelkezik, a kuponhoz kapcsolt tájékoztatásban találja meg a kedvezmény mértékét, amely mindig az adott termék Webáruházban feltüntetett árához képest a felhasználható kedvezmény mértékét adja meg, továbbá a kupon érvényességi idejét és felhasználásának feltételeit. Árleszállítás esetén az Ilcsi a termék eredeti (nem akciós) árát is közzéteszi.

Termékek gyártása: Tájékoztatjuk Önt, hogy az Ilcsi a kozmetikai termékeinek a gyártási műveletei tekintetében Helyes Gyártási Gyakorlatot (GMP-t, azaz Good Manufacturing Practice-t) alkalmaz. A Helyes Gyártási Gyakorlat (GMP) megfelel az MSZ EN ISO 22716:2008 nemzetközi szabvány követelményeinek. A szabvány szerint kiépített Helyes Gyártási Gyakorlat (GMP) rendszer útmutatást ad a kozmetikai termékek gyártására, ellenőrzésére, tárolására és szállítására vonatkozóan. A Helyes Gyártási Gyakorlat (GMP) rendszer működtetése elősegíti azt, hogy folyamatosan  az alkalmazandó jogszabályoknak és egyéb szabályozó követelményeknek megfelelő kozmetikai termékeket gyártsunk.

WEBOLDALON FELTÜNTETETT RENDEZVÉNYEK, KÉPZÉSEK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI: A Weboldalon rendezvények, események, képzések, aktivitások is feltüntetésre kerülnek, melyeket elsősorban a szakmai Felhasználóknak értékesítünk, népszerűsítünk, de alkalmanként lakossági Felhasználók részére is elérhetővé teszünk, vagy csak információt szolgáltatunk ezekkel kapcsolatban. Ezek megvásárlásának, vagy az ezeken történő részvételnek a feltételeit Ön az Események aloldalon találja. A kizárólag szakmai Felhasználóknak szóló események a szakmai Felhasználói Fiókban érhetők el.

REGISZTRÁCIÓ LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI: Önnek lehetősége van a Weboldalon regisztrálni. Lakossági regisztráció mellett szakmai (kozmetikusi, illetve kozmetikus tanulói és viszonteladói) regisztrációra is lehetőséget biztosítunk. A regisztrációs szolgáltatás keretében a regisztrációval létrehozzuk az Ön saját Felhasználói Fiókját, amelyben a belépés után megrendeléseit nyomon követheti, új megrendeléseket adhat le, valamint a regisztráció típusának megfelelően különböző, funkciókat és tartalmakat érhet el (ilyenek pl. a törzsvásárlói program, a szakmai Felhasználóval, azaz kozmetikussal történő összekötés lehetősége, vagy a termék, valamint a szakmai Felhasználó, azaz kozmetikus értékelések). Az Ilcsi személyre szabott, e-mailen történő kapcsolattartásra alkalmas felhasználói fiókot (Felhasználói Fiók) tesz elérhetővé a Felhasználónak a regisztrációs szolgáltatás részeként. Ön a Felhasználói Fiókjában tudja a fiók használatához megadott adatait is kezelni. Ön tudomásul veszi, hogy e szolgáltatásban való részvételéhez szükséges az Ön által elvégzett érvényes lakossági, ill. szakmai regisztráció.

A Felhasználói Fiók megszüntetése: Amennyiben lakossági regisztrációval rendelkezik, a belépést követően a ’Fiók törlése’ gombra kattintva törölheti a Felhasználói Fiókját. A lakossági Felhasználói Fiók törlése – a törlési kérés megerősítése után- azonnali és nem visszaállítható. Felhívjuk figyelmét, hogy a törléssel a Felhasználói Fiókban elérhető tartalmak és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások (pl. törzsvásárlói pontok) is véglegesen törlésre kerülnek. Ezért javasoljuk, hogy a törlés előtt tájékozódjon a kapcsolódó szolgáltatásokról és azok feltételeiről, illetve gondoskodjon a Felhasználói Fiókban elérhető tartalmainak a törlés előtti mentéséről. Szakmai regisztráció esetében a Felhasználói Fiók törlése nem azonnal valósul meg, a törlés gombra kattintás, csak egy igény azt az adminisztrátornak jóvá kell hagynia.

HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI: A hírlevél szolgáltatás keretében Önnek lehetősége van megadni elérhetőségét híreink, ajánlataink fogadására, úgy, hogy Ön feliratkozik hírlevelünkre. Ez alapján Önt a továbbiakban elektronikus hírlevél formájában rendszeresen értesítjük híreinkről, ajánlatainkról. Különböző típusú és tartalmú hírleveleket is elérhetővé tehetünk Önnek. Ebben az esetben ezek némelyike lehetséges, hogy kizárólag a Weboldal egyes felületein (pl. szakmai felületek, lakossági felületek) érhető el. A Felhasználónak lehetősége van egyidőben több típusú hírlevélre is feliratkozni, amennyiben vannak ilyenek és a megfelelő felületek mindegyikéhez hozzáfér. Ön felkérésünkre véleményt is küldhet nekünk az Ön által a Webáruházban vásárolt termékről, vagy a Webáruházról. Ön a hírlevél szolgáltatásunkról bármikor leiratkozhat. A feliratkozás a Weboldal mindenki által elérhető részén, továbbá az Ön Felhasználói Fiókjában is lehetséges.

A leiratkozás a hírlevelek alján és a Felhasználói Fiókban érhető el.

KÖZÖSSÉGI OLDALI AKTIVITÁSOK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI: Önnek lehetősége van az Ilcsi közösségi Weboldalán az Ilcsit követni, like-olni, posztjaihoz hozzászólni, posztot, értékelést elhelyezni és posztot megosztani, vagy egyéb, a közösségi oldalon elérhető szolgáltatásban részt venni. Felhívjuk figyelmét, hogy ezeket a szolgáltatásokat a közösségi oldal szolgáltatója teszi elérhetővé az Ön számára, a saját szerződéses feltételei szerint, amiket Ön a közösségi szolgáltatások használatával elfogad.

ADATBEVITELI HIBÁK KIJAVÍTÁSA: Ön a tévesen bevitt adatainak javítását a regisztrációs, a megrendelési vagy a feliratkozási és chat felületeken, a megrendelés vagy az adatok elküldését, ill. a regisztráció vagy feliratkozás megerősítését jelölő gombra történő kattintás előtt, a megfelelő adat kijavításával végezheti el. A regisztráció megtörténte után regisztrációs adatait a Felhasználói Fiókjában a Felhasználói profilt jelző menüpontban, a téves adat törlésével és a helyes adat megadásával, és a módosítások elmentésével tudja kijavítani. Amennyiben rendelkezik Felhasználói Fiókkal, ott a hírlevélhez megadott adatait is módosítani és az új adatokat menteni tudja. A megrendelés elküldése után a megrendelésben tévesen megadott adatait Ön már nem tudja javítani. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a már leadott megrendeléseket az Ön által megadott adatokkal fogjuk teljesíteni.  

A WEBOLDAL ÉS A WEBÁRUHÁZ MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI: Az Ilcsi tájékoztatja Önt, hogy internet kapcsolat és internetezésre alkalmas, válaszadásra képes mobil, (felső határ: 767px) tablet (alsó határ: 768px, felső határ: 1023px) vagy asztali eszköz szükséges a Weboldal, Webáruház igénybevételéhez, amelynél a minimum letöltési sebességre nincs korlát, azonban az alacsony sávszélesség korlátozhatja a Weboldal sebességét. Az internet kapcsolat biztosítása a Felhasználó felelőssége, az Ilcsinek ráhatása erre, illetve ennek tulajdonságaira nincs. A Weboldal és Webáruház használatához web böngészőprogram is szükséges (támogatott böngészők: Chrome, Firefox, Safari, iOS, Android), melynek megléte a Felhasználó felelőssége. Felhívjuk a figyelmét, hogy a régebbi böngészőprogramok használata korlátozhatja a Weboldal elérését, sebességét.

A Weboldalt és a Webáruházat a magyar nyelvű Weboldalon magyar és angol, az angol nyelvű Weboldalon angol, a lengyel nyelvű Weboldalon pedig lengyel  nyelven teszi elérhetővé az Ilcsi.

Ön tudomásul veszi, hogy az Ilcsi a Weboldalt felhő szolgáltatás útján üzemelteti és az annak elérését biztosító domain nemzetközi fődomainek közé tartozik. Az Ilcsi nem szavatolja, hogy a Weboldal és az azon elérhető szolgáltatások minden országban elérhetőek vagy megfelelően működnek, illetve, hogy megfelelnek az Ön igényeinek.

Az Ilcsi Önt az IP címe alapján beazonosítja, és felkínálhatja Önnek ez alapján a megtekintettől eltérő nyelvű Weboldalára történő átirányítást, amennyiben Ön ehhez hozzájárul. Ön az eredeti nyelvű Weboldalra is bármikor könnyen visszatérhet a megfelelő nyelvet jelző ikonra történő kattintással.

ALKALMAZANDÓ MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK: 1) az adatok kezelésénél https protokollt használ a Weboldal, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál a Felhasználó és szerver; 2) fizetés a fizetést bonyolító szolgáltató saját felületén történik, a fizetéshez a fizetési szolgáltató által elkért személyes adatok továbbítását végzi az Ilcsi, a továbbításra automatizált módon kerül sor. A mentett bankkártyák esetén azok adatait anonimizálva tároljuk, kivéve a bankkártya számának utolsó 4 karakterét.

WEBOLDAL MEGVÁLTOZTATÁSA: Az Ilcsi a Weboldal, a Webáruház és a többi szolgáltatásának tökéletesítése érdekében rendszeresen fejleszti és megújítja a Weboldalt, ezért Ön elfogadja, hogy az Ilcsi megváltoztathatja a Weboldal, a Webáruház és a szolgáltatások formáját és jellemzőit, vagy annak bármilyen aspektusát (véglegesen vagy ideiglenes jelleggel) leállíthatja a Weboldal, a Webáruház és a szolgáltatások (vagy azok bármely tulajdonságának vagy részének) nyújtását, feltéve, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelel. Előfordulhat továbbá, hogy a Weboldal időről-időre automatikusan letölti és telepíti a rajta végrehajtott frissítéseket és Ön hozzájárul ezeknek a frissítéseknek a letöltéséhez.

KISKORÚAK (18 ÉVEN ALULIAK) VÉDELME: Ön tudomásul veszi, hogy a kiskorúak védelmében az Ilcsi jogosult a Weboldalt korlátozni a kiskorúak tekintetében.

ADATKEZELÉS: Kérjük, hogy az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan olvassa el figyelmesen az Adatkezelési Tájékoztatót (link)!

5.       MEGRENDELÉS, SZERZŐDÉSKÖTÉS LÉPÉSEI: 

A)      WEBÁRUHÁZ:

Megrendelés menete: A Webáruházban a vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges. Ön kiválasztja a terméket, amelyet meg kíván vásárolni, majd a termék mellett feltüntetett kosarat jelző gombra kattintva tudja a kosárba tenni azt és megadni a megrendelni kívánt termék mennyiségét. Ön a kosarat jelző ikonra kattintva tudja áttekinteni, és esetlegesen módosítani a megrendelését. Az esetleges módosításokat a módosítások elfogadását jelző gombra kattintva tudja elfogadni. Amennyiben törölni kívánja a kosárban található terméket, akkor kattintson a törlést jelző ikonra. Amennyiben tovább kíván vásárolni, lépjen vissza a termékeket megjelenítő felületre, és ismételje meg a fent ismertetett eljárást az újonnan kiválasztott termék kosárba helyezése tekintetében. Ezután Önnek lehetősége van már regisztrált Felhasználóként belépni a Felhasználói Fiókjába és úgy leadni megrendelését, vagy belépés nélkül vásárolni. Belépéshez Önnek a korábbi Regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát kell megadnia. Ha Ön kihagyja a belépés menüpontot, akkor meg kell adnia a megrendeléshez szükséges adatokat. Itt van lehetősége a téves adatok javítására, törlésére is a megrendelés elküldését jelző gombra történő kattintás előtt. Az adatokat azok kitörlésével és újra megadásával tudja módosítani. Önnek lehetősége van Felhasználói Fiókot is létrehozni (Regisztrálni) a Felhasználói Fiók létrehozását jelző felület bejelölésével az adatok megadásakor. Belépés esetén pedig a rendszer automatikusan felajánlja a már elmentett megrendelési adatait. Válassza ki a fizetési és szállítási módot (csak akkor szükséges kiválasztani, ha több mód áll rendelkezésre), és a megfelelő felületek bejelölésével fogadja el a jelen Szerződést, kifejezetten annak a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezéseitől eltérő pontjait, és nyilvánítsa ki, hogy megismerte az Adatkezelési Tájékoztatót.  A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadása és a jelen Szerződés és annak egyes pontjainak elfogadása, illetve az Adatkezelési Tájékoztató megismerése nélkül nem lehetséges a megrendelés leadása. Amennyiben meg kívánja vásárolni a terméket, kattintson a megrendelés elküldését jelző gombra. A vásárlás folytatását vagy a kosárba visszalépést jelző gombokra kattintva folytathatja a vásárlást vagy módosíthatja megrendelését. Önnek lehetősége van az esetleges kedvezményeit (pl. kuponkód) is feltüntetni vagy törzsvásárlói pontjait beváltani a megrendelésben a vonatkozó mezőbe történő adatmegadással a megrendelés elküldése előtt kérjük, hogy olvassa el az alább erről írottakat. A megrendelés elküldését jelző gombra kattintás fizetési kötelezettséget von maga után, amelyet Ön a megrendelés elküldésével (megrendelést jelző gombra kattintással) kifejezetten tudomásul vesz. Amennyiben fizetési módot választott, akkor kövesse az alább a ’Fizetés’ részben írottakat.

Ön a megrendelése beérkezéséről automatikus rendszerüzenetet kap tőlünk, ami azonban nem minősül visszaigazolásnak.

A regisztrált lakossági Felhasználóknak a Felhasználói Fiókban elérhetővé tesszük az előző megrendeléseiket és a megrendeléseik után jóváírt törzsvásárlói pontokat. A Regisztráció nélküli (vendégként) vásárlások után törzsvásárlói pontot nem áll módunkban jóváírni. A megismételt kosárba tételt jelző gombra kattintással Ön meg tudja rendelni az előző megrendeléseiből újfent kiválasztott terméket.

Készletfigyelés menete (értesítés kérése):

Készletfigyelés: Ha egy termékünket Ön meg szeretné vásárolni, azonban az a Webáruházban nem elérhető, akkor

·        amennyiben a termék rendelhetővé válik, ezt feltüntetjük a termék mellett, és amennyiben szeretné, megrendelheti a terméket

·        készlet figyelést állíthat be a termékhez a termék mellett található „értesítést kérek”” gombra történő kattintással. Amennyiben Ön érvényes e-mail címét megadta nekünk erre a célra, akkor azon keresztül értesítjük Önt, ha újra rendelhető lesz a termék.

Kedvezmény (pl. kuponkód) érvényesítése: Az Ilcsi a Webáruházban vagy a Weboldalon elérhető termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan kedvezményes vásárlási lehetőséget tehet elérhetővé. A Webáruházban történő vásárláskor a termékekre vonatkozó esetleges árengedmények (pl. kupon), térítésmentes termékek, csökkentett áron vagy ingyenesen nyújtott szolgáltatások, díjátvállalás (pl. ingyenes kiszállítás) esetén az adott kedvezmény vagy engedmény csak a kedvezményhez, engedményhez kapcsolt tájékoztatásban szereplő feltételek fennállása esetén érvényes, az abban foglalt mértékű kedvezményt az abban foglalt érvényességi időn belül és módon, meghatározott termékkör esetén csak a meghatározott termékekre lehet érvényesíteni, és a kedvezmény vagy az engedmény készpénzre vagy hitelre nem átváltható. Egy vásárlás során egy kedvezmény érvényesítésére van lehetőség.

Amennyiben Ön kozmetikai felmérés alapján kapott termékajánlásban foglalt kedvezményt, vagy egyes termékek népszerűsítésére vonatkozó kedvezményt (kupont) kíván felhasználni, akkor azt csak a termékajánlásban vagy a kuponhoz kapcsolt tájékoztatásban felsorolt termékekre vagy azok valamelyikére használhatja fel, a termékajánlásban vagy a kuponhoz kapcsolt tájékoztatásban megadott érvényességi időn belül, azzal, hogy egy vásárlás alkalmával egy termékből legfeljebb a jelen Szerződés szerinti maximum mennyiséget vásárolhat meg. Ön a kedvezményt a termékajánlás vagy kupon megszerzése után a Webáruházban történő első, a kedvezményt érvényesítő vásárlásakor használhatja fel, a teljes kedvezmény az ilyen vásárlás pillanatában lejár, azt többet kedvezményre váltani Ön nem tudja, még akkor sem, ha csak részben használta fel a kedvezményt.  Az érvényességi időn belül fel nem használt kedvezményt a későbbiekben felhasználni nem lehet.

Fizetés menete: Ön a megrendelt termékek és szolgáltatások teljes vételárát a „Fizetési és Szállítási információk” dokumentumban (link) jelzett módokon és díjak ellenében tudja kifizetni. Kérjük, hogy vásárlás előtt mindenképpen olvassa el a dokumentumot és tájékozódjon a fizetési módokról és estleges díjakról!

Amennyiben a Weboldalon lehetőség van az áru átvételekor való fizetést kiválasztani és Ön azt bejelöli, akkor Ön az áru átvételével egyidőben a kiszállítást végző, vagy az árut más módon Önnek átadó személynek köteles a teljes vételárat kiegyenlíteni a „Fizetési és Szállítási információk” dokumentumban (link) meghatározott módok egyikén. Az Ilcsi az utánvétes fizetésért utánvét díjat állapíthat meg, amelynek pontos összege a ”Fizetési és Szállítási információk” dokumentumban (link) található.

Amennyiben a Weboldalon lehetőség van a fizetést banki átutalással teljesíteni, akkor Ön az áru átvétele vagy a szolgáltatás igénybevétele előtt, fizetési szolgáltató által végzett előre utalás formájában egyenlítheti ki a teljes vételárat, szolgáltatási díjat.

Amennyiben a Weboldalon lehetőség van közvetlenül online kifizetni a vásárolt terméket vagy szolgáltatást, Ön a fizetési mód kiválasztása után a fizetési szolgáltató oldalára jut, ahol meg kell adnia a fizetéshez szükséges adatokat és nyilatkozatokat, és a fizetést jelző gombra kattintással kifizeti a termék vagy a szolgáltatás teljes vételárát/díját. A sikeres fizetés után a fizetési szolgáltató Önt visszairányítja a Weboldalra és egyben a sikeres fizetésről visszaigazolást küld Önnek és az Ilcsinek.

A Regisztrált Felhasználóknak a kényelmesebb fizetéshez lehetőségük van elmenteni a fizetéskor már használt kártya adataikat a Felhasználói Fiókjukban, így a későbbi online fizetéskor már nem kell ezeket újra megadniuk. A vendég vásárlók számára a mentés lehetősége nem jelenik meg. A mentett kártyák adatai anonimizálva kerülnek mentésre, az utolsó 4 karakter jelenik meg a Felhasználói Fiókban.

A termékek mindaddig az Ilcsi kizárólagos tulajdonát képezik, ameddig azok vételára, és ha van, akkor a kapcsolódó szolgáltatás (pl. kiszállítás) díja az Ilcsi részére teljes mértékben megfizetésre nem került. Ha a vételár vagy díj részben vagy egészben, bármely okból és módon visszatérítésre kerül, azzal az érintett termékek tulajdonjoga a vonatkozó mértékben az Ilcsire száll vissza, kivéve, ha a Felek egyedileg másként állapodnak meg.

Visszaigazolás menete: A Felhasználó a megrendelésről -és  fizetés esetén a fizetésről is- az általa ezekre a célokra megadott e-mail címre visszaigazolást kap, utólagos fizetés esetén a megrendeléstől, Weboldali fizetés esetén pedig a sikeres fizetéstől számított maximum 48 órán belül. Amennyiben téves a megrendelés, vagy nem Öntől származik, illetve bármilyen egyéb problémája merült fel a megrendelésével kapcsolatban, akkor kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze az Ilcsi felé magyar nyelven az ugyfelszolgalat@ilcsi.com, angol nyelven pedig a customercare@ilcsi.com e-mail címre. Kérjük, hogy mindenképpen ellenőrizze a vásárlás céljára megadott email címét. Az Ön által tévesen megadott email címből kifolyólag az Ilcsit felelősség nem terheli, és ez esetben Ön nem fogja megkapni a visszaigazolást sem.

Számla: Az Ilcsi PDF formátumú számlát állít ki, melyet elektronikus levél csatolmányaként bocsát a Felhasználó rendelkezésére. Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie. A Felhasználó a jelen Szerződés elfogadásával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az Ilcsi a számlát elektronikus formában állítja ki.

Szerződés létrejötte: A Szerződés elektronikus úton akkor jön létre Ön és az Ilcsi között, amikor a megrendelést az Ilcsi e-mail üzenet formájában visszaigazolta. A Szerződés a visszaigazoló e-mail üzenet feladásának időpontjában jön létre Ön és az Ilcsi között. 

A megrendelést jelző gombra kattintással Ön ajánlatot juttat el az Ilcsihez és az ajánlatához kötve van. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a Felhasználóhoz nem érkezik be 48 órán belül, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelt terméket vagy szolgáltatást átvenni. Ekkor az Ilcsi legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként már megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, ha volt ilyen.

Minden egyes beküldött megrendelést követően új Szerződés jön létre az adott megrendelésre, abban az esetben is, ha a felek azonosak.

Szerződés időtartama: A termék vagy szolgáltatás megrendelésére létrejött Szerződés Ön és az Ilcsi között határozott időre, az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésig marad hatályban.

Az Ön kötelezettségeinek legrövidebb időtartama: a fizetési kötelezettséggel járó megrendelés leadásától a megrendelt termékek, szolgáltatások átvételének és vételára, díja és kapcsolódó költségei megfizetésének az időtartama.

Hibás adatok: Az Ilcsi törekszik a Weboldalon a hibamentes információk feltüntetésére, ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes adatok, információk tévesen vagy nem teljeskörűen jelennek meg a Weboldalon. Amennyiben a termékek vagy a szolgáltatások adatai, árai hibásan vagy hiányosan jelennek meg a Weboldalon, az Ilcsi fenntartja a jogot a hiba vagy hiányosság kijavítására az érintett Felhasználók felé történő tájékoztatás mellett. Ilyen esetben az Ilcsi nem köteles a terméket vagy a szolgáltatást a hibás vételáron, illetve tulajdonságokkal szállítani, hanem a hiba felismerése után azonnal tájékoztatja a Megrendelést leadó Felhasználót a helyes adatokról és felajánlja a helyes vételáron, illetve a valós tulajdonságokkal történő szállítást. A helyes vételár, illetve a valós tulajdonságok ismeretében a Megrendelést leadó Felhasználó elállhat a megrendelésétől, vagy megerősítheti a megrendelését, alulfizetés esetén egyben a helyes vételár megfizetésével, túlfizetés esetén pedig egyben a pénzvisszatérítés kérésével. Az Ilcsi elállás esetén az Ön nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, ha volt iylen, túlfizetés esetén pedig a túlfizetés mértékét.

További adatszolgáltatás: Ha a Szerződés megfelelő teljesítéséhez az Ilcsinek Öntől további adatközlésre van szüksége, vagy olyan körülmény jelentkezik az Ön viszonylatában, amelynek az Ilcsivel történő közlése szükséges a Szerződés teljesítéséhez, akkor Ön köteles a körülményt, vagy az információt, adatot haladéktalanul közölni az Ilcsivel.

B)       REGISZTRÁCIÓ

Regisztráció menete: Önnek lehetősége van lakossági regisztrációra a Weboldalon. A feltüntetett adatok és nyilatkozatok megadása után kattintson a regisztráció megerősítését jelző gombra. A regisztráció jóváhagyáshoz kötött, amelynek megadásáról Önt értesítjük. Ön tévesen bevitt adatainak javítását a regisztrációs űrlapon, a regisztráció megerősítését jelölő gombra történő kattintás előtt a megfelelő adat kijavításával végezheti el. A regisztráció megtörténte után regisztrációs adatait a Felhasználói Fiókjában a Felhasználói profilt jelző menüpontban, a téves adat törlésével és a helyes adat megadásával, és a módosítások elmentésével tudja kijavítani.

A lakossági regisztráció ingyenes.

Szerződés létrejötte: Regisztráció esetén a Regisztrációra irányuló Szerződés Ön és az Ilcsi között a Regisztráció visszaigazolásával jön létre határozatlan időre. Az Ön kötelezettségeinek legrövidebb időtartama: a Regisztráció Ön általi fenntartásának időtartama.

C)       CSEVEGŐ (CHAT) TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁS

Csevegő (chat) tanácsadás menete: Amennyiben az Ilcsi lehetővé tesz ilyen szolgáltatást a Weboldalon, akkor Ön a Webáruházban elérhető termékekkel kapcsolatos kérdését a csevegő felületre történő felvitel (pl. begépelés, fénykép elküldés) után közvetlenül kozmetikus szakembernek küldheti el az elküldést jelző gombra történő kattintással, aki válaszát a csevegő felületen jeleníti vagy emailben küldi meg Önnek. A csevegő (chat) platform elérését az Ilcsi biztosítja a Weboldalon. Az Ilcsi és a szolgáltatást nyújtó kozmetikus szakember a megadott adatokat bizalmasan és csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben kezeli.

A csevegő (chat) platform használata és a kapcsolódó kozmetikusi tanácsadási szolgáltatás ingyenes.

Szerződés létrejötte: A Chat platform szolgáltatásra irányuló Szerződés Ön és az Ilcsi között a csevegő (chat) tanácsadási szolgáltatás igénybevételével, pl. az Ön üzenetének elküldésével jön létre Ön és az Ilcsi között a csevegésben történő részvétel idejére. Az Ön kötelezettségeinek legrövidebb időtartama: a csevegésben történő részvétel időtartama.

D)      HÍRLEVÉL

Hírlevél feliratkozás menete: Önnek lehetősége van az Ilcsi ajánlatait, híreit, újdonságait tartalmazó rendszeres elektronikus reklámhírlevélre/reklámhírlevelekre feliratkozni a Weboldalon. A hírlevelek fajtáit és a feliratkozási felületet a Weboldalon, a csak egyes Felhasználóknak elérhető hírleveleket a Weboldal vonatkozó Felhasználóknak elérhető aloldalán érheti el. A feltüntetett adatok és nyilatkozatok megadása után kattintson az feliratkozást jelző gombra. Ha javítani kívánja a megadott adatokat, azt a feliratkozási felületen megteheti a feliratkozást jelző gombra történő kattintás előtt a helytelen adat törlésével és a helyes adat megadásával, a feliratkozás elküldése után pedig a Felhasználói Fiók hírlevél beállításokat tartalmazó menüpontjában az adatok javításával. Ha Ön le kíván iratkozni a hírlevélről, azt megteheti a saját Felhasználói Fiókban a személyes adataim pont alatt a hírlevelek előtt látható „pipák” ki- illetve bekapcsolásával  , vagy a hírlevélben a leiratkozást jelző linkre történő kattintással.

A hírlevél szolgáltatás ingyenes.

Szerződés létrejötte: A hírlevél szolgáltatásra irányuló Szerződés Ön és az Ilcsi között a feliratkozással jön létre határozatlan időre. Az Ön kötelezettségeinek legrövidebb időtartama: a leiratkozásig terjedő időtartam.

E)        INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Önnek lehetősége van a Weboldalon böngészni és elolvasni az Ilcsi által megjelenített információkat. Ön a böngészés megkezdésével elfogadja a jelen Szerződés feltételeit, az a böngészés idejére hatályba lép Ön és az Ilcsi között. Az Ön kötelezettségeinek legrövidebb időtartama a böngészés időtartama.

F)       KÖZÖSSÉGI OLDALAK 

Közösségi oldali aktivitások: Önnek lehetősége van az Ilcsi közösségi Weboldalán az Ilcsit követni, like-olni, posztjaihoz hozzászólni, posztot, értékelést elhelyezni, posztot megosztani. Felhívjuk figyelmét, hogy ezeket a szolgáltatásokat a közösségi oldal szolgáltatója teszi elérhetővé az Ön számára, a saját szerződéses feltételei szerint, amiket Ön a közösségi szolgáltatások használatával elfogad. Az Ön közösségi oldali aktivitására vonatkoznak a jelen Szerződés rendelkezései, kiemelten (de nem kizárólagosan) a jelen Szerződés 3. pontjában foglalt Nyilatkozatok, illetve a lenti 14. pontban foglalt Tartalmakra vonatkozó szabályok.

A szolgáltatás ingyenességét, díjait az azt lehetővé tevő közösségi szolgáltató határozza meg.

Szerződés létrejötte: A jelen Szerződés az Ön közösségi oldalon történő aktivitásának megkezdésével jön létre Ön és az Ilcsi között határozatlan időre. Az Ön kötelezettségeinek legrövidebb időtartama: az Ön aktivitásának időtartama.

A jelen Szerződés szabályai kiegészítik a közösségi oldal szolgáltatóinak szerződéses feltételeit. A jelen Szerződés és azok közötti ellentmondás esetén az adott közösségi oldal szabályai alkalmazandók.

A REGISZTRÁCIÓS, HÍRLEVÉL, CSEVEGŐ (CHAT) TANÁCSADÁS, KÖZÖSSÉGI OLDALAK ÉS INFORMÁCIÓS (böngészés az oldalon) szolgáltatásokra vonatkozó külön rendelkezés:

Szolgáltatás indítása: Ön ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételével tudomásul veszi, hogy a szerződéskötést követően indokolatlan késedelem nélkül indítja az Ilcsi a szolgáltatásokat, továbbá kifejezetten kéri is az Ilcsitől ezeknek a szolgáltatásoknak a jelen Szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belüli, haladéktalan megkezdését. A szolgáltatások akkor minősülnek egészében teljesítettnek, ha a digitális tartalom vagy szolgáltatás az Ön számára elérhetővé válik. ÖN NYILATKOZIK, HOGY ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK EGÉSZÉNEK TELJESÍTÉSÉT KÖVETŐEN ELVESZTI A 14 NAPOS INDOKOLÁS NÉLKÜLI ELÁLLÁSI JOGÁT. Azonban tájékoztatjuk, hogy ettől függetlenül ezeket a szolgáltatásokat Ön bármikor megszüntetheti a jelen Szerződés alapján (pl. leiratkozhat a hírlevélről, vagy törölheti a Felhasználói Fiókját).

G)      TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM

Az Ilcsi Lakossági Online Törzsvásárlói Programot (Törzsvásárlói Program) tesz elérhetővé  a Weboldalon érvényes lakossági Regisztrációval és Felhasználó Fiókkal rendelkező Felhasználók részére abban a Webáruházában, ahol törzsvásárlói pontokat is feltüntet a megjelenített termékeknél/szolgáltatásoknál. A Törzsvásárlói Programban termékek és/vagy szolgáltatások Felhasználói Fiókba belépéssel történő vásárlása esetén törzsvásárlói pontokat kapnak a Felhasználók, melyek értékét egy következő vásárlás során levásárolhatják a Webáruházban vagy szolgáltatásokra válthatják be. A törzsvásárlói hűségpontok közvetlenül készpénzre nem beválthatók, illetve harmadik személyre át nem ruházhatók. A törzsvásárlói pontok gyűjtési és beváltási értéke itt (link) érhető el.

A programban kizárólag a Weboldalon regisztrált lakossági Felhasználók vehetnek részt. A lakossági online Regisztráció során az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával a regisztrálók automatikusan bekerülnek a Törzsvásárlói Programba, arra külön jelentkezni nem kell. A szakmai Regisztrációval rendelkező Felhasználók (kozmetikusok, kozmetikus tanulók, viszonteladó partnerek) a Törzsvásárlói Programhoz nem csatlakozhatnak.

A Törzsvásárlói Programban való részvétel díjmentes, és nem keletkeztet semmilyen vásárlási kötelezettséget az abban részt vevő Felhasználó számára.

A törzsvásárlói pontok a regisztrált Felhasználói Fiók virtuális számláján gyűlnek minden bejelentkezett vásárlás után. Abban az esetben, ha valaki érvényes Regisztráció nélkül vásárol, vagy a regisztrált Felhasználói Fiókba nem lép be a vásárláskor, valamint ha egy másik e-mail címet használ a bejelentkezéshez, akkor az adott megrendelésért még utólag sem áll módunkban törzsvásárlói pontokat jóváírni.

A Törzsvásárlói Program kizárólag egy pénznemhez kapcsolódik (HUF, EUR, PLN), a különböző pénznemek/országok közötti programok nem átjárhatóak egymással. Tehát a különböző Weboldalak Webáruházaiban gyűjtött törzsvásárlói pontok és kedvezmények csak az adott Weboldal Webáruházában érvényesek (azon a Weboldalon elérhető Webáruházban, ahol az érvényes lakossági Regisztráció fennáll), azok más Weboldal Webáruházában történő vásárlásra nem használhatók.

A pontgyűjtés során csak egész törzsvásárlói pontok gyűjthetők, tört pontok gyűjtésére nincs lehetőség. Csak a meghatározott, a Weboldalon is jelzett, megvásárolt és kifizetett termékek és szolgáltatások után gyűjthetőek a törzsvásárlói pontok. Törzsvásárlói pontok gyűjtése akciós termékek/szolgáltatások, Ilcsim-es termékek és kuponnal vásárolt termékek, szolgáltatások után is lehetséges, azonban ingyenes termékminták, ajándékok és szállítási, csomagolási díj vagy termék vételárától és szolgáltatás díjától különböző ellenérték után törzsvásárlói pont nem kerül jóváírásra.

Bankkártyás fizetés esetén a törzsvásárlói pontok azonnal, utánvét esetében pedig az utánvét beérkezését követően, de legkésőbb az azt követő 2. munkanapon kerülnek jóváírásra és a Felhasználói Fiókban megtekinthetővé, valamint további vásárlásra beválthatóvá válnak.

A gyűjthető törzsvásárlói pontok maximális száma nincs korlátozva, és az Ilcsi fenntartja a jogot, hogy egyedi akciók során bizonyos termékek vagy szolgáltatások után extra pontértéket határozzon meg és írjon jóvá.

A regisztrált lakossági Felhasználók számára az aktuális pontegyenleg, a törzsvásárlói pontok jóváírásának és felhasználásának adatai a Felhasználói Fiókban, az abba történő belépést követően tekinthetők meg.

Amennyiben a Felhasználó eláll a vásárlástól (visszaküldi a termékeket), vagy nem fizeti meg, visszakapja az adott termék vagy szolgáltatás vételárát, szolgáltatási díját, az Ilcsi az adott megrendelés vonatkozásában jóváírt törzsvásárlói pontokat levonja a Felhasználó pontegyenlegéből.

Szintén levonásra kerülnek a törzsvásárlói pontok, ha a pontegyenleg tekintetében bármilyen nyilvánvaló hiba, visszaélés vagy csalás történt, ezért az Ilcsi fenntartja a jogot arra, hogy a jogtalan törzsvásárlói pontgyűjtés okán ne számolja el a törzsvásárlói pontokat, vagy a már elszámolt törzsvásárlói pontokat visszavonja.

Amennyiben az elállás részleges, azaz több, egyidejűleg vásárolt termék, szolgáltatás esetén nem az összes termékre, szolgáltatásra vonatkozik, akkor az Ilcsi csak az elállással érintett termék/szolgáltatás vonatkozásában jóváírt pontokat vonja le a pontegyenlegből.

Amennyiben a fentiek szerinti pontlevonás előtt a Felhasználó már felhasználta az utóbb levont törzsvásárlói pontok számával megegyező számú pontot, akkor pontegyenlege negatív is lehet, ebben az esetben a később gyűjtött törzsvásárlói pontjai először a negatív pontegyenleg feltöltésére szolgálnak és csak azt követően növelik ténylegesen pozitívan a pontegyenleget, miután a hiány teljes egészében feltöltésre került.

Törzsvásárlói pontok beváltása:

A törzsvásárlói pontok minden, a Webáruházban elérhető, megvásárolható termékre és szolgáltatásra beválthatók, akként, hogy a termékek vagy szolgáltatások vételárának egy részét vagy egészét (ide értve a szállítási költséget is) a Felhasználó törzsvásárlói pontjai ellenértékének felhasználásával fizeti ki. Tehát a felhasználni kívánt törzsvásárlói pontok értéke a teljes kosárértékből kerül levonásra –  legfeljebb a teljes kosárérték erejéig.

A törzsvásárlói pontok beváltására kizárólag a Regisztráció tulajdonosának nevére történő számlázás esetén van lehetőség.

A törzsvásárlói pontok kedvezményes vagy kuponnal vásárolt termékek, szolgáltatások esetében is felhasználhatók. Értékhatáros akciók esetében a felhasznált törzsvásárlói pontokkal csökkentett kosárértéket vesszük figyelembe. Vagyis, ha a felhasznált törzsvásárlói pontokkal együtt nem éri el a kedvezményt kínáló értéket a kosár, akkor a Felhasználó az adott értékhatáros akcióban meghirdetett kedvezményre/ajándékra nem válik jogosulttá.

Teljes kosár vásárlásától történő elállás esetén, amennyiben a megrendelt termékek vagy szolgáltatások vételárának egy részét vagy egészét pontjai felhasználásával fizette a regisztrált Felhasználó, a felhasznált pontmennyiség ismételten jóváírásra kerül a Felhasználó egyenlegén feltéve, ha a terméke(ke)t – ha erre a jelen Szerződés alapján kötelezettsége van- a jelen Szerződésnek megfelelően visszajuttatja az Ilcsi részre a Felhasználó. A szállítási költségbe számított pontértékek után nem jár pont visszatérítés. A jóváírás a termék(ek) visszaérkezéstől számított 2 (két) munkanapon belül történik meg. Részleges elállás esetén – vagyis ha a teljes kosárérték egy részétől áll el a Felhasználó - az elállással érintett termékek vagy szolgáltatások vonatkozásában felhasznált pontmennyiség nem kerül ismételten jóváírásra a regisztrált Felhasználó egyenlegén, hanem az Ilcsi akként tekinti, hogy az elállással nem érintett termék/termékek vételárának kiegyenlítésére használta azt fel a Felhasználó.

Abban az esetben, ha részleges elállás történik, de a teljes kosárérték pontokkal lett kiegyenlítve, akkor azért a termékért vagy szolgáltatásért, amit érint a részleges elállás, a beváltott pontértékeket jóváírjuk, termék esetében annak hiánytalan visszaérkezését követő 2 (két) munkanapon belül, szolgáltatásnál pedig azonnal. Ha az elállással nem érintett termék vagy szolgáltatás vételáránál több törzsvásárlói pont lett felhasználva a megrendelésben, akkor annyi pontot írunk jóvá a Felhasználó virtuális törzsvásárlói számláján, amely az elállással nem érintett termék vagy szolgáltatás vételárának mértékéig felhasználható törzsvásárlói pontok értékén felüli pont.

Kilépés a Törzsvásárlói Programból:

Mivel a Törzsvásárlói Program a lakossági Regisztrációval összefüggő, annak elválaszthatatlan részét képező rendszer, az abból történő kilépés csak úgy lehetséges, ha a teljes lakossági Felhasználói Fiók törlésre kerül. A Regisztráció törlése a Felhasználói Fiókba belépést követően a Profiltörlés kérése funkcióra kattintva/koppintva kezdeményezhető. A fel nem használt törzsvásárlói pontok a Felhasználói Fiók törlésekor automatikusan törlésre kerülnek és utólag nem jóváírhatók (még akkor sem, ha ugyanaz a Felhasználó ugyanazokkal az adatokkal később ismét regisztrál és Felhasználói Fiókot hoz létre a Weboldalon).

A Ilcsi fenntartja a jogot, hogy a Törzsvásárlói Programot, vagy annak egyes feltételeit bármikor egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse, a jelen Szerződésben szereplő feltételek esetén a Szerződés módostására vonatkozó szabályok betartásával. A Törzsvásárlói Program megszüntetése, a huzamosabb ideje felhalmozott, de be nem váltott törzsvásárlói pontok törlése esetén az Ilcsi előzetesen tájékoztatást ad a Törzsvásárlói Programban részvevő Felhasználók részére, majd a tájékoztató kiküldését követő 30. napon törli az addig fel nem használt törzsvásárlói pontokat. A törölt pontok után a Felhasználót semmilyen ellenérték vagy virtuális érték nem illeti meg.

6.       SZERZŐDÉS FORMÁJA, IKTATÁSA, ELÉRHETŐSÉGE

Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés elektronikus formában jön létre Ön és az Ilcsi között és az Ilcsi nem köteles Önnek papír alapú Szerződés példányt küldeni. Az Ilcsi azonban lehetővé teszi és javasolja, hogy a jelen Szerződést annak elolvasásakor és elfogadásakor saját adathordozóra töltse le vagy nyomtassa ki. Ön szintén tudomásul veszi, hogy az Ilcsi nem köteles archiválni az Ön és az Ilcsi között létrejött Szerződést vagy egyéb kommunikációt vagy tranzakciót. Az Ilcsi a jelen Szerződést nem iktatja. A jelen Szerződés annak megkötése után a Weboldalon az  ’Általános szerződési feltételek’ menüpont alatt lesz elérhető.

7.       SZERZŐDÉS NYELVE, ÍRÁSBELISÉG

A Szerződés a következő nyelveken érhető el: a magyar nyelvű Weboldalon magyar és angol, az angol nyelvű Weboldalon angol, a lengyel nyelvű Weboldalon pedig lengyel nyelven. A jelen Szerződés távollévők között kötött szerződés, amely az Ön ráutaló magatartásával jön létre, és nem minősül írásbeli szerződésnek.

8.       SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Az Ilcsi fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződést egyoldalúan módosítsa, azzal, hogy az Ilcsi köteles a módosítás hatályba lépését legalább 5 (öt) nappal megelőzően Önt a Weboldalon keresztül hirdetmény formájában a módosításról tájékoztatni. Önnek ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen és azt át tudja tekinteni, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a Weboldalt rendszeresen ellenőriznie kell. Az Ilcsi vállalja, hogy a Szerződés Weboldalon megjelenített szövegének elején jelzi a hatálybalépés dátumát. A módosítás nem érinti a folyamatban levő megrendelések teljesítését. A módosuló rendelkezéseket a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Az aktuális Szerződés a Weboldal ’Általános szerződési feltételek’ menüpontja alatt érhető el.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Webáruházat és a Weboldalt azt követően is igénybe veszi és használja, hogy a jelen Szerződés feltételei megváltoztak, az Ilcsi úgy tekinti, hogy Ön elfogadta a Szerződés módosított változatát.

 

 

9.       SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

Indokolás nélküli elállás: A fogyasztónak minősülő Felhasználó az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú, a fogyasztók jogairól szóló 2011. október 25-i irányelvében foglaltaknak megfelelően (Magyarország joga alatt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján) 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől, a megrendeléstől.

Felhívjuk figyelmét, hogy tekintettel a jogszabályi kivételekre, kozmetikai termékeink vonatkozásában Ön csak abban az esetben élhet jogszabályon alapuló és a jelen fejezetben részletezett indokolás nélküli elállási jogával, ha nem bontotta fel a terméket.

Amennyiben a termék felbontásra került, és Ön nem elégedett vele, akkor a jelen szerződés alapján az alábbi 13. pont (SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS) szerint kérheti a termék vételárának visszatérítését.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Webáruház megrendelés esetén: Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor akkor jár le a határidő, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát az itt (link) megtalálható nyilatkozatminta, vagy az elállást tartalmazó egyértelmű nyilatkozat Ilcsinek történő eljuttatásával teheti meg, eljuttatni postán vagy e-mail útján, az Ilcsi Szerződés elején megjelölt címére (H-1021 Budapest, Üdülő út 37. Magyarország), vagy magyar nyelven az ugyfelszolgalat@ilcsi.com, angol nyelven a customercare@ilcsi.com e-mail címre lehetséges.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a határidő utolsó napján) elküldi (postára adja vagy e-mailen elküldi) elállási nyilatkozatát.

Ön a Szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Szerződés megkötésére a Felhasználó tett ajánlatot, a Szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a Szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Ha Ön eláll ettől a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az Ilcsi által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni (postára adás napja vagy az átadás napja számít). A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (akár annak utolsó napján is). A termék visszaküldésének közvetlen költségét, mint fuvarozási költséget, Ön viseli. Az Ilcsinek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Az Ilcsi e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Önt nem illeti meg az elállási jog:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének maradéktalan teljesítését követően, fizetési kötelezettséget keletkeztető szerződés alapján nyújtott szolgáltatás egészének teljesítése esetén akkor, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti felmondási jogát és a vállalkozás visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

A fenti jogszabályi e) pontba foglalt kivétel alapján a fogyasztónak minősülő Felhasználó nem jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől, ha a terméket felbontotta, tekintettel arra, hogy az Ön által megrendelt termék minden esetben zárt csomagolású termék, amelyet felbontás után egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem tudunk visszavenni.

A fenti a)-c) és e) pontjában meghatározott esetekben a fogyasztó azonban gyakorolhatja az elállási jogát, ha a Szerződést üzleten kívüli kereskedés vagy az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés keretében kötötte meg.

Azonnali hatályú felmondás: Az Ilcsi azonnali hatállyal indokolással felmondhatja a jelen Szerződést és törölheti vagy felfüggesztheti az Ön megrendelését különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi esetekben:

·       ha Ön a jelen Szerződés (vagy a magatartási irányelvek, ha van ilyen) vagy vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megszegi;

·       ha Ön határidőben nem fizeti meg az Ön által megrendelt termék vagy szolgáltatás vételárát, díját;

·       ha az Ön magatartása erre alapos indokot ad, illetve más módon kárt okoz;

·       ha Ön a Webáruházat vagy a Weboldalt nem rendeltetésszerűen használja;

·       ha Ön az Önre vonatkozó hatályos jogszabályok vagy a Szerződés által szabályozott, a szellemi tulajdonra vonatkozó feltételeket megszegi, vagy azokat más módon megsérti;

·       ha az Ilcsi a Webáruházat megszünteti.

Regisztráció, hírlevélre feliratkozási, csevegő (chat) tanácsadási és információs, közösségi oldali aktivitásra vonatkozó szolgáltatások esetén, amennyiben Ön az adataival fizet a szolgáltatásért:

Indokolás nélküli felmondás: Amennyiben Ön fogyasztónak minősül, akkor jogszabály alapján a jelen Szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül is, és ez után is bármikor indokolás nélkül felmondhatja a szolgáltatást. Mivel a szolgáltatás nem díjköteles, az Ilcsinek díj visszatérítési kötelezettsége nincs a Felhasználó felé ebben az esetben (és Önnek sincs a már teljesített szolgáltatásokért díjfizetési kötelezettsége az Ilcsi felé). Ön a hatályos jogszabály szerinti nyilatkozatmintával (link), vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján élhet felmondási jogával. Ön határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát. Felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát (vagy a nyilatkozatmintát kitöltve) köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Ilcsi Szerződés elején megjelölt címére (H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország) vagy magyar nyelven az ugyfelszolgalat@ilcsi.com; angol nyelven a customercare@ilcsi.com e-mail címre.

Ha nem kezdődött meg a szolgáltatás nyújtása, akkor indokolás nélküli elállásra jogosult a fogyasztónak minősülő Felhasználó, amelyre az indokolás nélküli felmondás szabályai vonatkoznak.

Ön tudomásul veszi és nyilatkozik, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően, vagy nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében (pl. információs szolgáltatás a Weboldalon) a teljesítés megkezdését követően -tekintettel arra, hogy az Ilcsi a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést- (lásd jelen Szerződés 5. pontja végén található nyilatkozatot) a fenti jogszabályon alapuló indokolás nélküli felmondási jogát elveszíti.

Tekintet nélkül azonban a fenti jogszabályi rendelkezésekre, a Regisztráció, a hírlevél, a csevegő (chat) tanácsadási és az információs és közösségi szolgáltatások esetén Ön a jelen Szerződés alapján az Ilcsinek szóló egyoldalú, írásbeli, indoklás nélküli nyilatkozattal bármikor felmondhatja az adott szerződést.

Az Ilcsi azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést és törölheti vagy felfüggesztheti az Ön regisztrációját, az Önnek történő hírlevél küldést, csevegő szolgáltatást vagy információs szolgáltatásokat különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi esetekben:

·       ha Ön a jelen Szerződés (vagy a magatartási irányelvek, ha van ilyen) rendelkezéseit megszegi;

·       ha az Ön magatartása erre alapos indokot ad, illetve más módon kárt okoz;

·       ha Ön a Webáruházat, illetve a szolgáltatásokat nem rendeltetésszerűen használja;

·       ha Ön a hatályos jogszabályok vagy a szerződési feltételek által szabályozott, a szellemi tulajdonra vonatkozó feltételeket megszegi, vagy azokat más módon megsérti;

·       ha az Ilcsi a szolgáltatásokat megszünteti.

A közösségi oldali aktivitásokra vonatkozó szolgáltatásainak felmondására a közösségi szolgáltatók saját szerződési feltételei vonatkoznak, a fenti feltételek csak a jelen Szerződés felmondása tekintetében érvényesek. Felhívjuk a figyelmét, hogy egy esetleges felmondás esetén az Ön felmondás utáni vonatkozó közösségi aktivitásával a Szerződés újonnan létrejön Ön és az Ilcsi között.

A vételár vagy Felhasználói személyes adatok ellenében nyújtott digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás fogyasztókra vonatkozó rendelkezései: az ezek használata során keletkezett (Felhasználó által szolgáltatott vagy létrehozott) Felhasználói személyes adatoktól különböző tartalom felhasználásától az Ilcsi tartózkodik, kivéve, ha a) az ilyen tartalom az Ilcsi által szolgáltatott digitális tartalommal vagy nyújtott digitális szolgáltatással összefüggésben nem használható, vagy b) kizárólag a fogyasztónak az Ilcsi által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás felhasználása során végzett tevékenységére vonatkozik, továbbá c) ha az Ilcsi által más adatokkal összevonásra került, és nem lehet, vagy csak aránytalan erőfeszítéssel lehetne azt szétválasztani, vagy d) a fogyasztó által más személyekkel közösen került előállításra, és azt más fogyasztók továbbra is használhatják. Ezeket az adatokat, kivéve az a)-c) pontokban foglaltakat, az Ilcsi a fogyasztó kérésére a fogyasztó rendelkezésére bocsátja, azokat a fogyasztó jogosult ingyenesen, korlátozásmentesen, észszerű időn belül, általánosan használt és géppel olvasható adatformátumban lehívni.

A Szerződéstől való elállás esetén az Ilcsi megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat, valamint a digitális szolgáltatást, különösen a digitális tartalomnak, valamint a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné tételével, vagy a fogyasztó felhasználói fiókjának letiltásával. A Szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó vállalja, hogy tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik fél számára. Ha a digitális tartalom szolgáltatása fizikai adathordozón történt, a fogyasztó a vállalkozásnak a megszüntetésről való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül közölt kérésére, a vállalkozás költségére köteles a fizikai adathordozót késedelem nélkül visszaszolgáltatni. A fogyasztó a digitális tartalomnak vagy a digitális szolgáltatásnak a Szerződés megszüntetését megelőző időszakra vonatkozó használatáért a szerződésszerűen teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles fizetni.

10.       TELJESÍTÉS KÖRÜLMÉNYEI

Webáruházi megrendelés esetén kiszállítás, átvétel: Az Ilcsi a megrendelés visszaigazolását követő, legfeljebb 14 munkanapon belül vállalja a megrendelést tartalmazó csomag címzett részére történő kézbesítésének megkísérlését, amennyiben a kiszállításban fennakadás van és ez a határidő nem tartható, akkor az Ilcsi vagy szállítási megbízottja erről haladéktalanul értesíti Önt és mindent megtesz a lehető legrövidebb időn belüli kiszállítás érdekében.

Az átvétel a „Fizetési és Szállítási információk” dokumentumban (link) feltüntetett módokon lehetséges. A szállítás módját Önnek a megrendelés leadása előtt szükséges kiválasztania.

Szállítási díj: A szállítási díj a szállítási zónához igazodik. Tehát azt a díjat kell Önnek a kiszállításért megfizetni, amelyik annál a szállítási zónánál van feltüntetve, amelyik zónában a cím, ahová a kiszállítást kéri, elhelyezkedik.

Ön a szállítási zónákat, és a hozzájuk kapcsolódó díj pontos összegét a „Fizetési és Szállítási információk” dokumentumban (link) találja meg.

Amennyiben az Ilcsi lehetőséget biztosít erre, és Ön a termék átvételekor egyenlíti ki annak vételárát, úgy a fizetésnél Ön a vételáron és kiszállítási díjon felül adott esetben utánvét díjat is köteles fizetni. Amennyiben az Ilcsi lehetőséget biztosít rá, extra szállítási szolgáltatásokat (pl. gyors kiszállítás) is lehetővé tehet az Ön számára. Az esetleges utánvétes fizetés vagy az extra szolgáltatások pontos díjait a „Fizetési és Szállítási információk” dokumentumban (link) találja meg.

Kérjük, hogy a megrendelés leadása előtt olvassa el a Fizetési és Szállítási információk”-at (link) és tájékozódjon a szállítás lehetséges módjáról és pontos díjáról!

Az Ilcsi a kiszállításban szállítási megbízottat vehet igénybe. A Webáruházban leadott megrendelések tartalmát az Ilcsi becsomagolva juttatja el az Ön által megadott szállítási címre, csomagpont címére. Ön köteles mind az Ilcsivel, mind pedig a szállítási megbízottal együttműködni annak érdekében, hogy a megrendelt termék átadása a megrendeléskor szolgáltatott adatok szerint késedelem nélkül megtörténhessen.

A szállítási megbízott kiszállításnál, átvételnél nem köteles ellenőrizni az átvevő személy személyazonosságát. A kézbesítés megtörténtét az átvevő személy aláírásának vagy az átvevő nevének a szállítási megbízott általi rögzítése, vagy csomagpontos átvételnél az átvétel megtörténte igazolja. Amennyiben nem Ön veszi át a küldeményt, a jelen Szerződés feltételei minden tekintetben úgy kötik Önt, mintha Ön járt volna el az átvételkor. A kézbesítés csak az utánvét (ha van) kifizetése, és az átvételi igazolás aláírása vagy a név rögzítése, vagy a csomagpontos kiszállításnál a személyre szóló kód alkalmazása után lehetséges.

A szállítási megbízott 15 percnél hosszabb idejű várakoztatása esetén a kézbesítési kísérletét megszakíthatja, jogosult átadás nélkül távozni, így a sikeres kézbesítés a Felhasználó hibájából meghiúsul. Ebben az esetben a megrendelés visszaküldésre kerül, az Ilcsi törli a megrendelést és nem utánvétes fizetésnél a vételárat visszautalja a Felhasználónak. Ilyen esetben az Ilcsi nem köteles újra kézbesíteni a megrendelést Felhasználónak, Ön azonban új megrendelést adhat le a termékre.

Átvételkor kérjük, minden esetben ellenőrizze az átvett terméket! Amennyiben Ön a csomagoláson sérülést észlel, kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot.

Az Ilcsi vagy a szállítási megbízott a megrendelést, kiszállítást korlátozhatja, vagy szüneteltetheti, feltételeit megváltoztathatja, amennyiben azt vis major esemény, jogszabályi rendelkezés vagy hatósági intézkedés teszi szükségessé.

Regisztrációra, hírlevélre, csevegő (chat) tanácsadásra vonatkozó speciális szabályok: Az Ilcsi köteles a Regisztráció megtörténtétől, a feliratkozástól vagy a csevegő felület használatának megkezdésétől haladéktalanul biztosítani Önnek az érintett szolgáltatásokat, Regisztráció esetén a Felhasználói Fiókot, hírlevél esetén a soron következő online reklámhírlevelet, tanácsadásnál pedig a csevegő felület használatának megkezdésétől a kérdés elküldésének és a válasz kézhezvételének lehetőségét.

A közösségi oldali aktivitásokra vonatkozó szolgáltatások biztosítására a közösségi oldalak szolgáltatóinak szerződési feltételei vonatkoznak.

11.       ILCSI JOGAI, MAGATARTÁSI IRÁNYELVEK

Az Ilcsi fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy az Ön kilétét ellenőrizze, a félrevezető azonosító adatok elkerülése és a tartalmak használata érdekében és ezzel kapcsolatban az Ilcsi jogosult az Ön hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni. Az ebből adódó esetleges késedelmek nem eredményezik a teljesítés késedelmét, hanem az ellenőrzés időtartamával automatikusan meghosszabbítják a Szerződésben az Ilcsi által vállalt határidőket. 

Az Ilcsi fenntartja magának a jogot (de nem köteles arra), hogy kijavítsa a Weboldalon felmerülő hibákat.

Jelenleg nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó, a Weboldal vagy a Webáruház használatára vonatkozó magatartási kódex, magatartási irányelv. A magatartási irányelvek a Weboldal használata során azt a célt szolgálják, hogy az Ilcsi a jogszabályi előírások betartatásán túl etikai és más magatartási normákat szabályozzon. Azonban az Ilcsi fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a Felhasználóra vonatkozó magatartási irányelveket határozzon meg, tegyen közzé, vagy változtasson meg a jövőben, a jelen Szerződés módosítására vonatkozó szabályoknak megfelelően. Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az alábbi 14. pontban Ön az Ön által közzétett Tartalmakra vonatkozó szabályokat talál, amelyet köteles a Felhasználói tevékenysége során betartani.

12.        FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA A WEBOLDALT, A WEBÁRUHÁZAT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT.

AZ ILCSI JOGOSULT A WEBOLDALT ÉS AZ AZON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOKAT A JELEN SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK SZERINT BÁRMIKOR MEGVÁLTOZTATNI, MEGSZÜNTETNI ÉS AZ EZEKBŐL A VÁLTOZTATÁSOKBÓL EREDŐ FELELŐSSÉGÉT TELJES MÉRTÉKBEN KIZÁRJA. A WEBOLDALON FELTÜNTETETT SZOLGÁLTATÁSOKAT AZ ILCSI -A KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKON TÚLMENŐEN- NEM KÖTELES FOLYAMATOSAN ELÉRHETŐVÉ TENNI.

AZ ILCSI KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET AZ EGYES FELHASZNÁLÓ ÁLTAL TANÚSÍTOTT MAGATARTÁSÉRT.

AZ ILCSI NEM SZAVATOL -A KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKON TÚLMENŐEN- A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLHATÓSÁGÁÉRT, HIBAMENTESSÉGÉÉRT ÉS MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉÉRT, FELHASZNÁLÓI ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉSÉÉRT, A MŰKÖDTETŐ SZERVER BIZTONSÁGÁÉRT ÉS A FELHASZNÁLÓ ESZKÖZEIBEN KELETKEZŐ KÁROKÉRT.

AZ ILCSI NEM ELLENŐRZI, ILLETVE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT AZ ESETLEGES KÖVETKEZMÉNYEKÉRT, AMELYEK ABBÓL KÖVETKEZNEK, HOGY AZ ÖN SZEMÉLYES JOGA, LAKÓHELYE VAGY TARTÓZKODÁSI HELYE SZERINT HATÁLYOS ÉS ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK VAGY EGYÉB VALLÁSI, TÁRSADALMI ELŐÍRÁSOK TILALMAZZÁK VAGY KORLÁTOZZÁK A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK, A WEBÁRUHÁZ, VAGY AZ AZOKHOZ HASONLÓ EGYÉB WEBÁRUHÁZ IGÉNYBEVÉTELÉT.

AZ ILCSI NEM FELELŐS AZ ÉRDEKKÖRÉN KÍVÜL ÁLLÓ OKBÓL KIFOLYÓLAG ELŐÁLLT ÜZEMSZÜNET, ELÉRHETETLENSÉG MIATT, A WEBOLDAL HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ AZON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES INTERNETKAPCSOLAT ELMARADÁSÁÉRT VAGY A WEBOLDAL HASZNÁLATÁT ÉS AZ AZON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOKAT (IDE ÉRTVE AZ ÖN WEBÁRUHÁZBAN VAGY WEBOLDALON TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉSÉT IS) ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI, HATÓSÁGI, VIS MAIOR ESEMÉNY MIATTI VAGY EGYÉB OKBÓL FAKADÓ KORLÁTOZÁSOKÉRT.

AZ ILCSI A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN LEHETSÉGES LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG KIZÁRJA FELELŐSSÉGÉT AZ ADATBEVITELI ÉS MEGJELENÍTÉSI HIBÁKÉRT, VAGY A TÉVESEN FELTÜNTETETT ÁRAKÉRT.

KIZÁRÓLAG ÖN FELEL AZ ÖN ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT ADATOK ESETLEGES HIBÁS VOLTÁÉRT. AZ ILCSI NEM KÖTELES ELLENŐRIZNI AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT ADATOK HELYESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN FELELŐSSÉG NEM TERHELI A NEM MEGFELELŐ VAGY NEM MEGFELELŐEN SZOLGÁLTATOTT ADATOKBÓL EREDŐ KÖVETKEZMÉNYEKÉRT. ÖN KÖTELES HELYTÁLLNI MINDEN OLYAN KÖVETKEZMÉNY TEKINTETÉBEN, AMELY A NEM MEGFELELŐ VAGY NEM MEGFELELŐEN SZOLGÁLTATOTT ADATOKBÓL ERED, ÉS AMELY HÁTRÁNYOSAN ÉRINTI AZ ILCSIT.

KIFEJEZETTEN FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY ÖN FELEL AZÉRT, HOGY AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT ELÉRHETŐSÉG, AMELYRE A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ÜZENETEK VAGY KÜLDEMÉNY KIKÜLDÉSRE KERÜLNEK, HELYES LEGYEN ÉS OLYAN LEGYEN, AMELYRE KÜLDÖTT ÜZENETEK, KÜLDEMÉNY KÉZBESÍTHETŐK ÉS AZ ODA ÉRKEZŐ ÜZENETEK, KÜLDEMÉNY ÉRKEZÉSÉT ÖN ELLENŐRZI, ILLETVE AMELYEK ÉRKEZÉSÉRŐL ÉRTESÜL.

 AZ ILCSI FELELŐSSÉGE A WEBÁRUHÁZBAN VAGY WEBOLDALON TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÉRINTETT TÉTELEK SZERZŐDÉSES ÉRTÉKÉIG TERJED.

AZ ILCSI TELJES FELELŐSSÉGE A SZERZŐDÉS VONATKOZÁSÁBAN A SZERZŐDÉS ALAPJÁN AZ ADOTT FELHASZÁLÓ ÁLTAL AZ ILCSINEK AZ ADOTT KÁROKOZÁST MEGELŐZŐ 12 HÓNAPBAN KIFIZETETT TELJES NETTÓ ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK.

AZ ILCSI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS SEMMIFÉLE KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, ELMARADT HASZONÉRT VAGY BEVÉTELÉRT, ELMARADT TERMÉKHASZNÁLATÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT. A JELEN FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS ÉS KIZÁRÁS NEM VONATKOZIK A KÖTELEZŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÁLTAL NEM KORLÁTOZHATÓ VAGY KIZÁRHATÓ KÁROKRA.

Vis Maior esemény: A jelen Szerződés szempontjából minden rendkívüli esemény, ami a jelen Szerződés teljesítését akadályozza, és amely nem esik sem az Ön sem az Ilcsi ellenőrzési körébe és amelynek hatását sem Ön, sem az Ilcsi nem képes kiküszöbölni, vis maior eseménynek minősül. Ha a jelen Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítését az érintett fél (Ön vagy az Ilcsi) ellenőrzési körén kívül eső vis maior esemény akadályozza, ezért sem Ön sem az Ilcsi nem felelős, és ez nem minősül szerződésszegésnek. Vis maior esemény fennállása esetén, az érintett fél (Ön vagy az Ilcsi) köteles a másik felet haladéktalanul tájékoztatni az eseményről, és észszerű határidőn belül megtenni minden lehetséges erőfeszítést a szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében. Amennyiben a vis maior esemény 2 hónapot meghaladóan is fennáll, a jelen Szerződést bármelyik fél (Ön vagy az Ilcsi) azonnali hatállyal felmondhatja.

13.       SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

Kellékszavatosság

Ön fogyasztóként az Ilcsi hibás teljesítése esetén velünk szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Magyarország joga alapján az igényt a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint érvényesítheti, mely szabályok a következők:

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a Szerződéstől is elállhat. (Ha a Szerződés nem áru adásvételére, ellenszolgáltatás vagy Felhasználói személyes adatok ellenében nyújtott digitális tartalom vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányul, akkor Ön ezeken kívül a hibát az Ilcsi költségére ki is javíthatja, illetve mással kijavíttathatja.)

Ön akkor is jogosult az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy a Szerződést megszüntetni, ha az Ilcsi nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de nem biztosította saját költségére a kicserélt áru visszavételét, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét; ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Ilcsi megkísérelte a termék szerződésszerűvé tételét; a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a Szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy az Ilcsi nem vállalta a termék szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy az Ilcsi ésszerű határidőn belül vagy az Önnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a terméket szerződésszerűvé tenni. Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a Szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen. A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

A fogyasztó a vállalkozás teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a Szerződést ellenérték vagy személyes adatok fejben nyújtott digitális szolgáltatásoknál, ha a vállalkozás a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a digitális szolgáltatást; vagy a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a fogyasztó számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a vállalkozás ezt elmulasztja.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Amennyiben hiba közlését a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül nem teszi meg, úgy a késedelemből eredő károkat Ön köteles viselni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ön az Ilcsivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket az Ilcsi nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. (Ha nem áruról vagy ellenszolgáltatás vagy Felhasználói személyes adatok ellenében nyújtott digitális szolgáltatásról van szó, mert ezeknél az időszak 6 hónap.)

A kicserélt termék visszavételét az Ilcsi saját költségére biztosítja.

Ha a fogyasztó a Szerződést teljes egészében vagy a Szerződés alapján szolgáltatott termékek egy része tekintetében szünteti meg, úgy a fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut; és a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett termék vagy digitális szolgáltatás vonatkozásában teljesített vételárat/szolgáltatási díjat, termék esetében amint a terméket vagy a visszaküldési igazolást átvette. A vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, és a visszatérítés költségét a vállalkozás állja. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A terméknek vagy az ellenszolgáltatás vagy Felhasználói személyes adatok ellenében nyújtott digitális szolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie az Ön által meghatározott bármely célra, amelyet Ön legkésőbb a Szerződés megkötésekor az Ilcsi tudomására hozott, és amelyet az Ilcsi elfogadott, továbbá alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály előír.

Termékszavatosság

Webáruházban termék megrendelésének esetén: A megrendelt termék hibája esetén Ön fogyasztóként - választása szerint – fenti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Magyarország joga alapján az igényt a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint érvényesítheti, mely szabályok a következők:

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás:

Az Ilcsi jótállást az alábbiak szerint vállal a Weboldalon és a Webáruházban elérhető termékek és szolgáltatások tekintetében, kivéve, ha a lentieken túlmenően jogszabály alapján egyéb jótállásra köteles, ekkor a jogszabály által kötelezően előírt mértékben vállal jótállást. Ettől függetlenül Önt az Ilcsi hibás teljesítése esetén megilletik a fent részletezett szavatossági jogok is azzal, hogy ugyanazon hiba miatt Ön kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik. Az Ilcsi a lenti szerződés alapján vállalt jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Pénzvisszafizetési garancia:

Amennyiben Ön valamelyik olyan Webáruházban vásárolt terméket, amely a vásárlás időpontjában pénzvisszafizetési garanciát hirdetett, és a termékkel elégedetlen, akkor kérheti a vásárolt termék(ek) vételárának visszatérítését az Ilcsitől az alábbi feltételek teljesülése esetén:

A pénzvisszafizetési garancia feltétele:

-          Ön csak abban az esetben élhet a pénzvisszafizetési garanciával, ha a vásárlástól számított 30 (harminc) napnál több még nem telt el.

-          Ön csak akkor élhet a pénzvisszafizetési garanciával, ha a kifogásolt termék(ek) eredeti csomagolása és az elsődleges csomagolás eredeti nettó tartalmának legalább 75%-a megvan.

Önnek a következőket kell tennie, hogy élhessen a pénzvisszafizetési garanciával:

-          Jelezze felénk magyar nyelven az ugyfelszolgalat@ilcsi.com, angol nyelven a customercare@ilcsi.com email címre küldött e-mailben azt, hogy szeretné élni a pénzvisszafizetési garanciával.

-          Önnek a kérelmében meg kell jelölnie azt, hogy a termék(ek) Ön által az Ilcsinek megfizetett vételárát, vagy ugyanilyen összegű Webáruházban vásárlásra jogosító kupont kér vissza a jelen pénzvisszafizetési garancia érvényesítése keretében.

-          Önnek a pénzvisszafizetési garanciával érintett minden terméket annak eredeti csomagolásában és az elsődleges csomagolás eredeti nettó tartalmának legalább 75%-ával együtt vissza kell küldenie az Ilcsinek a vásárlást követő 30 (harminc) naptári napon belül (a postára adásnak kell megtörténnie eddig az időpontig).

-          A termék(ek) visszaküldésének költségét Ön viseli, utánvétes csomagot nem áll módunkban átvenni.

-          Ha több terméket is rendelt a vásárlása során, akkor akár az összes terméket visszaküldheti és kérheti a pénzvisszafizetési garanciát minden termék tekintetében a jelen pontban foglalt határidőn belül. Ekkor minden termék tekintetében meg kell felelnie a jelen pontban foglalt feltételeknek.

A visszatérítés a visszaküldött termék(ek) kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül történik. A visszatérítés során elsősorban az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk. Amennyiben Ön a termék(ek)ért kedvezményes árat fizetett, akkor a kedvezményes árat térítjük Önnek vissza.

14.       TARTALMAK, MODERÁLÁSI ALAPELVEK

Ön teljes körű felelősséggel tartozik azért a tartalomért, információért, adatokért, amit a Weboldal használata, illetve a megrendelés során megad, megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a személyes adatokat, személyes üzeneteket, vagy egyéb megjegyzést és ezek bármelyikének következményeit is. A Felhasználó felelős a Weboldalra feltöltött vagy a Weboldal, Webáruház használata során megadott, elérhetővé tett tartalmak (pl. szerzői jog által védett művek) esetében az elérhetővé tétel és a tartalom jogszerűségért, így azért is, hogy az harmadik személy jogát, jogos érdekét nem sérti. Amennyiben Ön a fenti kötelezettségeit megsérti, és az Ilcsit a kötelezettségek megsértésével összefüggésben vagy abból eredően kár éri, Ön köteles az Ilcsi teljes kárát megtéríteni, ideértve az ügyvédi költségeket is. Ön a tartalom feltöltésénél, közzétételénél köteles betartani a jelen Szerződésben, kiemelten is a 3. pontban (Nyilatkozatok) és a jelen pontban (Tartalmak, Moderálási alapelvek) foglaltakat.

Az Ilcsi, mint közvetítő szolgáltató nem köteles – de jogosult - ellenőrizni az Ön által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat, információkat. Az Ilcsi, mint közvetítő szolgáltató nem felelős az általa továbbított információért. Az Ilcsi továbbá nem köteles olyan tényeket és tevékenységeket keresni az Ön felhasználói magatartásával kapcsolatban, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Ön jelen Szerződés elfogadásával, a tartalom közzétételével, feltöltésével, hozzáférhetővé tételével hozzájárul, hogy az Ilcsi minden előzetes vagy utólagos értesítés és ellenszolgáltatás, kártérítés nélkül eltávolítsa (vagy ne biztosítson hozzáférést ezekhez) a Weboldalról az olyan tartalmakat, vagy ezekre történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében a Szerződéssel ellentétesnek talál, ilyenek lehetnek:

·        jogellenes, jogszabályellenes

·        jogsértő

·        tisztességtelen

·        fenyegető, zaklató, gyűlöletet keltő, uszító, személyeskedő

·        becsületsértő, rágalmazó

·        obszcén, vulgáris

·        agresszív, megfélemlítő, rémhírterjesztő

·        mások emberi, személyiségi vagy egyéb jogait sértő, vagy politikai tevékenységet tartalmazó

·        nemzeteket, nemzeti jelképeket vagy bármely kissebséget, kisebbségi jelképet sértő vagy gyalázó, tiltott jelképeket tartalmazó

·        vagy egyébként kifogásolható, a jelen Szerződést vagy a jóhiszeműség és tisztesség követelményét sértő vagy arra alkalmas tartalmak.

Amennyiben fizetés ellenében beszerzett/feltöltött tartalmat töröl az Ilcsi jelen szakasz szerint, annak ellenértékét sem köteles a Felhasználónak visszatéríteni. Az Ilcsi egyebekben az Ön által feltöltött tartalmakat nem változtatja meg.

Nem tehető közzé továbbá valótlan értékelést, ajánlás a Weboldalon.

Tiltott továbbá az Ilcsi által törölt tartalmak visszamásolása, a törölt tartalomból történő idézés, valamint hosszú szövegek céltalan beírása, bemásolása (flooding), a szöveg nélküli (üres) vagy értelmetlen tartalmak közzététele, és a nyílt vagy bújtatott kereskedelmi reklámtevékenység, ide nem értve az Ilcsi saját termékeinek vagy az Ilcsi által forgalmazott termékek reklámozását.

A Felhasználó törlés előtti figyelmeztetése nem kötelessége az Ilcsinek és a törlésről, hozzáférés megtagadásáról minden esetben egyéni mérlegelés alapján dönt. A nyilvánvaló szabálysértést vagy bűncselekményt megvalósító vagy arra alkalmas tartalom kapcsán az Ilcsi fenntartja a jogát a hatósági bejelentés megtételére.

A Felhasználóktól származó értékelések tekintetében az Ilcsi vállalja, hogy:

·        a termékei népszerűsítése érdekében nem Felhasználótól származó vagy valótlan értékelést, ajánlást nem tesz közzé Felhasználótól származó értékelésként, ajánlásként

·        nem bíz meg mást sem erre

·        nem állítja ezekről, hogy Felhasználótól származó értékelések,

·        a Felhasználótól származó hiteles értékelést, ajánlást nem mutat be valótlanul,

·        like-ot nem vásárol vagy tesz közzé hamis profilról,

·        mindent megtesz a valós, kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása érdekében.

A hamis értékelések, ajánlások kiszűrésére az Ilcsi előírja, hogy csak regisztrált vagy közösségi profillal rendelkező Felhasználók tehetnek közzé véleményt, ajánlást.

15.       SZERZŐI JOGOK

A Weboldalon ill. Webáruházban az Ilcsi által közzétett saját logók, védjegyek, szlogenek, minden tartalom (ide értve, de nem kizárólagosan a szöveges és képi tartalmat), ill. az Ilcsi által Ön részére küldött üzenetek tartalma (pl. szerzői művek) tekintetében Ön az Ilcsi előzetes kifejezett írásos hozzájárulása nélkül nem jogosult a Weboldalon ill. Webáruházban, Ilcsi által küldött üzenetekben szereplő tartalmak bármely módon történő felhasználására - kivéve amennyiben valamely kógens (eltérést nem engedő) jogszabály ezt az Ön számára lehetővé teszi, pl. szerzői jogi művek esetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználás eseteit.

Ön vállalja, hogy más alkalmazásba/weboldalra tartalmakat a Weboldalról nem tölt le, nem módosít és nem tölt fel. Tájékoztatjuk, hogy az általunk működtetett Weboldal és Webáruház adatbázisnak minősül, így az Ilcsi hozzájárulása szükséges a Weboldal bármilyen tartalmi elmének kimásolásához, nyilvánosság számára való hozzáférhetővé tételéhez ill. nyilvánossághoz való közvetítéséhez. Mindezek megsértése esetén az Ilcsi fenntartja a jogot a kártérítési és egyéb igénye érvényesítésére.

Ön a jelen Szerződés elfogadásával kötelezi magát arra, hogy bármely Weboldali vagy Webáruházi tartalom (akár szöveges, akár képi, akár adatbázis) jogosulatlan felhasználása esetén Ön kártérítést köteles fizetni az Ilcsinek.

A Weboldalon található termékfotókra vonatkozó szerzői jogaink megsértése miatt (pl. azok kimásolása, más weboldalon történő megjelenítése, egyéb jogosulatlan felhasználása) Ön kártérítés jogcímén termékfotónként és felhasználásonként nettó 30.000 HUF azonnali egy összegben történő megfizetésére köteles az Ilcsinek.

A fent megjelölt kártérítés összege kizárólag az Ilcsi termékfotókra vonatkozó szerzői jogainak megsértése alapján került megállapításra és emiatt fizetendő, nem foglalja magában az egyéb szerzői jogsértéseket és azok következményeit, sem pedig az Ilcsi egyéb jogainak a sérelmét, annak kompenzálását vagy következményeit, és nem foglal magában semmilyen, a kártérítésen kívüli egyéb jogkövetkezményt (ideértve, de nem kizárólagosan bármilyen gazdagodás visszatérítését) sem, amelyek érvényesítésének jogát az Ilcsi fenntartja.

A fent megjelölt összeg továbbá minimum kártérítési összegként értelmezendő a megjelölt szerzői jogsértés vonatkozásában. Az Ilcsi fenntartja a jogot arra, hogy esetleges további vonatkozó kárait is érvényesítse.

Az Ilcsi fenntartja magának a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a Weboldalt saját döntése szerint szerkeszthesse, saját igényei szerint alakíthassa, arra tartalmat feltöltsön, vagy töröljön.

16.       ADATVÉDELEM

Ön a Weboldal és a szolgáltatások, a Webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a személyes adatait az Ilcsi a Weboldalon elérhető aktuális Adatkezelési Tájékoztatójának (link) megfelelően kezeli. Az Ilcsi köteles a jelen Szerződéssel kapcsolatban kezelt személyes adatokat a Weboldalon elérhető aktuális Adatkezelési Tájékoztatójának és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelni. Ön vállalja, hogy eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak.

17.       ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PANASZKEZELÉS

Ön a következő módon veheti fel velünk a kapcsolatot:

Webáruház központi e-mail címe és postacíme:

email cím:             magyar nyelvű: ugyfelszolgalat@ilcsi.com;  angol nyelvű: customercare@ilcsi.com

postacím:              ILCSI E-kereskedelmi Kft., H-1021 Budapest, Üdülő út 37. Magyarország

Felhívjuk figyelmét, hogy telefonon a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos általános tájékoztatást tudunk nyújtani Önnek. A Webáruházi konkrét megrendelésekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban telefonon nem működtetünk értékesítés utáni ügyfélszolgálatot, így telefonon nem áll módunkban a Webáruházban leadott konkrét megrendelésével kapcsolatos panaszát kivizsgálni.

Kérjük, hogy amennyiben panasza van termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban, azt minden esetben írásban közölje az Ilcsivel magyar nyelven az ugyfelszolgalat@ilcsi.com; angol nyelven a customercare@ilcsi.com email címen vagy a H-1021 Budapest, Üdülő út 37. Magyarország címre írott üzenetben.

Ha Önnek a házhozszállítással kapcsolatos kérdése van és a csomag már a futárnál van, akkor a futárszolgálathoz irányítjuk.

Ön minden esetben visszaigazolást kap arról, hogy panaszát fogadtuk. Az Ilcsi az írásban érkezett panaszra köteles érdemben írásban válaszolni és a beérkezést követően 30 (harminc) napon belül a Felhasználó részére megküldeni a választ. Amennyiben a panaszt nem tartja jogosnak, úgy azt köteles megindokolni, továbbá köteles írásban tájékoztatást adni, a Felhasználó részére, hogy panaszának jellege szerint, mely panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Ilcsi a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Adatkezelési tájékoztatóban (link) jelzett ideig őrzi.

A fogyasztók a fogyasztóvédelmi panaszaikat a Weboldalon az ’Online Vitarendezés’ menüpont alatt megjelölt linken jelenthetik be.

Magyarországon fogyasztók esetén ezen túl a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatal fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál is bejelenthetik, akik a panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. Az így lefolytatott eljárásban másodfokú hatóságként a Pest megyei Kormányhivatal jár el.  A magyarországi járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/

Fogyasztói panasz rendezése tekintetében kérjük, olvassa el alább a békéltető testületekről és az online vitarendezésről szóló részt az alábbi 18. fejezetben (Irányadó jog és jogviták)!

Panaszkezelésünkben is alkalmazzuk a fent a 4. pontban ismertetett Helyes gyártási gyakorlat („GMP”) irányelveket, amennyiben Önnek minőségi kifogása van, vagy termékvisszahívás esetén.

18.       IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGVITÁK

A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó azzal, hogy az Európai Unió országainak fogyasztói tekintetében annak az országnak a joga az irányadó, ahol a fogyasztó szokásos tartózkodási helye található, tekintettel az Európai Parlament és a Tanács a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.). szóló 593/2008/EK rendeletének (2008. június 17.) 6. cikkére.

A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben magyar jog esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az áruk adásvételéről szóló nemzetközi egyezmények alkalmazása a jelen Szerződés tekintetében ki van zárva, így pl. de nem kizárólagosan az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt egyezménye.

Fogyasztói Online Vitarendezés:

A jelen Szerződéshez kapcsolódó megrendelésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez az alább megjelölt linken online vitarendezési platform is elérhető:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Töltse ki az online panasztételi űrlapot. Miután az Ilcsi beleegyezett abba, hogy a vitarendezési eljárás keretében kerüljön sor a panasz kezelésére, Önnek és az Ilcsinek 30 napon belül megállapodásra kell jutni arról, hogy melyik vitarendezési testületet fogjuk felkérni a panasz kivizsgálására. Miután a vitarendezési testület eredményre jutott az Ön panaszának ügyében, azt jelezni fogja az online vitarendezési platformon. Ön értesítést fog kapni, hogy ügyében eredmény született. Az eredmény megtekintéséhez be kell jelentkeznie a fiókjába. Az Ilcsi email címe: magyar nyelvű: ugyfelszolgalat@ilcsi.com; angol nyelvű: customercare@ilcsi.com.

Magyarország joga alapján: Békéltető testület: A fogyasztónak minősülő Felhasználó a közte és az Ilcsi közötti Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyeik rendezésére bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a következő békéltető testületekhez is fordulhatnak. Az Ilcsinek együttműködési kötelezettsége van a békéltető testületi eljárásban. További információt itt talál: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=tajekoztatas_az_eljaras_meneterol

Az Ilcsi székhelye szerint illetékes

 békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: hkik@hkik.hu

A békéltető testületek listája, ahonnan kiválaszthatja 

az Ön lakóhelye szerinti testületet:  

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-735

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu


19.       EGYÉB

Jelen Szerződés az egyetlen és teljes szerződés az Ilcsi és Ön között a jelen Szerződés szerinti megrendelésre vonatkozóan (ideértve a Regisztrációt és Hírlevelet is) és felülír minden, a Megrendelés tárgyában a felek között született korábbi akár szóbeli, akár írásos megállapodást, illetve gyakorlatot.

Amennyiben bármelyik fél részben, vagy egészben nem teljesíti a Szerződésből fakadó kötelezettségeit, vagy késedelembe esik azok teljesítésével kapcsolatban, az nem értelmezhető úgy, hogy a másik fél lemondott a nem teljesítő vagy késedelembe esett fél javára ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítéséről.

A Szerződésnek nem válik tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, amely a Szerződésben nem szerepel.

Ön tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ilcsi a Szerződést harmadik személyre átruházza, vagy a Szerződésből eredő követelését engedményezze. Az ilyen vállalkozások jogosultak a jelen Szerződés minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt (vagy jogosultságot) tartalmaznak.

A Szerződés nem érinti azokat a jogokat, amelyek Önt fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket Ön vagy az Ilcsi szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről Ön szerződésben nem mondhat le.

A Szerződés rendelkezései közül egy sem jogosítja fel Önt arra, hogy használja az Ilcsi kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, emblémáit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető jegyeit, kivéve, ha és ahogyan Ön és az Ilcsi között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Szerződés rendelkezéseinél szigorúbb és eltérést nem engedő szabályokat rendelnek a felek részére a Webáruház igénybevétele és a Weboldal használata kapcsán, Ön vállalja, hogy azoknak tesz eleget, azonban egyben tudomásul is veszi, hogy az Ilcsi felelősségét a Szerződésre irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok alapján lehetséges legmagasabb mértékig kizárja az Ön országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért. 

Amennyiben a jelen Szerződés meghatározott része vonatkozó kógens jogszabályi rendelkezés vagy jogerős bírósági döntés alapján érvénytelen, az a Szerződés egészének érvényességét nem befolyásolja, valamint a Szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak - az érvénytelen részt a lehető leghasonlóbb tartalmú érvényes rendelkezéssel helyettesítik.

Amennyiben a jelen Szerződés ugyanazon a Weboldalon több nyelven is elérhető és eltérés van a nyelvi verziók között, abban az esetben az a verzió az irányadó és alkalmazandó, amely nyelvű verziót a Felhasználó elfogadott.

© ILCSI E-kereskedelmi Kft. / Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT / Jambrik Ügyvédi Iroda