Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2023. május 17.

A Szerződés letöltéséhez, nyomtatásához és megtekintéséhez kattintson ide (link)

Az ILCSI elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és megóvása érdekében, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkat a jelen tájékoztató tartalmazza. A jelen Adatkezelési tájékoztató összefoglalja, hogy az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT, illetve az ILCSI E-kereskedelmi Kft. (egyenként az Adatkezelő, együtt az „ILCSI” vagy „Adatkezelők”), mint adatkezelők mely személyes adatait és miként kezelik és használják fel, illetve az Adatkezelők miként védik azokat a weboldalon való böngészés, a webshopon ill. Ilcsi Szépségmanufaktúra üzletben történő vásárlás, valamint az Ön számára biztosított egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A jelen Adatkezelési tájékoztató vonatkozik továbbá az ILCSI hivatalos Facebook, Instagram, Youtube közösségi média felületekkel kapcsolatos adatkezelésekre is (https://www.facebook.com/ilcsibeautifyingherbshungary/?locale=hu_HU, www.instagram.com/ilcsi_official/?hl=hu, https://www.youtube.com/user/IlcsiOrganicSkincare). 

Mit jelent a személyes adat? A személyes adat olyan Önre, mint természetes személyre vonatkozó információ vagy információrészlet, mely alapján Önt közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi azonosító útján) azonosítani lehet. Az Ön személyes adatai közé tartozhat pl.: családi - és utóneve, lakcíme, e-mail címe telefonszáma. 

Jelen tájékoztatás a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (GDPR) 13. és 14. cikke alapján történik.

A lenti témakörökre kattintva közvetlenül a témakörökre ugorhat:

ADATKEZELŐK MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI

ADATVÉDELMI FELELŐS ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

HA MÉG NEM VAGY 18 ÉVES - INFORMÁCIÓK 18 ÉV ALATTIAKNAK

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA:

REGISZTRÁCIÓ

FELHASZNÁLÓI FIÓK BIZTOSÍTÁSA ÉS BELÉPÉS A FELHASZNÁLÓI FIÓKBA

WEBSHOPBAN TÖRTÉNŐ TERMÉK VÁSÁRLÁS

WEBOLDAL SZAKMAI FELÜLETÉN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS, JELENTKEZÉSEK

FIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS, SZÁMVITELI BIZONYLAT KIÁLLÍTÁSA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

PANASZKEZELÉS

HÍRLEVÉL

TANFOLYAMOKKAL ÉS ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

RENDEZVÉNYEKKEL ÉS ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

RENDEZVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS TUDÓSÍTÁS

„ILCSI KOZMETIKÁK” WEBOLDALON TÖRTÉNŐ MEGJELENÍTÉSE

VÁSÁRLÓI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE

KÉSZLETFIGYELÉS SZOLGÁLTATÁS

KÖZÖSSÉGI MÉDIA FIÓKJAINKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

ADATKEZELÉSÜNKRE VONATKOZÓ MEGKERESÉSEK

ADATVÉDELMI INCIDENSEKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

BÖNGÉSZÉS, COOKIE

TANÁCSADÁS, SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

SZERZŐDÉSES KAPCSOLATTARTÓK

MÁS HONLAPOKRA MUTATÓ LINKEK

ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

PROFILALKOTÁS

COOKIE TÁJÉKOZTATÓ


AZ ÖN JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

ADATKEZELŐK MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI

Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT

Székhely: H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

Telephely: H-1021 Budapest, Üdülő út 35. B. ép., Magyarország

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-698591

Adószám: 12688470-2-41

Közösségi adószám: HU12688470

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Magyarország)

E-mail cím: info@ilcsi.com;

Honlap: www.ilcsi.com

Közösségi média felületeink: www.hu-hu.facebook.com/ilcsibeautifyingherbshungary/, www.instagram.com/ilcsi_official/?hl=hu, https://www.youtube.com/user/IlcsiOrganicSkincare.

ILCSI E-kereskedelmi Kft.

Székhely: H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

Telephely: H-1012 Budapest, Attila út 79. al. 1-3., Magyarország

Cégjegyzékszám: 01-09-288142

Adószám: 25770171-2-41

Közösségi adószám: HU25770171

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Magyarország)

E-mail cím: magyar nyelvű: ugyfelszolgalat@ilcsi.com; angol nyelvű: customercare@ilcsi.com 

Tájékoztatjuk, hogy a fent nevezett Adatkezelők (Ilcsi SZÉPÍTŐ Füvek Biokozmetikai KFT, illetve az ILCSI E-kereskedelmi Kft.) vállalkozáscsoportot alkotnak, így adminisztratív célból egyes személyes adatokat átadhatnak egymásnak.

Tájékoztatjuk, hogy az egyes adatkezeléseknél a könnyebb átláthatóság érdekében külön-külön is feltüntetjük, hogy az adott adatkezelés tekintetében, mely fenti cég jár el elsődleges adatkezelőként, tehát határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit, vagy felelős az Ön tájékoztatásáért és az Ön adatkezelésre vonatkozó megkeresésének a megválaszolásáért. Amennyiben a jelen Adatkezelési tájékoztatóban azt nem jelöljük külön, a tájékoztatás mindkét cég tekintetében irányadó. Amennyiben az adatkezelési tájékoztató cégcsoportot említ ott az alábbi cégek értendők: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT és ILCSI E-kereskedelmi Kft.

Egyes adatkezelések esetén közösen határozzák meg az adatkezelés céljait és eszközeit. A köztük adatkezelés tekintetében létrejött szerződés lényege a következő: Mindkét adatkezelő kezeli az Ön adatait. Az egyes adatkezeléseknél feltüntetett adatkezelő felelős a GDPR 13. és a 14. cikkében említett információk rendelkezésre bocsátásáért. Az egyes adatkezeléseknél megjelölt adatkezelő felelős az Ön azzal az adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseinek megválaszolásáért. Ön azonban mindegyik adatkezelő vonatkozásában gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait az adatvedelem@ilcsi.com email címen, vagy a fent megjelölt elérhetőségeken. Az adatkezeléssel okozott károk vonatkozásában a fent megnevezett Adatkezelők egyetemlegesen felelősek a teljes kárért a tényleges kártérítés biztosítása érdekében.

Tárhelyszolgáltató neve, címe és elérhetősége: Google Cloud EMEA Limited (70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland)  https://cloud.google.com/ https://cloud.google.com/contact

ADATVÉDELMI FELELŐS, ELÉRHETŐSÉGEI

Az Adatkezelők részéről nem került kinevezésre adatvédelmi tisztviselő a GDPR rendelkezéseivel összhangban. Amennyiben azonban Önnek bármelyik cég adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele adódik vagy jogaival kíván élni, azt az alábbi e-mail címen teheti meg:

e-mail: adatvedelem@ilcsi.com, valamint

az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT esetében a H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország címre küldött postai levél, az ILCSI E-kereskedelmi Kft. esetében a H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország címre küldött postai levél útján is.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT és az ILCSI E-kereskedelmi Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa - amennyiben jelen Adatkezelési tájékoztató módosításra kerül, arra a weboldalon külön is felhívjuk a figyelmet. A jelen Adatkezelési tájékoztató módosítása a honlapra való feltöltés napjától hatályos.

HA MÉG NEM VAGY 18 ÉVES - INFORMÁCIÓK 18 ÉV ALATTIAKNAK

Fontos tudnod, hogy a weboldalon csak akkor tudsz önállóan regisztrálni, ill. lakossági vagy szakmai (kozmetikus vagy kozmetikus tanuló) felhasználói fiókot létrehozni vagy a webshopban vásárolni, ha már elmúltál 18. éves. Ha még nem múltál el 18. éves, kérd meg valamelyik szülődet, hogy ő segítsen Neked a weboldal használatában. Ha még nem múltál el 16. éves, akkor a süti hozzájárulás vagy hírlevélre feliratkozás előtt kérd meg szülődet, hogy segítsen Neked ezeknek a felületeknek a használatában, a felületeken kért adatokat töltsétek ki együtt.

Szülőknek: A weboldalon különféle szolgáltatások vehetők igénybe. A 18. életévüket be nem töltött személyek nem regisztrálhatnak a weboldalon, valamint a webshopban nem rendelhetnek terméket, szolgáltatást önállóan. A 18. életévét be nem töltött kiskorú esetén így arra kérjük a szülőket, hogy ők adják le a megrendelést. A jelen szakasz vonatkozik továbbá a cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt állókra is. A hírlevélre feliratkozni, illetve a sütik használatához hozzájárulni a 16. életévét betöltött személyek tudnak, így a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén arra kérjük a szülőket, hogy ők adják meg a hozzájárulásokat ezekhez, valamint a kért adatokat lehetőleg együtt adják meg.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

Az alábbiakban egy összefoglaló táblázatot talál a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan, mely fontos információkat tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy az adott adatkezelés vonatkozásában mely adatkezelő miként, milyen célból, ill. mely személyes adatait gyűjti, mi az adatkezelés jogalapja, valamint a személyes adatai meddig kerülnek tárolásra.

Tájékoztatjuk, hogy néhány esetben az Adatkezelők velük szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozókat is igénybe vesznek a tevékenységünk során, ezen átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli. A személyes adatokat további címzettek részére is közlésre kerülhetnek, pl. az Ön jogi igényének érvényesítése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság, fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület részére. A személyes adatok átadására kerülhet sor közhatalmi szerv, bíróság vagy egyéb hatóság megkeresése alapján is. Az egyes adatkezelések tekintetében a könnyebb átláthatóság érdekében külön is jelöljük, hogy az Ön adatai mely adatfeldolgozók, címzettek részére és milyen célból kerülnek átadásra.

Az Infotörvény 5. § (5) bekezdése alapján, a jogi kötelezettségen alapuló kötelező adatkezelések szükségességét 3 évente felülvizsgáljuk - amennyiben a vonatkozó jogszabály nem jelöl adatkezelési időtartamot vagy más felülvizsgálati időt. A felülvizsgálat körülményeit és eredményét tartalmazó dokumentációt ugyanezen törvényi rendelkezés alapján a felülvizsgálat elvégzését követő tíz (10) évig őrizzük meg.

1.  REGISZTRÁCIÓ

1.1.  REGISZTRÁCIÓ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

A lakossági felhasználói regisztrációval kapcsolatos adatok tekintetében adatkezelő: ILCSI E-kereskedelmi Kft.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében, hogy Ön lakossági felhasználóként a weboldalon regisztrálni tudjon, regisztráció keretében lakossági felhasználói fiókot hozhasson létre, pl. vásárlásának megkönnyítése érdekében. Tájékoztatjuk, hogy a webshopon történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, Ön teljesen szabadon dönthet arról, hogy vásárláshoz kíván-e regisztrálni, ill. későbbi vásárlásai megkönnyítése érdekében a regisztráció keretében felhasználói fiókot létrehozni.

Az adatkezeléssel érintettek: azok a lakossági felhasználók, akik lakossági felhasználói fiókot kívánnak létrehozni a weboldalon.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait:

· e-mail cím

· a regisztráció során az Ön által választott és megadott jelszó

· vezetéknév, keresztnév,

· bőrtípus (opcionális),

· születésnap (opcionális)

· közösségi média fiókos regisztrációnál Google vagy Facebook profilhoz tartozó vezeték és keresztnév, email cím

Az Ön hozzájárulása.

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

 

Ön a vonatkozó üres négyzet (checkbox) bepipálásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a weboldalunkon való lakossági felhasználóként történő regisztráció céljából az ILCSI E-kereskedelmi Kft. ezen pont szerinti személyes adatait kezelje. Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

Az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést végzünk.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatai megadása önkéntes, amennyiben azokat nem adja meg részünkre úgy nem tud regisztrálni és lakossági felhasználói fiókot létrehozni. Az e-mail címe a regisztrációja megerősítése érdekében szükséges, a jelszó megadása az Ön felhasználói fiókjába történő későbbi biztonságos belépést szolgálja. A neve az Ön beazonosítását segíti elő. Közösségi média profillal történő regisztrációnál a profiljához tartozó adatai az Ön beazonosításához szükségesek. A nem kötelező (opcionális) adatok az Ön regisztrációjával elérhető kényelmi funkciók igénybevételéhez szükségesek, ha Ön megadja ezeket, akkor igénybe tud venni bizonyos kényelmi funkciókat (pl. születésnapi köszöntés, bőrtípusnak megfelelő ajánlások).

Adatok törlésének a módja: A fenti személyes adatait a hozzájárulása visszavonását követően töröljük. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználóink adatainak védelme érdekében, valamint az adatok pontosságának biztosítása érdekében, az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést kérünk - ennek keretében nyilatkozhat a regisztrációjának megtartásáról.

Kiknek adjuk át az Ön adatait? Az Ön adataihoz az ILCSI E-kereskedelmi Kft. szervezetén belül az arra feljogosított, dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, személyes adatai az alábbi adatfeldolgozók részére és a lent megjelölt célokból kerülnek továbbításra:

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, IrelandA webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
BIG FISH Internet-technológiai Kft.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
Mailjet SAS

Paris HQ

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paris

A webshop rendszerleveleinek és hírleveleinek összeállításával és elküldésével kapcsolatos szolgáltatást nyújtja. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT

H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

 

vállalkozáscsoport
MiniCRM Zrt.

H-1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., Magyarország

Ügyfélkezelési rendszer biztosítása.
ZeroTime Services Kft.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., Magyarország

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
Color and Code Kft.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., Magyarország

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében üzemeltetési szolgáltatást nyújt számunkra.

Aut O’Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.

Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.

1.2.   REGISZTRÁCIÓ SZAKMAI FELHASZNÁLÓK - KOZMETIKUS ÉS KOZMETIKUS TANULÓK RÉSZÉRE

A szakmai felhasználói regisztrációval kapcsolatos adatok tekintetében adatkezelő: ILCSI E-kereskedelmi Kft.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben Ön kozmetikus, kozmetikus tanuló vagy viszonteladó partnerünk, annak érdekében, hogy Ön a weboldalon szakmai partnerként regisztrálni tudjon (kozmetikus vagy kozmetikus tanulói regisztráció). A szakmai regisztráció keretében Ön a weboldalunkon kozmetikusaink részére nyújtott szolgáltatásainkat veheti igénybe.  Tájékoztatjuk, hogy a szakmai felhasználói felületre történő regisztrációs jogosultságot ellenőrizzük, az jóváhagyást követően lesz aktív.

Az adatkezeléssel érintettek: Azok a szakmai felhasználók, akik szakmai felhasználói fiókot kívánnak létrehozni a weboldalon.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait:

· vezetéknév

· keresztnév

· e-mail cím

· telefonszám

· a regisztráció során az Ön által választott és megadott felhasználónév és jelszó

· születésnap (opcionális)

· vállalkozói név és adószámország (ahol nem kell megadni, ott automatikusan menti a rendszer)

· nem magyar regisztrálók esetén tanulóknál tanulói jogviszony igazolás, kozmetikusoknál kozmetikus bizonyítvány és vállalkozói igazolás, cégkivonat (opcionális), viszonteladóknál  vállalkozói igazolás és egyéb regisztrációt alátámasztó dokumentum, cégkivonat (opcionális)

· kozmetikusoknak: vevőkártya száma (magyar kozmetikusoknál), kozmetikai szalon neve és címe, telefonszáma, weboldala, e-mail címe

 

Az Ön hozzájárulása.

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

 

Ön a vonatkozó üres négyzet (checkbox) bepipálásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a weboldalunkon való szakmai felhasználóként történő regisztráció céljából az ILCSI E-kereskedelmi  Kft. ezen pont szerinti személyes adatait kezelje. Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

A diplomamásolatot kizárólag a regisztráció jóváhagyása miatt kérjük, így és töröljük amint a jóváhagyás megtörtént.

Az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést végzünk.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatai megadása önkéntes, amennyiben azokat nem adja meg részünkre úgy nem tud szakmai felhasználóként regisztrálni. A vezetékneve, keresztneve, vállalkozói neve és adószáma az Ön beazonosítása, telefonszáma a kapcsolattartás, e-mail címe a regisztrációja megerősítése érdekében szükséges, a felhasználónév és jelszó megadása az Ön felhasználói fiókjába történő későbbi biztonságos belépést szolgálja. A kozmetikusi regisztrációnál a vevőkártyájának száma és a kozmetikai szalon adatai annak érdekében szükségesek, hogy ellenőrizni tudjuk a szakmai felhasználói felületre való regisztrációs jogosultságát a magyar nyelvű weboldalon, ugyanezt a célt szolgálják a vállalkozási vagy tanulói jogviszony adatok is nem magyar regisztrációk esetén. Kérjük, hogy a feltöltött diplomamásolaton azokat az adatokat, amelyek a regisztráció jóváhagyása szempontjából nem lényegesek, maszkolja ki, lényeges adatok: kozmetikus neve, kozmetikusi képzettség ténye, bizonyítvány száma. A nem kötelező (opcionális) adatok az Ön regisztrációjával elérhető kényelmi funkciók igénybevételéhez szükségesek, ha Ön megadja ezeket, akkor igénybe tud venni bizonyos kényelmi funkciókat (pl. születésnapi köszöntés, bőrtípushoz ajánlások).

Adatok törlésének a módja: A fenti személyes adatait a hozzájárulása visszavonását követően töröljük. A diplomamásolatot kizárólag a regisztráció jóváhagyása miatt kérjük, így és töröljük amint a jóváhagyás megtörtént. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználóink adatainak védelme érdekében, valamint az adatok pontosságának biztosítása érdekében, az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést kérünk - ennek keretében nyilatkozhat a regisztrációjának megtartásáról.

Kiknek adjuk át az Ön adatait?  Az Ön adataihoz az ILCSI E-kereskedelmi Kft. szervezetén belül az arra feljogosított, dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, személyes adatai az alábbi adatfeldolgozók részére és a lent megjelölt célokból kerülnek továbbításra:

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, IrelandA webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
BIG FISH Internet-technológiai Kft.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
Mailjet SAS

Paris HQ

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paris

A webshop rendszerleveleinek és hírleveleinek összeállításával és elküldésével kapcsolatos szolgáltatást nyújtja. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT

Székhely: H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

 

vállalkozáscsoport

MiniCRM Zrt.

H-1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., MagyarországÜgyfélkezelési rendszer biztosítása.

ZeroTime Services Kft.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., MagyarországA webshop és weboldal archív adatai tekintetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.

Color and Code Kft.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., MagyarországA webshop és weboldal archív adatai tekintetében üzemeltetési szolgáltatást nyújt számunkra.

Aut O’Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, IrelandA webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.

Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.
helyi ügynök vagy disztribútor a regisztrációra való jogosultság ellenőrzése

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK BIZTOSÍTÁSA ÉS BELÉPÉS A FELHASZNÁLÓI FIÓKBA

2.1.  LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓI FIÓK BIZTOSÍTÁSA ÉS BELÉPÉS A FELHASZNÁLÓI FIÓKBA

A lakossági felhasználói fiókba történő belépéssel és a lakossági felhasználói fiók biztosításával kapcsolatos adatok tekintetében adatkezelő: ILCSI E-kereskedelmi Kft.

 Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben Ön lakossági felhasználó, annak érdekében, hogy Ön regisztráció során létrehozott lakossági felhasználói fiókjába be tudjon lépni, ill. a lakossági felhasználói fiókját használni tudja, pl. későbbi vásárlásának megkönnyítése érdekében, pl. az újra kosárba teszem funkció használata révén.

Az adatkezeléssel érintettek: Az érintettek azok a lakossági felhasználók, akik lakossági felhasználói fiókot hoztak létre a weboldalon.

A felhasználói fiókjába feltöltött adatai köréről Ön szabadon dönthet (kivéve azokat az adatokat, amelyek az Ön megrendelésének teljesítése, számlázás érdekében szükségesek), a feltöltött adatait később szabadon szerkesztheti és törölheti is.

Mely személyes adatait kezeljük:

 

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait:

Belépéshez:

· email cím

· jelszó

· közösségi fiókos belépésnél Google vagy Facebook email cím és jelszó

Felhasználói Fiók:

· vezetéknév

· keresztnév

· e-mail cím

· megjelenítendő név

· telefonszám

· regisztráció időpontja és weboldala

· nyelvi beállítás

· regisztráció típusa

· regisztrációkor megadott adatok

· vásárlói azonosító

· szállítási cím

· számlázási ország és cím

· bőrtípus (opcionális)

· születésnap (opcionális)

 

Az Ön hozzájárulása.

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

 

Ön a vonatkozó üres négyzet (checkbox) bepipálásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön számára lakossági felhasználói fiók biztosítása érdekében a megjelölt személyes adatait az ILCSI E-kereskedelmi Kft. kezelje. Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig (fiók törlése) kezeljük.  

 

Az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést végzünk.

 

· Ön aktuális és korábbi megrendelései és azok részletei (megrendelés azonosító, megrendelt termékek, megrendelésének végösszege - az egyes termékek ára, esetleges kedvezmények igénybevételének ténye és összege, szállítás módja és díja, szállítási és számlázási cím, személyes átvétel választása esetén ennek ténye, fizetés módja, megrendelésének státusza)

 

· hírlevélre történt feliratkozás ténye, hírlevél feliratkozás beállítása

 

· kuponkód

· személyre szóló termékajánlás adatai

· személyre szóló kozmetikai felmérés adatai

· workshopok adatai, amelyre Ön jelentkezett

· az Ön letöltései

· elmentett fizetési módok,

· esetenként a pénzvisszafizetési garancia érvényesítésének adatai

· törzsvásárlói pontok

· kozmetikus (összekapcsolt kozmetikus)

 

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

 

Adatkezelésünk szükséges az aktuális és korábbi megrendeléseinek és megrendelései részleteinek, kedvezményeinek a lakossági felhasználói fiókjában történő megjelenítéséhez, ill. annak érdekében, hogy ezt a funkciót az Ön számára biztosítani tudjuk. A jelen adatkezelésünk az ILCSI E-kereskedelmi Kft. üzleti és gazdasági érdekében, az általunk tervezett üzleti modell megvalósítása érdekében, szolgáltatásaink magas színvonalának biztosítása ill. üzletfejlesztésünk érdekében is történik. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható.

 

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

 

Garanciák: A személyes adatokhoz szervezetünkön belül csak a dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, számuk korlátozott. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

A személyes adatait addig kezeljük, ameddig Ön lakossági felhasználói fiókját nem törli, ill. ameddig Ön nem tiltakozik a jelen adatkezelésünk ellen - és az adatok kezelésének nincs más jogalapja.

 

Az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést végzünk.

 

 

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt megteheti az „Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatai megadása önkéntes, amennyiben azokat nem adja meg részünkre úgy a felhasználói fiókját ill. a hozzá tartozó egyes kényelmi funkciókat nem tudja használni. A vezetékneve, keresztneve és az Ön által megadott megjelenítendő név az Ön beazonosítása, e-mail címe, a jelszó (közösségi fiókos belépésnél a profiljához tartozó ugyanezen adatok) megadása az Ön felhasználói fiókjába történő biztonságos belépést szolgálja. Az e-mail címét, telefonszámát, szállítási és számlázási címét, az opcionális adatokat (bőrtípus, összekapcsolt kozmetikus, születésnap) és a törzsvásárlói pontokat a kapcsolattartás és az Ön részére biztosított kényelmi funkcióink igénybevétele érdekében kezeljük, pl. megrendelések leadásának megkönnyítése, termék ajánlás, tanácsadás, kedvezmények az Ön részére. Az Ön aktuális és korábbi megrendelésének adataival már rendelkezünk, azok a vásárlás, megrendelés nyomon követése és következő vásárlások megkönnyítése érdekében tesszük elérhetővé Önnek. 

Adatok törlésének a módja: Az Ön tiltakozását, hozzájárulásának visszavonását (fiók törlése) követően töröljük, amennyiben az adatkezelésünknek nincs más jogalapja. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználóink adatainak védelme érdekében, valamint az adatok pontosságának biztosítása érdekében, az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést kérünk - ennek keretében nyilatkozhat a regisztrációjának megtartásáról.

Kiknek adjuk át az Ön adatait?  Az Ön adataihoz az ILCSI E-kereskedelmi Kft. szervezetén belül az arra feljogosított, dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, személyes adatai az alábbi adatfeldolgozók részére és a lent megjelölt célokból kerülnek továbbításra:

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, IrelandA webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
BIG FISH Internet-technológiai Kft.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
Mailjet SAS

Paris HQ

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paris

A webshop rendszerleveleinek és hírleveleinek összeállításával és elküldésével kapcsolatos szolgáltatást nyújtja. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

MiniCRM Zrt.

H-1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., Magyarország

Ügyfélkezelési rendszer biztosítása.
Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT

H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

 

vállalkozáscsoport
ZeroTime Services Kft.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., Magyarország

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
Color and Code Kft.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., Magyarország

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében üzemeltetési szolgáltatást nyújt számunkra.

Aut O’Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.

Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.
Microsoft Ireland Operations LimitedOne Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland.számítógépes programok, levelező rendszer biztosítása

 2.2.   SZAKMAI FELHASZNÁLÓI FIÓK BIZTOSÍTÁSA ÉS BELÉPÉS A FELHASZNÁLÓI FIÓKBA

A szakmai felhasználói fiókba történő belépéssel és a szakmai felhasználói fiók biztosításával kapcsolatos adatok tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT és Ilcsi E-kereskedelmi Kft.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben Ön kozmetikus vagy kozmetikus tanuló partnerünk, annak érdekében kezeljük adatait, hogy a weboldalon a szakmai partnereink számára nyújtott szakmai felhasználói felületet és annak szakmai ill. kényelmi funkcióit (képzésekre, tanfolyamokra való jelentkezés, szakmai rendezvényekre való jelentkezés, ajánlatokról való értesülés, partnereink részére készült cikkek, ismeretterjesztő anyagokhoz való hozzáférés) igénybe tudja venni. A szakmai felhasználói felületen kizárólag a szakmai partnereink részére biztosított szolgáltatások vehetők igénybe.

Az adatkezeléssel érintettek: Az érintettek azok a szakmai felhasználók, akik szakmai felhasználói fiókot hoztak létre a weboldalon.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait:

· vezetéknév

· keresztnév

· e-mail cím

· a regisztráció során az Ön által választott és megadott felhasználónév és jelszó

· ország

· születésnap (opcionális)

· regisztráció időpontja és weboldala

· nyelvi beállítás

· regisztráció típusa

· regisztrációkor megadott adatok

· magyar kozmetikusoknak: vevőkártya száma

· szalon neve és címe

· kozmetikus tanulók esetén: tanulói jogviszony tényének igazolása a partner szakiskola által, az iskola képviselőjének aláírása, a képviselő neve

· EU/PL oldalon regisztrálóknál kozmetikus végzettség tényének igazolása

· telefonszám

· rendelései

· tanfolyamai, tanfolyam neve, amelyre jelentkezett

· rendezvény neve, amelyre jelentkezett

· tagságai

· számlázási adatok

· kuponkód

· kiadott termékajánlás adatai

· elvégzett kozmetikai felmérés adatai

· termékajánlás kiadására való jogosultság

· kupon kiadására való jogosultság

· kuponos vásárlási adatok

· termékajánlásos vásárlási adatok

· saját forgalmi és / vendégforgalom (hu) egyenleg

· kedvezménykupon

· jutalékkupon az EU és lengyel oldalon regisztráltaknak

· workshopok adatai

·  az Ön letöltései

· elmentett fizetési módok

· hírlevélre történt feliratkozás ténye, hírlevél feliratkozás beállítása

 

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)

 

Adatkezelésünk szükséges ahhoz, hogy szakmai partnereink (partner kozmetikusok és kozmetikus tanulók) részére szakmai továbbképzési lehetőségeket biztosítsunk, valamint továbbképzéseinkről, szakmai programokról és rendezvényekről könnyen és egyszerűen már a szakmai felhasználói fiókokban tájékoztatást kaphassanak. Az adatkezelés a szakmai felhasználók hatékony továbbképzésben történő részvétele érdekében is történik. A szakmai felhasználói fiókot igénybe vevő kozmetikusok önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körében járnak el. A kozmetikus tanulók esetében az adatok kezelése azért is szükséges számunkra, hogy a partner intézménnyel szemben fennálló kötelezettségünket teljesíteni tudjuk.   A jelen adatkezelésünk az Adatkezelők üzleti és gazdasági, pénzügyi érdekében, az általunk kialakított üzleti modell - szakmai és szakiskolai/kozmetikus tanulói partnerség - megvalósítása érdekében, ill. szakmai partnerekkel való szoros kapcsolat kialakítása és szerződéses kötelezettségeink teljesítése, továbbá adminisztratív, statisztikai célból és érdekében is történik. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható.

 

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

 

Garanciák: A személyes adatokhoz szervezetünkön belül csak a dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, számuk korlátozott. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

 

A személyes adatait addig kezeljük, ameddig Ön szakmai felhasználói fiókját nem törli, ill. ameddig Ön nem tiltakozik a jelen adatkezelésünk ellen - és az adatok kezelésének nincs más jogalapja.

 

 

Az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést végzünk.

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a részünkre „Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatai megadása, ill. a szakmai fiók létrehozása önkéntes, amennyiben azonban az adatokat nem adja meg részünkre úgy a szakmai felhasználói fiókját nem tudja használni. A vezetékneve, keresztneve az Ön beazonosítását, a jelszó megadása az Ön felhasználói fiókjába történő biztonságos belépést szolgálja. Az e-mail címét, telefonszámát az Önnel való hatékony kapcsolattartás érdekében, a jogosultsági adatait (pl. vevőkártya száma, kozmetikus vagy kozmetikus tanulói jogviszony ténye) jogosultságának ellenőrzése érdekében kezeljük. Az opcionális adatokat (születésnap) és a forgalmi és kedvezményekre vonatkozó adatokat a kényelmi funkciók igénybevételi lehetőségének biztosítása miatt kezeljük. Az Ön szakmai rendeléseinek, tanfolyamainak adataival már rendelkezünk - amennyiben volt ilyen.

Adatok törlésének a módja: A fenti személyes adatait az Ön tiltakozását követően töröljük, amennyiben az adatkezelésünknek nincs más jogalapja. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználóink adatainak védelme érdekében, valamint az adatok pontosságának biztosítása érdekében, az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében a legalább 2 éve inaktív fiókok törlésre kerülnek, azzal, hogy a törlést megelőzően adatfrissítést kérünk - ennek keretében nyilatkozhat a fiókjának megtartásáról.

Kiknek adjuk át az Ön adatait?  Az Ön adataihoz az Adatkezelők szervezetén belül az arra feljogosított, dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, személyes adatai az alábbi adatfeldolgozók részére és a lent megjelölt célokból kerülnek továbbításra:

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, IrelandA webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
BIG FISH Internet-technológiai Kft.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra. https://bigfish.hu/adatvedelmi-tajekoztato
Mailjet SAS

Paris HQ

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paris

A webshop rendszerleveleinek és hírleveleinek összeállításával és elküldésével kapcsolatos szolgáltatást nyújtja. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

MiniCRM Zrt.H-1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., MagyarországÜgyfélkezelési rendszer biztosítása.
ZeroTime Services Kft.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., Magyarország

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
Color and Code Kft.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., Magyarország

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében üzemeltetési szolgáltatást nyújt számunkra.

Aut O’Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.

Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.
Microsoft Ireland Operations LimitedOne Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland.számítógépes programok, levelező rendszer biztosítása

 3. WEBSHOPBAN TÖRTÉNŐ TERMÉK VÁSÁRLÁS

A webshopban történő termék vásárlással kapcsolatos adatok tekintetében adatkezelő: ILCSI E-kereskedelmi Kft.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében, hogy Ön, mint lakossági felhasználó a webshopon vásárolni tudjon. Tájékoztatjuk, hogy a webshopon történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, Ön teljesen szabadon dönthet arról, hogy a webshopban történő vásárláshoz kíván-e regisztrálni, ill. ennek keretében a későbbi vásárlásai megkönnyítése érdekében felhasználói fiókot létrehozni. A lakossági és szakmai felhasználók azonos feltételekkel vásárolhatnak a webshopon. A weboldalon történő vásárlás, szolgáltatások igénybevétel kapcsolatban az adatkezelésünk törvényi garanciája a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) és (2) bekezdésén alapuló felhatalmazás, az Ön természetes személyazonosító adatai, lakcíme, szolgáltatásunk igénybevételének időpontja, helye és időtartama tekintetében.

Az adatkezeléssel érintettek: Az érintettek azok a személyek, akik a webshopon keresztül vásárolnak, megrendelést adnak le.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait:

·       vezetéknév

·       keresztnév

·       e-mail cím

·       telefonszám

·       szállítási cím

·       számlázási adatok (számlázási név és cím)

·       rendelés során megadott jegyzetek

·       megrendelés azonosító

·       vásárlói azonosító

·       megrendelt termékek és azok ára,

·       megrendelésének végösszege,

·       szállítás módja és díja,

·       személyes átvétel választása esetén ennek ténye,

·       fizetés módja

·       fizetés státusza

·       kuponkód

·       törzsvásárlói pontok (beváltott és felírt)

·       személyre szóló termékajánlás adatai

·       személyre szóló kozmetikai felmérés adatai

·       Ön által megadott egyéb adatok

·       Esetenként: a pénzvisszafizetési garancia érvényesítésének adatai

Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) b) pont alapján

 

A weboldalon és a webshopban történt megrendelések, az Ön részére nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban. Ideértve a szerződés megkötése előtti lépéseket is, pl. megrendelés leadása.

 

A vonatkozó szerződés és annak megkötését megelőző lépések az Általános Szerződési Feltételeket jelenti, illetve az annak elfogadását megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételét.

 

A jelen adatokat a szerződés megszűnésétől számított 3 évig tároljuk.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatai megadása a webshopos megrendelésre vonatkozó szerződés megkötésének előfeltétele, amennyiben azokat nem adja meg részünkre úgy nem tud a weboldalon ill. a webshopon vásárolni. Részünkről a személyes adatok az Ön megrendelése, az Ön számára nyújtott szolgáltatásaink teljesítéséhez is szükségesek. Az e-mail címe és telefonszáma a rendelése teljesítésével kapcsolatos ügyintézés, kapcsolattartás érdekében szükséges, ezen adatok megadása szükséges részünkre a szerződésnek teljesítése érdekében. A vezetékneve, keresztneve az Ön beazonosítása, a megrendelés és teljesítés adatait (pl. személyes átvétel, szállítási mód, fizetési státusz, fizetés módja, kedvezmények, törzsvásárlói pontok) a megrendelés teljesítésének és az esetleges kedvezmények érvényesítésének céljából kérjük el, a megrendelési és vásárlói azonosítót pedig mi generáljuk a megrendelése és a vásárló személyének beazonosíthatósága miatt.

Adatok törlésének a módja: Adatait főszabály szerint a fenti megőrzési határidő elteltével töröljük.

Kiknek adjuk át az Ön adatait? A webshopon történő vásárlásokat az ILCSI E-kereskedelmi Kft. dedikált munkatársa dolgozza fel. Az Ön szerződésének teljesítésével kapcsolatban az egyes személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére és a lent megjelölt célokból kerülnek továbbításra:

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, IrelandA webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
BIG FISH Internet-technológiai Kft.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságH-1118 Budapest, Homonna utca 8/A, MagyarországsERPa integrált vállalatirányítási rendszer működtetését végzi.
Nemzeti Adó- és VámhivatalH-1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Magyarország2007. évi CXXVII. törvény alapján elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a kibocsátott számlák adatairól. 

Polyákné Gömöri Ilona EV

 

H-2011 Budakalász, Nárcisz u. 7., MagyarországKönyvelési szolgáltatást nyújt számunkra. 

WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság

H-2151 Fót, 0221/12.

Logisztikai és házhozszállítási szolgáltatást végez.

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

H-1031 Budapest, Záhony utca 7., Magyarország

számlázás

OTP Bank Nyrt.

H-1051 Budapest, Nádor u.16., Magyarország

A fizetés lebonyolítása érdekében (a SimplePay rendszerben megadott bankkártya adatokat is az OTP Bank Nyrt. kezeli). Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.

OTP Mobil Kft.

H-1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., Magyarország

Az online fizetési szolgáltatást, online fizetés lebonyolítását végzi számunkra. Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.

Worldline SA

Tour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Paris la Défense Cedex

Az online fizetési szolgáltatást, online fizetés lebonyolítását végzi számunkra. Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.

https://www.six-payment-services.com/hu/services/legal/privacy-statement.html

PayU S.A.

Antala Staška 2027/77,

140 00 Praha 4

Az online fizetési szolgáltatást, online fizetés lebonyolítását végzi számunkra. Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.

https://hungary.payu.com/privacy-portal/

Mailjet SAS

Paris HQ

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paris

A webshop rendszerleveleinek és hírleveleinek összeállításával és elküldésével kapcsolatos szolgáltatást nyújtja. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

BIG FISH Payment Services Kft.

H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

online fizetést teszi lehetővé számunkra

https://www.paymentgateway.hu/adatvedelem

Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT

H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

 

vállalkozáscsoport

személyre szóló felmérést végző és termékajánlást adó kozmetikus

 

vásárlás adatairól visszajelzés, statisztikai és adminisztratív cél, szerződéses kötelezettség teljesítése

kedvezményes vásárlásra jogosító kupont szolgáltató kozmetikus

 

vásárlás adatairól visszajelzés, statisztikai és adminisztratív cél, szerződéses kötelezettség teljesítése

területi ügynök

 

vásárlás adatairól visszajelzés, statisztikai és adminisztratív cél, szerződéses kötelezettség teljesítése

az Ön országa szerint adóhatóság és az Európai Unió Bizottsága és ezek VIES rendszert működtető adatfeldolgozói

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/;jsessionid=5DA69D7C10F4C8B29A90A4F7211C17FB?locale=en

adószámok ellenőrzése a VIES rendszerben

ZeroTime Services Kft.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., Magyarország

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.

 

Color and Code Kft.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., Magyarország

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében üzemeltetési szolgáltatást nyújt számunkra.

 

Aut O’Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.

 

Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.

 

4.  WEBOLDAL SZAKMAI FELÜLETÉN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS, JELENTKEZÉSEK

A weboldal szakmai felületén történő megrendelésekkel, jelentkezésekkel kapcsolatos (pl. tanfolyamra, eseményekre történő jelentkezés) adatok tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT és Ilcsi E-kereskedelmi Kft.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében, hogy Ön, mint szakmai felhasználó a szakmai rendezvényeinkre jelentkezni tudjon, így továbbképzéseken, ill. tanfolyamokon, rendezvényeken tudjon részt venni, a webáruházban vásárolni tudjon, valamint abban az esetben is amennyiben az –ILCSI-vel szerződést köt, mint szakmai partnerünk. A weboldal szakmai felületén nyújtott szolgáltatások igénybevétel kapcsolatban az adatkezelésünk törvényi garanciája a magyar 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) és (2) bekezdésén alapuló felhatalmazás, az Ön természetes személyazonosító adatai, lakcíme, igénybevétel időpontja, helye és időtartama tekintetében.

Az adatkezeléssel érintettek: Az érintettek azok a szakmai felhasználók, akik a weboldal szakmai felületén megrendelést adnak le, tanfolyamra, rendezvényre jelentkeznek, szolgáltatást vesznek igénybe.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait:

·       vezetéknév

·       keresztnév

·       e-mail cím

·       telefonszám

·       számlázási adatok

·       tanfolyam neve, amelyre jelentkezett, időpontja, helye és díja

·       rendezvény neve, amelyre jelentkezett, időpontja, helye és díja

Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) b) pont alapján

 

A weboldalon történt megrendelések, jelentkezések és az Ön, mint szakmai partner részére nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban, pl. jelentkezés a tanfolyamra, rendezvényre és azokon való részvétel biztosítása.

 

A vonatkozó szerződés és annak megkötését megelőző lépések az Általános Szerződési Feltételeket jelenti, illetve az annak elfogadását megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételét (esetenként az Önnel kötött egyedi szerződés).

A jelen adatokat a szerződés megszűnésétől számított 3 évig tároljuk.

 

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatai megadása önkéntes, amennyiben azokat nem adja meg részünkre úgy nem tud a weboldalon megrendelést/jelentkezést leadni, ill. nem tudjuk az Ön részére szolgáltatásainkat (rendezvények, tanfolyamok) teljesíteni. A vezetékneve, keresztneve az Ön beazonosítása, e-mail címe és esetlegesen telefonszáma a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben szükségesek.

Adatok törlésének a módja: A jelen adatok a fenti határidőt követően főszabály szerint törlésre kerülnek.

Kiknek adjuk át az Ön adatait? A weboldal szakmai felületén történő megrendelések, jelentkezések tekintetében az adatokat az Adatkezelők  munkatársa dolgozza fel. Az Ön szerződésének teljesítésével kapcsolatban személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, a lent meghatározott célokból:

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, IrelandA webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
BIG FISH Internet-technológiai Kft.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságH-1118 Budapest, Homonna utca 8/A, MagyarországsERPa integrált vállalatirányítási rendszer

Polyákné Gömöri Ilona EV

 

H-2011 Budakalász, Nárcisz u. 7., MagyarországKönyvelési szolgáltatást nyújt számunkra.
Nemzeti Adó- és VámhivatalH-1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Magyarország2007. évi CXXVII. törvény alapján elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a kibocsátott számlák adatairól.
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságH-1031 Budapest, Záhony utca 7., Magyarországszámlázás
OTP Bank Nyrt.H-1051 Budapest, Nádor u.16., MagyarországA fizetés lebonyolítása érdekében (a SimplePay rendszerben megadott bankkártya adatokat is az OTP Bank Nyrt. kezeli). Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.
OTP Mobil Kft.H-1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., Magyarország

Az online fizetési szolgáltatást, online fizetés lebonyolítását végzi számunkra. Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.

 

Worldline SATour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Paris la Défense Cedex

Az online fizetési szolgáltatást, online fizetés lebonyolítását végzi számunkra. Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.

https://www.six-payment-services.com/hu/services/legal/privacy-statement.html

PayU S.A.

Antala Staška 2027/77,

140 00 Praha 4

Az online fizetési szolgáltatást, online fizetés lebonyolítását végzi számunkra. Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.

https://hungary.payu.com/privacy-portal/

BIG FISH Payment Services Kft.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

online fizetést teszi lehetővé számunkra

https://www.paymentgateway.hu/adatvedelem

Mailjet SAS

Paris HQ

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paris

A webshop rendszerleveleinek és hírleveleinek összeállításával és elküldésével kapcsolatos szolgáltatást nyújtja. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság

H-2151 Fót, 0221/12.Logisztikai és házhozszállítási szolgáltatást végez.

területi ügynök

 vásárlás adatairól visszajelzés, statisztikai és adminisztratív cél, szerződéses kötelezettség teljesítése
az Ön országa szerint adóhatóság és az Európai Unió Bizottsága és ezek VIES rendszert működtető adatfeldolgozóihttps://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/;jsessionid=5DA69D7C10F4C8B29A90A4F7211C17FB?locale=enadószámok ellenőrzése a VIES rendszerben
ZeroTime Services Kft.H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., MagyarországA webshop és weboldal archív adatai tekintetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
Color and Code Kft.H-3300 Eger, Fazola utca 6., MagyarországA webshop és weboldal archív adatai tekintetében üzemeltetési szolgáltatást nyújt számunkra.

Aut O’Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, IrelandA webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.

Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.
Microsoft Ireland Operations LimitedOne Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland.számítógépes programok, levelező rendszer biztosítása

5. FIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS, SZÁMVITELI BIZONYLAT KIÁLLÍTÁSA

5.1.   WEBSHOPON TÖRTÉNT TERMÉKVÁSÁRLÁSRA VONATKOZÓAN

A webshopban történő termékvásárlással kapcsolatos adatok, így a vásárlásra vonatkozó számla kiállítása tekintetében adatkezelő: ILCSI E-kereskedelmi Kft.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben Ön a webshopban vásárol, személyes adatait a vásárlásának és fizetés dokumentálása, a vásárlásáról számla kiállítása, valamint a minket terhelő számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeljük. A könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatok adatain túli adatok (egyes fizetési adatok) kezelése a velünk kötött szerződés alapján is történik.

Az adatkezeléssel érintettek: Az érintettek azok, akik a webshopon keresztül vásároltak.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

Fizetéshez:

·       fizetés módja

·       fizetés ténye és fizetés teljesítésének dátuma

·       fizetett összeg

·       online bankkártyás fizetés esetén: OTP SimplePay vagy PayU, Worldline tranzakció azonosító, külső hivatkozási szám, fizetett összeg, tranzakció státusza, termékek ill. szolgáltatások, Ön neve, számlázási címe, szállítási cím, e-mail, kedvezmény, szállítási díj, mely platformon történt a fizetés; a fizetési szolgáltató által a fizetéshez elkért és általunk továbbított adatok: Ön neve, számlázási, szállítási és postacíme, e-mail, telefonszám,  számlaszám, regisztrációs felhasználónév és jelszó; a kártyás fizetéshez (bankkártya elmentéséhez) Ön adja meg: kártyán szereplő név, kártyaszám, lejárati dátum, kibocsátó bank neve, CVC/CVV biztonsági kód  

Számlázáshoz:

·       vezetéknév

·       keresztnév

·       termék/szolgáltatás megnevezése és ára

·       számla végösszege

·       fizetés módja

·       teljesítés dátuma

·       esetenként: az Ön aláírása

·       esetenként: a pénzvisszafizetési garancia érvényesítésének adatai

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) c). pont

 

A könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatokra vonatkozó adatkezelésünk a Számviteli tv.  169. § (1) és (2) bekezdése,

az Áfa tv. 159. § (1) és (2) bekezdése alapján történik.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján, a kiállítástól számított 8 évig őrizzük meg.

 

 

Szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján)

 

A könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatok adatain túli adatok (egyes fizetései adatok) kezelésének jogalapja az Ön és közöttünk lévő szerződés. A vonatkozó szerződés és annak megkötését megelőző lépések az Általános Szerződési Feltételeket jelenti, ill. az annak elfogadását megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételét.

A jelen adatokat a szerződés megszűnésétől számított 3 évig tároljuk.

 

Az online fizetési szolgáltatónak a fizetés végrehajtása miatt automatikusan továbbított személyes adatokat az online fizetési tranzakció eredményének az adatkezelő részére történő visszaigazolását követő 48 óra elteltével töröljük, vagy olyan módon anonimizáljuk, amelynek következtében Ön többé nem azonosítható.

 

Az adatkezelés akkor kezdődik, amikor a szerződés megkötését (megrendelést) megelőző kapcsolatfelvételkor az első személyes adatok részünkre átadásra kerülnek a szerződéskötés (megrendelés) érdekében.

 

 Tájékoztatjuk, hogy weboldalunkon az online fizetés a SimplePay by OTP Mobil vagy PayU, ill. a Worldline rendszeren keresztül történik, a SimplePay, PayU, vagy Worldline online szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatkezelésre a SimplePay, PayUl, vagy a Worldline adatkezelési tájékoztatója vonatkozik, melyre ráhatásunk nincs. Az online fizetése során megadott kártya vagy egyéb fizetési adatokat kizárólag informatikai megfelelési szempontból vizsgáljuk és automatikusan továbbítjuk a fizetési szolgáltatónak, , a fenti rövid határidőn belül töröljük vagy anonimizáljuk ezeket. Ön a fizetési tranzakciót a fizetési szolgáltató oldalán végzi, azt követően a fizetési szolgáltató oldaláról kerül visszairányításra a weboldalra. A SimplePay online fizetés, valamint a bankkártyás fizetés során a szolgáltató általában az Ön bankkártyájának az alábbi adatait kéri el: kártyán szereplő név, kártyaszám, lejárati dátum, kibocsátó bank neve, CVC/CVV biztonsági kód. Felhívjuk figyelmét, hogy minden esetben ügyeljen bankkártya adatai biztonságára. Az ILCSI E-kereskedelmi Kft. (H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország) adatkezelő által a(z) https://ilcsi.com/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (H-1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., Magyarország), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff. A PayU rendszerben fizetéshez az önálló adatkezelést végző szolgáltató általában a következő adatait kéri el: számlatulajdonos neve, postacíme, telefonszáma, e-mail-címe, valamint a kifizetni kívánt számla számlaszáma, regisztrációs felhasználónév és jelszó. A PayU adatkezelési tájékoztatója a következő linken keresztül érhető el: https://hungary.payu.com/privacy-portal/. A Worldline rendszerben fizetéshez az önálló adatkezelést végző szolgáltató általában a következő adatait kéri el: számlatulajdonos neve, postacíme, telefonszáma, e-mail-címe, valamint a kifizetni kívánt számla számlaszáma, regisztrációs felhasználónév és jelszó. A Worldline adatkezelési tájékoztatója a következő linken keresztül érhető el: https://worldline.com/en/compliancy/privacy.html.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A számlázáshoz szükséges adatok megadása jogszabályon alapul. Amennyiben a jogszabály alapján kötelező adatokat Ön nem adja meg részünkre, úgy a vásárlásáról az Ön részére nem tudunk számlát kiállítani, a fizetés során rögzített egyes adatok is a számviteli elszámolás részét képezhetik. Az egyes fizetéshez elkért, nyilvántartott adatok szerződés teljesítéséhez szükségesek, az Ön szerződéses kötelezettségén (megrendelés esetén a fizetés) alapulnak. Amennyiben nem adja meg azokat, akkor nem tudja a fizetést lebonyolítani részünkre, ill. a szerződésből eredő fizetési kötelezettségét teljesíteni. A fizetéssel kapcsolatban egyes adatokat pedig jellemzően nem Ön adja meg, azok a megrendelés feldolgozásakor lesznek csak ismertek számunkra.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

 Kinek adjuk át az Ön adatait? A webshopon történő vásárlással és számlázással kapcsolatos adatokat az ILCSI E-kereskedelmi Kft. munkatársa dolgozza fel, valamint a személyes adatai jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében átadásra kerülnek a Nemzeti Adó-és Vámhivatal ill. annak illetékes kirendeltsége részére. A személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, a lent meghatározott célokból:

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
OTP Bank Nyrt.H-1051 Budapest, Nádor u.16., MagyarországA fizetés lebonyolítása érdekében (a SimplePay rendszerben megadott bankkártya adatokat is az OTP Bank Nyrt. kezeli). Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.
OTP Mobil Kft.H-1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., MagyarországAz online fizetési szolgáltatást, online fizetés lebonyolítását végzi számunkra. Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik
Nemzeti Adó- és VámhivatalH-1054 Budapest, Széchenyi u. 2., MagyarországA 2007. évi CXXVII. törvény alapján elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a kibocsátott számlák adatairól.
PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságH-1118 Budapest, Homonna utca 8/A, MagyarországA sERPa integrált vállalatirányítási rendszer üzemeltetője.
WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű TársaságH-2151 Fót, 0221/12.Logisztikai és házhozszállítási szolgáltatást végez.

Polyákné Gömöri Ilona EV

 

H-2011 Budakalász, Nárcisz u. 7., MagyarországKönyvelési szolgáltatást nyújt számunkra.

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

H-1031 Budapest, Záhony utca 7., Magyarországszámlázás
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, IrelandA webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
BIG FISH Internet-technológiai Kft.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.

Worldline SA

Tour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Paris la Défense Cedex

Az online fizetési szolgáltatást, online fizetés lebonyolítását végzi számunkra. Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.

https://www.six-payment-services.com/hu/services/legal/privacy-statement.html

PayU S.A.

Antala Staška 2027/77,

140 00 Praha 4

Az online fizetési szolgáltatást, online fizetés lebonyolítását végzi számunkra. Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.

https://hungary.payu.com/privacy-portal/

BIG FISH Payment Services Kft.

H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

online fizetést teszi lehetővé számunkra

https://www.paymentgateway.hu/adatvedelem

Mailjet SAS

Paris HQ

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paris

A webshop rendszerleveleinek és hírleveleinek összeállításával és elküldésével kapcsolatos szolgáltatást nyújtja. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT

H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

 

vállalkozáscsoport

területi ügynök

 

vásárlás adatairól visszajelzés, statisztikai és adminisztratív cél, szerződéses kötelezettség teljesítése

személyre szóló felmérést végző és termékajánlást adó kozmetikus

 

vásárlás adatairól visszajelzés, statisztikai és adminisztratív cél, szerződéses kötelezettség teljesítése

kedvezményes vásárlásra jogosító kupont szolgáltató kozmetikus

 

vásárlás adatairól visszajelzés, statisztikai és adminisztratív cél, szerződéses kötelezettség teljesítése

az Ön országa szerint adóhatóság és az Európai Unió Bizottsága és ezek VIES rendszert működtető adatfeldolgozói

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/;jsessionid=5DA69D7C10F4C8B29A90A4F7211C17FB?locale=en

EU oldalon az adószámok ellenőrzése esetén azok ellenőrzése a VIES rendszerben

ZeroTime Services Kft.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., Magyarország

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.

Color and Code Kft.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., Magyarország

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében üzemeltetési szolgáltatást nyújt számunkra.

Aut O’Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.

Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.
Microsoft Ireland Operations LimitedOne Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland.számítógépes programok, levelező rendszer biztosítása

5.2.   WEBOLDAL SZAKMAI FELÜLETEN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉSEKKEL, SZAKMAI RENDELÉSEKKEL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN

A weboldal szakmai felületén történő megrendeléssel, jelentkezésekkel kapcsolatos (pl. tanfolyamra, eseményekre történő jelentkezés) adatok tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT és ILCSI E-kereskedelmi Kft.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben a weboldal szakmai felületén megrendelést ad le, ill. (nem ingyenes) tanfolyamra és eseményre, vagy rendezvényre jelentkezik, a személyes adatait a megrendelése, ill. a későbbi fizetés dokumentálása, a vásárlásról, illetve a szolgáltatás igénybevételéről számla kiállítása, ill. a minket terhelő számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeljük. A könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatok adatain túli adatok (egyes fizetési adatok) kezelése a velünk kötött szerződés alapján is történik.

Az adatkezeléssel érintettek: Az érintettek azok a szakmai felhasználók, akik a szakmai felületen keresztül rendeltek, vásároltak, szolgáltatást vettek igénybe.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

Fizetéshez:

·       fizetés módja

·       fizetés ténye és fizetés teljesítésének dátuma

·       fizetett összeg

·       banki utalás esetén: a banki utalás adatai (számlatulajdonos neve, számlaszám, utalás közleménye)

·       online bankkártyás fizetés esetén: OTP SimplePay vagy PayU, Worldline tranzakció azonosító, külső hivatkozási szám, fizetett összeg, tranzakció státusza, termékek ill. szolgáltatások, Ön neve, számlázási címe, szállítási cím, e-mail, kedvezmény, szállítási díj, mely platformon történt a fizetés; a fizetési szolgáltató által a fizetéshez elkért és általunk továbbított adatok: Ön neve, számlázási, szállítási és postacíme, e-mail, telefonszám,  számlaszám, regisztrációs felhasználónév és jelszó; a kártyás fizetéshez (bankkártya elmentéséhez) Ön adja meg: kártyán szereplő név, kártyaszám, lejárati dátum, kibocsátó bank neve, CVC/CVV biztonsági kód  

 

 

Számlázáshoz:

·       vezetéknév

·       keresztnév

·       termék/szolgáltatás megnevezése és ára

·       számla végösszege

·       fizetés módja

·       teljesítés dátuma

·       esetenként: az Ön aláírása

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) c). pont

 

A könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatokra vonatkozó adatkezelésünk a Számviteli tv.  169. § (1) és (2) bekezdése,

az Áfa tv. 159. § (1) és (2) bekezdése alapján történik.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján, a kiállítástól számított 8 évig őrizzük meg.

 

 

 

 

Szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján)

 

A könyvviteli elszámlást alátámasztó bizonylatok adatain túli adatok (egyes fizetései adatok) kezelésének jogalapja az Ön és közöttünk lévő szerződés. A vonatkozó szerződés és annak megkötését megelőző lépések az Általános Szerződési Feltételeket jelenti, ill. az annak elfogadását megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételét (esetenként egyedi, Önnel kötött szerződést).

A jelen adatokat a szerződés megszűnésétől számított 3 évig tároljuk.

 

Az online fizetési szolgáltatónak a fizetés végrehajtása miatt automatikusan továbbított személyes adatokat az online fizetési tranzakció eredményének az adatkezelő részére történő visszaigazolását követő 48 óra elteltével töröljük, vagy olyan módon anonimizáljuk, amelynek következtében Ön többé nem azonosítható.

 

 

Az adatkezelés akkor kezdődik, amikor a szerződés megkötését (megrendelést) megelőző kapcsolatfelvételkor az első személyes adatok részünkre átadásra kerülnek a szerződéskötés (megrendelés) érdekében.

 

A szerződés teljesítése érdekében kezelt kapcsolattartói adatokat is a fenti határidőig őrizzük meg.

 

Kérjük, hogy az online fizetés tekintetében olvassa el a fenti 5.1 pontban írt tájékoztatást.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A számlázáshoz szükséges adatok megadása jogszabályon alapul. Amennyiben a jogszabály alapján kötelező adatokat Ön nem adja meg részünkre, úgy Ön nem tudja jelentkezését leadni, mi pedig az Ön részére nem tudunk számlát kiállítani, a fizetés során rögzített egyes adatok is a számviteli elszámolás részét képezhetik. Az egyes fizetéshez elkért, nyilvántartott adatok szerződés teljesítéséhez is szükségesek, az Ön szerződéses kötelezettségén (megrendelés esetén a fizetés) alapulnak. Amennyiben nem adja meg azokat, akkor nem tudja a fizetést lebonyolítani részünkre ill. a vonatkozó szerződésből eredő fizetési kötelezettségét teljesíteni. A fizetéssel kapcsolatban egyes adatokat pedig jellemzően nem Ön adja meg, azok a megrendelés feldolgozásakor lesznek csak ismertek számunkra.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait? A webshopon ill. weboldalon történő vásárlással és számlázással kapcsolatos adatokat az Adatkezelők dedikált. munkatársa dolgozza fel, valamint a személyes adatai jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében átadásra kerülnek a Nemzeti Adó-és Vámhivatal ill. annak illetékes kirendeltsége részére. A személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére, az alábbi célból kerülnek átadásra:

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
Nemzeti Adó- és VámhivatalH-1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Magyarország2007. évi CXXVII. törvény alapján elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a kibocsátott számlák adatairól.
PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságH-1118 Budapest, Homonna utca 8/A, MagyarországsERPa integrált vállalatirányítási rendszer működtetését végzi.

Polyákné Gömöri Ilona EV            

 

H-2011 Budakalász, Nárcisz u. 7., Magyarországbérszámfejtés, könyvelés
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, IrelandA webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
OTP Bank Nyrt.H-1051 Budapest, Nádor u.16., MagyarországA fizetés lebonyolítása érdekében (a SimplePay rendszerben megadott bankkártya adatokat is az OTP Bank Nyrt. kezeli). Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.
OTP Mobil Kft.H-1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., Magyarország

Az online fizetési szolgáltatást, online fizetés lebonyolítását végzi számunkra. Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.

 

Worldline SATour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Paris la Défense Cedex

Az online fizetési szolgáltatást, online fizetés lebonyolítását végzi számunkra. Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.

https://www.six-payment-services.com/hu/services/legal/privacy-statement.html

PayU S.A.

Antala Staška 2027/77,

140 00 Praha 4

Az online fizetési szolgáltatást, online fizetés lebonyolítását végzi számunkra. Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.

https://hungary.payu.com/privacy-portal/

BIG FISH Payment Services Kft.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

online fizetést teszi lehetővé számunkra

https://www.paymentgateway.hu/adatvedelem

Mailjet SAS

Paris HQ

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paris

A webshop rendszerleveleinek és hírleveleinek összeállításával és elküldésével kapcsolatos szolgáltatást nyújtja. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

BIG FISH Internet-technológiai Kft.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

H-1031 Budapest, Záhony utca 7., Magyarországszámlázás

területi ügynök

 vásárlás adatairól visszajelzés, statisztikai és adminisztratív cél, szerződéses kötelezettség teljesítése

személyre szóló felmérést végző és termékajánlást adó kozmetikus

 vásárlás adatairól visszajelzés, statisztikai és adminisztratív cél, szerződéses kötelezettség teljesítése

kedvezményes vásárlásra jogosító kupont szolgáltató kozmetikus

 vásárlás adatairól visszajelzés, statisztikai és adminisztratív cél, szerződéses kötelezettség teljesítése

WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság

H-2151 Fót, 0221/12.Logisztikai és házhozszállítási szolgáltatást végez.

az Ön országa szerint adóhatóság és az Európai Unió Bizottsága és ezek VIES rendszert működtető adatfeldolgozói

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/;jsessionid=5DA69D7C10F4C8B29A90A4F7211C17FB?locale=enEU oldalon az adószámok ellenőrzése esetén azok ellenőrzése a VIES rendszerben

ZeroTime Services Kft.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., MagyarországA webshop és weboldal archív adatai tekintetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.

Color and Code Kft.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., MagyarországA webshop és weboldal archív adatai tekintetében üzemeltetési szolgáltatást nyújt számunkra.

Aut O’Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, IrelandA webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.

Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland.számítógépes programok, levelező rendszer biztosítása

6.  ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

 6.1.ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, TERMÉKEKKEL, WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A weboldalon nyújtott információkra, szolgáltatásokra vonatkozó kérdésekkel (ide nem értve a webshoppal kapcsolatos megkereséseket), megjelenő termékekkel, valamint a szakmai szolgáltatásokra vonatkozó kérdésekkel, megkeresésekkel kapcsolatban az adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT és az Ilcsi E-kereskedelmi Kft.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében és abból a célból, hogy az Ön által az info@ilcsi.com e-mail címre küldött megkeresésekre, valamint a szakmai felhasználóként termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, az Ön megrendelésével vagy annak részleteivel kapcsolatos kérdéseire válaszolni tudjunk. Továbbá annak érdekében, hogy Ön részünkre üzenetet tudjon küldeni, az üzeneteit fogadni tudjuk, kérdéseit érdemben megválaszolni, Önnel szükség esetén a kapcsolatot fel tudjuk venni megkeresésének tartalmától függően, azzal kapcsolatban. Tájékoztatjuk, hogy az információkérés, ill. cégünk megkeresése során az Ön által megadott adatok köréről Ön szabadon dönthet - bizonyos adatok pl.: e-mail címe szükséges ahhoz, hogy Önnek megkeresésével kapcsolatban választ tudjunk adni.

Az adatkezeléssel érintettek: Az érintettek azok, akik a fenti elérhetőségeken kérdést tettek fel, megkereséssel éltek felénk.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

E-mail megkeresés esetén:

·       e-mail cím

·       vezetéknév, keresztnév

·       megkeresés tárgya, tartalma

Telefonos megkeresés esetén:

·       telefonszám

·       név

·       megkeresés tárgya, tartalma

 

 

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

 

Adatkezelésünk szükséges ahhoz, hogy az Ön számára a weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, az Ön megkeresésére, kérdéseire Önnek választ tudjunk adni, biztosítsuk az Ön számára, hogy velünk fel tudja venni a kapcsolatot. Az adatkezelésünk az Önnel való kapcsolatfelvételhez is szükséges. A jelen adatkezelésünk az Adatkezelők üzleti, gazdasági és pénzügyi érdekében, az általunk kialakított ügyfélszolgálati szolgáltatások megvalósítása érdekében, versenyképességünk növelése érdekében, szolgáltatásaink magas színvonalának biztosítása és fejlesztése érdekében, az összetett szolgálatatásokkal kapcsolatos hatékony válaszadás érdekében szükséges. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem, vagy csak hátrányosabban lenne megvalósítható.

 

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

 

Garanciák: A személyes adatok körét a legszükségesebb adatokra korlátoztuk. A személyes adatokhoz szervezetünkön belül csak a dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, számuk korlátozott. Az ügyfélszolgálati megkeresésekre vonatkozó érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

Az ügyfélszolgálati ügyintézés befejezésétől, lezárultától számított 3 évig őrizzük meg - amennyiben az adatkezelésünknek nincs más jogalapja.

 

Amennyiben Ön tiltakozott az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozás elbírálásáig kezeljük az adatokat, kivéve akkor, ha a további adatkezelésünknek van érvényes jogalapja.

 

 Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a részünkre az „Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása a megkeresések feldolgozásának előfeltétele. Amennyiben azokat nem adja meg, úgy nem tudjuk megkeresését, ill. kérdését feldolgozni, megválaszolni, kapcsolatot felvenni vagy tartani Önnel.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait? A megkeresések, ill. kérdések feldolgozásában, teljesítésében az Adatkezelők szervezetén belüli dedikált munkavállalók vesznek részt, valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja

Google Cloud EMEA Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, IrelandA webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.

BIG FISH Internet-technológiai Kft.

H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
Opennetworks Kft. 1125 Budapest, Kiss Áron u. 9., Tel.: +36-1-999-6000telefonszolgáltató

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland.számítógépes programok, levelező rendszer biztosítása

ZeroTime Services Kft.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., MagyarországA webshop és weboldal archív adatai tekintetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.

Color and Code Kft.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., MagyarországA webshop és weboldal archív adatai tekintetében üzemeltetési szolgáltatást nyújt számunkra.

6.2. WEBSHOP ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, KÉRDÉSEK

A webshopon elérhető termékekkel, nyújtott szolgáltatásokkal, megrendeléssel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban az adatkezelő: ILCSI E-kereskedelmi Kft.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében és abból a célból, hogy az Ön által az ugyfelszolgalat@ilcsi.com vagy customercare@ilcsi.com e-mail címre, a weboldalon működő webshoppal és annak szolgáltatásaival kapcsolatban küldött megkeresésekre, valamint a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, az Ön megrendelésével vagy annak részleteivel kapcsolatos kérdéseire válaszolni tudjunk, termékekre vonatkozó szaktanácsadást tudjunk Önnek nyújtani. Továbbá annak érdekében, hogy Ön részünkre üzenetet tudjon küldeni, az üzeneteit fogadni tudjuk, kérdését érdemben megválaszolni, Önnel szükség esetén a kapcsolatot fel tudjuk venni megkeresésének tartalmától függően, azzal kapcsolatban. Tájékoztatjuk, hogy az információkérés, ill. cégünk megkeresése során az Ön által megadott adatok köréről Ön szabadon dönthet - bizonyos adatok pl.: e-mail címe szükséges ahhoz, hogy Önnek megkeresésével kapcsolatban választ tudjunk adni.

Az adatkezeléssel érintettek: Az érintettek azok, akik a webshoppal kapcsolatban a fenti elérhetőségen megkereséssel éltek, kérdést tettek fel nekünk.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

E-mail megkeresés esetén:

·  e-mail cím

·  vezetéknév, keresztnév

·  megkeresés tárgya, tartalma

 

Telefonos megkeresés esetén:

·   telefonszám

·   név

·   megkeresés tárgya, tartalma

 

 

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

 

Adatkezelésünk szükséges ahhoz, hogy az Ön számára a webshopon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, az Ön megkeresésére, kérdéseire Önnek választ tudjunk adni, biztosítsuk az Ön számára, hogy velünk fel tudja venni a kapcsolatot. Az adatkezelésünk az Önnel való kapcsolatfelvételhez is szükséges. A jelen adatkezelésünk az ILCSI E-kereskedelmi Kft. üzleti, gazdasági és pénzügyi érdekében, az általunk kialakított ügyfélszolgálati szolgáltatások megvalósítása érdekében, versenyképességünk növelése érdekében, szolgáltatásai magas színvonalának biztosítása és fejlesztése érdekében, az összetett szolgálatatásokkal kapcsolatos hatékony válaszadás érdekében szükséges. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem, vagy csak hátrányosabban lenne megvalósítható.

 

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

 

Garanciák: A személyes adatok körét a legszükségesebb adatokra korlátoztuk. A személyes adatokhoz szervezetünkön belül csak a dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, számuk korlátozott. Az ügyfélszolgálati megkeresésekre vonatkozó érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

Az ügyfélszolgálati ügyintézés befejezésétől, lezárultától számított 3 évig őrizzük meg - amennyiben az adatkezelésünknek nincs más jogalapja.

 

Amennyiben Ön tiltakozott az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozás elbírálásáig kezeljük az adatokat, kivéve akkor, ha a további adatkezelésünknek van érvényes jogalapja.

 

Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a részünkre az „Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása a megkeresések feldolgozásának, előfeltétele. Amennyiben azokat nem adja meg, úgy nem tudjuk megkeresését, ill. kérdését feldolgozni, megválaszolni, termékekre vonatkozó szaktanácsadást nyújtani, kapcsolatot felvenni vagy tartani Önnel.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait? A megkeresések, ill. kérdések feldolgozásában, teljesítésében az ILCSI E-kereskedelmi Kft. szervezetén belüli dedikált munkavállalók vesznek részt, valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
MiniCRM Zrt.H-1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., MagyarországÜgyfélkezelési rendszer biztosítása.
Google Cloud EMEA Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland

A webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
BIG FISH Internet-technológiai Kft.

H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft.

H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

 

vállalkozáscsoport
Opennetworks Kft. 1125 Budapest, Kiss Áron u. 9., Tel.: +36-1-999-6000telefonszolgáltató
Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland.

számítógépes programok, levelező rendszer biztosítása
Color and Code Kft.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., Magyarország

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében üzemeltetési szolgáltatást nyújt számunkra.

7. PANASZKEZELÉS

7.1. PANASZKEZELÉS A WEBSHOPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATBAN

A webshopon történő vásárlással kapcsolatban érkezett vásárlói panaszokkal kapcsolatban adatkezelő: ILCSI E-kereskedelmi Kft.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Abból a célból kezeljük adatait, hogy a webshopon kínált termékekkel, webshoppal kapcsolatban felmerülő vásárlói, látogatói panaszokat, kifogásokat, ill. észrevételeket kezelni tudjuk, ill. azokat ki tudjuk vizsgálni. A megrendelésekkel kapcsolatos panaszokat be tudjuk azonosítani, ill. kivizsgálni. Az adatkezelésünk abból a célból is történik, hogy az Ön fogyasztói jogai hatékony érvényesítését biztosíthassuk az Ön számára, ill. a kapcsolódó eljárások céljából. A panaszával kapcsolatos adatok kezelése a békéltető testületi és online fogyasztói vitarendezési eljárás igénybevétele, az eljárásban való közreműködésünk vonatkozásában is történik. Amennyiben panasza valamely kozmetikai termékünkkel kapcsolatos úgy annak érdekében is kezeljük adatait, hogy a GMP (Good Manufacturing Practice - Jó Gyártási Gyakorlat) irányvonalak panaszkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseinek meg tudjunk felelni - ebben az esetben a panasza továbbításra kerül cégcsoportunkon belül a termék gyártója felé (Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT), aki a panaszokat kivizsgálja.

Az adatkezeléssel érintettek: Az érintettek azok, akik a webshopos vásárlással kapcsolatos panasszal éltek az adatkezelő felé, vagy akik az ilyen panaszban szerepelnek.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

Panaszról felvett jegyzőkönyv adattartalma:

·      vezetéknév, keresztnév

·      az Ön lakcíme

·      panasz előterjesztésének helye, ideje, módja

·      panaszának, kifogásának, bejegyzésének részletes leírása

·      panaszhoz mellékelt iratok, adatok, dokumentumok jegyzéke

·      jegyzőkönyv felvételének helye, ideje

·      az Ön panaszának egyedi azonosító száma

·      az Ön aláírása

 

Panaszának adattartalma (e-mail, telefon):

·      azon adatok, amelyeket Ön a fentieken túlmenően adott meg nekünk a panaszával kapcsolatban

·      e-mail címe vagy telefonszáma

·      ha van rendelés szám

·       

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) c). pontja)

 

Szóbeli és írásbeli panasz előterjesztésének biztosítása az Ön részére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) és (7) bekezdése alapján, mely törvény a panaszról felvett jegyzőkönyv adattartalmát is meghatározza. Adatkezelésünk alapja továbbá a békéltető testületi eljárásban történő kötelező vállalkozási közreműködésre vonatkozólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 29. § (11) bekezdése, valamint az online vitarendezés tekintetében a 2009/22/EK irányelv és a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

 

A panaszkezeléssel kapcsolatban a személyes adatokat 3 évig őrizzük meg a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján.

 

 

Amennyiben panasza valamely termékkel kapcsolatos, akkor továbbá:

(GMP megfelelés érdekében):

·      panasz sorszáma

·      vezetéknév, keresztnév

·      cím

·      telefon

·      reklamált termék megnevezése

·      reklamált termék azonosító száma

·      termékkel kapcsolatos reklamáció ill. nem megfelelőség leírása

·      dátum

·      helyesbítő tevékenység

·      bevezetésre felelős

·      határidő

·      helyesbítő tevékenység elfogadásának ténye

·      az Ön aláírása

·      helyesbítő tevékenység végrehajtása

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) f). pontja)

 

Az ILCSI kozmetikai termékek előállítása, gyártása és forgalmazása során a gyártó Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT „Jó Gyártási Gyakorlatot” -GMP követ, mely gyártási politika a cégcsoporton belül is követendő. A GMP irányelveknek való megfelelés biztosítja a cégcsoport kozmetikai termékeinek biztonságát, kiemelkedő minőségét és magas színvonalát. A GMP irányelveknek megtartása ahhoz is fontos, hogy az ILCSI kozmetikai termékek megfeleljenek a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009 EK rendelet kozmetikumokkal szemben támasztott elvárásainak. A GMP szabályok a termékekkel kapcsolatos panaszokra, ill. azok kezelésére vonatkozóan is előírnak kötelezettségeket, melyek betartása az ILCSI cégcsoport, így az ILCSI E-kereskedelmi Kft., valamint az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT jogos érdeke egyaránt.  Az adatkezelésünk a kozmetikai termékekre vonatkozó jogszabályok, GMP elveknek való megfelelés, az ILCSI termékek biztonságának növelése és az üzleti és gazdasági érdekeinknek érvényre juttatása érdekében szükséges.

Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem, vagy csak hátrányosabban lenne megvalósítható.

 

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

 

Garanciák: A kezelt adatok körét a GMP által rendszeresített „Reklamációs lap” formanyomtatvány határozza meg, melyen felül nem kérünk el személyes adatokat. A szervezetünkön belül csak dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, számuk korlátozott. Az adatok cégcsoportunkon belül maradnak, azokat nem továbbítjuk. A termékpanaszokra vonatkozó érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

 

Amennyiben a panasza valamely termékkel kapcsolatos és adatkezelésünk jogos érdeken alapul, a személyes adatokat 10 évig őrizzük meg. Amennyiben Ön tiltakozott az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozás elbírálásáig kezeljük az adatokat, tovább csak abban az esetben, ha a további adatkezelésünknek van érvényes jogalapja

Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a részünkre az „Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Amennyiben Ön panasszal él, felénk Ön határozza meg, hogy mely adatokat adja meg részünkre - az adatok megadása önkéntes. A panaszról felvett jegyzőkönyv adattartalmát a fogyasztóvédelemről szóló törvény határozza meg. Amennyiben nem adja meg részünkre a vonatkozó adatokat előfordulhat, hogy fogyasztói jogait nem, vagy nem teljeskörűen tudja gyakorolni vagy Önnel a kapcsolatot felvenni nem tudjuk. A panaszát adathiány esetén ugyanis nem, vagy csak részlegesen tudjuk kivizsgálni, ill. annak eleget tenni, békéltetésben, online vitarendezésben hatékonyan részt venni. A megrendeléseinek adataival mi már rendelkezünk, de a könnyebb beazonosítást és gyorsabb ügyintézést szolgálhatja az adat megadása. A GMP szabályoknak való megfelelés érdekében, amennyiben panasza termékkel kapcsolatos, panasza alapján a GMP reklamációs formanyomtatvány kitöltéséhez az adatokkal rendelkezünk, amennyiben azt nem Ön tölti ki.

Adatok törlésének módja: A személyes adatait a fenti vonatkozó határidők elteltével töröljük.

Kinek adjuk át az Ön adatait? A panaszok kezelésében az ILCSI E-kereskedelmi Kft. dedikált munkatársai vesznek részt, adatai továbbításra kerülhetnek (ide nem értve a GMP panaszkezelés esetét) az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságok, így békéltető testület, fogyasztóvédelmi hatóságok részére. Az online vitarendező platform igénybevétele esetén a platform és az eljárásban eljáró békéltető testület részére. A panaszok továbbá azok tartalmától függően továbbításra kerülhetnek az ILCSI cégek képviseletét ellátó jogi képviselő részére (Jambrik Ügyvédi Iroda, H-1095 Budapest, Boráros tér 7. 3. lph. 6/13., Magyarország cél: jogi képviselet ellátása). A termékeket érintő GMP panaszok továbbításra kerülnek a cégcsoporton belül, a gyártó Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT részére, a panaszok érdemi kivizsgálása céljából.

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFTH-1021 Budapest, Üdülő út 37., MagyarországA GMP termékpanaszok érdemi kivizsgálása, termékkel kapcsolatos helyesbítő döntés meghozatala. E tekintetben önálló adatkezelőnek minősül. Vállalkozáscsoporthoz tartozik.
MiniCRM Zrt.H-1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., MagyarországÜgyfélkezelési rendszer biztosítása.
Opennetworks Kft. 1125 Budapest, Kiss Áron u. 9., Tel.: +36-1-999-6000telefonszolgáltató
Microsoft Ireland Operations LimitedOne Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland.számítógépes programok, levelező rendszer biztosítása 
     

7.2.   PANASZKEZELÉS A WEBOLDALLAL, SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOKKAL, TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN

A weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal, valamint a szakmai partnerek (kozmetikus, kozmetikus tanuló) részére nyújtott szolgáltatásainkkal kapcsolatban érkezett panaszok vonatkozásában adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Abból a célból kezeljük az adatait, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokkal, valamint termékekkel kapcsolatban felmerülő panaszokat, kifogásokat, ill. észrevételeket kezelni tudjuk, ill. azokat ki tudjuk vizsgálni, megválaszolni. A megrendelésekkel kapcsolatos panaszokat be tudjuk azonosítani, ill. kivizsgálni. Az adatkezelésünk abból a célból is történik, hogy az Ön fogyasztói jogai hatékony érvényesítését biztosíthassuk, ill. a kapcsolódó eljárások céljából. A fogyasztói panaszával kapcsolatos adatok kezelése a békéltető testületi és online fogyasztói vitarendezési eljárás igénybevétele, az eljárásban való közreműködésünk vonatkozásában is történik. Amennyiben panasza valamely kozmetikai termékünkkel kapcsolatos úgy annak érdekében is kezeljük adatait, hogy a GMP (Good Manufacturing Practice - Jó Gyártási Gyakorlat) irányelv panaszkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseinek meg tudjunk felelni.

Az adatkezeléssel érintettek: Az érintettek azok, akik weboldallal, szakmai szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatos panasszal éltek az adatkezelő felé, vagy a panaszban szerepelnek (ezen személyek személyes adatai tekintetében az adatok forrása a panaszt benyújtója).  A szakmai felhasználók esetében érintettek lehetnek az őket képviselő természetes személyek, akik a partner képviseletében benyújtják a panaszt.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

Fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyv adattartalma:

·      vezetéknév, keresztnév

·      az Ön lakcíme

·      panasz előterjesztésének helye, ideje, módja

·      panaszának, kifogásának, bejegyzésének részletes leírása

·      panaszhoz mellékelt iratok, adatok, dokumentumok jegyzéke

·      jegyzőkönyv felvételének helye, ideje

·      az Ön panaszának egyedi azonosító száma

·      az Ön aláírása

 

Panaszának adattartalma (e-mail, telefon, online űrlap):

·      azon adatok, amelyeket Ön a fentieken túlmenően adott meg nekünk a panaszával kapcsolatban

·      e-mail címe, vagy telefonszáma

·      ha van rendelés szám

·       

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) c). pontja)

 

Szóbeli és írásbeli panasz előterjesztésének biztosítása az Ön részére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) és (7) bekezdése alapján, mely törvény a panaszról felvett jegyzőkönyv adattartalmát is meghatározza. Adatkezelésünk továbbá a békéltető testületi eljárásban történő kötelező vállalkozási közreműködésre vonatkozólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 29. § (11) bekezdése, valamint az online vitarendezés tekintetében

a 2009/22/EK irányelv és a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

 

A fogyasztói panaszkezeléssel kapcsolatban a személyes adatokat 3 évig őrizzük meg a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján.

 

 

Amennyiben panasza valamely termékkel (Termékpanasz) kapcsolatos, akkor továbbá:

(GMP megfelelés érdekében):

·      panasz sorszáma

·      vezetéknév, keresztnév

·      cím

·      telefon

·      reklamált termék megnevezése

·      reklamált termék azonosító száma

·      termékkel kapcsolatos reklamáció ill. nem megfelelőség leírása

·      dátum

·      helyesbítő tevékenység

·      bevezetésre felelős

·      határidő

·     helyesbítő tevékenység elfogadásának ténye

·      Ön aláírása

 

Amennyiben Ön szakmai ügyfelünk és panasza valamely szolgáltatással kapcsolatos, akkor:

 

·      Ön neve és elérhetőségi adatai (pl. email cím, telefonszám, cím)

·      papír alapú panasz esetén az Ön aláírása

·      panasz tartalma, panasszal érintett szolgáltatás megnevezése

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) f). pontja)

 

Az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT a kozmetikai termékek előállítása, és gyártása során „Jó Gyártási Gyakorlatot” -GMP követ. A GMP irányelveknek való megfelelés biztosítja kozmetikai termékeink biztonságát és magas színvonalát. A GMP irányelveknek megtartása ahhoz is fontos, hogy a kozmetikai termékeink megfeleljenek a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009 EK rendelet kozmetikumokkal szemben támasztott elvárásainak. A GMP szabályok a termékekkel kapcsolatos panaszokra, ill. azok kezelésére vonatkozóan is előírnak számunkra kötelezettségeket, melyek betartása a jogos érdekünk. A termékpanaszokkal kapcsolatos adatkezelésünk a kozmetikai termékekre vonatkozó jogszabályok, GMP irányelveknek való megfelelés érdekében, termékeink biztonságának növelése érdekében, termékfejlesztés, új termékek bevezetése, régi termékeink kivonása érdekében, panaszügyintézési speciális GMP által meghatározott többletgaranciák biztosítása érdekében, üzleti és gazdasági érdekeink és termékeink jó hírnevének megőrzése érdekében, valamint abból a célból is szükséges, hogy a kialakított gyártási politikánkat érvényre tudjuk juttatni. Minden egyéb szakmai ügyfél panasz esetén az adatkezelés az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT jogos érdekén alapul, amely arra irányul, hogy az ügyfelei panaszát ki tudja vizsgálni, megválaszolni, orvosolni, magas szintű szolgáltatást tudjon nyújtani szakmai ügyfeleinek és hosszútávú kapcsolatot tudjon kialakítani velük. Mind a termékpanaszok, mind a szakmai ügyfélpanaszok esetében érvényes, hogy annak érdekében is történik az adatkezelés, hogy a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos panaszra megalapozott választ tudjunk adni, kapcsolatot tudjunk tartani Önnel a panasszal kapcsolatban.

Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem, vagy csak hátrányosabban lenne megvalósítható.

 

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

 

Garanciák: A termékpanasz esetében a kezelt adatok körét a GMP által rendszeresített „Reklamációs lap” formanyomtatvány határozza meg, ezen felül nem kérünk el személyes adatokat. A szakmai panaszok esetén a kezelt adatokat az Ön nekünk küldött panaszának tartalma határozza meg, ezen túl az Önnel való kapcsolattartás érdekében kezeljük az Ön elérhetőségi adatait, a beazonosítás érdekében pedig az Ön nevét és a termék/szolgáltatás adatait. A szervezetünkön belül csak dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, számuk korlátozott. A termékpanaszokkal kapcsolatos adatok cégcsoportunkon belül maradnak, azokat főszabály szerint nem továbbítjuk. A termékpanasszal kapcsolatos érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

 

Amennyiben a panasza valamely termékkel kapcsolatos és adatkezelésünk jogos érdeken alapul személyes adatokat 10 évig őrizzük meg a GMP irányelvek értelmében. Minden egyéb szakmai ügyfél panasz esetén az adatkezelés ideje 3 év. Amennyiben Ön tiltakozott az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozás elbírálásáig kezeljük az adatokat, tovább csak abban az esetben, ha a további adatkezelésünknek van érvényes jogalapja.

Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a részünkre az „Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Amennyiben Ön panasszal él felénk Ön határozza meg, hogy mely adatokat adja meg részünkre - az adatok megadása önkéntes. A panaszról felvett jegyzőkönyv adattartalmát a fogyasztóvédelemről szóló törvény határozza meg. Amennyiben nem adja meg részünkre a vonatkozó adatokat előfordulhat, hogy fogyasztói jogait nem, vagy nem teljeskörűen tudja gyakorolni, Önnel a kapcsolatot felvenni és tartani nem tudjuk. A panaszát adathiány esetén ugyanis nem, vagy csak részlegesen tudjuk kivizsgálni, ill. annak eleget tenni, békéltetésben, online vitarendezésben hatékonyan részt venni. A megrendeléseinek adataival mi már rendelkezünk, de a könnyebb beazonosítást és gyorsabb ügyintézést szolgálhatja az adat megadása.  A GMP szabályoknak való megfelelés érdekében, amennyiben panasza termékkel kapcsolatos, panasza alapján a GMP reklamációs formanyomtatvány kitöltéséhez az adatokkal rendelkezünk.

Adatok törlésének módja: A személyes adatait a fenti vonatkozó határidők elteltével töröljük.

Kinek adjuk át az Ön adatait? A panaszok kezelésében az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT dedikált munkatársai vesznek részt, adatai továbbításra kerülhetnek (ide nem értve a GMP panaszkezelés esetét) az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságok, így békéltető testület, fogyasztóvédelmi hatóságok részére. Az online vitarendező platform igénybevétele esetén platform és az eljárásban eljáró békéltető testület részére. A panaszok továbbá azok tartalmától függően továbbításra kerülhetnek képviseletünket ellátó jogi képviselő részére.

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
ILCSI E-kereskedelmi Kft.H-1021 Budapest, Üdülő út 37., MagyarországA GMP panasz eredménye alapján a - amennyiben a webshop vásárlással kapcsolatban adták le a panaszt - panaszos értesítése és megállapított intézkedés megtételét végzi.  Vállalkozáscsoporthoz tartozik.
Opennetworks Kft. 1125 Budapest, Kiss Áron u. 9., Tel.: +36-1-999-6000telefonszolgáltató
Microsoft Ireland Operations LimitedOne Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland.számítógépes programok, levelező rendszer biztosítása

8. HÍRLEVÉL

8.1. LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL

A lakossági hírlevekkel kapcsolatos adatok tekintetében adatkezelő: ILCSI E-kereskedelmi Kft.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben Ön lakossági felhasználó és feliratkozott a hírlevelünkre, a személyes adatait annak érdekében kezeljük, hogy az Ön számára hírlevelet, elektronikus úton direkt marketing üzenet tudjunk küldeni, újdonságainkkal, termékeinkkel, akcióinkkal, promócióinkkal kapcsolatban.

Az adatkezeléssel érintettek: Az érintettek a weboldalon a lakossági hírlevélre feliratkozók.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

·  e-mail cím (hírlevélnél, elektronikus marketing üzenet esetén)

·  vezeték- és keresztnév

·  hírlevél típusa (kozmetikus, tanulói vagy lakossági)

·  esetenként: az Ön aláírása - ha nem online iratkozik fel hírlevelünkre

Az Ön hozzájárulása.

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

 

Ön a vonatkozó négyzet (checkbox) bepipálásával hozzájárul ahhoz, hogy az ILCSI E-kereskedelmi Kft. saját üzletszerzés céljából, ill. hírlevele útján saját nevében és cégcsoporton belüli partnere, az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT nevében reklámajánlatokkal, promóciós ajánlatokkal keresse meg Önt.

Ön a vonatkozó üres négyzet (checkbox) bepipálásával hozzájárul ahhoz, hogy a megjelölt személyes adatai továbbításra kerüljenek cégcsoporton belüli partnerünk az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT részére.

 

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni és leiratkozni a hírlevélről. Amennyiben a hozzájárulást 16. év alatti adta (ill. nevében törvényes képviselője) a hozzájárulást nagykorúsága esetén a képviselt is vissza tudja vonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hírlevél vagy direkt marketing üzenet szolgáltatás nyújtásának végéig, vagy addig, amíg Ön (vagy nagykorúsága esetén a képviselt) nem kéri az adatok törlését vagy le nem iratkozik a hírlevél, direktmarketing üzenet, személyre szabott ajánlat szolgáltatásról és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 

Tájékoztatjuk, hogy 3 évenként adatfrissítést kérünk Öntől. Amennyiben megkeresésünkre nem válaszol, akkor töröljük a hírlevélre feliratokozottak közül.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok bármelyikének megadása önkéntes, amennyiben a vonatkozó adatot Ön nem adja meg részünkre, úgy nem tudunk az Ön részére hírlevelet, ajánlatokat küldeni. Az e-mail címe azért szükséges, hogy az üzenetet célba juttassuk Önnek, a neve az Ön beazonosítása miatt, a hírlevél típusa pedig azért szükséges, hogy tudjuk, milyen típusú hírlevelet szeretne tőlünk kapni. Az aláírását abban az esetben kezeljük, ha nem online iratkozik fel a hírlevelünkre és annak érdekében kezeljük, hogy bizonyítani tudjuk, Ön járult hozzá a hírlevél küldéséhez. A hírlevélre feliratkozók adatainak kezelése a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésével összhangban történik.

Adatok törlésének módja: Ön bármikor leiratkozhat hírlevelünkről, ill. kinyilváníthatja, hogy nem kér többé híreinkről és újdonságainkról megkereséseket a hírlevélben erre a célra megjelölt linken keresztül, a weboldalon a Hírlevél leiratkozás gombra kattintva, vagy „Az adatkezelők megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségeinek egyikén, ill. hírlevél leiratkozási szándékát az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti. Törlési kérelme esetén a vonatkozó adatait a kérelem feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kinek adjuk át az Ön adatait? Az adatait továbbítjuk a hírlevelek összeállításában, elküldésében, megjelenítésében részt vevő szolgáltató részére. A személyes adataihoz az ILCSI E-kereskedelmi Kft. belső szervezetében egyebekben csak az erre jogosultsággal rendelkező dedikált munkavállalók férnek hozzá. A személyes adatai az alábbi adatfeldolgozók, címzettek részére kerülnek átadásra, a lenti célokból:

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFTH-1021 Budapest, Üdülő út 37., MagyarországAz ILCSI termékek lakossági felhasználók részére történő népszerűsítése érdekében. Vállalkozáscsoporthoz tartozik.
The Rocket Science Group LLCGeorgia, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suit 5000, Atlanta, Georgia 30308, USAA hírlevelek összeállításával, elküldésével kapcsolatos szolgáltatást nyújt.
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, IrelandA webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
BIG FISH Internet-technológiai Kft.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
Mailjet SAS

Paris HQ

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paris

A webshop rendszerleveleinek és hírleveleinek összeállításával és elküldésével kapcsolatos szolgáltatást nyújtja. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

MiniCRM Zrt.H-1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., MagyarországÜgyfélkezelési rendszer biztosítása.
     

8.2.   SZAKMAI HÍRLEVÉL

A szakmai hírlevekkel (kozmetikus, kozmetikus tanulói tartalom) kapcsolatos adatok kezelése tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben Ön szakmai felhasználó és feliratkozott a hírlevelünkre, a személyes adatait annak érdekében kezeljük, hogy az Ön számára szakmai hírlevelet, elektronikus úton direkt marketing üzenet tudjunk küldeni, újdonságainkkal, termékeinkkel, akcióinkkal, promócióinkkal kapcsolatban, szakmai ajánlatainkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Az adatkezeléssel érintettek: Az érintettek a weboldalon a szakmai hírlevélre feliratkozók.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

·  e-mail cím (hírlevélnél, elektronikus marketing üzenet esetén)

·  vezeték- és keresztnév

·  hírlevél típusa (kozmetikus, tanulói vagy lakossági)

·  esetenként: az Ön aláírása - ha nem online iratkozik fel hírlevelünkre

·  vevőkártya száma

 

Az Ön hozzájárulása.

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

 

Ön a vonatkozó négyzet (checkbox) bepipálásával hozzájárul ahhoz, ahhoz, hogy az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT saját üzletszerzés céljából, ill. hírlevele útján saját nevében szakmai partnereinknek szóló reklámajánlatokkal, promóciós ajánlatokkal keresse meg Önt. Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni, ill. leiratkozni a hírlevélről. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hírlevél vagy direkt marketing üzenet szolgáltatás nyújtásának végéig, vagy ameddig Ön nem kéri az adatok törlését vagy le nem iratkozik a hírlevél, direktmarketing üzenet szolgáltatásról és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 

Tájékoztatjuk, hogy 3 évenként adatfrissítést kérünk Öntől. Amennyiben megkeresésünkre nem válaszol, akkor töröljük a hírlevélre feliratokozottak közül.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok bármelyikének megadása önkéntes, amennyiben a vonatkozó adatot Ön nem adja meg részünkre, úgy nem tudunk az Ön részére hírlevelet, szakmai ajánlatokat küldeni az elérhetőségére. Az e-mail címe azért szükséges, hogy az üzenetet célba juttassuk Önnek, a neve az Ön beazonosítása miatt, a hírlevél típusa pedig azért szükséges, hogy tudjuk, milyen típusú hírlevelet szeretne tőlünk kapni. Az aláírását abban az esetben kezeljük, ha nem online iratkozik fel a hírlevelünkre és annak érdekében kezeljük, hogy bizonyítani tudjuk, Ön járult hozzá a hírlevél küldéséhez, a vevőkártya számát azért kezeljük, hogy jogosultságát ellenőrizzük a szakmai hírlevélre. A hírlevélre feliratkozók adatainak kezelése a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésével összhangban történik.

Adatok törlésének módja: Ön bármikor leiratkozhat hírlevelünkről, ill. kinyilváníthatja, hogy nem kér többé híreinkről és újdonságainkról megkereséseket a hírlevélben erre a célra megjelölt linken keresztül, a weboldalon a Hírlevél leiratkozás gombra kattintva, „Az adatkezelők megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségeinek egyikén, hírlevél leiratkozási szándékát az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti. Törlési kérelme esetén a vonatkozó adatait a kérelem feldolgozásával egyidejűleg töröljük. Amennyiben szakmai felhasználói fiókkal rendelkezik a hírlevélről a fiókjában is leiratkozhat. Törlési kérelme esetén a vonatkozó adatait a kérelem feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kinek adjuk át az Ön adatait? Az adatait továbbítjuk a hírlevelek összeállításában, elküldésében, megjelenítésében részt vevő szolgáltató részére. A személyes adataihoz az ILCSI SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT belső szervezetében egyebekben csak az erre jogosultsággal rendelkező dedikált munkavállalók férnek hozzá.

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
The Rocket Science Group LLCGeorgia, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suit 5000, Atlanta, Georgia 30308, USAA hírlevelek összeállításával, elküldésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.
MiniCRM Zrt.H-1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., MagyarországÜgyfélkezelési rendszer biztosítása.

Google Cloud EMEA Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, IrelandA webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.

BIG FISH Internet-technológiai Kft.

H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.

Mailjet SAS

Paris HQ

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paris

A webshop rendszerleveleinek és hírleveleinek összeállításával és elküldésével kapcsolatos szolgáltatást nyújtja. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

ILCSI E-kereskedelmi Kft.

Székhely: H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

 

vállalkozáscsoport
     

9. TANFOLYAMOKKAL ÉS ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A tanfolyamokkal kapcsolatos (többek között szervezés, lebonyolítás) adatkezelések tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT és az Ilcsi E-kereskedelmi Kft.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben Ön szakmai partnerünk, abból a célból kezeljük az adatait, hogy az általunk szervezett tanfolyamokon részt tudjon venni, a képzést el tudja végezni. A képzés elvégzését az Ön részére igazolni tudjuk, így oklevelet tudjunk kiállítani.

Az adatkezeléssel érintettek: Az érinettek azok a szakmai felhasználók, akik tanfolyamainkra jelentkeztek.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait:

·       vezetéknév

·       keresztnév

·       e-mail cím

·       telefonszám

·       lakcím

·       számlázási adatok

·       fizetés módja

·       fizetés státusza

·       tanfolyam neve, helye és időpontja, amelyre jelentkezett

·       Oklevélen szereplő adatok: tanfolyam neve, dátuma, az Ön neve (vezetéknév, keresztnév)

Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) b) pont alapján

 

Annak érdekében, hogy a velünk kötött szerződés alapján a tanfolyamon részt tudjon venni, és annak elvégzését igazolni tudjuk, így oklevelet tudjunk kiállítani az Ön részére.  

 

A jelen adatokat a szerződés megszűnésétől számított 3 évig tároljuk.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatai megadása a jelentkezésre, megrendelésre vonatozó szerződés megkötésének és teljesítésének előfeltétele, amennyiben azokat nem adja meg részünkre úgy nem tud a tanfolyamon részt venni, nem tudjuk a tanfolyammal kapcsolatban Önt értesíteni (pl. tanfolyam elmaradása, helyszín áthelyezés), valamint nem tudjuk az Ön részére a tanfolyamon való részvételét igazolni, arról oklevelet kiállítani.

Adatok törlésének a módja: A fenti megőrzési idő lejártával töröljük.

Kiknek adjuk át az Ön adatait? A tanfolyamokon való részvételének biztosításával kapcsolatban dedikált munkatársunk jár el. A személyes adataihoz az Adatkezelők belső szervezetében egyebekben csak az erre jogosultsággal rendelkező dedikált munkavállalók férnek hozzá.

Az Ön szerződésének teljesítésével kapcsolatban személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, a lenti célokból:

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságH-1118 Budapest, Homonna utca 8/A, MagyarországsERPa integrált vállalatirányítási rendszer üzemeltetője.

Polyákné Gömöri Ilona EV

 

H-2011 Budakalász, Nárcisz u. 7., MagyarországKönyvelési szolgáltatást nyújt számunkra.
Nemzeti Adó- és VámhivatalH-1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Magyarország2007. évi CXXVII. törvény alapján elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a kibocsátott számlák adatairól.
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, IrelandA webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
BIG FISH Internet-technológiai Kft.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
OTP Mobil Kft.H-1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., Magyarország

Az online fizetési szolgáltatást, online fizetés lebonyolítását végzi számunkra. Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.

 

OTP Bank Nyrt.

H-1051 Budapest, Nádor u.16., Magyarország

A fizetés lebonyolítása érdekében (a SimplePay rendszerben megadott bankkártya adatokat is az OTP Bank Nyrt. kezeli). Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.

Worldline SATour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Paris la Défense Cedex

Az online fizetési szolgáltatást, online fizetés lebonyolítását végzi számunkra. Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.

https://www.six-payment-services.com/hu/services/legal/privacy-statement.html

PayU S.A.

Antala Staška 2027/77,

140 00 Praha 4

Az online fizetési szolgáltatást, online fizetés lebonyolítását végzi számunkra. Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.

https://hungary.payu.com/privacy-portal/

BIG FISH Payment Services Kft.

H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

online fizetést teszi lehetővé számunkra

https://www.paymentgateway.hu/adatvedelem

Mailjet SAS

Paris HQ

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paris

A webshop rendszerleveleinek és hírleveleinek összeállításával és elküldésével kapcsolatos szolgáltatást nyújtja. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

   

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

H-1031 Budapest, Záhony utca 7., Magyarországszámlázás

ZeroTime Services Kft.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., MagyarországA webshop és weboldal archív adatai tekintetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.

Color and Code Kft.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., MagyarországA webshop és weboldal archív adatai tekintetében üzemeltetési szolgáltatást nyújt számunkra.

Aut O’Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, IrelandA webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.

Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland.számítógépes programok, levelező rendszer biztosítása

10. RENDEZVÉNYEKKEL, ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A rendezvényekkel (elsődlegesen szakmai rendezvények, megjelenések) kapcsolatos adatkezelések tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében, hogy az Ön részvételét biztosítani tudjuk az általunk szervezett ingyenes vagy fizetős rendezvényeken. Az általunk szervezett rendezvények esetén, az ingyenes rendezvényen való részvétel feliratkozáshoz vagy a fizetős rendezvények esetén a részvételi díj befizetéséhez kötött. Az általunk szervezett rendezvények szakmai partnereink részére elérhetőek.

Az adatkezeléssel érintettek: Az érintettek azok, akik rendezvényeinken részt kívánnak venni, ill. részt vesznek.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait:

·       név (családi és utónév)

·       e-mail cím

·       telefonszám

·       lakcím

·       számlázási adatok

·       fizetés módja

·       fizetés státusza

·       esemény neve, helye és időpontja, amelyre jelentkezett

Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) b) pont alapján

 

Az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT által szervezett rendezvényen való részvétel érdekében. 

A jelen adatokat a szerződés megszűnésétől számított 3 évig tároljuk

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása a rendezvényre való jelentkezésének és a rendezvényen való részvételének előfeltétele, amennyiben az adatokat nem adja meg részünkre, úgy Ön nem tud részt venni rendezvényen. A nevét és elérhetőségeit (e-mail cím, telefonszám) abból a célból kérjük el, hogy Önt be tudjuk azonosítani, ill. a rendezvénnyel kapcsolatban Önnek tájékoztatást tudjunk nyújtani.

Adatok törlésének a módja: Az adatokat a fenti megőrzési idő lejártát követően töröljük.

Kinek adjuk át az Ön adatait, ill. kik férnek hozzá az Ön adataihoz: A szerződés teljesítése körében kezelt adatai átadásra kerülhetnek - amennyiben jogi igény merül fel - a jogi képviseletünket ellátó ügyvédi iroda (Jambrik Ügyvédi Iroda, H-1095 Budapest, Boráros tér 7. 3. lph. 6/13., Magyarország - cél: jogi képviselet ellátása) számára, ill. illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságok részére. Személyes adataihoz az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT belső szervezetében jogosultsággal rendelkező dedikált munkavállalók férhetnek hozzá. Egyes adatai adminisztratív célból átadásra kerülhetnek a vállalkozáscsoport tagjának:

ILCSI E-kereskedelmi Kft.

 

Székhely: H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

 

vagy az esemény, rendezvény szervezőjének, vagy az annak helyt adó személynek az esemény, rendezvény lebonyolítása céljából.

 

10.1.     TOMBOLA SORSOLÁS, NYEREMÉNYJÁTÉK A RENDEZVÉNYEN

A rendezvényeken (elsődlegesen szakmai rendezvények, megjelenések) kapcsolatos adatkezelések tekintetében, így a tombola sorsolással, nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében, hogy az általunk tartandó rendezvények esetében az általunk szervezett tombola sorsoláson, nyereményjátékon biztosítani tudjuk az Ön számára a részvételt.

Az adatkezeléssel érintettek: Az érintettek azok, akik a tombola sorsoláson, nyereményjátékban részt akarnak venni, ill. részt vesznek.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait:

·       név (családi és utónév)

·       e-mail cím

 

Az Ön hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján

 

Ön a vonatkozó négyzet (checkbox) bepipálásával hozzájárul ahhoz, ahhoz, hogy az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT az Ön tombolán, nyereményjátékon való részvétele céljából a személyes adatait kezelje.  Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A tombola sorsolást, nyereményjátékot követően az adatai törlésre kerülnek.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása önkéntes, és nem feltétele a tombolán, nyereményjátékon való részvételnek. Ön dönthet úgy is, hogy a tombolán, nyereményjátékban úgy kíván részt venni, hogy személyes adatait nem adja meg részünkre.

Adatok törlésének a módja: Az adatokat a fenti megőrzési idő lejártát követően töröljük.

Kinek adjuk át az Ön adatait, ill. kik férnek hozzá az Ön adataihoz: Személyes adataihoz az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT belső szervezetében jogosultsággal rendelkező dedikált munkavállalói férhetnek hozzá. Egyes adatai adminisztratív célból átadásra kerülhetnek a vállalkozáscsoport tagjának:

ILCSI E-kereskedelmi Kft.

 

Székhely: H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

 

 

11. RENDEZVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS TUDÓSÍTÁS

A rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelések (pl. saját szervezésű rendezvények, vagy azon rendezvények melyeken kiállítóként veszünk részt) tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Az általunk szervezett, ill. azon rendezvényekkel kapcsolatban, ahol pl. partnerként, kiállítóként veszünk részt, az ezen rendezvényekről való tudósítás, ill. a rendezvény népszerűsítése érdekében. Tájékoztatjuk arról, hogy egyes rendezvényekről tőlünk független média tudósítás is készülhet.

Az adatkezeléssel érintettek: Az érintettek, azok, akik a rendezvényről készült felvételeken (tömeg részeként) feltűnhetnek.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

·      esetenként az Ön nem egyedileg ábrázolt képmása, hangja (fénykép, videó és egyéb felvételek, az Ön cselekményei a rendezvényen)

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)

 

Annak érdekében szükséges, hogy az eseményeinkről, rendezvényeinkről nem egyedi képfelvételeket készítsünk, összhangban a 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdésében foglaltakkal. Az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT érdeke a tevékenyégének dokumentálása, nagyközönséggel és potenciális partnerekkel történő megismertetése és népszerűsítése, sikeres működésének, üzleti érdekeinek elősegítése, PR és marketing anyagok készítése, és a felvételek marketing célú felhasználása. Az adatkezelés szolgálja továbbá az üzleti érdekeink érvényre juttatását és versenyképességünk, üzleti jó hírnevünk növelését.  Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható.

 

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

 

Garanciák: Önt a felvételek nem egyedileg ábrázolják, azokat csak célhoz kötötten, az eseményhez kapcsolódóan készítjük és használjuk fel. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

 

A nem egyedi felvételeket az Ön tiltakozásának elbírálásáig kezeljük, kivéve, ha a további kezelést jogos érdekeink lehetővé teszik számunkra vagy az adatkezelésünknek van más jogalapja. Az adatkezelések szükségességét 3 évente felülvizsgáljuk.

Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a részünkre az „Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A nem egyedi felvételek esetén Önnek adatokat nem szükséges megadnia, Azzal, hogy az eseményre, rendezvényre belép, azon részt vesz, lehetővé teszi nekünk az Ön adatainak kezelését. Ön azonban jelezheti nekünk (az eseményen szóban, utána elérhetőségeink egyikén), ha tiltakozik az adatok kezelése ellen.

Adatok törlésének a módja:

Az adatokat töröljük a jogos érdekből történő adatkezelésnél az Ön tiltakozása után, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Kinek adjuk át az Ön adatait: Az Ön személyes adatai a rendezvényről való tudósítás érdekében közzétételre kerülhetnek az ILCSI hivatalos közösségi média pl. Facebook, Instagram, Youtube felületein, így azok a nyilvánosság számára is elérhetőek lehetnek. Tájékoztatjuk arról, hogy egyes rendezvényekről média tudósítás is készülhet, ezen esetben ők külön adatkezelőként járnak el. Az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT belső szervezetén belül, az arra jogosultsággal rendelkező dedikált munkavállalók férhetnek hozzá az adatokhoz, a feladataik ellátásához szükséges mértékben (így pl. PR anyagok készítése érdekében.) Egyes adatai adminisztratív célból átadásra kerülhetnek a vállalkozáscsoport tagjának:

ILCSI E-kereskedelmi Kft.

 

Székhely: H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

 

 

12. „ILCSI KOZMETIKÁK” WEBOLDALON TÖRTÉNŐ MEGJELENÍTÉSE, PARTNERKÁRTYA, ESETI MEGRENDELÉSEK ÜZLETI PARTNEREN KERESZTÜL

A referencia és kiemelt kozmetikák / branding partnerek weboldalon történő megjelenítésével, eseti megrendeléseivel, az értékesítési rendszer adataival kapcsolatos adatkezelések tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT és az Ilcsi E-kereskedelmi Kft.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben Ön referencia, kiemelt kozmetika vagy branding partnerünk, és olyan e-mail címet ad meg részünkre, mely személyes adatot tartalmaz, annak kezelése abból a célból történik, hogy a weboldalon az Ön szalonját, mint referencia vagy kiemelt kozmetikát vagy vagy branding partnert megjelenítsük. Tájékoztatjuk, hogy ahhoz, hogy a honlapunkon referencia, kiemelt, vagy branding partner kozmetikaként megjelenjen, nem szükséges olyan e-mail címet, elérhetőségi adatot megadnia, amely személyes adatot tartalmaz, így például nem kell, hogy az tartalmazza az Ön teljes nevét. Amennyiben a weboldal „Kozmetika kereső” menüpontja alatt elérhető referencia vagy kiemelt kozmetika vagy vagy branding partner elérhetőségénél található adatot nem Ön adta meg részünkre, úgy az adatok forrása: a referencia vagy kiemelt kozmetika, ahol Ön tevékenykedik (a személyes adatai kezelése ezen esetben a jelen Adatkezelési tájékoztató szerint történik).

Az adatkezeléssel érintettek: Az érintettek a weboldalon megjelenített kozmetika kozmetikusai (egyéni vállalkozó vagy munkavállaló, egyéb foglalkoztatott).

Adatkezelésünk azért is történik, hogy az Ilcsi márkájú termékek értékesítési rendszerére vonatkozóan és annak működéséről adatokat kapjunk, illetve az üzleti partnerünkön keresztüli eseti megrendelések (nagyobb mennyiségben történő, értékesítési rendszer szabályaiba ütköző) teljesítésének lehetőségeit a raktárkapacitásra és az értékesítési rendszer szabályaira tekintettel meg tudjuk vizsgálni, üzleti partnerünknek a megrendelés teljesítésére vonatkozóan információval szolgáljunk. Továbbá az üzleti partnerünk által kibocsátott vevőkártya – ha Ön rendelkezik ilyennel- igényléséhez vagy annak meghosszabbításához, megújításához az igénylő Ilcsi referencia kozmetikusi vagy partner kozmetikusi mivoltának, illetve szerződésének az üzleti partnernek történő visszaigazolása céljából is kezelünk egyes adatokat. Ezeknek az adatoknak a forrása: Hair-line Kft. (H-2045 Törökbálint, Jázmin utca 1., Magyarország, email: adatvedelem@hairline.hu).

Az adatkezeléssel érintettek:  az eseti megrendelést leadók, és az értékesítési rendszerben részt vevők.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait:

Weboldalon történő megjelenítés:

•                     e-mail cím

•                     vezetéknév

•                     keresztnév

•                     telefonszám

•                     szalon neve,

•                     szalon címe

•                     weboldal címe

•                     szalon e-mail címe

•                     szalon telefonszáma

•                     nyitvatartása

•                     felszereltsége és szolgáltatásai: pl.: légkondicionálás, fodrászat, pedikűr-manikűr, kártyás fizetés, stb.

•                     kozmetikus képmása

Eseti üzleti partneres megrendelések, értékesítési rendszerrel és üzleti partner által kibocsátott vevőkártyával kapcsolatos adatok:

•                     kozmetikus neve

•                     kozmetikus havi forgalmi adatai

•                     vásárlói könyv havi adatai

•                     Ilcsi partner kozmetikusi mivolt és szerződés ténye

•                     eseti vagy az értékesítési rendszer megszegése szempontjából kérdéses megrendelés adatai: megrendelés ideje, megrendelő neve és címe, megrendelt termék neve és mennyisége

•                     termékajánlás kiadására való jogosultság

•                     kupon kiadására való jogosultság

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)

 

Adatkezelésünk szükséges ahhoz, hogy szakmai partnereink (referencia és kiemelt kozmetikák, branding partnerek) részére megjelenési lehetőséget biztosítsunk a weboldalunkon. A weboldalon való megjelenést referencia kozmetika partnereink részére biztosítjuk, az ilyen igénybe vevő kozmetikusok/kozmetikák önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körében járnak el. Alapvetően nem kérünk a megjelenítéshez személyes adatot, viszont előfordulhat, hogy a kozmetika által megadott e-mail cím személyes adatot tartalmaz, mivel jellemzően egyéni vállalkozóként végeznek kozmetikusi tevekénységet. Adatkezelésünk szükséges az ILCSI márkás termékek értékesítési rendszerének hatékony működéséhez is. A jelen adatkezelésünk az Adatkezelők üzleti, gazdasági és pénzügyi érdekében, az általuk kialakított üzleti modell - szakmai partnerség - megvalósítása érdekében, ill. szakmai partnerekkel való szoros kapcsolat kialakítása érdekében is történik. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét minimálisra szorítottuk. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

A weboldalon megjelenített arcképeket tartalmazó fényképek kezelésének jogalapja:

az Ön hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) a) pontja

 

Ön írásban vagy elektronikusan a vonatkozó négyzet (checkbox) bepipálásával hozzájárul ahhoz, hogy az Ilcsi az Ön képmásáról a weboldalán elérhető referencia kozmetika listában illusztrációként történő megjelenítés céljából felvételt készítsen és azokat a weboldalán elérhető referencia kozmetika listában történő elektronikus megjelenítés céljából felhasználja és kezelje, illusztrációként közzé tegye, nyilvánosságra hozza. Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A weboldali személyes adatokat a kozmetikával meglevő partneri kapcsolat fennállásáig kezeljük, a megszűnését követő 3 hónap elteltével töröljük.

Ha Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozásának az elbírálásáig kezeljük az adatokat, kivéve, ha jogos érdekeink az adatok további kezelését lehetővé teszik számunkra vagy van más jogalapunk az adatok kezelésére. Ha Ön visszavonja a hozzájárulását, akkor az Ön képmását tartalmazó fényképét töröljük a weboldalról.

Az étékesítési rendszerrel kapcsolatos személyes adatokat, az eseti megrendelések adatait az adat megszerzésétől, a megrendeléstől számított 3 évig megőrizzük, vagy az Ön tiltakozásának elbírálásáig kezeljük, kivéve, ha a további kezelést jogos érdekeink lehetővé teszik számunkra vagy az adatkezelésünknek van más érvényes jogalapja.

Amennyiben Ön referencia vagy kiemelt kozmetika vagy branding partnerünk munkavállalója, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll ezekkel, és az adatokat nem Ön adta meg, akkor az adatok forrása az Ön munkáltatója vagy az Önnel jogviszonyban álló velünk partner kozmetika, vagy az olyan üzleti partnerünk, aki az Ön vevőkártyáját kibocsátotta, vagy akinél (vagy akinek partnerénél) az eseti megrendelést Ön leadta.

Jogos érdek - referencia kozmetika vagy kiemelt kozmetika érdekében

(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)

 

Adatkezelésünk szükséges ahhoz, hogy szakmai partnereink (referencia és kiemelt kozmetikák) részére megjelenési lehetőséget biztosítsunk a  weboldalunkon. A jelen adatkezelésünk a referencia kozmetika, kiemelt kozmetika üzleti, gazdasági érdekében történik, valamint annak érdekében, hogy olyan módon kerüljenek megjelenítésre a weboldalon, hogy az érdeklődök velük kapcsolatot tudjanak felvenni. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges harmadik személy érdekeinek érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható.

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét minimálisra szorítottuk. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a részünkre az „Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A weboldali megjelenéssel kapcsolatos fenti személyes adatai megadása az Ön partneri szerződésből fakadó kötelezettsége, amennyiben azokat nem adja meg részünkre nem tud megjelenni a weboldalunkon. Önnek nem kötelező olyan e-mail címet megadnia, mely személyes adatot tartalmaz. Amennyiben nem Ön adta meg az adatokat, az adatok forrása az Önt foglalkoztató referencia vagy kiemelt kozmetika. Az Önt ábrázoló fényképfelvételek közzététele nem feltétele a weboldali megjelenésnek, és nem is vonatkozik rá szerződéses kötelezettség, így annak megadása önkéntes, az Ön hozzájárulása szerint.

Adatok törlésének a módja: A fenti határidő elteltével töröljük az Ön személyes adatait.

Kiknek adjuk át az Ön adatait?  Az Ön adataihoz a Adatkezelők szervezetén belül jogosultsággal rendelkező munkavállalók férhetnek hozzá. Tájékoztatjuk, hogy a weboldali kozmetikus listában szereplő személyes adatai  a nyilvánosság számára is elérhetővé válnak. Az adatai az alábbi adatfeldolgozók, címzettek részére az alábbi célból kerülnek átadásra.

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, IrelandA webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
BIG FISH Internet-technológiai Kft.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.

Hair-Line Kft.H-2045 Törökbálint, Jázmin utca 1., Magyarország

magyar eladási rendszer működtetése

általunk megbízott fotós

 

weboldali fényképes megjelenés esetén fényképfelvételek készítése

ZeroTime Services Kft.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., Magyarország

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.

Color and Code Kft.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., Magyarország

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében üzemeltetési szolgáltatást nyújt számunkra.

Microsoft Ireland Operations LimitedOne Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland.számítógépes programok, levelező rendszer biztosítása

 13. VÁSÁRLÓI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE

A webshopon történő vásárlások esetében a vásárlói elégedettség mérésével kapcsolatos adatok tekintetében adatkezelő: ILCSI E-kereskedelmi Kft.

A szakmai partnereknek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség mérésével kapcsolatos adatok tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT.

Tájékoztatjuk, hogy a fenti Adatkezelők a fentiek szerinti vásárlói elégedettség mérésével kapcsolatos adatkezelések tekintetében külön-külön adatkezelőnek minősülnek.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében, hogy az Adatkezelők visszajelzést szerezzenek a vásárlóiktól, azzal kapcsolatban, hogy mennyire elégedettek az árusított termékekkel, nyújtott szolgáltatással kapcsolatban, valamint milyen változtatásokat, módosításokat javasolnának. Annak érdekében továbbá, hogy az Adatkezelők olyan visszajelzéseket, véleményeket kaphassanak, melyek fontosak a cégcsoport számára pl. termékek továbbfejlesztéséhez. Tájékoztatjuk, hogy az elégedettségi kérdőívek kitöltése önkéntes. Az adatkezeléssel érintettek: Az érintettek azok, akik a vásárlói elégedettség felmérésben részt vesznek.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

·  vezetéknév, keresztnév

·  szakmai partnerek esetén esetlegesen kozmetika neve

·  e-mail cím

·  szolgáltatásainkkal, termékeinkkel kapcsolatos vélemény, annak tartalma

·  kérdőív tartalma

·  kiértékelés eredménye (anonim módon)

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)

 

Annak érdekében, hogy a szolgáltatásaink és termékeink magas színvonalát és folyamatos megújulását biztosítani tudjuk a vásárlóink és partnereink számára. Az adatkezelés egyaránt szolgálja az Adatkezelők üzleti és gazdasági érdekeit, a versenyképességének megőrzéséhez és üzletfejlesztéshez fűződő érdekeit, üzleti jó hírnevének növelését. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható.

 

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

 

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét minimalizáltuk. Az Adatkezelők szervezetén belül csak dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, feladataik ellátásához szükséges mértékben. Az adatok szervezetünkön, ill. annak eredménye cégcsoportunkon belül marad, azokat nem továbbítjuk. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT esetében itt, az ILCSI E-kereskedelmi Kft. esetében itt érhető el.

A vásárlói elégedettség mérésével kapcsolatos személyes adatok tekintetében (kiértékelés alapjául szolgáló adatok) az adatkezelésünk ideje 3 év, mely az adott elégedettségi kampány lezárását követő napon kezdődik. Ha Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozásának az elbírálásáig kezeljük az adatokat, kivéve, ha jogos érdekeink az adatok további kezelését lehetővé teszik számunkra vagy van más jogalapunk az adatok kezelésére.

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az adott adatkezelő részére az „Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

 Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatokkal már rendelkezünk. A kérdőív kitöltése önkéntes.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait? Az adatokhoz az Adatkezelők szervezetén belül jogosultsággal rendelkező dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, az adatok az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére, az alábbi célból továbbításra kerülhetnek:

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, IrelandA webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
BIG FISH Internet-technológiai Kft.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
MiniCRM Zrt.H-1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., MagyarországÜgyfélkezelési rendszer biztosítása.
Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT

H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

 

webshopon történő vásárlások esetében a vásárlói elégedettség mérésével kapcsolatos adatok tekintetében - vállalkozáscsoport
ZeroTime Services Kft.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., Magyarország

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
Color and Code Kft.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., Magyarország

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében üzemeltetési szolgáltatást nyújt számunkra.
ILCSI E-kereskedelmi Kft.

H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

 

szakmai partnereknek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség mérésével kapcsolatos adatok tekintetében - vállalkozáscsoport

14. KÉSZLETFIGYELÉSSZOLGÁLTATÁS

A készletfigyelés szolgáltatás nyújtásával (webshophoz kötődő szolgáltatás) kapcsolatos adatok tekintetében az adatkezelő: ILCSI E-kereskedelmi Kft.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk az Ön számára, hogy amennyiben a termék nincs készleten értesítést kapjon, ha a termék elérhető. Ön szabadon dönthet arról, hogy kíván-e értesítést kapni, ha a termék újra elérhető.

Az adatkezeléssel érintettek: Az érintettek azok, akik a weboldalon elérhető készletfigyelés szolgáltatást igénybe veszik.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

·  e-mail cím

·  újra rendelhető termék megnevezése

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)

 

Annak érdekében, hogy a szolgáltatásaink magas színvonalát biztosítani tudjuk, valamint növeljük vásárlóink elégedettségét, fokozzuk a vásárlókkal kialakított kapcsolatunkat.  Az adatkezelés egyaránt szolgálja az ILCSI E-kereskedelmi Kft. üzleti és gazdasági érdekeit, a versenyképességének megőrzéséhez és üzletfejlesztéséhez fűződő érdekeit, üzleti jó hírnevének növelését. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható, figyelembe véve a költséghatékonyságot is.

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét minimalizáltuk. A szervezetünkön belül csak dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, a feladataik ellátásához szükséges mértékben, számuk korlátozott. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

Az adatait akkor töröljük, ha a termék elérhetővé vált és erről Önt értesítettük. Ha Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozásának az elbírálásáig kezeljük az adatokat.

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az „Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A személyes adatok megadása önkéntes, amennyiben nem adja meg az e-mail címét, nem tudjuk a termék elérhetőségéről értesíteni.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait? Az ILCSI E-kereskedelmi Kft. szervezetén belül a dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz. Az Ön személyes adatai a jelen szolgáltatásunk biztosítása érdekében, az alábbi adatfeldolgozók, címzettek részére, az alábbi célokból kerülnek átadásra:

 

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, IrelandA webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
BIG FISH Internet-technológiai Kft.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
Mailjet SAS

Paris HQ

4 rue Jules Lefebvre

75009 Paris

A webshop rendszerleveleinek és hírleveleinek összeállításával és elküldésével kapcsolatos szolgáltatást nyújtja. https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/

 

ZeroTime Services Kft.H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., MagyarországA webshop és weboldal archív adatai tekintetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
Color and Code Kft.H-3300 Eger, Fazola utca 6., MagyarországA webshop és weboldal archív adatai tekintetében üzemeltetési szolgáltatást nyújt számunkra.
Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT

H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

vállalkozáscsoport

15. KÖZÖSSÉGI MÉDIA FIÓKJAINKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A vállalatcsoport hivatalos (Instagram, Facebook, Youtube) közösségi média fiókjaival kapcsolatos adatkezelések tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

A hivatalos közösségi média felületeinek működtetésének céljából, annak érdekében, hogy a közösségi platformjainkat mindinkább a vásárlóközönség igényeihez tudjuk szabni. A közösségi média felületeinken abban az esetben kezeljük adatait (érintett), ha a hivatalos közösségi média felületünkön like-ol, követ minket, bejegyzéseket vagy véleményt helyez el, kommentet ír, megoszt.

Tájékoztatjuk, hogy az adatokat Ön nem közvetlenül részünkre adta meg, hanem az adott közösségi média (pl. Facebook, Instagram, Youtube) platformot üzemeltető szolgáltató részére. Felhívjuk figyelmét, hogy az adott közösségi média oldalak adatkezelésére azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak. Ne felejtse el, hogy a hivatalos közösségi média platformjaink bármelyikén közzétett tartalom sok esetben látható a nyilvánosság számára, ezért legyen óvatos bizonyos személyes adatok megadásával kapcsolatban. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jelen pont szerinti adatkezelésünk a hivatalos közöségi média platformjainkra vonatkozik - az ILCSI termékekkel/márkával stb. kapcsolatos egyéb rajongói közösségi média felületekre ráhatásunk nincs.

Az adatkezeléssel érintettek: a közösségi média felületeinket használó felhasználók.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

·  közösségi profiljához tartozó felhasználóneve

·  esetenként: közösségi média profilján az Ön által megadott személyes adatok (név, becenév, fénykép stb.)

·  vélemény, hozzászólás tárgya, tartalma

·  közösségi oldalán elhelyezett véleménye, hozzászólása, kérdése

·  rendezvényről adott visszajelzése

·  annak ténye, hogy Ön érdeklődött/látogatja/megjelent az eseményen vagy, hogy Ön nem tud jelen lenni az eseményen

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)

 

Annak érdekében, hogy a szolgáltatásaink magas színvonalát biztosítani tudjuk, fokozzuk a vásárlókkal kialakított kapcsolatunkat.  Az adatkezelés egyaránt szolgálja az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT üzleti és gazdasági érdekeit, a versenyképességének megőrzéséhez és fejlesztéséhez fűződő érdekeit, üzleti jó hírnevének növelését. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét minimalizáltuk. Az ILCSI SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT szervezetén belül csak dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, számuk korlátozott. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

 

Amíg Ön nem iratkozik le, állítja le a követést, ill. tiltakozik az adatok kezelése ellen.

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az részünkre az „Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Ön szabadon döntheti el, hogy mely adatokat adja meg az adott közösségi média platformon. Az adatokkal nem mi rendelkezünk, hanem azt Ön, mint az adott platform használója adja meg és rendelkezik azokkal. A személyes adatok megadása nem feltétlenül szükséges az adott közösségi média platform használatához.  

Adatok törlésének módja: A fenti adatokra az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT-nek nincs ráhatása, azokat Ön a közösségi média profiljában tudja módosítani, ill. törölni.

Kinek adjuk át adatait: A közösségi média aktivitással kapcsolatos adatait a közösségi média platform szolgáltató (Facebook, Instagram, Youtube) is megismeri. Közösségi vagy más tartalom megosztó weboldalak: Tájékoztatjuk, hogy ezen közösségi média felületekre azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT-t felelősség nem terheli. Az ILCSI SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT szervezetén belül csak dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz. Egyes adatai adminisztratív célból átadásra kerülhetnek a vállalkozáscsoport tagjának:

ILCSI E-kereskedelmi Kft.

 

Székhely: H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

 

16.  ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ MEGKERESÉSEK

Az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT adatkezelésével kapcsolatos megkeresések tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT.

Az ILCSI E-kereskedelmi Kft. adatkezelésével kapcsolatos megkeresések tekintetében adatkezelő: ILCSI E-kereskedelmi Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a fenti Adatkezelők az adatkezelésekkel kapcsolatos megkeresésekre vonatkozó adatkezeléseik tekintetében külön-külön adatkezelőnek minősülnek.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében, hogy az „Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei” c. fejezetben ismertetett jogainak gyakorlását az Adatkezelők dokumentálhatóan biztosíthassák az Ön részére. Továbbá, hogy az Ön által gyakorolható jogok tekintetében meg tudjanak felelni a GDPR által velük szemben támasztott elszámoltathatósági követelménynek. Az Adatkezelők valamely adatkezelésével érintett személy halálát követően - tekintettel a GDPR (27) preambulum bekezdésének felhatalmazására - az Info. tv. 25.§ alapján a személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítésének biztosítása érdekében. Ön szabadon dönthet arról, hogy a megkeresése, jogai gyakorlása során mely személyes adatait adja meg részünkre, azonban adathiány esetén előfordulhat, hogy nem tudjuk a megkeresését, kérelmét teljesíteni.

Az adatkezeléssel érintettek: azon felhasználók, akik az Adatkezelők adatkezelésével kapcsolatban megkereséssel, észrevétellel élnek vagy érintetti jogaikat kívánják gyakorolni.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

·  megkeresésben megadott adatok

·  név

·  e-mail cím vagy más elérhetőség

·  kérelem tárgya, tartalma

·  esetenként aláírás

·  elhunyt személy adataival kapcsolatos jogok gyakorlása esetén: joggyakorlásra jogosult személy neve, elérhetősége, halotti anyakönyvi kivonat vagy bírósági határozat, valamint személyazonosság és közeli hozzátartozói minőség igazolására szolgáló közokirat szükséges adatai, ill. közeli hozzátartozói minőség igazolásának ténye, esetlegesen az Adatkezelőknél tett nyilatkozat, ügyintézési rendelkezés.

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján)

 

Az Adatkezelők annak érdekében kezelik személyes adatait, hogy az adatkezelési megkereséseket és az azok alapján hozott intézkedéseket megfelelően dokumentálni tudják, az esetleges jogi igények kapcsán védekezni tudjanak, ill. hatóság megkeresésére igazolni tudják a GDPR és adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést. Az Adatkezelők jogos érdeke összhangban van továbbá a GDPR 5. cikk (2) bekezdése rendelkezéseivel (elszámoltathatóság elve), továbbá a GDPR 12. cikkének (1) bekezdése alapján, tekintettel a 11. cikkre is (azonosítást nem igénylő adatkezelés) annak való megfelelést dokumentálja. Az ezen célból történő adatkezelés továbbá az Adatkezelők üzleti és gazdasági érdekei érvényre juttatása érdekében, jogszabályoknak megfelelő működése érdekében (Info tv. 25. §) is történik. Az adatkezeléssel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges az Adatkezelők érdekeinek érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelés nem lenne megvalósítható.

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét minimalizáltuk. Az Adatkezelők szervezetén belül csak dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, számuk korlátozott. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT esetében itt az ILCSI E-kereskedelmi Kft. esetében itt érheti el.

 

Az adatokat a megkereséstől számított 18 hónapig őrizzük meg, annak érdekében, hogy a GDPR-ban Önnek biztosított jogokra vonatkozó igazolási kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni, illetve az esetleges jogviták megoldása érdekében. Amennyiben vonatkozó eljárás indult, abban az esetben személyes adatait az eljárás lezárásáig kezeljük.

Ha Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozásának az elbírálásáig kezeljük az adatokat, kivéve, ha jogos érdekeink az adatok további kezelését lehetővé teszik számunkra vagy van más jogalapunk az adatok kezelésére.

 

 

 

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az „Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása a megkeresése feldolgozásának előfeltétele lehet, neve beazonosítás miatt szükséges. Amennyiben azokat nem adja meg, előfordulhat, hogy nem vagy nem teljeskörűen tudják az Adatkezelők a megkeresését feldolgozni. Az adatkezeléssel érintett elhunyt személy jogainak gyakorlása esetén az adatok (Adatkezelőknél tett nyilatkozat, halotti anyakönyvi kivonat, bírósági határozat, személyazonosságot ill. hozzátartozói minőséget igazoló közokirat) az Info tv. 25.§ (1) és (4) bekezdése alapján szükségesek. Tájékoztatjuk, hogy az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át adatait: Az Ön személyes adatait az Adatkezelők dedikált munkavállalói ismerhetik meg, esetlegesen pedig továbbításra kerülhetnek az illetékes hatóság, bíróság, valamint az Adatkezelők jogi képviselőjének részére (Jambrik Ügyvédi Iroda, H-1095 Budapest Boráros tér 7. 3. lph. 6/13., Magyarország - cél: jogi tanácsadás). Egyes adatai adminisztratív célból átadásra kerülhetnek a vállalkozáscsoport adatkezelőn kívüli másik tagjának:

ILCSI E-kereskedelmi Kft. – az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT által kezelt személyes adatok tekintetében

Székhely: H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

 

 

Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT- az ILCSI E-kereskedelmi Kft. által kezelt személyes adatok tekintetében

Székhely: H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

 

 

és a Microsoft Ireland Operations Limited-nek

(székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland)a számítógépes programok, levelező rendszer biztosítása miatt.

 17. ADATVÉDELMI INCIDENSEKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

Az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos adatkezelései tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT.

Az ILCSI E-kereskedelmi Kft. adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos adatkezelései tekintetében adatkezelő: ILCSI E-kereskedelmi Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a fenti Adatkezelők az adatvédelmi incidensekhez kapcsolódó adatkezeléseik tekintetében külön-külön adatkezelőnek minősülnek.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Abból a célból, hogy amennyiben szükséges, az esetleges adatvédelmi incidensről Önt az Adatkezelők értesíteni tudják, az adatvédelmi hatóságnak bejelentést tegyenek az értesítésről, valamint, hogy az értesítés megtörténtét dokumentálják. Az Adatkezelők adatvédelmi incidensről történő tájékoztatási kötelezettsége a GDPR 34. cikkén alapul, mely alapján az Adatkezelők kötelesek tájékoztatni az érintettet, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a jogaira és szabadságaira nézve, ill. amennyiben azt az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban a felügyeleti hatóság (NAIH) elrendelte az Adatkezelők számára. A tájékoztatás a GDPR 34. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételek esetén mellőzhető. Valamint annak érdekében is kezeljük az Ön itt megjelölt személyes adatait, hogy meg tudjunk felelni a GDPR 33.cikk (5) bekezdése szerinti adatvédelmi incidensek bejelentésére és nyilvántartására vonatozó kötelezettségnek - az adatvédelmi incidensekre vonatkozó nyilvántartás anonim módon tartalmazza az Ön adatait (pl. érintettek hozzávetőleges száma, érintett adatok kategóriája). A hatósági bejelentés a hatóság által megadott bejelentőlapon történik.

Az adatkezeléssel érintettek: azon felhasználók, akiknek az adatait az Adatkezelőknél feltárt adatvédelmi incidens érintette.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

·  név

·  e-mail cím

·  incidensről való tájékoztatás tartalma (különösen: adatvédelmi incidens jellege, következmények, orvoslás érdekében megtett intézkedések)

·   

Jogos érdek

GDPR 6. cikk (1) f). pontja alapján

Az Adatkezelők annak érdekében kezelik személyes adatait, hogy a GDPR 33. cikk (5) bekezdése (adatvédelmi incidensekről vezetett nyilvántartás), valamint a GDPR 34. cikke (érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről) szerinti kötelezettségének eleget tudjanak tenni, valamint azt megfelelően dokumentálni tudják, az esetleges jogi igények kapcsán védekezni tudjanak, ill. hatóság megkeresésére igazolni tudják a GDPR és adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést. Az Adatkezelők jogos érdeke összhangban van továbbá a GDPR 5. cikk (2) bekezdése rendelkezéseivel (elszámoltathatóság elve), továbbá a GDPR 34. cikke alapján az Adatkezelők számára kötelező, az Adatkezelők számára a jogszabályoknak megfelelő működés érdekében is szükséges. Az adatkezeléssel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges az Adatkezelők érdekeinek érvényre juttatásához, valamint az érintettek érdekeit is szolgálja - tekintettel arra, hogy személyes adataik védelme érdekében is szükséges. Más módon ezen adatkezelés nem lenne megvalósítható

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét minimalizáltuk. Az Adatkezelők szervezetén belül csak dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, számuk korlátozott. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT esetében itt  és az ILCSI E-kereskedelmi Kft. esetében itt érheti el.

Az adatokat az incidensről történő értesítéstől számított 18 hónapig őrizzük meg, annak érdekében, hogy a GDPR-ban rögzített igazolási kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni, illetve az esetleges jogviták megoldása érdekében. Amennyiben vonatkozó eljárás indult, abban az esetben személyes adatait az eljárás lezárásáig kezeljük. Ha Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozásának az elbírálásáig kezeljük az adatokat, kivéve, ha jogos érdekeink az adatok további kezelését lehetővé teszik számunkra vagy van más jogalapunk az adatok kezelésére.

adatvédelmi incidensekről vezetett nyilvántartás:

·    érintettek száma

·    érintett személyes adatok kategóriája

·    adatvédelmi incidensre vonatkozó tények

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az „Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatokat Önnek nem kell megadnia, azzal mi már rendelkezünk.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át adatait: Az Ön személyes adatait az Adatkezelők szervezetén belül a dedikált munkavállalók ismerhetik meg, esetlegesen pedig továbbításra kerülhetnek a felügyeleti hatóság (NAIH), ill. az Adatkezelők jogi képviselője (Jambrik Ügyvédi Iroda, H-1095 Budapest, Boráros ér 7. 3.lph. 6/13., Magyarország -cél: jogi képviselet ellátása) vagy incidens kezelésében részt vevő tanácsadója, adatfeldolgozója részére. Egyes adatai adminisztratív célból átadásra kerülhetnek a vállalkozáscsoport adatkezelőn kívüli másik tagjának:

ILCSI E-kereskedelmi Kft. – az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT által kezelt személyes adatok tekintetében

Székhely: H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

 

 
Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT- az ILCSI E-kereskedelmi Kft. által kezelt személyes adatok tekintetében

Székhely: H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

 

 
és a Microsoft Ireland Operations Limited-nek(székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland)a számítógépes programok, levelező rendszer biztosítása miatt.

18. JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT jogi igényeinek érvényesítésével, ellene támasztott jogi igényekkel kapcsolatos adatkezelései tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT.

Az ILCSI E-kereskedelmi Kft. jogi igényeinek érvényesítésével, ellene támasztott jogi igényekkel kapcsolatos adatkezelései tekintetében adatkezelő: ILCSI E-kereskedelmi Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a fenti Adatkezelők az igényérvényesítésekhez kapcsolódó adatkezeléseik tekintetében külön-külön adatkezelőnek minősülnek.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében, hogy az Adatkezelők a jogi igényeiket érvényesíteni tudják, a velük szemben támasztott jogi igényekkel kapcsolatban védekezni tudjanak. 

Az adatkezeléssel érintettek: Az adatkezeléssel érintettek azok, akik a vonatkozó jogvitában érintettek.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

Az igény tárgyául szolgáló ügy adatai:

·  vezetéknév és keresztnév

·  cím

·  telefonszám

·  e-mail cím

·  dátum, időpont

·  esetenként aláírás

·  jogvita tárgya és tartalma

·  jogvitában esetlegesen érintett természetes személyek ügy jellegétől és tartalmától függő személyes adatai k

Jogos érdekek

(GDPR 6.cikk, (1) bekezdés f) pontja)

Az Adatkezelők üzleti és gazdasági érdekinek érvényesítése érdekében. Annak érdekében, hogy az Adatkezelők a jogaikat érvényesíteni tudják, ill. az ellenük támasztott jogi igénnyel szembeni védekezni tudjanak. Az adatok törlése esetén ugyanis előfordulhat, hogy az Adatkezelők az igényeiket lényegesen nehezebben tudnák érvényesíteni, illetve az ellenük támasztott igénnyel szemben védekezni, mely az Adatkezelők jogait csorbítaná. Az adatkezeléssel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges az Adatkezelők érdekeinek érvényre juttatásához, valamint az érintettek érdekeit is szolgálja - tekintettel arra, hogy személyes adataikkal védelme érdekében is szükséges. Más módon ezen adatkezelés nem lenne megvalósítható.

 

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

 

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét minimalizáltuk. Az Adatkezelők szervezetén belül csak dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, számuk korlátozott. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT esetében itt az ILCSI E-kereskedelmi Kft. esetében pedig itt érheti el.

A jogos érdek alapján kezelt adatokat az érdek fennállásáig, előreláthatólag a polgári jogi elévülési idő vége + 6 hónap (ami előreláthatóan 5,5 év) végéig kezeljük, valamint, ha valamely eljárás indult, akkor a vonatkozó eljárás jogerős befejezéséig kezeljük, amennyiben az eljárás alapján követelés behajtása érdekében eljárás indult, úgy a teljes követelés kiegyenlítéséig, ill. a vonatkozó eljárás jogerős lezárásáig, amikor is felülvizsgáljuk az adatkezelést.

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az „Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatokat Önnek nem kell megadnia, azokkal az Adatkezelők már rendelkeznek, vagy Öntől, vagy az illetékes pl. fogyasztóvédelmi hatóságtól, bíróságtól egyéb közhatalmi szervtől kapták meg az Ön igényérvényesítésével (pl. fogyasztói panasz, keresetindítás) kapcsolatban.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át adatait: Az Ön személyes adatait az Adatkezelők szervezetén belül a dedikált munkavállalók ismerhetik meg. Az Ön személyes adatai átadásra kerülhetnek az illetékes hatóság, bíróság, közhatalmi szerv, végrehajtó, ill. az Adatkezelők jogi képviselője részére (Jambrik Ügyvédi Iroda, H-1095 Budapest, Boráros tér 7. 3. lph. 6/13., Magyarország - cél: jogi képviselet ellátása). Egyes adatai adminisztratív célból átadásra kerülhetnek a vállalkozáscsoport adatkezelőn kívüli másik tagjának:

az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT adatkezelése esetén: az ILCSI E-kereskedelmi Kft.-nek

 

Székhely: H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

 

az ILCSI E-kereskedelmi Kft. adatkezelése esetén: az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT-nek

Székhely: H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

 

 

és a Microsoft Ireland Operations Limited-nek

(székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland)a számítógépes programok, levelező rendszer biztosítása miatt.

19. BÖNGÉSZÉS, COOKIE (SÜTIK)

A  weboldalon (ideértve a weboldalon található webshopot is) nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT és az Ilcsi E-Kereskedelmi Kft.

Amennyiben Ön felkeresi a weboldalt (ideértve a weboldalon található webshopot), a weboldal cookie-at (azaz „sütik”), - rövid adatfájl, jelsorozat - helyez el az Ön számítógépén. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a számítógépén, böngészésre használt eszközén (pl. mobiltelefon, tablet stb.) cookie kerüljön alkalmazásra, úgy lehetősége van azok letiltására, ezt többek között megteheti a böngészője megfelelő beállításával. A cookie-kal kapcsolatos általános tájékoztatást alább, részletes tájékoztató információkat (milyen sütiket alkalmazunk, azoknak ki a szolgáltatója, milyen célból alkalmazzuk a sütiket és meddig kezelnek ezek adatokat) pedig a süti kezelőfelületen talál.

Mi is a cookie?

Amennyiben Ön felkeresi az Adatkezelők  weboldalait (ideértve a weboldalon található webshopot), a weboldal cookie-at (azaz „sütik”), - rövid adatfájl, jelsorozat - helyez el az Ön számítógépén. Az anonim felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók az Ön eszközére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában nem képes Önt azonosítani, csak az Ön számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve testre szabási lehetőségeket kínálhassanak ügyfeleiknek. A cookie-k megkönnyítik a weboldalak használatát, elősegítik, hogy a honlap látogatói megfelelően tudják használni a honlapot a böngészésük során.

1. Google forgalom cookiek - a Google forgalom figyelésére használja a Google

A weboldalak a Google Ireland Limited („Google”) Google Analytics rendszerét használják a látogatottságuk elemzésére. A Google Analytics rendszere cookie-kat, vagyis kisméretű szöveges fájlokat tárol el az Ön eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldal látogatottságát. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt is. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics Önt nyomon kövesse a weboldalainkon, akkor töltse le: tools.google.com/dlpage/gaoptout

2. Átmeneti (session) cookiek, a munkamenet végén törlődnek:

Ezek a sütik nélkülözhetetlenek a weboldalainkon történő navigáláshoz, a kulcsfontosságú funkciók működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k pl. a webshopban az Ön által kiválasztott termékeket tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

3. Harmadik féltől származó látogatói viselkedést tároló cookie - Hotjar, Optimizely, Cookiebot

Ezen cookie-k azt rögzítik, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt. Az így rögzített információk alapján kimutatások készíthetők, amelyek segítenek továbbfejleszteni a honlapot. A HotJar online analitikai és visszajelzést szolgáltató viselkedéselemző szolgáltatásáról bővebb információt a szolgáltató oldalán találhat, valamint a HotJar szolgáltatást le tudja tiltani, ezen az oldalon: https://www.hotjar.com/opt-out. Az Optimizely online analitikai szolgáltatásról bővebb információt a szolgáltató honlapján találhat, az Optimizely szolgáltatást le tudja tiltani ezen az oldalon: https://www.optimizely.com/about/. A Cookiebotról bővebb tájékoztatást itt érhet el: https://www.cookiebot.com/. Harmadik féltől származó cookiekat alkalmaz a Facebook és a Google a weboldalunkon, amely adatokat kezel dinamikus remarketing céljából.

4. Statisztikai célú kényelmi sütik

A sütik az Ön látogatásának statisztikai adatait tárolják, hogy szolgáltatásainkat javíthassuk.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

A  weboldal megfelelő működésének, az azon elhelyezett tartalom megfelelő megjelenítésének biztosítása, a felhasználói felületek megfelelő kialakítása, a weboldal folyamatos fejlesztése a felhasználói élmény fokozása, az Ön beazonosítása annak érdekében, hogy az Önnek megfelelő nyelvű tartalmat tudjuk felajánlani, az adatbiztonság biztosítása érdekében. Továbbá a felhasználók böngészési szokásai meghatározása érdekében, valamint a weboldalhoz kapcsolódó statisztikák elkészítése, anonimizált személyes adatok statisztikai célú gyűjtése okán.

Az adatkezeléssel érintettek: Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelők weboldalainak, közösségi oldalainak látogatói.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

·     az Ön eszközének IP címe, MAC címe

·     operációs rendszer és böngésző típusa

·     hibaüzenetek adatai

·     weboldal aktivitási adatok

 

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

 

Azon cookie-k vonatkozásában, amelyek abból a célból szükségesek, hogy a  weboldal megfelelő működését, annak alapvető funkciót biztosíthassuk a felhasználóink számára, pl. az oldalon történő navigáció, a webshop esetén a bevásárlókosár betöltése, megrendelések leadása funkciók használata érdekében, az Adatkezelők jogos érdeke, hogy a kialakított weboldalát működtetni tudják, ill. a weboldalon elhelyezett a webshop zavartalan működtetését biztosítsák a cookie-k által. Az adatkezelés annak érdekében is történik, hogy biztosítani tudjuk, hogy a weboldalon található webshopot látogathassák és ott rendelést tudjanak leadni.  Az adatkezeléssel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges az érdekeink és harmadik személy érdekinek érvényre juttatásához, valamint az érintettek érdekeit is szolgálja - tekintettel arra, hogy ezen cookie-k alkalmazása nélkül a weboldal szolgáltatásainak használata ellehetetlenülne. Más módon ezen adatkezelés, és a teljes weboldal megfelelő működtetése nem lenne megvalósítható.

 

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

 

Garanciák: A cookie-k minimális személyes adatot kezelnek, az általunk alkalmazott cookie-k nagyrészt anonimizált módon kezelik az adatokat. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

 

Jogos érdek alapján kezelt cookie-k (melyekről részletes információkat a süti kezelőfelületen talál):

·       felhasználó által magadott adatok rögzítése érdekében használt cookie („user-input cookies)

·       hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”)

·       felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”)

 

A sütikben tárolt információkat a cél megvalósulásáig (érvényességi idő lejártáig) tároljuk, melyről bővebben a süti kezelőfelületen  tájékozódhat, vagy addig kezeljük az adatokat, amíg Ön nem tiltja le az adatok kezelését.

·     az Ön eszközének IP címe, MAC címe

Harmadik fél (Google Analytics) által használt cookiek esetében, ill. anonim módon:

·     a weboldalt látogatók száma

·     a látogatók mely honlapról érkeztek a weboldalra

·     a weboldal látogatói a weboldal mely oldalait látogatták meg, weboldalon belüli kattintások

 

Az Ön hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján)

 

A remarketing (egyedi ajánlatot biztosító), a hirdetéseket megjelenítő, a felhasználói viselkedést figyelő, az általános ajánlatokat megjelenítő és a statisztikai célú sütik esetében az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az Ön IP cím alapján történő beazonosítása a nyelvi oldalra történő navigálás érdekében.

 

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A sütikben tárolt információkat a cél megvalósulásáig (érvényességi idő lejártáig) tároljuk, melyről bővebben a süti kezelőfelületen tájékozódhat, vagy addig kezeljük az adatokat, amíg Ön nem tiltja le az adatok kezelését.

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az „Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatokat nem Ön adja meg részünkre, hanem mi gyűjtjük Önről, az adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyazonosításra önmagukban nem alkalmasak, azokat nem kapcsoljuk össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a felhasználói igények elemzéséhez, kielégítéséhez használjuk fel, melyek az általunk nyújtott szolgáltatások ill. weboldalunk színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá. Az egyes cookie-k a weboldal működésének biztosításához elengedhetetlenül szükségesek.

Adatok törlésének módja: A cookiek az érvényességi idejük lejártát követően automatikusan törlésre kerülnek. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését engedje meg – ilyen esetben azonban lehetséges, hogy egyes általunk nyújtott szolgáltatások nem, vagy nem olyan formában érhetők majd el, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését. A legelterjedtebb böngészők esetén a letiltás itt érhető el:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Kinek adjuk át adatait: Az Ön személyes adatait az Adatkezelők szervezetén belül a dedikált munkavállalók ismerhetik meg. A harmadik fél által szolgáltatott sütik szolgáltatóit a süti kezelőfelületen találja meg. A weboldalunk használatának, böngészésének, megjelenítésének lehetővé tételében ezen kívül a következő személyek vesznek részt:

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, IrelandA webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
BIG FISH Internet-technológiai Kft.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
Google Ireland LimitedGordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.A honlappal kapcsolatos webanalitikai szolgáltatást nyújtja.
   
Optimizely Inc.

631 Howard Street, Suite 100

San Francisco, CA 94105, USA

A látogatói viselkedéseket gyűjtő süti szolgáltatója.

Usercentrics A/S

 

Havnegade 39

1058 Koppenhága

Dánia

Telefon: + 45 50 333 777

E-mail: mail@usercentrics.com

 

a süti kezelő felületet biztosítja számunkra

ZeroTime Services Kft.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., MagyarországA webshop és weboldal archív adatai tekintetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.

Color and Code Kft.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., MagyarországA webshop és weboldal archív adatai tekintetében üzemeltetési szolgáltatást nyújt számunkra.
Microsoft Ireland Operations LimitedOne Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland.számítógépes programok, levelező rendszer biztosítása

20. TANÁCSADÁS – SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

A tanácsadással kapcsolatos adatok tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT és ILCSI E-kereskedelmi Kft.

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a csevegő (chat) tanácsadást nem az ILCSI nyújtja, az ILCSI kizárólag a csevegő (chat) platform elérhetővé tételéért felel. A tanácsadást a válaszokat adó kozmetikus szakember nyújtja, aki önálló adatkezelő. Javasoljuk, hogy előzetesen tájékozódjon a kozmetikus szakember személyes adatkezeléséről, ha igénybe veszi a szolgáltatást. A tanácsadás keretében rögzített személyes adatokat az Adatkezelők az alábbi célból kezelik önállóan:

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés az Adatkezelők termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztése és minőségbiztosítás céljából történik. Az adatkezelés során az Adatkezelők a tanácsadás keretében megadott adatokat rögzítik és kielemzik. A beszélgetés adatait úgy tárolják és kezelik az Adatkezelők, hogy azok személyazonosításra önmagukban nem alkalmasak, és nem kapcsolják őket össze egyéb személyes adatokkal.

Az adatkezeléssel érintettek: Érintettek a weboldalon elérhető tanácsadást kezdeményező és/vagy abban részt vevő felhasználók.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait:

·       tanácsadás keretében Ön által megadott adatok

·       offline állapotban tanácsadási kérés elküldése esetén a fentieken kívül név és e-mail cím

·       az Ön IP címe

·       amennyiben Ön Messengeren kívánja a beszélgetést folytatni, akkor az Ön Messenger elérhetősége és felhasználóneve

Az Ön hozzájárulása.

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

 

Ön a vonatkozó üres négyzet (checkbox) bepipálásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése és minőségbiztosítás céljából az Adatkezelők ezen pont szerinti személyes adatait kezeljék. Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Az Ön kifejezett hozzájárulása

(GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja)

 

alapján kezeljük a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatokat, ha Ön megad ilyet és az szükséges a tanácsadás nyújtásához. Felhívjuk figyelmét, hogy mi nem kérjük Öntől személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatok megadását.

Ön a vonatkozó üres négyzet (checkbox) bepipálásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése és minőségbiztosítás céljából az Adatkezelők ezen pont szerinti személyes adatait kezeljék. Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük, de 1 évnél nem hosszabb ideig.

 

 

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatai megadása önkéntes, amennyiben azokat nem adja meg részünkre úgy nem tud a tanácsadási szolgáltatásban részt venni és mi sem tudjuk kielemezni az Ön adatait. Az Ön nevét, email címét kapcsolattartás céljából kizárólag akkor kéri el a tanácsadást nyújtó kozmetikus szakember, amikor épp nincs a weboldalon élő chat (offline állapotot jelez a chat). Így Ön el tudja a kozmetikus szakemberhez juttatni kérdését, ő pedig később emailben megválaszolja Önnek azt. A Messenger adatait csak akkor szükséges megadnia, ha Ön szeretne áttérni a chat fórumról Messengerre, és ott szeretné folytatni a beszélgetést.

Adatok törlésének a módja: A fenti személyes adatait a fent megjelölt határidővel töröljük.

Kiknek adjuk át az Ön adatait?  Az Ön adataihoz az Adatkezelők szervezetén belül az arra feljogosított, dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, személyes adatai az alábbi adatfeldolgozók, egyéb címzettek részére és a lent megjelölt célokból kerülnek továbbításra:

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
Google Cloud EMEA Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland

A webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
BIG FISH Internet-technológiai Kft.

H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
tanácsadást végző kozmetikus szakember

 

tanácsadás nyújtása
Jivosite, Inc.

1811 Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810 (képviselője: Security Trend Ltd, UK, email: info@security-trend.co.uk)

chat program szolgáltatója
ZeroTime Services Kft.

H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., Magyarország

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
Color and Code Kft.

H-3300 Eger, Fazola utca 6., Magyarország

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében üzemeltetési szolgáltatást nyújt számunkra.

Aut O’Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.

Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

A webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.

 

21.  SZERZŐDÉSES KAPCSOLATTARTÓK

 

Adatkezelő: a szerződést kötő Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT vagy ILCSI E-kereskedelmi Kft.

 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés a velünk történő szerződéskötéssel kapcsolatban valósul meg. Ekkor a szerződésben szereplő természetes személyek személyes adatait a szerződés megkötése, teljesítése, szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézés, kapcsolattartás céljából kezeljük.

Az adatkezeléssel érintettek: A szerződésben szereplő természetes személyek.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait:

Céges/szervezeti kapcsolattartók vagy magánszemély szerződéses partnerek esetében:

·         szerződéses partner családi és utóneve

·         szerződéses partner címe

·         szerződéses partner elérhetősége (pl. email cím, telefonszám)

·         adott esetben szerződéses partner aláírása

·         céges kapcsolattartó neve

·         céges kapcsolattartó elérhetősége (pl. email cím, telefonszám)

·         céges kapcsolattartó beosztása

 

Céges/szervezeti képviselők esetében:

a közhiteles nyilvántartásban szereplő adatok:

·         családi és utónév

·         céges képviselő születési ideje

·         céges képviselő lakcíme

·         e-mail cím (céges vagy a közhiteles nyilvántartásban megjelölt)

·         céges képviselő anyja neve

·         céges képviselő adóazonosító jele

·         képviselet módja, tisztség kezdete, időtartama, megszűnésének ideje

kapcsolattartási adatok:

·         telefonszám, email cím (céges)

egyéb:

·         adott esetben aláírás

 

Egyéni vállalkozó szerződéses partnerek esetében:

a közhiteles nyilvántartásban szereplő adatok:

·       név

·       nyilvántartási szám

·       adószám

·       statisztikai számjel

·       nyilvántartásba vétel napja

·       székhely (telephely)

·       tevékenységek

·       állapot (pl. szünetelés és annak kezdő dátuma)

·       e.v. igazolvány adatai

kapcsolattartási adatok:

·       telefonszám, email cím

egyéb:

·       adott esetben aláírás

 

 

Adatok forrása: Amennyiben ezen adatokat nem Ön adta meg részünkre, úgy az adatok forrása az Ön munkáltatója ill. az Önnel egyéb jogviszonyban álló fél, vagyis a mi szerződéses partnerünk.

Amennyiben Ön a szerződéses partnerünk képviseletében jár el, önálló vagy együttes képviseleti joggal, vagy egyéni vállalkozóként Ön a szerződéses partnerünk, és a fenti adatokat nem Ön vagy a szerződő partnerünk adta meg részünkre, úgy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak, nyilvános cégjegyzéki vagy közhiteles nyilvántartásban szereplő adatok.

 

A szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelésnél:

 

Céges/szervezeti kapcsolattartók/képviselők adatainak kezelése:

Jogos érdek

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

 

Az üzleti partnerünk (azaz az Ön munkáltatója, vagy az Ön által képviselt gazdasági társaság, szervezet, vagy az Ön szerződéses partnere) és a mi szerződés megkötésére, teljesítésére és az azzal kapcsolatos kapcsolattartásra, a gyors és interaktív kapcsolatfelvételre irányuló jogos érdekünk alapján szükséges az Ön személyes adatainak kezelése.

 

Az Ön személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve megállapítottuk, hogy a szerződéses partnerünk és a mi szerződés megkötésére hibátlan teljesítésére és az azzal összefüggő kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra vonatkozó jogos érdekünk érvényesítése előnyt élvez az Ön személyes adataira vonatkozó rendelkezési jogához képest. Azt is megállapítottuk, hogy a korlátozás az Ön, mint munkavállaló munkakörének, vagy szerződéses partner esetén szerződésben foglalt kötelezettségeinek ellátásához szükséges és arányos korlátozás. A legkisebb korlátozással járó intézkedést választottuk a költséghatékonyságot is figyelembe véve. Más módon ezen adatkezelés nem lenne megvalósítható.

 

Garanciák: Az Adatkezelők az Ön személyes adatait bizalmasan kezelik, a szervezetükön belül csak a dedikált személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

 

Tiltakozás: Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján Ön bármikor tiltakozhat a jogos érdekből történő adatkezelés ellen.

 

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó szerződő fél esetén:

 

Szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján)

 

A szerződés a mi szolgáltatásainkra Ön által, vagy az Ön szolgáltatásaira általunk megkötött szerződést jelenti.

 

Az adatkezelés akkor kezdődik, amikor a szerződés megkötését megelőző tárgyalásokon az első személyes adatok részünkre átadásra kerülnek a szerződéskötés eredményes lefolytatása érdekében. A személyes adatokat a szerződés megszűnésétől számított 5 évig (polgári jogi elévülési idő vége) kezeljük, a szerződés teljesítése érdekében, a határidő lejártát követően az adatkezelést felülvizsgáljuk és az adatokat töröljük, ha az adatkezelésének nincs további érvényes jogalapja (pl. számviteli vagy adózási kötelezettség esetén ezek betartása céljából a jogszabályban megjelölt időtartamig megőrizzük az adatokat az iratokkal együtt, lásd. FIZETÉS, SZÁMLÁZÁS, SZÁMVITELI BIZONYLAT KIÁLLÍTÁSA fejezet).

 

Amennyiben Ön tiltakozott a jogos érdek alapján kezelt személyes adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozás elbírálásáig kezeljük a személyes adatokat, kivéve akkor, ha a további adatkezelésünknek van érvényes jogalapja.  

 

 

 

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az „Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

 Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat: Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben Ön természetes személy vagy egyéni vállalkozó szerződéses partnerünk, a személyes adatok megadása a szerződés megkötésének előfeltétele, egyéni vállalkozó esetén az adatokat nyilvános adatbázis is tartalmazza. Ha szerződéses partnerünk az Ön által képviselt vállalkozás vagy szervezet, a képviseleti adatok megadására a szerződő felek kötelesek, enélkül nem lehetséges a szerződés megkötése, azonban ezek az adatok a nyilvános adatbázisokból is elérhetőek. A kapcsolattartói adatok megadására a szerződő felek a vonatkozó szerződés szerint szintén kötelesek, a szerződés teljesítésének megkönnyítése, a kapcsolattartás, szerződéssel kapcsolatos feladatok dedikálása érdekében, ezek megadása nélkül akár a szerződés teljesítése is ellehetetlenülhet. Jogszabály nem írja elő a személyes adatok megadását.

Az adatok törlésének módja: A személyes adatokat a fent jelzett határidőben töröljük, amennyiben nincs egyéb érvényes jogalapja az adatkezelésnek.

Kiknek adjuk át az Ön adatait?  Az Ön adataihoz az Adatkezelők szervezetén belül az arra feljogosított, dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, személyes adatai továbbá az alábbi adatfeldolgozók, egyéb címzettek részére és a lent megjelölt célokból kerülnek továbbításra:

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
Rendszergazda adatbiztonság, számítástechnikai rendszer működésének ellenőrzése és hibajavítás
Google Cloud EMEA Limited70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, IrelandA webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
BIG FISH Internet-technológiai Kft.H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
Ügyvéd, ügyvédi iroda szerződés és kapcsolódó anyagok véleményezése, írása
Microsoft Ireland Operations LimitedOne Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland.számítógépes programok biztosítása

Polyákné Gömöri Ilona EV

 

H-2011 Budakalász, Nárcisz u. 7., Magyarországkönyvelés, amennyiben a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
Ilcsi E-kereskedelmi Kft. vagy Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFTH-1021 Budapest, Üdülő út 37. Magyarországadminisztratív célú adatátadás a cégcsoporton belül a szerződést kötő fél által a másik cégcsoporton belüli cégnek
ZeroTime Services Kft.H-2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., MagyarországA webshop és weboldal esetében archív tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
      

MÁS HONALPRA MUTATÓ LINKEK

Tájékoztatjuk, hogy az Ön kényelme és teljesebb tájékoztatása érdekében más honlapokra mutató linkeket ill. menüpontokat helyezhetünk el. Ezen honlapok, blogok tőlünk függetlenül működnek, azokra ill. adatkezelésükre saját adatkezelési szabályzattal rendelkeznek, ezekre nekünk ráhatásunk nincs. Javasoljuk, hogy a hivatkozott honlapok adatkezelési tájékoztatóját is olvassa át, ha azokra látogat.

ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelők mindent megtesznek annak érdekében, hogy gondoskodjanak az Ön személyes adatainak biztonságáról, a GDPR 32. cikkének megfelelően. Az Adatkezelők ezen felül megteszik továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelők a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálják: az Ön adatait biztonságos technikai környezetben tároljuk, azokat kizárólag csak az arra feljogosított személyek számára (megfelelő azonosítás után munkatársaink) tesszük hozzáférhetővé, elektronikus úton tárolt adatai esetében titkosítást használunk, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelők utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat, biztosítjuk, hogy az adatok változatlansága igazolható legyen, védjük adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, ennek érdekében biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, az adatok továbbításánál megfelelő technikai megoldással titkosítást használunk, biztonsági intézkedésinket teszteljük és értékeljük, illetve javítjuk.  Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, a tudomásszerzés után mindent megteszünk a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami az Adatkezelők (vagy az adatfeldolgozójuk) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt (ismertetve az Ön által megteendő lépéseket is) és az illetékes felügyeleti hatóságot.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.

Az adatok jelenleg a következő adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak kerülnek továbbításra a következő, EU-n kívüli harmadik országokba és célból:

Adatfeldolgozó neve, székhelye, ország megnevezéseMegfelelőségi határozat- GDPR 45. cikk (1) bekezdése alapjánAdatátadás, adattovábbítás, adatfeldolgozás célja
The Rocket Science Group LLC (székhely: Georgia, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suit 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA),2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA - EU Privacy Shield List)A hírlevél, direkt marketing üzenet küldésével kapcsolatban.

Automattic Inc.

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA - EU Privacy Shield List)A webshop és weboldal archív adatai tekintetében webshop program szolgáltatást nyújt számunkra.

Optimizely Inc.

631 Howard Street, Suite 100

San Francisco, CA 94105

USA

2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA - EU Privacy Shield List)A látogatói viselkedéseket gyűjtő süti szolgáltatója.
Jivosite, Inc. 1811 Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810 (képviselő: Security Trend Ltd, United Kingdom and Wales, email info@security-trend.co.uk)2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA - EU Privacy Shield List)chat program szolgáltatója

PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk, hogy mi az adatkezelésünk során profilalkotást a jelen fejezet szerint végzünk.

Tőlünk független szolgáltató Google az alábbiak szerint végezhet profilozást, mely a mi weboldalunkra is kihathat, tekintettel arra, hogy a weboldalunkon Google Analytics szolgáltatást használunk.

A Google tájékoztatója a szolgáltatásról: „Amikor például olyan webhelyet keres fel, amely hirdetési szolgáltatásokat (például az AdSense szolgáltatást), valamint elemzőeszközöket (például a Google Analytics szolgáltatást) használ, illetve beágyazott YouTube-videókat tartalmaz, akkor böngészője automatikusan elküld bizonyos adatokat a Google-nak. Ebbe beletartozik a felkeresett oldal URL-je, valamint az Ön IP-címe is. Emellett cookie-kat is beállíthatunk böngészőjében, vagy beolvashatjuk a már ott lévő cookie-kat. A Google hirdetési szolgáltatásait használó alkalmazások szintén megosztanak adatokat a Google-lal, például az alkalmazás nevét és a hirdetéshez tartozó egyedi azonosítót. A Google a webhelyek és alkalmazások által megosztott adatokat a szolgáltatásaink biztosításához, karbantartásához és fejlesztéséhez, az új szolgáltatások kifejlesztéséhez, a hirdetések hatékonyságának méréséhez, a csalással és visszaélésekkel szembeni védekezéshez, továbbá a Google-on, valamint a partnereink webhelyein és alkalmazásaiban megjelenő tartalmak és hirdetések személyre szabásához használja fel. (…) A webhelyekről és alkalmazásokból velünk megosztott adatok feldolgozásakor a szóban forgó webhelyek és alkalmazások időnként az Ön hozzájárulását kérik, mielőtt engedélyeznék a Google-nak az Ön adatainak feldolgozását. Előfordulhat például, hogy az adott webhelyen megjelenő értesítési sávon hozzájárulást kérő üzenet szerepel arra vonatkozóan, hogy a Google feldolgozhassa a webhely által gyűjtött adatokat. Ilyen esetben az Ön által a webhelynek vagy az alkalmazásnak adott hozzájárulásban leírt célokat tartjuk tiszteletben, nem pedig a Google Adatvédelmi irányelvekben leírt jogalapokat. Ha szeretné módosítani vagy visszavonni hozzájárulását, akkor ezzel kapcsolatban célszerű felkeresni a kérdéses webhelyet vagy alkalmazást. (…) Hogyan szabályozhatók a Google által ezeken a webhelyeken és alkalmazásokban gyűjtött adatok? Például a következőképpen felügyelheti, hogy eszköze milyen adatokat oszt meg, amikor Ön Google-szolgáltatásokat használó webhelyeket és alkalmazásokat keres fel, vagy kerül kapcsolatba velük.

· A Hirdetésbeállítások segítségével ellenőrizheti a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben vagy a YouTube-on), illetve a Google hirdetési szolgáltatásait használó, de nem a Google által üzemeltetett webhelyeken és alkalmazásokban megjelenő hirdetéseket. Azt is megismerheti, hogy hogyan történik, illetve hogyan kapcsolható ki a hirdetések személyre szabása, továbbá hogy miként tilthat le bizonyos hirdetőket.

· Ha bejelentkezett Google-fiókjába, akkor (Fiókbeállításaitól függően) a Saját tevékenységek segítségével tekintheti át és ellenőrizheti a Google-szolgáltatások használatakor létrehozott adatokat, köztük azokat, amelyeket az Ön által felkeresett webhelyekről és alkalmazásokból gyűjtünk. Tallózhat dátum és témakör szerint, illetve részben vagy egészben törölheti a tevékenységeket.

· Számos webhely és alkalmazás használja a Google Analytics szolgáltatást annak megismeréséhez, hogy a felhasználók hogyan használják webhelyeiket vagy alkalmazásaikat. Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics megvizsgálja a böngészőjét, telepítse a Google Analytics-böngészőbővítményt. További információ a Google Analytics szolgáltatásról és az adatvédelemről.

· A Chrome inkognitómódjával úgy böngészhet az interneten, hogy a böngésző a weboldalakat és fájlokat nem rögzíti a böngészési vagy a Fiókelőzményekben (hacsak nem jelentkezik be). Miután bezárta az összes inkognitóablakot, a cookie-k törlődnek, könyvjelzőit és beállításait pedig addig tárolja a böngésző, ameddig Ön nem törli őket. További információ a cookie-król.

· Számos böngésző (köztük a Chrome) lehetővé teszi a harmadik féltől származó cookie-k letiltását. Továbbá az összes meglévő cookie-t is törölheti a böngészőből. További információ a cookie-k Chrome-ban való kezeléséről.

A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu. Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

AZ ÖN JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Önt az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

1.        Hozzáféréshez való jog

2.        Helyesbítés joga

3.        Törléshez való jog

4.        Adatkezelés korlátozásához való jog

5.        Adathordozáshoz való jog

6.        Tiltakozás joga

7.        Hozzájárulás visszavonásának joga

8.        Halál utáni joggyakorlás

1.        HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatait kezeljük-e, tájékoztatást kérhet arról, hogy: milyen személyes adatait (azok milyen személyes adat kategóriába tartoznak), milyen célból, meddig kezeljük, kinek kerülnek átadásra. Tájékoztatást kérhet továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól is, nevezetesen kérheti azok törlését, kezelésük korlátozását, személyes adatai helyesbítését, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Továbbá jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben az adatait nem Ön adta meg, úgy tájékoztatást kérhet az adatok forrására vonatkozóan is.

2.        HELYESBÍTÉS JOGA

Amennyiben az Ön adatai változnak vagy azokat rosszul rögzítettük kérheti adatai helyesbítését, kijavítását, pontosítását. Amennyiben adatai hiányosan kerültek felvételre, úgy kiegészítő nyilatkozattal kérheti azok kiegészítését is ezen körben.

3.        TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön kérheti, hogy az alábbi feltételek esetén személyes adatait töröljük:

-          a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük

-          Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

-          Ön tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

-          a személyes adatokat jogellenesen kezeltük

-          a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat

-          közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.

4.        ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az alábbi esetekben Ön kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk:

-          Ön szerint nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát

-          az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

-          már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

-          ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön -kérésére- megkaphatja.

5.        ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Önnek joga van arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ill. utasítása alapján továbbítsuk az Ön által megjelölt másik adatkezelő részére, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.

6.        TILTAKOZÁS JOGA

Amennyiben az Ön adatainak kezelése az Adatkezelők jogos érdekén alapul vagy közérdeken, ill. közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében történik, úgy Ön külön tiltakozhat ezen adatkezeléssel szemben, ideértve a profilalkotást is. Tájékoztatjuk, hogy profilalkotást a jelen Adatkezelési tájékoztató „Profilalkotás” fejezetében foglaltak szerint végzünk. Ezen esetekben személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Amennyiben a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

7.        HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.       A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

A magyar Infotörvény alapján: Az érintett halálát követő öt éven belül az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőknél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni a következő jogokat az elhunyt személy adataival kapcsolatban: hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás és tiltakozás. Ha az érintett több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal lehet a jogokat érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ügyintézési rendelkezést vagy vonatkozó nyilatkozatot az Adatkezelőknél, akkor a Ptk. szerinti, az Adatkezelőknél elsőként jelentkező közeli hozzátartozója jogosult helyesbítést kérni, vagy tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – joga van az elhunyt adatainak törlését vagy korlátozását kérni az érintett halálát követő öt éven belül. Az Adatkezelők a közeli hozzátartozókat kérelemre tájékoztatják a megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett megtiltotta.

Az érintett jogait érvényesítő személynek az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát és közeli hozzátartozói minőségét közokirattal szükséges igazolnia az Adatkezelők felé, jogszabályi előírás alapján.

Önt a személyes adatainak részünkről történő kezelésével kapcsolatban az alábbi jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek illetik meg:

1.        Hozzánk fordulhat

2.        Panaszjogát érvényesítheti

3.        Bírósághoz fordulhat

4.        Kártérítést követelhet

 

1.        hozzánk fordulhat

Amennyiben Önnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza adódik vagy jogaival kíván élni, az alábbi elérhetőségeinket használhatja e célra:

E-mail: adatvedelem@ilcsi.com

Postacím: H-1021 Budapest, Üdülő út 37., Magyarország

Mi indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

2.        PANASZJOG

Amennyiben úgy véli, hogy adatkezelésünk nem jogszabályoknak megfelelően történik, az adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, szintén panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál abban az esetben is, ha az Ön kérelme nyomán nem teszünk intézkedést késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül - ill. késedelem okáról nem tájékoztatjuk. Az Adatkezelők tevékenységi központja szerint illetékes fő felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

3.        Bírósághoz fordulás joga

Önnek joga van ahhoz, hogy bírósághoz forduljon: (i) a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, kötelező erejű döntése ellen, (ii) amennyiben az Ön kérelme nyomán nem teszünk intézkedést késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül - késedelem okáról Önt nem tájékoztatjuk, (iii) abban az esetben, ha a felügyeleti hatóság az Ön által benyújtott panasszal nem foglalkozik, az Ön jogosnak vélt panaszát elutasította, vagy egyáltalán nem tájékoztatja Önt három (3) hónapon belül a panasza fejleményeiről, annak eredményéről, (iv) panaszjogának sérelme nélkül bírósághoz fordulhat, amennyiben úgy véli, hogy a GDPR szabályainak nem megfelelő adatkezelés miatt megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelőkkel szembeni eljárást az Adatkezelők tevékenységi helye szerinti tagállam (Magyarország) bírósága előtt kell megindítani, azonban az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. 

4.        Kártérítéshez való jog

Amennyiben Ön a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt (sérelemdíj) szenvedett az elszenvedett kárért kártérítésre jogosult, az Adatkezelőktől vagy az adatfeldolgozótól. Abban az esetben mentesülünk a felelősség alól, ha bizonyítjuk, hogy a kárt előidéző eseményért minket semmilyen módon nem terhel felelősség.

ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

Az Adatkezelők az Ön személyes adatait az alábbi jogszabályok alapján kezelik:

1.        AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”)

2.        Magyarországi jogszabály: Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”)

3.        Magyarországi jogszabály: 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”)

4.        Magyarországi jogszabály: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)

HATÁLYOS JOG ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelők felelősségét a jelen Adatkezelési tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendők az adatkezelések megértéséhez. Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az adatvedelem@ilcsi.com e-mail címre.

Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT / ILCSI E-kereskedelmi Kft. / JAMBRIK ÜGYVÉDI IRODA