Általános Szerződési Feltételek

(2019. április 01. napjától 2019. május 09. napjáig hatályos szöveg)

A Szerződés letöltéséhez, nyomtatásához és megtekintéséhez kattintson ide.

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban a Szerződés) az

a Webáruház és a lakossági szolgáltatások tekintetében az
Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft.
Székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 37.
Telephely: 1012 Budapest, Attila út 79. al. 1-3.
Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-288142
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail cím: [email protected]
Honlap: www.ilcsi.com
Adószám: 25770171-2-41

a Weboldalon elérhető szakmai (kozmetikusoknak, kozmetikus tanulóknak szóló) szolgáltatások és a weboldal információs szolgáltatása tekintetében az
Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft.
Székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 37.
Telephely: 1021 Budapest, Üdülő út 35. B. ép.
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-698591
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail cím: [email protected]
Honlap: www.ilcsi.com
Adószám: 12688470-2-41

(a továbbiakban az Ilcsi)

mint szolgáltató tulajdonában lévő, a www.ilcsi.com internetes címen elérhető weboldal (a továbbiakban a Weboldal), valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások használatának szabályait határozza meg, továbbá rendelkezik a nem elfogadható felhasználói tevékenységekről.

Tárhelyszolgáltató neve, székhelye és elérhetősége: ZeroTime Services Kft. (Székhely: 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4., E-mail cím: [email protected], Weboldal: www.zerotimeservices.com)

 1. Weboldal célja

A Weboldal célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások üzemeltetése. A szolgáltatásokban Ön egyrészt online áruházban (a továbbiakban a Webáruház) vásárolhat, másrészt informálódhat szolgáltatásainkról, termékeinkről, cégünkről. A Weboldalon lehetősége van eseményeinkről, aktivitásainkról, képzéseinkről is információt szerezni és megrendelni azokat. A Webáruházban kizárólag „Ilcsi” márkájú kozmetikai termékek kiskereskedelmével foglalkozunk.

 1. Felhasználók

Regisztrált felhasználók: a Weboldalon lehetőség van regisztrációra. A jelen Szerződés alapján Felhasználónak minősül a regisztrációt elvégző természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó. A regisztrációt elvégző Felhasználók felhasználói fiókot kapnak, ahová bejelentkezhetnek a továbbiakban. A regisztrált felhasználók megrendelést a felhasználói fiókon belül is leadhatnak, illetve megrendeléseiket itt tudják kezelni.

A Weboldalon lehetőség van lakossági regisztrációra, illetve szakmai regisztrációra (kozmetikusként vagy kozmetikus tanulóként) is.

Megrendelést leadó Felhasználók: A jelen Szerződés alapján Felhasználónak minősül a Webáruházban vagy a Weboldalon megrendelést leadó természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó.

Speciális szabályok: megrendelést az tud leadni, aki

 • a megrendelés során szükséges adatokat megadta és
 • a megrendeléshez szükséges nyilatkozatokat megtette, illetve
 • magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen Szerződés rendelkezéseit.

Rendezvények, képzések: A jelen Szerződés alapján Felhasználónak minősül a Weboldalon rendezvényre, eseményre, képzésre, aktivitásra jelentkező, azt megrendelő természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó.

Hírlevél: a Weboldalon Önnek lehetősége van reklámhírlevélre feliratkozni. A jelen Szerződés alapján Felhasználónak minősül a hírlevélre feliratkozó és feliratkozott természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó.

A továbbiakban a Megrendelésre vonatkozó szabályok a regisztrációra, a hírlevélre és a rendezvényen, képzésben részt vevő vagy azt megrendelő, arra jelentkező Felhasználóra is irányadók, kivéve, ha külön jelezzük az eltérő szabályokat.

Böngésző Felhasználók: Ha Ön a Weboldalon böngészik, megrendelés leadása nélkül, Önre is a jelen Szerződés rendelkezései vonatkoznak. Ön a Weboldal használatával, böngészésével egyben elfogadja a jelen Szerződés szabályait.

A továbbiakban a fenti feltételeknek megfelelő személyek elnevezése: a Felhasználó vagy Ön.

AMENNYIBEN NEM MÚLTÁL EL 18 ÉVES:

Ha a 18. életévedet még nem töltötted be, akkor kérd meg szülődet, hogy olvassa el az alábbiakat és ő segítsen Neked a Weboldal használatában és a vásárlásban. Ha a 16. életévedet még nem töltötted be, akkor a süti hozzájárulás vagy hírlevélre feliratkozás előtt kérd meg szülődet, hogy olvassa el az alábbiakat és ő segítsen Neked ezeknek a felületeknek a bejelölésében.

Szülőknek: Az Ilcsi Weboldalán különféle szolgáltatásokat vehetnek igénybe a Felhasználók. A 18. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem rendelhetnek meg tőlünk terméket, szolgáltatást, nem regisztrálhatnak a Weboldalon. Ezért a 18. életévét be nem töltött kiskorú esetén arra kérjük a szülőket, hogy ők adják le a megrendelést. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt állókra is. Hírlevélre feliratkozni, illetve a sütik használatához hozzájárulni a 16. életévét betöltött személyek tudnak, így a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén arra kérjük a szülőket, hogy ők adják meg a hozzájárulásokat ezekhez.

 1. Nyilatkozatok

Amikor Ön letölti a Weboldalt, megrendel terméket, szolgáltatást a Weboldalon és bejelöli, hogy a jelen Szerződést elfogadja, azzal egyben az alábbi kötelezettségeket is vállalja:

 • igazolja, hogy a Szerződés nyelvét, amely a magyar nyelv, érti és ismeri, annak használatában nincs akadályoztatva;
 • igazolja, hogy a Webáruházban vagy Weboldalon történő megrendelés előfeltételeként a jelen Szerződést teljes körűen megismerte, megértette különös tekintettel a Szerződés 10. pontjában megfogalmazott felelősségkorlátozásokra, és magára nézve kötelezőnek fogadja el, betartja az abban foglaltakat és ezek alapján önként, saját elhatározásából veszi igénybe a Weboldal szolgáltatásait;
 • igazolja, hogy a megrendelés során megadott személyes adatai érvényesek, a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetők, illetve más személyiségi jogait nem sértik (pl. nem végez megrendelést vagy nem használja a Weboldalt és a Webáruházat engedély nélkül más személy nevében);
 • kijelenti, hogy a Weboldal használata során nem végez jogellenes, Szerződésellenes vagy jogosulatlan tevékenységet (ideértve a nemkívánatos elektronikus kommunikációt és a Weboldal számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolást vagy ennek kísérletét, működésének akadályozását is) és minden, a Felhasználói magatartásra és tevékenységre vonatkozó szabályt betart;
 • kijelenti, hogy a Weboldalt nem használja más Felhasználó zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, emberi, személyiségi vagy egyéb jogainak megsértésére vagy politikai tevékenységre;
 • tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg minden, a Webáruház vagy a Weboldalon elérhető szolgáltatás használatához kért adatot vagy bizonyos alkalmazásokat letilt, úgy lehetséges, hogy a Weboldal szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak a rendelkezésére;
 • VÁLLALJA, HOGY A WEBOLDAL IGÉNYBEVÉTELE KAPCSÁN AZ ÖN MINT FELHASZNÁLÓ ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN (IDE ÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A JELEN PONTBAN FOGLALT NYILATKOZATOK ÉS A SZERZŐDÉS SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEK BE NEM TARTÁSÁT IS) AZ ILCSINEK OKOZOTT MINDEN KÁRT TELJES MÉRTÉKBEN MEGTÉRÍT ÉS HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ TELJES MÉRTÉKBEN HELYTÁLL AZ ILCSI HELYETT A FELHASZNÁLÓI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK MIATT, ILLETVE AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT, ELHELYEZETT ADATOKKAL, TARTALMAKKAL KAPCSOLATBAN IS, IDŐBELI KORLÁT NÉLKÜL. A TELJES KÁRTÉRÍTÉS A KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÁROK, AZ ELMARADT HASZON ÉS AZ ELJÁRÁSI ÉS ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉT IS JELENTI.

Kizárólag azon Felhasználó megrendelése tekinthető érvényesnek, aki a jelen Szerződés 2. és 3. pontjában meghatározott feltételeknek megfelel és a rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadta el.

 1. Webáruház

Webáruház lényeges tulajdonságai: Az Ilcsi Webáruházat üzemeltet, amelynek keretében kozmetikai termékek kiskereskedelmével foglalkozik.

A termékek lényeges tulajdonságait a termék nevére kattintva érheti el.

A Webáruházban magyar forintban feltüntetett árak bruttó árak, melyek tartalmazzák az általános forgalmi adót. A feltüntetett vételár a termék teljes vételára. Weboldalon feltüntetett áraink kizárólag Weboldali rendelés esetén érvényesek. Az Ilcsi fenntartja magának a vételárak megváltoztatásának jogát. A vételárak módosítása a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termék vételárát nem befolyásolja. A teljes vételár mellett a termék egységára is feltüntetésre kerül.

Szállítási és utánvétes fizetési díjról a Teljesítés körülményei fejezetben kap információt.

Termékek gyártása: Tájékoztatjuk Önt, hogy az Ilcsi a kozmetikai termékei gyártási műveletei tekintetében Helyes gyártási gyakorlatot (GMP-t, azaz Good Manufacturing Practice-t) alkalmaz. Helyes Gyártási Gyakorlat (GMP) megfelel az MSZ EN ISO 22716 szabvány követelményeinek. Az MSZ EN ISO 22716:2008 nemzetközi szabvány szerint kiépített Helyes Gyártási Gyakorlat (GMP) rendszer útmutatást ad a kozmetikai termékek gyártására, ellenőrzésére, tárolására és szállítására vonatkozóan. A Helyes Gyártási Gyakorlat (GMP) rendszer működtetésével bizonyítottan képesek vagyunk folyamatosan olyan kozmetikai terméket gyártani, amely megfelel a vevői elvárásoknak, valamint az alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeknek.

Weboldalon feltüntetett rendezvények, képzések: A Weboldalon rendezvények, események, képzések, aktivitások is feltüntetésre kerülnek, melyeket értékesítünk, népszerűsítünk, vagy csak információt szolgáltatunk ezekkel kapcsolatban. Ezek megvásárlásának, vagy az ezeken történő részvételnek a feltételeit Ön a Weboldalon találja, a rendezvények, hírek, események, képzések nevére kattintva.

A szakmai felhasználói fiókban a szakmai felhasználók -amennyiben ez a lehetőség a Weboldalon feltüntetésre került- online tudnak jelentkezni a rendezvényekre, képzésekre. Ezek lényeges tulajdonságait a rendezvény, képzés nevére kattintva érheti el. A magyar forintban feltüntetett árak bruttó árak, melyek tartalmazzák az általános forgalmi adót. A feltüntetett vételár a képzés, rendezvény teljes vételára. A feltüntetett áraink kizárólag a szakmai felhasználói fiókban leadott rendelés esetén érvényesek. Az Ilcsi fenntartja magának a vételárak megváltoztatásának jogát. A vételárak módosítása a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt részvételi jegy vételárát nem befolyásolja.

Regisztráció lényeges tulajdonságai: Önnek lehetősége van a Weboldalon regisztrálni. Lakossági regisztráció mellett szakmai (kozmetikusi, illetve kozmetikus tanulói) regisztrációra is lehetőséget biztosítunk. A lakossági regisztrációs szolgáltatás keretében a regisztrációval létrehozzuk az Ön saját felhasználói fiókját, amelyben a belépés után megrendeléseit nyomon követheti, új megrendeléseket adhat le. A szakmai regisztrációs szolgáltatás keretében Ön eseményekre, tanfolyamokra tud jelentkezni, ajánlatokat kap tőlünk, illetve nyomon követheti megrendeléseit, fizetéseit, tagságait, és infromációt is nyújtunk, különböző, Önt érintő szakmai témákról. Az Ilcsi személyre szabott, e-mailen történő kapcsolattartásra alkalmas felhasználói fiókot (a továbbiakban a Felhasználói Fiók) tesz elérhetővé a Felhasználónak a lakossági és a szakmai regisztrációs szolgáltatások részeként. Ön a felhasználói fiókjában tudja a fiók használatához megadott adatait is kezelni. Ön tudomásul veszi, hogy e szolgáltatásban való részvételéhez szükséges az Ön által elvégzett érvényes lakossági, ill. szakmai regisztráció.

A Felhasználói Fiók megszüntetése: Az Ilcsinek az [email protected] e-mail címre küldött e-mail útján törölheti Felhasználói Fiókját.

Hírlevél szolgáltatás lényeges tulajdonságai: A hírlevél szolgáltatás keretében Önnek lehetősége van megadni elérhetőségét a híreink, ajánlataink fogadására, amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre. Ez alapján Önt a továbbiakban elektronikus hírlevél formájában rendszeresen értesítjük híreinkről, ajánlatainkról. Ön felkérésünkre véleményt is küldhet nekünk az Ön által a Webáruházban vásárolt termékről, vagy a Webáruházról. Ön a hírlevél szolgáltatásunkról bármikor leiratkozhat.

Adatbeviteli hibák kijavítása: Ön tévesen bevitt adatainak javítását a regisztrációs és a megrendelési űrlapon, a megrendelés elküldését vagy a regisztráció megerősítését jelölő gombra történő kattintás előtt a megfelelő adat kijavításával végezheti el. A Regisztráció megtörténte után regisztrációs adatait a Felhasználói Fiókjában a Felhasználói profilt jelző menüpontban, illetve a vezérlőpultot jelző menüpontban a szerkesztést jelző gombra kattintva a téves adat törlésével és a helyes adat megadásával, és a módosítások elmentésével tudja kijavítani. A megrendelés elküldése után a megrendelésben tévesen megadott adatait Ön már nem tudja javítani. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a már leadott megrendeléseket az Ön által megadott adatokkal fogjuk teljesíteni.

A Weboldal és a Webáruház működésének feltételei: Az Ilcsi tájékoztatja Önt, hogy internet kapcsolat szükséges a Weboldal, Webáruház igénybevételéhez, amelynél a minimum letöltési sebességre nincs korlát, azonban az alacsony sávszélesség korlátozhatja a Weboldal sebességét. Az internet kapcsolat biztosítása a Felhasználó felelőssége, az Ilcsinek ráhatása erre, illetve ennek tulajdonságaira nincs. A Weboldal és Webáruház használatához web böngészőprogram is szükséges, melynek megléte a Felhasználó felelőssége, felhívjuk az Ön figyelmét, hogy a régebbi böngészőprogramok használata korlátozhatja a Weboldal elérését, sebességét.

A Weboldalt magyar és angol, a Webáruházat magyar nyelven teszi elérhetővé az Ilcsi.

Ön tudomásul veszi, hogy az Ilcsi a Weboldalt Magyarországról üzemelteti, és Ilcsi nem szavatolja, hogy a Weboldal és az azon elérhető szolgáltatások más országban is elérhetőek vagy megfelelően működnek, illetve, hogy megfelelnek az Ön igényeinek.

Alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések: 1) az adatok kezelésénél https protokollt használ a Weboldal, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál a Felhasználó és szerver; 2) fizetés a fizetést bonyolító szolgáltató saját felületén történik, az Ilcsi nem lát vagy ismer meg Felhasználói bankkártya vagy egyéb fizetéshez megadott adatokat.

Weboldal megváltoztatása: Az Ilcsi a Webáruház és a szolgáltatások tökéletesítése érdekében rendszeresen fejleszti és megújítja a Weboldalt, ezért Ön elfogadja, hogy az Ilcsi erről szóló előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Weboldal és a szolgáltatások formáját és jellemzőit, vagy annak bármilyen aspektusát (véglegesen vagy ideiglenes jelleggel) leállíthatja a Weboldal és a szolgáltatások (vagy azok bármely tulajdonságának vagy részének) nyújtását anélkül, hogy Önt erről előzetesen írásban értesítené, továbbá előfordulhat, hogy a Weboldal időről-időre automatikusan letölti és telepíti a rajta végrehajtott frissítéseket és Ön hozzájárul ezeknek a frissítéseknek a letöltéséhez.

Kiskorúak (18 éven aluliak) védelme: Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a kiskorúak védelmében az Ilcsi jogosult a Weboldalt korlátozni a kiskorúak tekintetében.

Kérjük, hogy az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan olvassa el figyelmesen az Adatkezelési Tájékoztatót!

 1. Megrendelés, szerződéskötés lépései:

A) WEBÁRUHÁZ:

Megrendelés:

A Webáruházban a vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges. Ön kiválasztja a terméket, amelyet meg kíván vásárolni, majd a termék mellett feltüntetett kosárt jelző gombra kattintva tudja a kosárba tenni azt és megadni a megrendelni kívánt termék mennyiségét. Ön a kosárt jelző ikonra kattintva tudja áttekinteni, és esetlegesen módosítani a megrendelését. Az esetleges módosításokat a módosítások elfogadását jelző gombra kattintva tudja elfogadni. Amennyiben törölni kívánja a kosárban található terméket, akkor kattintson a törlést jelző ikonra. Amennyiben tovább kíván vásárolni, lépjen vissza a termékeket megjelenítő felületre, és ismételje meg a fent ismertetett eljárást az újonnan kiválasztott termék kosárba helyezése tekintetében. A megrendelés véglegesítését jelző gombra történő kattintással Ön véglegesíti a megrendelését. Ekkor Önnek meg kell adnia a megrendeléshez szükséges adatokat és ki kell pipálnia a szükséges nyilatkozatokat. Itt van lehetősége a téves adatok javítására, törlésére is a megrendelés elküldését vagy bankkártyás fizetés esetén a fizetést jelző gombra történő kattintás előtt. Az adatokat azok kitörlésével és újra megadásával tudja módosítani. A megfelelő felületek bejelölésével fogadja el a jelen Szerződést és nyilvánítsa ki, hogy megismerte az Adatkezelési Tájékoztatót. A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadása és a jelen Szerződés elfogadása, illetve az Adatkezelési Tájékoztató megismerése nélkül nem lehetséges a megrendelés leadása. Amennyiben fel kíván iratkozni hírlevél szolgáltatásunkra, itt tudja megadni adatkezelési hozzájárulását is a megfelelő felület bejelölésével. A hozzájárulás megadása önkéntes, az nem érinti az Ön megrendelésének teljesítését. Majd válassza ki a fizetési, illetve a szállítási módot, illetve adja meg a szállítási adatokat. Amennyiben meg kívánja vásárolni a terméket, kattintson a megrendelés elküldését vagy bankkártyás fizetés esetén a fizetést jelző gombra. A Amennyiben weboldali bankkártyás fizetési módot választott, akkor kövesse az alább a fizetés részben erre írottakat.

A regisztrált lakossági Felhasználóknak a Felhasználói Fiókban elérhetővé tesszük az előző megrendeléseiket. Az megismételt kosárba tételt jelző gombra kattintással Ön meg tudja rendelni az előző megrendeléseiből újfent kiválasztott terméket.

Készletfigyelés:

Ha egy termékünket Ön meg szeretné vásárolni, azonban az a Webáruházban nem elérhető, akkor készlet figyelést állíthat be a termékhez a termék mellett található értesítést kérek, ha a termék újra rendelhető állapotot jelző gombra történő kattintással. Amennyiben Ön érvényes e-mail címét megadta nekünk erre a célra, akkor azon keresztül értesítjük Önt, ha újra rendelhető lesz a termék.

Fizetés:

Ön a megrendelt termékek teljes vételárát a következő módokon tudja kifizetni:

 • személyes átvétel eseténutánvéttel készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel az átvételi ponton, vagy
 • kiszállítás esetén utánvéttel készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel a kiszállítónak, vagy
 • a Weboldalon a Megrendelés megerősítése után megjelenő bankkártyás fizetési felületen előre fizetéssel.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a termék átvételekor fizeti ki annak vételárát, felhívjuk figyelmét, hogy ekkor minden esetben 300 Ft utánvét felárat számolunk fel.

A Weboldalon történő bankkártyás fizetés esetén Ön a bankkártyás fizetést jelző gombra történő kattintással a fizetési szolgáltató oldalára jut, ahol meg kell adnia a fizetéshez szükséges adatokat és nyilatkozatokat, és a fizetést jelző gombra kattintással kifizeti a terméket. A sikeres fizetés után a fizetési szolgáltató Önt visszatéríti a Weboldalra és egyben a sikeres fizetésről visszaigazolást küld Önnek és az Ilcsinek.

Amennyiben Ön nem a Weboldalon történő bankkártyás fizetést választja, akkor Ön utólag, a termék átvételekor készpénzben, illetve bankkártyával tudja kifizetni a megrendelt termék vételárát. Kiszállítás esetén a futárnál, személyes átvétel esetén pedig az átvételi ponton tud fizetni.

A Felhasználó a megrendelésről -és bankkártyás fizetés esetén a fizetésről is- az általa ezekre a célokra megadott e-mail címre visszaigazolást kap, utólagos fizetés esetén a megrendeléstől, Weboldali bankkártyás fizetés esetén pedig a sikeres fizetéstől számított maximum 48 órán belül. Amennyiben téves a megrendelés, vagy nem Öntől származik, illetve bármilyen egyéb problémája merült fel a megrendelésével kapcsolatban, akkor kérjük, haladéktalanul jelezze ezt az Ilcsi felé az [email protected] e-mail címre.

Számla: Az Ilcsi papír alapú számlát állít ki, melyet a kiszállított vagy átadott termékkel együtt bocsát a Felhasználó rendelkezésére. Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie. Személyes átvétel esetén az átvételkor a számla első példánya kerül átadásra Önnek. A másodpéldányon Ön aláírásával igazolja az átvételt.

Szerződés létrejötte: A szerződés elektronikus úton akkor jön létre Ön és az Ilcsi között, amikor a megrendelést az Ilcsi e-mail üzenet formájában visszaigazolta. A Szerződés a visszaigazoló e-mail üzenet feladásának időpontjában jön létre Ön és az Ilcsi között.

A megrendelést jelző gombra kattintással Ön az ajánlatához kötve van. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a Felhasználóhoz nem érkezik be 48 órán belül, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelt terméket átvenni. Ekkor az Ilcsi legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként már megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, ha volt ilyen.

További adatszolgáltatás: Ha a szerződés megfelelő teljesítéséhez az Ilcsinek Öntől további adatközlésre van szüksége, vagy olyan körülmény jelentkezik az Ön viszonylatában, amelynek az Ilcsivel történő közlése szükséges a Szerződés teljesítéséhez, akkor Ön köteles a körülményt, vagy az információt, adatot haladéktalanul közölni az Ilcsivel.

B) REGISZTRÁCIÓ

Regisztráció: Önnek lehetősége van lakossági és szakmai (kozmetikusi és kozmetikus tanulói) regisztrációra a Weboldalon. A feltüntetett adatok és nyilatkozatok megadása után kattintson a regisztráció megerősítését jelző gombra. A regisztráció jóváhagyáshoz kötött, amelynek megadásáról Önt értesítjük. A jóváhagyás szakmai regisztráció esetében a regisztráció típusát is tartalmazza (kozmetikusi, kiemelt kozmetikusi, referenciás kozmetikusi, recept felíró kozmetikusi). Ön tévesen bevitt adatainak javítását a regisztrációs űrlapon, a regisztráció megerősítését jelölő gombra történő kattintás előtt a megfelelő adat kijavításával végezheti el. A Regisztráció megtörténte után regisztrációs adatait a Felhasználói Fiókjában a Felhasználói profilt jelző menüpontban, illetve a vezérlőpultot jelző menüpontban a szerkesztést jelző gombra kattintva a téves adat törlésével és a helyes adat megadásával, és a módosítások elmentésével tudja kijavítani

A lakossági és a szakmai regisztráció is ingyenes.

Szerződés létrejötte

A szerződés Ön és az Ilcsi között regisztráció esetén a regisztráció visszaigazolásával jön létre.

C) RENDEZVÉNYEK, KÉPZÉSEK

A Weboldalon rendezvények, képzések is feltüntetésre kerülnek, melyeket értékesítünk, népszerűsítünk, vagy csak információt szolgáltatunk ezekkel kapcsolatban. Ezek megvásárlásának, vagy az ezeken történő részvételnek a feltételeit Ön a Weboldalon találja, a rendezvények, képzések nevére kattintva a szolgáltatás részletes leírásában.

Szakmai felhasználóknak lehetőségük van felhasználói fiókjukban is jelentkezni rendezvényeinkre, képzéseinkre, azokra jegyet vásárolni, a szakmai eseményeket és a tanfolyamokat megjelenítő menüpontok alatt. A képzés vagy a rendezvény nevére kattintva találja meg a vonatkozó részleteket, a termék vagy szolgáltatás leírását.

A részvételi jegy megvásárlása -amennyiben a Weboldalon jelezve van- elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges. Ön kiválasztja a rendezvényt, képzést, amelyet meg kíván vásárolni, majd a rendezvény, képzés mellett a jelentkezést jelző gombra kattintva tudja kijelölni a terméket, szolgáltatást, amelynek mennyiségét megadva és a kosárt jelző gombra kattintva tudja a kosárba tenni. Ön a kosárban tudja áttekinteni, és esetlegesen módosítani a megrendelését. Amennyiben törölni kívánja a kosárban található terméket, akkor kattintson a törlést jelző ikonra. Amennyiben tovább kíván vásárolni, kattintson a vásárlás folytatását jelző gombra, térjen vissza a termékeket, szolgáltatásokat megjelenítő felületre és ismételje meg a fent ismertetett eljárást az újonnan kiválasztott termék kosárba helyezése tekintetében. A megrendelés véglegesítése előtt Önnek meg kell adnia a megrendeléshez szükséges adatokat és nyilatkozatokat. Itt van lehetősége a téves adatok javítására, törlésére is a megrendelés elküldését jelző gombra történő kattintás előtt. Az adatokat azok kitörlésével és újra megadásával tudja módosítani. A megfelelő felületek bejelölésével fogadja el a jelen Szerződést és nyilvánítsa ki, hogy megismerte az Adatkezelési Tájékoztatót. A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadása és a jelen Szerződés elfogadása, illetve az Adatkezelési Tájékoztató megismerése nélkül nem lehetséges a megrendelés leadása. Amennyiben meg kívánja vásárolni a terméket, kattintson a megrendelés elküldését jelző gombra. Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelés elküldését jelző gombra történő kattintás fizetési kötelezettséget von maga után, amelyet Ön a gombra kattintással kifejezetten tudomásul vesz.

Fizetés: A fizetés Ön által az Ilcsi részére indított banki átutalással lehetséges.

Számla: Az Ilcsi papír alapú számlát állít ki, melyet a megrendelt rendezvényen/képzésen bocsát a Felhasználó rendelkezésére. Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie.

Szerződés létrejötte: A szerződés elektronikus úton akkor jön létre Ön és az Ilcsi között, amikor a megrendelést az Ilcsi e-mail üzenet formájában visszaigazolta. A Szerződés a visszaigazoló e-mail üzenet feladásának időpontjában jön létre Ön és az Ilcsi között. A megrendelés elküldését jelző gombra kattintással Ön az ajánlatához kötve van. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a Felhasználóhoz nem érkezik be 48 órán belül, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelt terméket átvenni. Ekkor az Ilcsi legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként már megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, ha volt ilyen.

D) HÍRLEVÉL

Hírlevél: Önnek lehetősége van az Ilcsi ajánlatait, híreit, újdonságait tartalmazó rendszeres elektronikus reklámhírlevélre feliratkozni a Weboldalon. A feltüntetett adatok és nyilatkozatok megadása után kattintson az feliratkozást jelző gombra. Ha javítani kívánja a megadott adatokat, azt a feliratkozási felülelten megteheti a feliratkozást jelző gombra történő kattintás előtt a helytelen adat törlésével és a helyes adat megadásával, a feliratkozás elküldése után pedig a Felhasználói Fiók hírlevél beállításokat tartalmazó menüpontjában az adatok javításával. Ha Ön le kíván iratkozni a hírlevélről, azt megteheti a Weboldalon a hírlevélről történő leiratkozást jelző gombra, vagy a hírlevélben a leiratkozást jelző likre történő kattintással.

A hírlevél szolgáltatás ingyenes.

Szerződés létrejötte

A szerződés Ön és az Ilcsi között a feliratkozással jön létre.

E) INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Önnek lehetősége van a Weboldalon böngészni és elolvasni az Ilcsi által megjelenített információkat. Ön a böngészés megkezdésével elfogadja a jelen Szerződés feltételeit, az hatályba lép Ön és az Ilcsi között.

A REGISZTRÁCIÓS, HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÁSI ÉS INFORMÁCIÓS (böngészés az oldalon) szolgáltatásokra vonatkozó külön rendelkezés:

Szolgáltatás indítása: Ön ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételével kifejezetten kéri az Ilcsitől ezeknek a szolgáltatásoknak a jelen Szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belüli, haladéktalan megkezdését.

 1. Szerződés formája, iktatása, elérhetősége

Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés elektronikus formában jön létre és az Ilcsi nem köteles Önnek papír alapú Szerződés példányt küldeni. Az Ilcsi azonban lehetővé teszi és javasolja, hogy a jelen Szerződést annak elolvasásakor és elfogadásakor saját adathordozóra töltse le vagy nyomtassa ki. Ön szintén tudomásul veszi, hogy az Ilcsi nem köteles archiválni az Ön és az Ilcsi között létrejött Szerződést vagy egyéb kommunikációt vagy tranzakciót. Az Ilcsi a jelen Szerződést nem iktatja. A jelen Szerződés annak megkötése után a Weboldalon az ’Általános Szerződési Feltételek menüpont alatt lesz elérhető.

 1. Szerződés nyelve, írásbeliség

A szerződés nyelve a magyar nyelv. A jelen Szerződés távollévők között kötött szerződés, amely az Ön ráutaló magatartásával jön létre, és nem minősül írásbeli szerződésnek.

 1. Szerződés módosítása

Az Ilcsi fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződést egyoldalúan módosítsa, azzal, hogy az Ilcsi köteles a módosítás hatályba lépését legalább 5 (öt) nappal megelőzően Önt a Weboldalon keresztül hirdetmény formájában a módosításról tájékoztatni. Önnek ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen és azt át tudja tekinteni, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a Weboldalt rendszeresen ellenőriznie kell. Az Ilcsi vállalja, hogy az Szerződés Weboldalon megjelenített szövegének elején jelzi a hatálybalépés dátumát. A módosítás nem érinti a folyamatban levő megrendelések teljesítését. A módosuló rendelkezéseket a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Az aktuális Szerződés a Weboldal ’Általános Szerződési Feltételek’ menüpontja alatt érhető el.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Webáruházat és a Weboldalt azt követően is igénybe veszi és használja, hogy a jelen Szerződés feltételei megváltoztak, az Ilcsi úgy tekinti, hogy Ön elfogadta a Szerződés módosított változatát.

 1. Szerződés megszűnése

Indokolás nélküli elállás:

A fogyasztónak minősülő Felhasználó 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől, a megrendeléstől.

Felhívjuk figyelmét, hogy tekintettel a jogszabályi kivételekre, kozmetikai termékeink vonatkozásában Ön csak abban az esetben élhet jogszabályon alapuló elállási jogával, ha nem bontotta fel a terméket. Amennyiben a termék felbontásra került, kérjük, olvassa el alább a Webáruházi megrendelésekre vonatkozóan a kivételekre vonatkozó részt.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Webáruház megrendelés esetén: Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor akkor jár le a határidő, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát az itt megtalálható nyilatkozatminta, vagy az elállást tartalmazó egyértelmű nyilatkozat Ilcsinek történő eljuttatásával teheti meg, eljuttatni postán vagy e-mail útján, az Ilcsi Szerződés elején megjelölt címére (1021 Budapest, Üdülő út 37.), vagy az [email protected] e-mail címre lehetséges.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a határidő utolsó napján) elküldi (postára adja vagy e-mailen elküldi) elállási nyilatkozatát.

Ön a Szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Szerződés megkötésére a Felhasználó tett ajánlatot, a Szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a Szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Ha Ön eláll ettől a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az Ilcsi által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni (postára adás napja vagy az átadás napja számít). A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (akár annak utolsó napján is). A termék visszaküldésének közvetlen költségét, mint fuvarozási költséget, Ön viseli. Az Ilcsinek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Az Ilcsi e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Önt nem illeti meg az elállási jog:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti felmondási jogát.

A fenti jogszabályi e) pontba foglalt kivétel alapján a fogyasztónak minősülő Felhasználó nem jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől ha a terméket felbontotta, tekintettel arra, hogy az Ön által megrendelt termék minden esetben zárt csomagolású termék, amelyet felbontás után egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem tudunk visszavenni.

Azonnali hatályú felmondás: Az Ilcsi azonnali hatállyal indokolással felmondhatja a jelen Szerződést és törölheti vagy felfüggesztheti az Ön megrendelését különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi esetekben:

 • ha Ön a jelen Szerződés (vagy a magatartási irányelvek, ha van ilyen) rendelkezéseit megszegi;
 • ha az Ön magatartása erre alapos indokot ad, illetve más módon kárt okoz;
 • ha Ön a Webáruházat vagy a Weboldalt nem rendeltetésszerűen használja;
 • ha Ön a hatályos jogszabályok vagy a Szerződés által szabályozott, a szellemi tulajdonra vonatkozó feltételeket megszegi, vagy azokat más módon megsérti;
 • ha az Ilcsi a Webáruházat megszünteti.

Regisztráció, hírlevélre feliratkozási és információs szolgáltatások esetén:

Indokolás nélküli felmondás: Amennyiben Ön fogyasztónak minősül, akkor jogszabály alapján a jelen Szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondhatja a szolgáltatást. Mivel a szolgáltatás nem díjköteles, az Ilcsinek díj visszatérítési kötelezettsége nincs a Felhasználó felé ebben az esetben (és Önnek sincs a már teljesített szolgáltatásokért díjfizetési kötelezettsége az Ilcsi felé). Ön a hatályos jogszabály szerinti nyilatkozatmintával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján élhet felmondási jogával. Ön határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát. Felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát (vagy a nyilatkozatmintát kitöltve) köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Ilcsi Szerződés elején megjelölt címére (1021 Budapest, Üdülő út 37.) vagy az [email protected] e-mail címre.

Ha nem kezdődött meg a szolgáltatás nyújtása, akkor indokolás nélküli elállásra jogosult a fogyasztónak minősülő Felhasználó, amelyre az indokolás nélküli felmondás szabályai vonatkoznak.

Ön tudomásul veszi és nyilatkozik, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően, vagy nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében (pl. információs szolgáltatás a Weboldalon) a teljesítés megkezdését követően (tekintettel arra, hogy az Ilcsi a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést- lásd jelen Szerződés 5. pontja végén található nyilatkozat) a fenti indokolás nélküli felmondási jogát elveszíti.

Regisztráció, hírlevél és információs szolgáltatások, Weboldali online rendezvényre, képzésre jelentkezés esetén a felmondási szabályok: Ön az Ilcsinek szóló egyoldalú, írásbeli, indoklás nélküli nyilatkozattal bármikor felmondhatja a jelen Szerződést.

Az Ilcsi azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést és törölheti vagy felfüggesztheti az Ön Regisztrációját vagy értékelését különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi esetekben:

 • ha Ön a jelen Szerződés (vagy a magatartási irányelvek, ha van ilyen) rendelkezéseit megszegi;
 • ha az Ön magatartása erre alapos indokot ad, illetve más módon kárt okoz;
 • ha Ön a Webáruházat, illetve a szolgáltatásokat nem rendeltetésszerűen használja;
 • ha Ön a hatályos jogszabályok vagy a szerződési feltételek által szabályozott, a szellemi tulajdonra vonatkozó feltételeket megszegi, vagy azokat más módon megsérti;
 • ha az Ilcsi a szolgáltatásokat megszünteti.
 1. Teljesítés körülményei

Webáruházas megrendelés esetén kiszállítás, átvétel:

Az átvétel a következő módokon lehetséges:

 • Személyes átvételi pont: 1012 Budapest, Attila út 79. Nyitva tartás: H-P: 8:00-20:00; Szo: 9:00-14:00
 • Házhozszállítás: DPD futárszolgálattal

Amennyiben Ön a termék átvételekor egyenlíti ki annak vételárát, úgy a fizetésnél minden esetben utánvétet köteles fizetni. Az utánvétes fizetés felára: 300 Ft.

Bruttó 0-14.999 Ft közötti rendelés esetén a házhoz szállítási díj bruttó 1.490 Ft.

Bruttó 15.000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes a házhozszállítás.

Csak magyarországi címre történő kiszállítás lehetséges. A futárszolgálat értesítést küld Önnek a kiszállítás várható időpontjáról. Ön a kiszállítás folyamán a futárszolgálat munkatársától veheti kézhez a megrendelt terméket.

Személyesen Ön az átvételi ponton a nyitvatartási időben veheti át a megrendelt terméket, miután értesítést kapott az Ilcsitől arról, hogy megrendelése átvehető. Kérjük, hogy csak akkor menjen be átvenni a terméket, ha már megkapta az értesítést az Ilcsitől az átvételre vonatkozólag.

Átvételkor kérjük, minden esetben ellenőrizze az átvett terméket! Amennyiben Ön a csomagoláson sérülést észlel, kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot.

A személyes átvételi ponton történő átvétellel megrendelt, de át nem vett termékek 14 nap után visszaküldésre kerülnek a központi raktárunkba. Amennyiben Ön nem tudja ez alatt az idő alatt átvenni a terméket, kérjük, hogy keressen meg bennünket az [email protected] e-mail címen a hosszabb tárolás érdekében.

Regisztrációra, hírlevélre vonatkozó speciális szabályok: Az Ilcsi köteles a regisztráció megtörténtétől vagy a feliratkozástól haladéktalanul biztosítani Önnek az érintett szolgáltatásokat, regisztráció esetén a felhasználói fiókot, hírlevél esetén pedig a soron következő online reklámhírlevelet.

 1. Ilcsi jogai, magatartási irányelvek

Az Ilcsi fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy az Ön kilétét ellenőrizze, a félrevezető azonosító adatok elkerülése és a tartalmak használata érdekében és ezzel kapcsolatban az Ilcsi jogosult az Ön hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni. Az ebből adódó esetleges késedelmek nem eredményezik a teljesítés késedelmét, hanem az ellenőrzés időtartamával automatikusan meghosszabbítják a szerződésben a vállalkozás által vállalt határidőket.

Az Ilcsi fenntartja magának a jogot (de nem köteles arra), hogy kijavítsa a Weboldalon felmerülő hibákat.

Jelenleg nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó, a Weboldal vagy a Webáruház használatára vonatkozó magatartási kódex, magatartási irányelv. A magatartási irányelvek a Weboldal használata során azt a célt szolgálják, hogy az Ilcsi a jogszabályi előírások betartatásán túl etikai és más magatartási normákat szabályozzon. Azonban az Ilcsi fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a Felhasználóra vonatkozó magatartási irányelveket határozzon meg, tegyen közzé, vagy változtasson meg a jövőben, a jelen Szerződés módosítására vonatkozó szabályoknak megfelelően.

 1. Felelősségkorlátozás

ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA A WEBOLDALT, A WEBÁRUHÁZAT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT.

AZ ILCSI KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET AZ EGYES FELHASZNÁLÓ ÁLTAL TANÚSÍTOTT MAGATARTÁSÉRT.

AZ ILCSI NEM SZAVATOL A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLHATÓSÁGÁÉRT, HIBAMENTESSÉGÉÉRT ÉS MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉÉRT, FELHASZNÁLÓI ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉSÉÉRT, A MŰKÖDTETŐ SZERVER BIZTONSÁGÁÉRT ÉS A FELHASZNÁLÓ ESZKÖZEIBEN KELETKEZŐ KÁROKÉRT.

AZ ILCSI NEM ELLENŐRZI, ILLETVE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT AZ ESETLEGES KÖVETKEZMÉNYEKÉRT, AMELYEK ABBÓL KÖVETKEZNEK, HOGY AZ ÖN SZEMÉLYES JOGA, LAKÓHELYE VAGY TARTÓZKODÁSI HELYE SZERINT HATÁLYOS ÉS ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK VAGY EGYÉB VALLÁSI, TÁRSADALMI ELŐÍRÁSOK TILALMAZZÁK VAGY KORLÁTOZZÁK A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK, A WEBÁRUHÁZ, VAGY AZ AZOKHOZ HASONLÓ EGYÉB WEBÁRUHÁZ IGÉNYBEVÉTELÉT.

AZ ILCSI NEM FELELŐS AZ ÉRDEKKÖRÉN KÍVÜL ÁLLÓ OKBÓL KIFOLYÓLAG ELŐÁLLT ÜZEMSZÜNET, ELÉRHETETLENSÉG MIATT, A WEBOLDAL HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ AZON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES INTERNETKAPCSOLAT ELMARADÁSÁÉRT VAGY AZ AZT ÉRINTŐ HATÓSÁGI VAGY EGYÉB OKBÓL FAKADÓ KORLÁTOZÁSOKÉRT.

AZ ILCSI KIZÁRJA FELELŐSSÉGÉT AZ ADATBEVITELI ÉS MEGJELENÍTÉSI HIBÁKÉRT, VAGY A TÉVESEN FELTÜNTETETT ÁRAKÉRT.

KIZÁRÓLAG ÖN FELEL AZ ÖN ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT ADATOK ESETLEGES HIBÁS VOLTÁÉRT. AZ ILCSI NEM KÖTELES ELLENŐRIZNI AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT ADATOK HELYESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN FELELŐSSÉG NEM TERHELI A NEM MEGFELELŐ VAGY NEM MEGFELELŐEN SZOLGÁLTATOTT ADATOKBÓL EREDŐ KÖVETKEZMÉNYEKÉRT. ÖN KÖTELES HELYTÁLLNI MINDEN OLYAN KÖVETKEZMÉNY TEKINTETÉBEN, AMELY A NEM MEGFELELŐ VAGY NEM MEGFELELŐEN SZOLGÁLTATOTT ADATOKBÓL ERED, ÉS AMELY HÁTRÁNYOSAN ÉRINTI AZ ILCSIT.

KIFEJEZETTEN FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY ÖN FELEL AZÉRT, HOGY AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT ELÉRHETŐSÉG, AMELYRE A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ÜZENETEK VAGY A TERMÉK KIKÜLDÉSRE KERÜLNEK, HELYES LEGYEN ÉS OLYAN LEGYEN, AMELYRE KÜLDÖTT ÜZENETEK, KÜLDEMÉNY KÉZBESÍTHETŐK ÉS AZ ODA ÉRKEZŐ ÜZENETEK, KÜLDEMÉNY ÉRKEZÉSÉT ÖN ELLENŐRZI, ILLETVE AMELYEK ÉRKEZÉSÉRŐL ÉRTESÜL.

 1. Szavatosság és jótállás

Kellékszavatosság

Ön fogyasztóként az Ilcsi hibás teljesítése esetén velünk szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ön az Ilcsivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket az Ilcsi nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Webáruházban termék megrendelésének esetén: A megrendelt termék hibája esetén Ön fogyasztóként – választása szerint – fenti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás:

Az Ilcsi jótállást nem vállal a Weboldalon és a Webáruházban elérhető termékek és szolgáltatások tekintetében. Ettől függetlenül Önt az Ilcsi hibás teljesítése esetén megilletik a fent részletezett szavatossági jogok.

 1. Tartalmak

Ön teljes körű felelősséggel tartozik azért a tartalomért, információért, adatokért, amit a Weboldal használata, illetve a megrendelés során megad, megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a személyes adatokat, személyes üzeneteket, vagy egyéb megjegyzést és ezek bármelyikének következményeit is. A feltöltést végző Felhasználó felelős a Weboldalra feltöltött tartalmak (pl.  szerzői jog által védett művek) esetében a feltöltés és a tartalom jogszerűségért, így azért is, hogy az harmadik személy jogát, jogos érdekét nem sérti.  Amennyiben Ön a fenti kötelezettségeit megsérti, és az Ilcsit a kötelezettségek megsértésével összefüggésben vagy abból eredően kár éri, úgy Ön köteles az Ilcsit mentesíteni a teljes kár megtérítése alól, ide értve az ügyvédi költségeket is.

Az Ilcsi, mint közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az Ön által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat, információkat. Az Ilcsi, mint közvetítő szolgáltató nem felelős az általa továbbított információért. Az Ilcsi továbbá nem köteles olyan tényeket és tevékenységeket keresni az Ön felhasználói magatartásával kapcsolatban, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Ön jelen Szerződés elfogadásával hozzájárul, hogy az Ilcsi minden értesítés és ellenszolgáltatás, kártérítés nélkül eltávolítsa (vagy ne biztosítson hozzáférést ezekhez) a Weboldalról az olyan tartalmakat, vagy ezekre történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében a Szerződéssel ellentétesnek, jogellenesnek, jogsértőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál. Amennyiben fizetés ellenében beszerzett/feltöltött tartalmat töröl az Ilcsi jelen szakasz szerint, annak ellenértékét sem köteles a Felhasználónak visszatéríteni. Az Ilcsi egyebekben az Ön által feltöltött tartalmakat nem változtatja meg.

Ön vállalja, hogy más alkalmazásba/weboldalra tartalmakat a Weboldalról nem tölt le, nem módosít és nem tölt fel. Tájékoztatjuk, hogy az általunk működtetett Weboldal és Webáruház adatbázisnak minősül, így az Ilcsi hozzájárulása szükséges a Weboldal bármilyen tartalmi elmének kimásolásához, nyilvánosság számára való hozzáférhetővé tételéhez ill. nyilvánossághoz való közvetítéséhez. Mindezek megsértése esetén az Ilcsi fenntartja a jogot a kártérítési igénye érvényesítésére.

 1. Szerzői jogok

A Weboldalon ill. Webáruházban az Ilcsi által közzétett saját logók, védjegyek, szlogenek, tartalmak, ill. az Ilcsi által Ön részére küldött üzenetek tartalma (pl. szerzői művek) tekintetében Ön az Ilcsi előzetes kifejezett írásos hozzájárulása nélkül nem jogosult a Weboldalon ill. Webáruházban, Ilcsi által küldött üzenetekben szereplő tartalmak bármely módon történő bármely felhasználására – kivéve amennyiben valamely kógens (eltérést nem engedő) jogszabály ezt az Ön számára lehetővé teszi, pl. szerzői jogi művek esetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteket.

Az Ilcsi fenntartja magának a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a Weboldalt saját döntése szerint szerkeszthesse, saját igényei szerint alakíthassa, arra tartalmat feltöltsön, vagy töröljön.

 1. Adatvédelem

Ön a Weboldal és a szolgáltatások, a Webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a személyes adatait az Ilcsi a Weboldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatójának megfelelően kezelje.

 1. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

Ön a következő módon veheti fel velünk a kapcsolatot:

Webáruház központi e-mail cím és postacím:

[email protected]

Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft., 1021 Budapest, Üdülő út 37.

Webáruház személyes átvételi pont – csak a Webáruházban megrendelt termék átvételére:

Ilcsi Szépségmanufaktúra

1012 Budapest, Attila út 79.

Tel: +36-1/224-0178, +36-20/410-8740 (H-P: 8:00-20:00; Szo: 9:00-14:00)

http://szepsegmanufaktura.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy a Webáruházi megrendelésekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban telefonon, vagy a személyes átvételi ponton nem működtetünk értékesítés utáni ügyfélszolgálatot, így telefonon vagy a személyes átvételi ponton nem áll módunkban a Webáruházban leadott megrendelésével kapcsolatos panaszát kivizsgálni.

Kérjük, hogy amennyiben panasza van termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban, azt minden esetben írásban közölje az Ilcsivel az [email protected] e-mail címen vagy a 1021 Budapest, Üdülő út 37. címre írott üzenetben.

A fentiekből kifolyólag a Webáruházi megrendelése személyes átvételénél az Ön esetleges szóbeli panaszának azonnali kivizsgálása nem lehetséges. Arról azonban jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát helyben átadjuk Önnek. Ebben az esetben is arra kérjük, hogy az [email protected] e-mail címen vagy a 1021 Budapest, Üdülő út 37. címre írott üzenetben jelezze az Ilcsi felé panaszát, a mielőbbi kivizsgálás érdekében. Ha Önnek a házhozszállítással kapcsolatos kérdése van és a csomag már a futárnál van, akkor a futárszolgálathoz irányítjuk.

Weboldal üzemeltetése, szakmai szolgáltatások, képzések, rendezvények:

Ilcsi Szépítő Füvek – központ:

Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft.

1021 Budapest, Üdülő út 37.

Tel: +36-1/200-5603 (H-CS: 8:00-17:00, P: 8:00-14:00)

[email protected]

Kérjük, hogy amennyiben panasza van a weboldal üzemeltetésével, szakmai szolgáltatásainkkal, képzéseinkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatban, azt minden esetben írásban közölje az Ilcsivel az [email protected] e-mail címen vagy a 1021 Budapest, Üdülő út 37. címre írott üzenetben.

Ön minden esetben visszaigazolást kap arról, hogy panaszát fogadtuk. Az Ilcsi az írásban érkezett panaszra köteles érdemben írásban válaszolni és a beérkezést követően 30 napon belül a Felhasználó részére megküldeni a választ. Amennyiben a panaszt nem tartja jogosnak, úgy azt köteles megindokolni, továbbá köteles írásban tájékoztatást adni, a Felhasználó részére, hogy panaszának jellege szerint, mely panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Ilcsi a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni.

A fogyasztók a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál is bejelenthetik. A panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatóságként a Pest megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/

Fogyasztói panasz rendezése tekintetében kérjük, olvassa el alább a békéltető testületekről és az online vitarendezésről szóló részt!

Panaszkezelésünkben is alkalmazzuk a fent a 4. pontban ismertetett Helyes gyártási gyakorlat („GMP”) irányelveket, amennyiben Önnek minőségi kifogása van, vagy termékvisszahívás esetén.

 1. Irányadó jog és jogviták

A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi Webáruházról szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A felek megállapodnak, hogy az áruk adásvételéről szóló nemzetközi egyezmények alkalmazását jelen Szerződés tekintetében kizárják, így pl. de nem kizárólagosan az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt egyezményét.

: A fogyasztónak minősülő Felhasználó a közte és az Ilcsi közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyeik rendezésére bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a következő békéltető testületekhez is fordulhatnak. Az Ilcsinek együttműködési kötelezettsége van a békéltető testületi eljárásban. További információt itt talál:http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=tajekoztatas_az_eljaras_meneterol

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: [email protected]

A békéltető testületek listája, ahonnan kiválaszthatja az Ön lakóhelye szerinti testületet:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: [email protected] .

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: [email protected]

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: [email protected]; [email protected]

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: [email protected]

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: [email protected]

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: [email protected]

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: [email protected]; [email protected]

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: [email protected]

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-735

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: [email protected]

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: [email protected]

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: [email protected]

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: [email protected]

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: [email protected]

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: [email protected]

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: [email protected]

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: [email protected]

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: [email protected]

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: [email protected]

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: [email protected]

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: [email protected]; [email protected]

Online Vitarendezés:

A jelen szerződéshez kapcsolódó megrendelésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez az alább megjelölt linken online vitarendezési platform is elérhető: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Töltse ki az online panasztételi űrlapot. Miután az Ilcsi beleegyezett abba, hogy a vitarendezési eljárás keretében kerüljön sor a panasz kezelésére, Önnek és az Ilcsinek 30 napon belül megállapodásra kell jutni arról, hogy melyik vitarendezési testületet fogjuk felkérni a panasz kivizsgálására. Miután a vitarendezési testület eredményre jutott az Ön panaszának ügyében, azt jelezni fogja az online vitarendezési platformon. Ön értesítést fog kapni, hogy ügyében eredmény született. Az eredmény megtekintéséhez be kell jelentkeznie a fiókjába.

 1. Egyéb

Jelen Szerződés az egyetlen és teljes szerződés az Ilcsi és Ön között a Megrendelésre (ideértve a Regisztrációt és Értékelést is) vonatkozóan és felülír minden, a Megrendelés tárgyában a felek között született korábbi akár szóbeli, akár írásos megállapodást, illetve gyakorlatot.

Amennyiben bármelyik fél részben, vagy egészben nem teljesíti a Szerződésből fakadó kötelezettségeit, vagy késedelembe esik azok teljesítésével kapcsolatban, az nem értelmezhető úgy, hogy a másik fél lemondott a nem teljesítő vagy késedelembe esett fél javára ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítéséről.

A Szerződésnek nem válik tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, amely a Szerződésben nem szerepel.

Ön tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ilcsi a Szerződést harmadik személyre átruházza, vagy a Szerződésből eredő követelését engedményezze. Az ilyen vállalkozások jogosultak a jelen Szerződés minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt (vagy jogosultságot) tartalmaznak.

A Szerződés nem érinti azokat a jogokat, amelyek Önt fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket Ön vagy az Ilcsi szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről Ön szerződésben nem mondhat le.

A Szerződés rendelkezései közül egy sem jogosítja fel Önt arra, hogy használja az Ilcsi kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, emblémáit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető jegyeit, kivéve, ha és ahogyan Ön és az Ilcsi között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Szerződés rendelkezéseinél szigorúbb és eltérést nem engedő szabályokat rendelnek a felek részére a Webáruház igénybevétele és a Weboldal használata kapcsán, Ön vállalja, hogy azoknak tesz eleget, azonban egyben tudomásul is veszi, hogy az Ilcsi felelősségét a Szerződésre irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok alapján lehetséges legmagasabb mértékig kizárja az Ön országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

Amennyiben a jelen Szerződés meghatározott része vonatkozó kógens jogszabályi rendelkezés vagy jogerős bírósági döntés alapján érvénytelen, az a Szerződés egészének érvényességét nem befolyásolja, valamint a Szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak – az érvénytelen részt a lehető leghasonlóbb tartalmú érvényes rendelkezéssel helyettesítik.

© Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. / Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft. / Jambrik Ügyvédi Iroda (2019)

0