ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(2019. április 1. napjától 2019. július 31. napjáig hatályos szöveg)

Az ILCSI elkötelezett az Önök személyes adatainak védelme és megóvása érdekében, személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkat a jelen tájékoztató tartalmazza. A jelen Adatkezelési tájékoztató összefoglalja, hogy az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. illetve az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft., mint külön adatkezelők, mely adatkezelések tekintetében, mely személyes adatait és miként kezelik és használják fel, illetve az adatkezelők miként védik azokat a weboldalon való böngészés, webshopon ill. Ilcsi Szépségmanufaktúra üzletben történő vásárlás, valamint az Ön számára biztosított egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A jelen Adatkezelési tájékoztató vonatkozik továbbá az ILCSI hivatalos Facebook, Instagram, Youtube közösségi média felületekkel kapcsolatos adatkezelésekre is (www.hu-hu.facebook.com/ilcsibeautifyingherbshungary, www.instagram.com/ilcsi_official/?hl=hu, https://www.youtube.com/user/IlcsiOrganicSkincare).  

Mit jelent a személyes adat? A személyes adat olyan Önre, mint természetes személyre vonatkozó információ vagy információrészlet, mely alapján Önt közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi azonosító útján) azonosítani lehet. Az Ön személyes adatai közé tartozhat pl.: családi – és utóneve, lakcíme, e-mail címe telefonszáma.  

Jelen tájékoztatás a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (GDPR) 13. és 14. cikke alapján történik.

ADATKEZELŐK MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI

A www.ilcsi.com weboldal információs felületeinek használatával, weboldalon való böngészéssel, szakmai felhasználók számára nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos, illetve a hivatalos közösségi média felületekkel kapcsolatos adatkezelések tekintetében:

ADATKEZELŐ: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft.

Székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 37.

Telephely: 1021 Budapest, Üdülő út 35. B. ép.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-698591

Adószám: 12688470-2-41

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail cím: [email protected]

Honlap: www.ilcsi.com

Közösségi média felületeink: www.hu-hu.facebook.com/ilcsibeautifyingherbshungary/ , www.instagram.com/ilcsi_official/?hl=hu, https://www.youtube.com/user/IlcsiOrganicSkincare.

A www.ilcsi.com weboldalon található webshop működtetésével, ill. a webshopon történő vásárlással kapcsolatos adatkezelések tekintetében:

ADATKEZELŐ: Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft.

Székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 37.

Telephely: 1012 Budapest, Attila út 79. al. 1-3.

Cégjegyzékszám: 01-09-288142

Adószám: 25770171-2-41

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail cím: [email protected] 

Tájékoztatjuk, hogy az egyes adatkezeléseknél a könnyebb átláthatóság érdekében külön-külön is feltüntetjük, hogy az adott adatkezelés tekintetében, mely fenti cég jár el adatkezelőként. Amennyiben a jelen Adatkezelési tájékoztatóban azt nem jelöljük külön, a tájékoztatás mindkét cég tekintetében irányadó. Amennyiben az adatkezelési tájékoztató cégcsoportot említ ott az alábbi cégek értendők: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. és Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. 

Tárhelyszolgáltató neve, címe és elérhetősége: ZeroTime Services Kft., székhely: 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4., e-mail cím: [email protected], weboldal: www.zerotimeservices.com

ADATVÉDELMI FELELŐS, ELÉRHETŐSÉGEI

Az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. és az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. részéről nem került kinevezésre adatvédelmi tisztviselő a GDPR rendelkezéseivel összhangban. Amennyiben azonban Önnek bármelyik cég adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele adódik vagy jogaival kíván élni, azt az alábbi e-mail címen teheti: e-mail: [email protected], valamint az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. esetében a 1021 Budapest, Üdülő út 37. címre küldött postai levél, az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. esetében a 1021 Budapest, Üdülő út 37. címre küldött postai levél útján is.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. és az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa – amennyiben jelen Adatkezelési tájékoztató módosításra kerül, arra a www.ilcsi.com weboldalon külön is felhívjuk a figyelmet. A jelen Adatkezelési tájékoztató módosítása a honlapra való feltöltés napjától hatályos.

HA MÉG NEM VAGY 18 ÉVES – INFORMÁCIÓK 18 ÉV ALATTIAKNAK

Fontos tudnod, hogy a weboldalon csak akkor tudsz regisztrálni, ill. lakossági vagy szakmai (kozmetikus vagy kozmetikus tanuló) felhasználói fiókot létrehozni vagy a webshopban vásárolni, ha már elmúltál 18. éves. Ha még nem múltál el 18. éves, kérd meg valamelyik szülődet, hogy ő segítsen Neked a weboldal használatában. Ha még nem múltál el 16. éves, akkor a süti hozzájárulás vagy hírlevélre feliratkozás előtt kérd meg szülődet, hogy segítsen Neked ezeknek a felületeknek a használatában, a felületeken kért adatokat töltsétek ki együtt. 

Szülőknek: A weboldalon különféle szolgáltatások vehetők igénybe. A 18. életévüket be nem töltött személyek nem regisztrálhatnak a weboldalon, valamint a webshopban nem rendelhetnek terméket, szolgáltatást. A 18. életévét be nem töltött kiskorú esetén így arra kérjük a szülőket, hogy ők adják le a megrendelést. A jelen szakasz vonatkozik továbbá a cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt állókra is. A hírlevélre feliratkozni, illetve a sütik használatához hozzájárulni a 16. életévét betöltött személyek tudnak, így a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén arra kérjük a szülőket, hogy ők adják meg a hozzájárulásokat ezekhez, valamint a kért adatokat lehetőleg együtt adják meg.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

Az alábbiakban egy összefoglaló táblázatot talál a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan, mely fontos információkat tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy az adott adatkezelés vonatkozásában mely adatkezelő miként, milyen célból, ill. mely személyes adatait gyűjti, mi az adatkezelés jogalapja, valamint a személyes adatai meddig kerülnek tárolásra.

Tájékoztatjuk, hogy néhány esetben az adatkezelők velük szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozókat is igénybe vesznek a tevékenységünk során, ezen átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli. A személyes adatokat további címzettek részére is közlésre kerülhetnek, pl. az Ön jogi igényének érvényesítése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság, fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület részére. A személyes adatok átadására kerülhet sor közhatalmi szerv, bíróság vagy egyéb hatóság megkeresése alapján is. Az egyes adatkezelések tekintetében a könnyebb átláthatóság érdekében külön is jelöljük, hogy az Ön adatai mely adatfeldolgozók, címzettek részére és milyen célból kerülnek átadásra.

Az Infotörvény 5. § (5) bekezdése alapján, a jogi kötelezettségen alapuló kötelező adatkezelések szükségességét 3 évente felülvizsgáljuk – amennyiben a vonatkozó jogszabály nem jelöl adatkezelési időtartamot vagy más felülvizsgálati időt. A felülvizsgálat körülményeit és eredményét tartalmazó dokumentációt ugyanezen törvényi rendelkezés alapján a felülvizsgálat elvégzését követő tíz (10) évig őrizzük meg.

1. REGISZTRÁCIÓ 

1.1. REGISZTRÁCIÓ LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE 

A lakossági felhasználói regisztrációval kapcsolatos adatok tekintetében adatkezelő: Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében, hogy Ön lakossági felhasználóként a weboldalon regisztrálni tudjon, regisztráció keretében lakossági felhasználói fiókot hozhasson létre, pl. vásárlásának megkönnyítése érdekében. Tájékoztatjuk, hogy a webshopon történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, Ön teljesen szabadon dönthet arról, hogy vásárláshoz kíván-e regisztrálni, ill. későbbi vásárlásai megkönnyítése érdekében a regisztráció keretében felhasználói fiókot létrehozni. Érintettek azok a lakossági felhasználók, akik lakossági felhasználói fiókot kívánnak létrehozni.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait:
·         vezetéknév

·         keresztnév

·         e-mail cím

·         a regisztráció során az Ön által választott és megadott jelszó

Az Ön hozzájárulása.

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Ön a vonatkozó üres négyzet (checkbox) bepipálásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a weboldalunkon való lakossági felhasználóként történő regisztráció céljából az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. ezen pont szerinti személyes adatait kezelje. Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

Az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést végzünk.


Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatai megadása önkéntes, amennyiben azokat nem adja meg részünkre úgy nem tud regisztrálni és lakossági felhasználói fiókot létrehozni. A vezetékneve, keresztneve az Ön beazonosítása, e-mail címe a regisztrációja megerősítése érdekében szükséges, a jelszó megadása az Ön felhasználói fiókjába történő későbbi biztonságos belépést szolgálja.

Adatok törlésének a módja: A fenti személyes adatait a hozzájárulása visszavonását követően töröljük. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználóink adatainak védelme érdekében, valamint az adatok pontosságának biztosítása érdekében, az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést kérünk – ennek keretében nyilatkozhat a regisztrációjának megtartásáról.

Kiknek adjuk át az Ön adatait?  Az Ön adataihoz az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. szervezetén belül az arra feljogosított, dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, személyes adatai az alábbi adatfeldolgozók részére és a lent megjelölt célokból kerülnek továbbításra:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
ZeroTime Services Kft. 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4. A webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
Color and Code Kft. 3300 Eger, Fazola utca 6. A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
Aut O’Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland WordPress és WooCommerce szolgáltatást nyújtja számunkra.
Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

WordPress és WooCommerce szolgáltatást nyújtja számunkra.

1.2. REGISZTRÁCIÓ SZAKMAI FELHASZNÁLÓK – KOZMETIKUS ÉS KOZMETIKUS TANULÓK RÉSZÉRE

A szakmai felhasználói regisztrációval kapcsolatos adatok tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben Ön kozmetikus vagy kozmetikus tanuló partnerünk, annak érdekében, hogy Ön a weboldalon szakmai partnerként regisztrálni tudjon (kozmetikus vagy kozmetikus tanulói regisztráció). A szakmai regisztráció keretében Ön a weboldalunkon kozmetikusaink részére nyújtott szolgáltatásainkat veheti igénybe.  Tájékoztatjuk, hogy a szakmai felhasználói felületre történő regisztrációs jogosultságot ellenőrizzük, az jóváhagyást követően lesz aktív. Az érintettek azok a szakmai felhasználók, akik szakmai felhasználói fiókot kívánnak létrehozni.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait:
·         vezetéknév

·         keresztnév

·         e-mail cím

·         a regisztráció során az Ön által választott és megadott jelszó

·         kozmetikusoknak: vevőkártya száma

·         kozmetikus tanulók esetén: tanulói jogviszony tényének igazolása a partner szakiskola által

Az Ön hozzájárulása.

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Ön a vonatkozó üres négyzet (checkbox) bepipálásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a weboldalunkon való szakmai felhasználóként történő regisztráció céljából az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. ezen pont szerinti személyes adatait kezelje. Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

Az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést végzünk.

 


Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatai megadása önkéntes, amennyiben azokat nem adja meg részünkre úgy nem tud szakmai felhasználóként regisztrálni. A vezetékneve, keresztneve az Ön beazonosítása, e-mail címe a regisztrációja megerősítése érdekében szükséges, a jelszó megadása az Ön felhasználói fiókjába történő későbbi biztonságos belépést szolgálja. A vevőkártyájának száma annak érdekében szükséges, hogy ellenőrizni tudjuk a szakmai felhasználói felületre való regisztrációs jogosultságát.

Adatok törlésének a módja: A fenti személyes adatait a hozzájárulása visszavonását követően töröljük. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználóink adatainak védelme érdekében, valamint az adatok pontosságának biztosítása érdekében, az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést kérünk – ennek keretében nyilatkozhat a regisztrációjának megtartásáról.

Kiknek adjuk át az Ön adatait?  Az Ön adataihoz az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. szervezetén belül az arra feljogosított, dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, személyes adatai az alábbi adatfeldolgozók részére és a lent megjelölt célokból kerülnek továbbításra:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
ZeroTime Services Kft. 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4. A webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
Color and Code Kft. 3300 Eger, Fazola utca 6. A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
Aut O’Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland WordPress és WooCommerce szolgáltatást nyújtja számunkra.
Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

WordPress és WooCommerce szolgáltatást nyújtja számunkra.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK BIZTOSÍTÁSA ÉS BELÉPÉS A FELHASZNÁLÓI FIÓKBA

 2.1. LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓI FIÓK BIZTOSÍTÁSA ÉS BELÉPÉS A FELHASZNÁLÓI FIÓKBA 

A lakossági felhasználói fiókba történő belépéssel és a lakossági felhasználói fiók biztosításával kapcsolatos adatok tekintetében adatkezelő: Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben Ön lakossági felhasználó, annak érdekében, hogy Ön regisztráció során létrehozott lakossági felhasználói fiókjába be tudjon lépni, ill. a lakossági felhasználói fiókját használni tudja, pl. későbbi vásárlásának megkönnyítése érdekében, pl. az újra kosárba teszem funkció használata révén. Az érintettek azok a lakossági felhasználók, akik lakossági felhasználói fiókot hoztak létre.

A felhasználói fiókjába feltöltött adatai köréről Ön szabadon dönthet (kivéve azokat az adatokat, amelyek az Ön megrendelésének teljesítése, számlázás érdekében szükségesek), a feltöltött adatait később szabadon szerkesztheti és törölheti is.

Mely személyes adatait kezeljük:

 

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait:
·         vezetéknév

·         keresztnév

·         e-mail cím

·         az Ön jelszava

Esetenként:

·          telefonszám

·         az Ön vásárlói azonosítója

·         szállítási cím

·         számlázási cím

 

Az Ön hozzájárulása.

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Ön a vonatkozó üres négyzet (checkbox) bepipálásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön számára lakossági felhasználói fiók biztosítása érdekében a megjelölt személyes adatait az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. kezelje. Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

Az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést végzünk.

 

·         Ön aktuális és korábbi megrendelései és azok részletei (megrendelés azonosító, megrendelt termékek, megrendelésének végösszege – az egyes termékek ára, esetleges kedvezmények igénybevételének ténye, szállítás módja és díja, személyes átvétel választása esetén ennek ténye, fizetés módja, megrendelésének státusza)

·         hírlevélre történt feliratkozás ténye, hírlevél feliratkozás beállítása

 

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Adatkezelésünk szükséges az aktuális és korábbi megrendeléseinek és megrendelései részleteinek a lakossági felhasználói fiókjában történő megjelenítéséhez, ill. annak érdekében, hogy ezt a funkciót az Ön számára biztosítani tudjuk. A jelen adatkezelésünk az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. üzleti és gazdasági érdekében, az általunk tervezett üzleti modell megvalósítása érdekében, szolgáltatásaink magas színvonalának biztosítása ill. üzletfejlesztésünk érdekében is történik. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható.

 

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

 

Garanciák: A személyes adatokhoz szervezetünkön belül csak a dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, számuk korlátozott. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

A személyes adatait addig kezeljük, ameddig Ön lakossági felhasználói fiókját nem törli, ill. ameddig Ön nem tiltakozik a jelen adatkezelésünk ellen – és az adatok kezelésének nincs más jogalapja.

 

Az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést végzünk.

 

 


TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt megteheti az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén, valamint az adatkezelési felelősünk felé is jelezheti. 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatai megadása önkéntes, amennyiben azokat nem adja meg részünkre úgy a felhasználói fiókját ill. a hozzá tartozó egyes kényelmi funkciókat nem tudja használni. A vezetékneve, keresztneve az Ön beazonosítása, e-mail címe, a jelszó megadása az Ön felhasználói fiókjába történő biztonságos belépést szolgálja. Az e-mail címét, telefonszámát, szállítási és számlázási címét az Ön részére biztosított kényelmi funkcióink igénybevétele érdekében, pl. megrendelések leadásának megkönnyítése, kapcsolattartás. Az Ön aktuális és korábbi megrendelésének adataival már rendelkezünk.

Adatok törlésének a módja: Az Ön tiltakozását, hozzájárulásának visszavonását követően töröljük, amennyiben az adatkezelésünknek nincs más jogalapja. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználóink adatainak védelme érdekében, valamint az adatok pontosságának biztosítása érdekében, az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést kérünk – ennek keretében nyilatkozhat a regisztrációjának megtartásáról.

Kiknek adjuk át az Ön adatait?  Az Ön adataihoz az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. szervezetén belül az arra feljogosított, dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, személyes adatai az alábbi adatfeldolgozók részére és a lent megjelölt célokból kerülnek továbbításra: 

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
ZeroTime Services Kft. 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4. A webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
Color and Code Kft. 3300 Eger, Fazola utca 6. A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
Aut O’Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland WordPress és WooCommerce szolgáltatást nyújtja számunkra.
Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

WordPress és WooCommerce szolgáltatást nyújtja számunkra.

2.2. SZAKMAI FELHASZNÁLÓI FIÓK BIZTOSÍTÁSA ÉS BELÉPÉS A FELHASZNÁLÓI FIÓKBA 

A szakmai felhasználói fiókba történő belépéssel és a szakmai felhasználói fiók biztosításával kapcsolatos adatok tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben Ön kozmetikus vagy kozmetikus tanuló partnerünk, annak érdekében kezeljük adatait, hogy a weboldalon a szakmai partnereink számára nyújtott szakmai felhasználói felületet és annak szakmai ill. kényelmi funkcióit (képzésekre, tanfolyamokra való jelentkezés, szakmai rendezvényekre való jelentkezés, ajánlatokról való értesülés, partnereink részére készült cikkek, ismeretterjesztő anyagokhoz való hozzáférés) igénybe tudja venni. A szakmai felhasználói felületen kizárólag a szakmai partnereink részére biztosított szolgáltatások vehetők igénybe. Az érintettek azok a szakmai felhasználók, akik szakmai felhasználói fiókot hoztak létre.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait:
·         vezetéknév

·         keresztnév

·         e-mail cím

·         a regisztráció során az Ön által választott és megadott jelszó

·         kozmetikusoknak: vevőkártya száma

·         kozmetikusoknak esetenként: szalon neve

·         kozmetikusoknak esetenként: szalon címe

·         kozmetikus tanulók esetén: tanulói jogviszony tényének igazolása a partner szakiskola által, az iskola képviselőjének aláírása, a képviselő neve

·         telefonszám

·         rendelései

·         tanfolyamai, tanfolyam neve, amelyre jelentkezett

·         rendezvény neve, amelyre jelentkezett

·         tagságai

·         számlázási adatok

 

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)

Adatkezelésünk szükséges ahhoz, hogy szakmai partnereink (partner kozmetikusok és kozmetikus tanulók) részére szakmai továbbképzési lehetőségeket biztosítsunk, valamint továbbképzéseinkről, szakmai programokról és rendezvényekről könnyen és egyszerűen már a szakmai felhasználói fiókokban tájékoztatást kaphassanak. Az adatkezelés a szakmai felhasználók hatékony továbbképzésben történő részvétele érdekében is történik. A szakmai felhasználói fiókot igénybe vevő kozmetikusok önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körében járnak el. A kozmetikus tanulók esetében az adatok kezelése azért is szükséges számunkra, hogy a partner intézménnyel szemben fennálló kötelezettségünket teljesíteni tudjuk.   A jelen adatkezelésünk az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. üzleti és gazdasági, pénzügyi érdekében, az általunk kialakított üzleti modell – szakmai és szakiskolai/kozmetikus tanulói partnerség – megvalósítása érdekében, ill. szakmai partnerekkel való szoros kapcsolat kialakítása érdekében is történik. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható

 

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

 

Garanciák: A személyes adatokhoz szervezetünkön belül csak a dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, számuk korlátozott. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

 

A személyes adatait addig kezeljük, ameddig Ön szakmai felhasználói fiókját nem törli, ill. ameddig Ön nem tiltakozik a jelen adatkezelésünk ellen – és az adatok kezelésének nincs más jogalapja.

 

 

Az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést végzünk.


 TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a részünkre „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti. 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatai megadása önkéntes, amennyiben azokat nem adja meg részünkre úgy a szakmai felhasználói fiókját nem tudja használni. A vezetékneve, keresztneve az Ön beazonosítását, a jelszó megadása az Ön felhasználói fiókjába történő biztonságos belépést szolgálja. Az e-mail címét, telefonszámát az Önnel való hatékony kapcsolattartás érdekében, a jogosultsági adatait (pl. vevőkártya száma, kozmetikus tanulói jogviszony ténye) jogosultságának ellenőrzése érdekében kezeljük. Az Ön szakmai rendeléseinek, tanfolyamainak adataival már rendelkezünk – amennyiben volt ilyen.

Adatok törlésének a módja: A fenti személyes adatait az Ön tiltakozását követően töröljük, amennyiben az adatkezelésünknek nincs más jogalapja. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználóink adatainak védelme érdekében, valamint az adatok pontosságának biztosítása érdekében, az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében a legalább 2 éve inaktív fiókok törlésre kerülnek, azzal, hogy a törlést megelőzően adatfrissítést kérünk – ennek keretében nyilatkozhat a fiókjának megtartásáról.

Kiknek adjuk át az Ön adatait?  Az Ön adataihoz az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. szervezetén belül az arra feljogosított, dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, személyes adatai az alábbi adatfeldolgozók részére és a lent megjelölt célokból kerülnek továbbításra: 

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
ZeroTime Services Kft. 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4. A webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
Color and Code Kft. 3300 Eger, Fazola utca 6. A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
Aut O’Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland WordPress és WooCommerce szolgáltatást nyújtja.
Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

WordPress és WooCommerce szolgáltatást nyújtja.

3. WEBSHOPBAN TÖRTÉNŐ TERMÉK VÁSÁRLÁS 

A webshopban történő termék vásárlással kapcsolatos adatok tekintetében adatkezelő: Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében, hogy Ön, mint lakossági felhasználó a webshopon vásárolni tudjon. Tájékoztatjuk, hogy a webshopon történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, Ön teljesen szabadon dönthet arról, hogy a webshopban történő vásárláshoz kíván-e regisztrálni, ill. ennek keretében a későbbi vásárlásai megkönnyítése érdekében felhasználói fiókot létrehozni. A lakossági és szakmai felhasználók azonos feltételekkel vásárolhatnak a webshopon. A weboldalon történő vásárlás, szolgáltatások igénybevétel kapcsolatban az adatkezelésünk törvényi garanciája a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) és (2) bekezdésén alapuló felhatalmazás, az Ön természetes személyazonosító adatai, lakcíme, szolgáltatásunk igénybevételének időpontja, helye és időtartama tekintetében. Az érintettek azok a személyek, akik a webshopon keresztül vásárolnak, megrendelést adnak le.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait:
·         vezetéknév

·         keresztnév

·         e-mail cím

·         telefonszám

·         szállítási cím

·         számlázási adatok (számlázási név és cím)

·         rendelés során megadott jegyzetek

·         megrendelés azonosító

·         vásárlói azonosító

·         megrendelt termékek és azok ára,

·         megrendelésének végösszege,

·         szállítás módja és díja,

·         személyes átvétel választása esetén ennek ténye,

·         fizetés módja

·         fizetés státusza

Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) b) pont alapján

A weboldalon és a webshopban történt megrendelések, az Ön részére nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban. Ideértve a szerződés megkötése előtti lépéseket is, pl. megrendelés leadása.

 

A vonatkozó szerződés és annak megkötését megelőző lépések az Általános Szerződési Feltételeket jelenti, illetve az annak elfogadását megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételét.

A szerződés megszűnésétől számított polgári jogi elévülési idő végéig (5 év) tároljuk.

 


Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatai megadása önkéntes, amennyiben azokat nem adja meg részünkre úgy nem tud a weboldalon ill. a webshopon vásárolni, részünkről a személyes adatok az Ön megrendelése, az Ön számára nyújtott szolgáltatásaink teljesítéséhez szükségesek. Az e-mail címe és telefonszáma a rendelése teljesítésével kapcsolatos ügyintézés, kapcsolattartás érdekében szükséges, ezen adatok megadása szükségesek részünkre a szerződésnek teljesítése érdekében. A vezetékneve, keresztneve az Ön beazonosítása, a megrendelés és teljesítés adatait (pl. személyes átvétel, szállítási mód, fizetési státusz, fizetés módja) a megrendelés teljesítésével kapcsolatban kérjük el.

Adatok törlésének a módja: Adatait a fenti megőrzési határidő elteltével töröljük.

Kiknek adjuk át az Ön adatait? A webshopon történő vásárlásokat az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. dedikált munkatársa dolgozza fel. Az Ön szerződésének teljesítésével kapcsolatban az egyes személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére és a lent megjelölt célokból kerülnek továbbításra:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
ZeroTime Services Kft. 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4. A webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
Color and Code Kft. 3300 Eger, Fazola utca 6. A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1118 Budapest, Homonna utca 8/A sERPa integrált vállalatirányítási rendszer működtetését végzi.
Aut O’Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland WordPress és WooCommerce szolgáltatást nyújtja.
Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

WordPress és WooCommerce szolgáltatást nyújtja.
DPD Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép. A házhozszállítás szolgáltatást végzi.

4. WEBOLDAL SZAKMAI FELÜLETÉN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS, JELENTKEZÉSEK 

A weboldal szakmai felületén történő megrendelésekkel, jelentkezésekkel kapcsolatos (pl. tanfolyamra történő jelentkezés) adatok tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében, hogy Ön, mint szakmai felhasználó a szakmai rendezvényeinkre jelentkezni tudjon, így továbbképzéseken, ill. tanfolyamokon, rendezvényeken tudjon részt venni, valamint abban az esetben is amennyiben az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft.- vel szerződést köt, mint szakmai partnerünk. A weboldal szakmai felületén nyújtott szolgáltatások igénybevétel kapcsolatban az adatkezelésünk törvényi garanciája a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) és (2) bekezdésén alapuló felhatalmazás, az Ön természetes személyazonosító adatai, lakcíme, igénybevétel időpontja, helye és időtartama tekintetében. Az érintettek azok a szakmai felhasználók, akik a weboldal szakmai felületén megrendelést adnak le, tanfolyamra, rendezvényre jelentkeznek, szolgáltatást vettek igénybe.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait:
·         vezetéknév

·         keresztnév

·         e-mail cím

·         telefonszám

·         számlázási adatok

·         tanfolyam neve, amelyre jelentkezett

·         rendezvény neve, amelyre jelentkezett

Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) b) pont alapján

A weboldalon történt megrendelések, jelentkezések és az Ön, mint szakmai partner részére nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban, pl. jelentkezés a tanfolyamra, rendezvényre és azokon való részvétel biztosítása.

 

A vonatkozó szerződés és annak megkötését megelőző lépések az Általános Szerződési Feltételeket jelenti, illetve az annak elfogadását megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételét (esetenként az Önnel kötött egyedi szerződés).

A szerződés megszűnésétől számított polgári jogi elévülési idő végéig (5 év) tároljuk.

 


Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatai megadása önkéntes, amennyiben azokat nem adja meg részünkre úgy nem tud a weboldalon megrendelést/jelentkezést leadni, ill. nem tudjuk az Ön részére szolgáltatásainkat (rendezvények, tanfolyamok) teljesíteni. A vezetékneve, keresztneve az Ön beazonosítása, e-mail címe és esetlegesen telefonszáma a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben szükségesek.

Adatok törlésének a módja: A szerződés megszűnésétől számított polgári jogi elévülési idő végéivel, azaz 5 év elteltével töröljük.

Kiknek adjuk át az Ön adatait? A weboldal szakmai felületén történő megrendelések, jelentkezések tekintetében az adatokat az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. munkatársa dolgozza fel. Az Ön szerződésének teljesítésével kapcsolatban személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, a lent meghatározott célokból:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
ZeroTime Services Kft. 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4. A webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
Color and Code Kft. 3300 Eger, Fazola utca 6. A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1118 Budapest, Homonna utca 8/A sERPa integrált vállalatirányítási rendszer
Aut O’Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland WordPress és WooCommerce szolgáltatást nyújtja.
Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

WordPress és WooCommerce szolgáltatást nyújtja.

5. FIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS, SZÁMVITELI BIZONYLAT KIÁLLÍTÁSA

5.1. WEBSHOPON TÖRTÉNT TERMÉKVÁSÁRLÁSRA VONATKOZÓAN 

A webshopban történő termékvásárlással kapcsolatos adatok, így a vásárlásra vonatkozó számla kiállítása tekintetében adatkezelő: Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben Ön a webshopban vásárol, személyes adatait a vásárlásának és fizetés dokumentálása, a vásárlásáról számla kiállítása, valamint a minket terhelő számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeljük. A könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatok adatain túli adatok (egyes fizetései adatok) kezelése a velünk kötött szerződés alapján is történik. Az érintettek azok, akik a webshopon keresztül vásároltak. 

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
Fizetéshez:

·         fizetés módja

·         fizetés ténye és fizetés teljesítésének dátuma

·         fizetett összeg

·         online bankkártyás fizetés esetén: OTP SimplePay tranzakció azonosító, külső hivatkozási szám, fizetett összeg, tranzakció státusza, termékek ill. szolgáltatások, Ön neve, számlázási címe, szállítási cím, e-mail, kedvezmény, szállítási díj, mely platformon történt a fizetés (www.ilcsi.com)

Számlázáshoz:

·         vezetéknév

·         keresztnév

·         termék/szolgáltatás megnevezése és ára

·         számla végösszege

·         fizetés módja

·         teljesítés dátuma

·         esetenként: az Ön aláírása

 

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) c). pont

A könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatokra vonatkozó adatkezelésünk a Számviteli tv.  169. § (1) és (2) bekezdése,

az Áfa tv. 159. § (1) és (2) bekezdése alapján történik.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján, a kiállítástól számított 8 évig őrizzük meg.

 

 

Szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján)

A könyvviteli elszámlást alátámasztó bizonylatok adatain túli adatok (egyes fizetései adatok) kezelésének jogalapja az Ön és közöttünk lévő szerződés. A vonatkozó szerződés és annak megkötését megelőző lépések az Általános Szerződési Feltételeket jelenti, ill. az annak elfogadását  megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételét.

A szerződés megszűnésétől számított polgári jogi elévülési idő végéig (5 év) tároljuk.

 

Az adatkezelés akkor kezdődik, amikor a szerződés megkötését (megrendelést) megelőző kapcsolatfelvételkor az első személyes adatok részünkre átadásra kerülnek a szerződéskötés (megrendelés) érdekében.

 


 Tájékoztatjuk, hogy weboldalunkon a bankkártyás online fizetés SimplePay by OTP Mobil rendszeren keresztül történik, a SimplePay online szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatkezelésre a SimplePay adatkezelési tájékoztatója vonatkozik, melyre ráhatásunk nincs. Az online fizetése során megadott kártya adatokhoz mi nem férünk hozzá, Ön a sikeres tranzakciót követően kerül visszairányításra a weboldalra. A SimplePay online fizetés, valamint a bankkártyás fizetés során a szolgáltató általában az Ön bankkártyájának az alábbi adatait kéri el: kártyán szereplő név, kártyaszám, lejárati dátum, kibocsátó bank neve, CVC/CVV biztonsági kód. Felhívjuk figyelmét, hogy minden esetben ügyeljen bankkártya adatai biztonságára. Az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. (1021 Budapest, Üdülő út 37.) adatkezelő által a(z) https://ilcsi.com/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A számlázáshoz szükséges adatok megadása jogszabályon alapul. Amennyiben a jogszabály alapján kötelező adatokat Ön nem adja meg részünkre, úgy a vásárlásáról az Ön részére nem tudunk számlát kiállítani, a fizetés során rögzített egyes adatok is a számviteli elszámolás részét képezhetik. Az egyes fizetéshez elkért, nyilvántartott adatok szerződés teljesítéséhez szükségesek, az Ön szerződéses kötelezettségén (megrendelés esetén a fizetés) alapulnak. Amennyiben nem adja meg azokat, akkor nem tudja a fizetést lebonyolítani részünkre, ill. a szerződésből eredő fizetési kötelezettségét teljesíteni. A fizetéssel kapcsolatban egyes adatokat pedig jellemzően nem Ön adja meg, azok a megrendelés feldolgozásakor lesznek csak ismertek számunkra.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek. 

Kinek adjuk át az Ön adatait? A webshopon történő vásárlással és számlázással kapcsolatos adatokat az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. munkatársa dolgozza fel, valamint a személyes adatai jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében átadásra kerülnek a Nemzeti Adó-és Vámhivatal ill. annak illetékes kirendeltsége részére. A személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, a lent meghatározott célokból:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u.16. A fizetés lebonyolítása érdekében (a SimplePay rendszerben megadott bankkártya adatokat is az OTP Bank Nyrt. kezeli). Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.
OTP Mobil Kft. 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. Az online fizetési szolgáltatást, online fizetés lebonyolítását végzi számunkra. Adatkezelésre vonatkozóan a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. A 2007. évi CXXVII. törvény alapján elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a kibocsátott számlák adatairól.
PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1118 Budapest, Homonna utca 8/A A sERPa integrált vállalatirányítási rendszer üzemeltetője.
Color and Code Kft. 3300 Eger, Fazola utca 6. A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
ZeroTime Services Kft. 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4. A webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
DPD Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép. A házhozszállítás szolgáltatást végzi számunkra.
Polyákné Gömöri Ilona EV

 

2011 Budakalász, Nárcisz u. 7. Könyvelési szolgáltatást nyújt számunkra.
Aut O’Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland WordPress és WooCommerce szolgáltatást nyújtja.
Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

WordPress és WooCommerce szolgáltatást nyújtja.

5.2. WEBOLDAL SZAKMAI FELÜLETEN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉSEKKEL, SZAKMAI RENDELÉSEKKEL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN

A weboldal szakmai felületén történő megrendeléssel, jelentkezésekkel kapcsolatos (pl. tanfolyamra történő jelentkezés) adatok tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben a weboldal szakami felületén, valamint az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. részére megrendelést ad le, ill. tanfolyamramra (nem ingyenes) rendezvényre jelentkezik a személyes adatait a megrendelése, ill. a későbbi fizetés dokumentálása, a vásárlásról, illetve a szolgáltatás igénybevételéről számla kiállítása, ill. a minket terhelő számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeljük. A könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatok adatain túli adatok (egyes fizetései adatok) kezelése a velünk kötött szerződés alapján is történik. Az érintettek azok a szakmai partnerek, akik a szakmai felületen keresztül rendeltek, vásároltak, szolgáltatást vettek igénybe. 

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
Fizetéshez:

·         fizetés módja

·         fizetés ténye és fizetés teljesítésének dátuma

·         fizetett összeg

·         banki utalás esetén: a banki utalás adatai (számlatulajdonos neve, számlaszám, utalás közleménye)

Számlázáshoz:

·         vezetéknév

·         keresztnév

·         termék/szolgáltatás megnevezése és ára

·         számla végösszege

·         fizetés módja

·         teljesítés dátuma

·         esetenként: az Ön aláírása

 

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) c). pont

A könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatokra vonatkozó adatkezelésünk a Számviteli tv.  169. § (1) és (2) bekezdése,

az Áfa tv. 159. § (1) és (2) bekezdése alapján történik.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján, a kiállítástól számított 8 évig őrizzük meg.

 

 

 

 

Szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján)

A könyvviteli elszámlást alátámasztó bizonylatok adatain túli adatok (egyes fizetései adatok) kezelésének jogalapja az Ön és közöttünk lévő szerződés. A vonatkozó szerződés és annak megkötését megelőző lépések az Általános Szerződési Feltétel vagy az az annak elfogadását megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtétele, (esetenként az Önnel kötött egyedi szerződés) jelenti.

A szerződés megszűnésétől számított polgári jogi elévülési idő végéig (5 év) tároljuk.

 

Az adatkezelés akkor kezdődik, amikor a szerződés megkötését (megrendelést) megelőző kapcsolatfelvételkor az első személyes adatok részünkre átadásra kerülnek a szerződéskötés (megrendelés) érdekében.

 

A szerződés teljesítése érdekében kezelt kapcsolattartói adatokat is a fenti határidőig őrizzük meg.

 


Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A számlázáshoz szükséges adatok megadása jogszabályon alapul. Amennyiben a jogszabály alapján kötelező adatokat Ön nem adja meg részünkre, úgy Ön nem tudja jelentkezését leadni, mi pedig az Ön részére nem tudunk számlát kiállítani, a fizetés során rögzített egyes adatok is a számviteli elszámolás részét képezhetik. Az egyes fizetéshez elkért, nyilvántartott adatok szerződés teljesítéséhez is szükségesek, az Ön szerződéses kötelezettségén (megrendelés esetén a fizetés) alapulnak. Amennyiben nem adja meg azokat, akkor nem tudja a fizetést lebonyolítani részünkre ill. a vonatkozó szerződésből eredő fizetési kötelezettségét teljesíteni. A fizetéssel kapcsolatban egyes adatokat pedig jellemzően nem Ön adja meg, azok a megrendelés feldolgozásakor lesznek csak ismertek számunkra.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek. 

Kinek adjuk át az Ön adatait? A webshopon ill. weboldalon történő vásárlással és számlázással kapcsolatos adatokat dedikált Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. munkatárs dolgozza fel, valamint a személyes adatai jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében átadásra kerülnek a Nemzeti Adó-és Vámhivatal ill. annak illetékes kirendeltsége részére. A személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére, az alábbi célból kerülnek átadásra:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 2007. évi CXXVII. törvény alapján elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a kibocsátott számlák adatairól.
PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1118 Budapest, Homonna utca 8/A sERPa integrált vállalatirányítási rendszer működtetését végzi.
Color and Code Kft. 3300 Eger, Fazola utca 6. A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
ZeroTime Services Kft. 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4. A webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
Polyákné Gömöri Ilona EV

 

2011 Budakalász, Nárcisz u. 7. bérszámfejtés, könyvelés
Aut O’Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland WordPress és WooCommerce szolgáltatást nyújtja.
Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

WordPress és WooCommerce szolgáltatást nyújtja.

6. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

6.1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK WEBOLDAL

A weboldalon nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó kérdésekkel (ide nem értve a webshoppal kapcsolatos megkereséseket), megjelenő termékekkel, valamint a szakmai szolgáltatásokra vonatkozó kérdésekkel, megkeresésekkel kapcsolatban az adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében és abból a célból, hogy az Ön által az [email protected] e-mail címre, vagy a www.ilcsi.com online űrlapon küldött megkeresésekre, valamint a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, az Ön megrendelésével vagy annak részleteivel kapcsolatos kérdéseire válaszolni tudjunk. Továbbá annak érdekében, hogy Ön részünkre üzenetet tudjon küldeni, az üzeneteit fogadni tudjuk, kérdéseit érdemben megválaszolni, Önnel szükség esetén a kapcsolatot fel tudjuk venni megkeresésének tartalmától függően, azzal kapcsolatban. Tájékoztatjuk, hogy az információkérés, ill. cégünk megkeresése során az Ön által megadott adatok köréről Ön szabadon dönthet – bizonyos adatok pl.: e-mail címe szükséges ahhoz, hogy Önnek megkeresésével kapcsolatban választ tudjunk adni. Az érintettek azok, akik a fenti elérhetőségeken kérdést tettek fel, megkeressél éltek.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
E-mail megkeresés esetén:

·  e-mail cím

·  vezetéknév, keresztnév

·  e-mail adattartalma (többek között pl. megkeresésének tárgya, tartalma stb.)

·  megkeresés tárgya, tartalma

 

Online űrlap esetén:

·  vezetéknév, keresztnév

·  e-mail

·  megkeresés adattartalma (többek között pl. megkeresésének tárgya, tartalma, az Ön rendelésszáma, rendelési azonosítója stb.)

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Adatkezelésünk szükséges ahhoz, hogy az Ön számára a weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, az Ön megkeresésére, kérdéseire Önnek választ tudjunk adni, biztosítsuk az Ön számára, hogy velünk fel tudja venni a kapcsolatot. Az adatkezelésünk az Önnel való kapcsolatfelvételhez is szükséges. A jelen adatkezelésünk az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. üzleti, gazdasági és pénzügyi érdekében, az általunk kialakított ügyfélszolgálati szolgáltatások megvalósítása érdekében, versenyképességünk növelése érdekében, szolgáltatásaink magas színvonalának biztosítása érdekében, az összetett szolgálatatásokkal kapcsolatos hatékony válaszadás érdekében szükséges. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható

 

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

 

Garanciák: A személyes adatok körét a legszükségesebb adatokra korlátoztuk. A személyes adatokhoz szervezetünkön belül csak a dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, számuk korlátozott. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

 

Az ügyfélszolgálati ügyintézés befejezésétől, lezárultától számított 3 évig őrizzük meg – amennyiben az adatkezelésünknek nincs más jogalapja. Amennyiben Ön tiltakozott az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozás elbírálásáig kezeljük az adatokat, kivéve akkor, ha a további adatkezelésünknek van érvényes jogalapja.


Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a részünkre az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti. 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása a megkeresések feldolgozásának, előfeltétele. Amennyiben azokat nem adja meg, úgy nem tudjuk megkeresését, ill. kérdését feldolgozni, megválaszolni, kapcsolatot felvenni vagy tartani Önnel.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait? A megkeresések, ill. kérdések feldolgozásában, teljesítésében az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. szervezetén belüli dedikált munkavállalók vesznek részt, valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Ügyfélkezelési rendszer biztosítása.
Color and Code Kft. 3300 Eger, Fazola utca 6. A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
ZeroTime Services Kft. 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4. A webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.

6.2. WEBSHOP ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, KÉRDÉSEK

A weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekkel, termékekkel kapcsolatos kérdésekkel, valamint a szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban az adatkezelő: Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében és abból a célból, hogy az Ön által az [email protected] e-mail címre, a weboldalon működő webshoppal és annak szolgáltatásaival kapcsolatban küldött megkeresésekre, valamint a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, az Ön megrendelésével vagy annak részleteivel kapcsolatos kérdéseire válaszolni tudjunk. Továbbá annak érdekében, hogy Ön részünkre üzenetet tudjon küldeni, az üzeneteit fogadni tudjuk, kérdését érdemben megválaszolni, Önnel szükség esetén a kapcsolatot fel tudjuk venni megkeresésének tartalmától függően, azzal kapcsolatban. Tájékoztatjuk, hogy az információkérés, ill. cégünk megkeresése során az Ön által megadott adatok köréről Ön szabadon dönthet – bizonyos adatok pl.: e-mail címe szükséges ahhoz, hogy Önnek megkeresésével kapcsolatban választ tudjunk adni. Az érinettek azok, akik a webshoppal kapcsolatban a fenti elérhetőségen megkereséssel éltek, kérdést tettek fel.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
E-mail megkeresés esetén:

·  e-mail cím

·  vezetéknév, keresztnév

·  e-mail adattartalma (többek között pl. megkeresésének tárgya, tartalma stb.)

·  megkeresés tárgya, tartalma

 

Online űrlap esetén:

·  vezetéknév, keresztnév

·  e-mail

·  megkeresés adattartalma (többek között pl. megkeresésének tárgya, tartalma, az Ön rendelésszáma, rendelési azonosítója stb.)

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Adatkezelésünk szükséges ahhoz, hogy az Ön számára a webshopon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, az Ön megkeresésére, kérdéseire Önnek választ tudjunk adni, biztosítsuk az Ön számára, hogy velünk fel tudja venni a kapcsolatot. Az adatkezelésünk az Önnel való kapcsolatfelvételhez is szükséges. A jelen adatkezelésünk az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. üzleti, gazdasági és pénzügyi érdekében, az általunk kialakított ügyfélszolgálati szolgáltatások megvalósítása érdekében, versenyképességünk növelése érdekében, szolgáltatásai magas színvonalának biztosítása érdekében, az összetett szolgálatatásokkal kapcsolatos hatékony válaszadás érdekében szükséges. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható

 

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

 

Garanciák: A személyes adatok körét a legszükségesebb adatokra korlátoztuk. A személyes adatokhoz szervezetünkön belül csak a dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, számuk korlátozott. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

 

Az ügyfélszolgálati ügyintézés befejezésétől, lezárultától számított 3 évig őrizzük meg – amennyiben az adatkezelésünknek nincs más jogalapja. Amennyiben Ön tiltakozott az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozás elbírálásáig kezeljük az adatokat, kivéve akkor, ha a további adatkezelésünknek van érvényes jogalapja.


 Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a részünkre az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti. 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása a megkeresések feldolgozásának, előfeltétele. Amennyiben azokat nem adja meg, úgy nem tudjuk megkeresését, ill. kérdését feldolgozni, megválaszolni, kapcsolatot felvenni vagy tartani Önnel.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait? A megkeresések, ill. kérdések feldolgozásában, teljesítésében az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. szervezetén belüli dedikált munkavállalók vesznek részt, valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Ügyfélkezelési rendszer biztosítása.
Color and Code Kft. 3300 Eger, Fazola utca 6. A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
ZeroTime Services Kft. 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4. A webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.

7. PANASZKEZELÉS

7.1. PANASZKEZELÉS A WEBSHOPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATBAN

A webshopon történő vásárlással kapcsolatban érkezett vásárlói panaszokkal kapcsolatban adatkezelő: Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Abból a célból kezeljük adatait, hogy a webshopon kínált termékekkel, webshoppal kapcsolatban felmerülő vásárlói, látogatói panaszok, kifogásokat, ill. észrevételeket kezelni tudjuk, ill. azokat ki tudjuk vizsgálni. A megrendelésekkel kapcsolatos panaszokat be tudjuk azonosítani, ill. kivizsgálni. Az adatkezelésünk abból a célból is történik, hogy az Ön fogyasztói jogai hatékony érvényesítését biztosíthassuk az Ön számára, ill. a kapcsolódó eljárások céljából. A panaszával kapcsolatos adatok kezelése a békéltető testületi és online fogyasztói vitarendezési eljárás igénybevétele, az eljárásban való közreműködésünk vonatkozásában is történik. Amennyiben panasza valamely kozmetikai termékünkkel kapcsolatos úgy annak érdekében is kezeljük adatait, hogy a GMP (Good Manufacturing Practice – Jó Gyártási Gyakorlat) irányvonalak panaszkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseinek meg tudjunk felelni – ebben az esetben a panasza továbbításra kerül cégcsoportunkon belül a termék gyártója felé (Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft), aki a panaszokat kivizsgálja. Az érintettek azok, akik panasszal éltek az adatkezelő felé.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
Panaszról felvett jegyzőkönyv adattartalma:

·       vezetéknév, keresztnév

·       az Ön lakcíme

·       panasz előterjesztésének helye, ideje, módja

·       panaszának, kifogásának, bejegyzésének részletes leírása

·       panaszhoz mellékelt iratok, adatok, dokumentumok jegyzéke

·       jegyzőkönyv felvételének helye, ideje

·       az Ön panaszának egyedi azonosító száma

·       az Ön aláírása

 

Panaszának adattartalma (e-mail):

·       azon adatok, amelyeket Ön a fentieken túlmenően adott meg nekünk a panaszával kapcsolatban

·       e-mail címe

·       ha van rendelés szám

 

Vásárlók könyvében tett panasz esetén:

·       vezetéknév, keresztnév

·       a vásárlók könyvébe tett bejegyzésének adattartalma

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) c). pontja)

Szóbeli és írásbeli panasz előterjesztésének biztosítása az Ön részére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) és (7) bekezdése alapján, mely törvény a panaszról felvett jegyzőkönyv adattartalmát is meghatározza. Adatkezelésünk továbbá a békéltető testületi eljárásban történő kötelező vállalkozási közreműködésre vonatkozólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 29. § (11) bekezdése, valamint az online vitarendezés tekintetében a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4) bekezdése alapján történik (vásárlók könyvébe írt bejegyzés).

 

A panaszkezeléssel kapcsolatban a személyes adatokat 5 évig őrizzük meg a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) és (7) bekezdése alapján.

 

A vásárlók könyvébe történő bejegyzéssel kapcsolatban a személyes adatait a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormány rendelet 25. § alapján, 2 évig őrizzük meg.):

Amennyiben panasza valamely termékkel kapcsolatos, akkor továbbá:

(GMP megfelelés érdekében):

·       panasz sorszáma

·       vezetéknév, keresztnév

·       cím

·       telefon

·       reklamált termék megnevezése

·       reklamált termék azonosító száma

·       termékkel kapcsolatos reklamáció ill. nem megfelelőség leírása

·       dátum

·       helyesbítő tevékenység

·       bevezetésre felelős

·       határidő

·       helyesbítő tevékenység elfogadásának ténye

·       az Ön aláírása

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) f). pontja)

Az ILCSI kozmetikai termékek előállítása, gyártása és forgalmazása során „Jó Gyártási Gyakorlatot” -GMP követ, mely gyártási politika a cégcsoporton belül is követendő. A GMP irányelveknek való megfelelés biztosítja a cégcsoport kozmetikai termékeinek biztonságát, kiemelkedő minőségét és magas színvonalát. A GMP irányelveknek megtartása ahhoz is fontos, hogy az ILCSI kozmetikai termékek megfeleljenek a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009 EK rendelet kozmetikumokkal szemben támasztott elvárásainak. A GMP szabályok a termékekkel kapcsolatos panaszokra, ill. azok kezelésére vonatkozóan is előírnak kötelezettségeket, melyek betartása az ILCSI cégcsoport, így az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft., valamint az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. jogos érdeke.  Az adatkezelésünk a kozmetikai termékekre vonatkozó jogszabályok, GMP elveknek való megfelelés érdekében, az ILCSI termékek biztonságának növelése érdekében, üzleti és gazdasági érdekeinknek érvényre juttatása érdekében szükséges. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható.

 

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

 

Garanciák: A kezelt adatok körét a GMP által rendszeresített „Reklamációs lap” formanyomtatvány határozza meg, melyen felül nem kérünk el személyes adatokat. A szervezetünkön belül csak dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, számuk korlátozott. Az adatok cégcsoportunkon belül maradnak, azokat nem továbbítjuk. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

Amennyiben a panasza valamely termékkel kapcsolatos és adatkezelésünk jogos érdeken alapul személyes adatokat 10 évig őrizzük meg. Amennyiben Ön tiltakozott az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozás elbírálásáig kezeljük az adatokat, tovább csak abban az esetben, ha a további adatkezelésünknek van érvényes jogalapja


Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a részünkre az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti. 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Amennyiben Ön panasszal él, felénk Ön határozza meg, hogy mely adatokat adja meg részünkre – az adatok megadása önkéntes. A panaszról felvett jegyzőkönyv adattartalmát a fogyasztóvédelemről szóló törvény határozza meg. Amennyiben nem adja meg részünkre a vonatkozó adatokat előfordulhat, hogy fogyasztói jogait nem, vagy nem teljeskörűen tudja gyakorolni vagy Önnel a kapcsolatot felvenni nem tudjuk. A panaszát adathiány esetén ugyanis nem, vagy csak részlegesen tudjuk kivizsgálni, ill. annak eleget tenni, békéltetésben, online vitarendezésben hatékonyan részt venni. A megrendeléseinek adataival mi már rendelkezünk, de a könnyebb beazonosítást és gyorsabb ügyintézést szolgálhatja az adat megadása. A GMP szabályoknak való megfelelés érdekében, amennyiben panasza termékkel kapcsolatos, panasza alapján a GMP reklamációs formanyomtatvány kitöltéséhez az adatokkal rendelkezünk, amennyiben azt nem Ön tölti ki. 

Adatok törlésének módja: A személyes adatait a fenti vonatkozó határidők elteltével töröljük. 

Kinek adjuk át az Ön adatait? A panaszok kezelésében az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. dedikált munkatársai vesznek részt, adatai továbbításra kerülhetnek (ide nem értve a GMP panaszkezelés esetét) az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságok, így békéltető testület, fogyasztóvédelmi hatóságok részére. Az online vitarendező platform igénybevétele esetén a platform és az eljárásban eljáró békéltető testület részére. A panaszok továbbá azok tartalmától függően továbbításra kerülhetnek az ILCSI cégek képviseletét ellátó jogi képviselő részére (Jambrik Ügyvédi Iroda, 1095 Budapest, Boráros tér 7. 3. lph. 6/13.- cél: jogi képviselet ellátása). A termékeket érintő GMP panaszok továbbításra kerülnek a cégcsoporton belül, a gyártó Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. részére, a panaszok érdemi kivizsgálása céljából.

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. 1021 Budapest, Üdülő út 37. A GMP termékpanaszok érdemi kivizsgálása, termékkel kapcsolatos helyesbítő döntés meghozatala. E tekintetben önálló adatkezelőnek minősül.
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Ügyfélkezelési rendszer biztosítása.

7.2. PANASZKEZELÉS A WEBOLDALLAL, SZAKMAI SZOLGÁLTALÁSOKKAL, TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN 

A weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal, valamint a szakmai partnerek (kozmetikus, kozmetikus tanuló) részére nyújtott szolgáltatásainkkal kapcsolatban érkezett panaszok vonatkozásában adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Abból a célból kezeljük az adatait, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő panaszokat, kifogásokat, ill. észrevételeket kezelni tudjuk, ill. azokat ki tudjuk vizsgálni. A megrendelésekkel kapcsolatos panaszokat be tudjuk azonosítani, ill. kivizsgálni. Az adatkezelésünk abból a célból is történik, hogy az Ön fogyasztói jogai hatékony érvényesítését biztosíthassuk, ill. a kapcsolódó eljárások céljából. A panaszával kapcsolatos adatok kezelése a békéltető testületi és online fogyasztói vitarendezési eljárás igénybevétele, az eljárásban való közreműködésünk vonatkozásában is történik. Amennyiben panasza valamely kozmetikai termékünkkel kapcsolatos úgy annak érdekében is kezeljük adatait, hogy a GMP (Good Manufacturing Practice – Jó Gyártási Gyakorlat) irányelv panaszkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseinek meg tudjunk felelni. Az érintettek azok, akik panasszal éltek az adatkezelő felé.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
Panaszról felvett jegyzőkönyv adattartalma:

·       vezetéknév, keresztnév

·       az Ön lakcíme

·       panasz előterjesztésének helye, ideje, módja

·       panaszának, kifogásának, bejegyzésének részletes leírása

·       panaszhoz mellékelt iratok, adatok, dokumentumok jegyzéke

·       jegyzőkönyv felvételének helye, ideje

·       az Ön panaszának egyedi azonosító száma

·       az Ön aláírása

 

Panaszának adattartalma (e-mail, online űrlap):

·       azon adatok, amelyeket Ön a fentieken túlmenően adott meg nekünk a panaszával kapcsolatban

·       e-mail címe

·       ha van rendelés szám

 

Vásárlók könyvében tett panasz esetén:

·       vezetéknév, keresztnév

·       a vásárlók könyvébe tett bejegyzésének adattartalma

 

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) c). pontja)

 

Szóbeli és írásbeli panasz előterjesztésének biztosítása az Ön részére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) és (7) bekezdése alapján, mely törvény a panaszról felvett jegyzőkönyv adattartalmát is meghatározza. Adatkezelésünk továbbá a békéltető testületi eljárásban történő kötelező vállalkozási közreműködésre vonatkozólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 29. § (11) bekezdése, valamint az online vitarendezés tekintetében a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4) bekezdése alapján történik (vásárlók könyvébe írt bejegyzés).

 

A panaszkezeléssel kapcsolatban a személyes adatokat 5 évig őrizzük meg a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) és (7) bekezdése alapján.

 

A vásárlók könyvébe történő bejegyzéssel kapcsolatban a személyes adatait a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormány rendelet 25. § alapján, 2 évig őrizzük meg.):

Amennyiben panasza valamely termékkel kapcsolatos, akkor továbbá:

(GMP megfelelés érdekében):

·       panasz sorszáma

·       vezetéknév, keresztnév

·       cím

·       telefon

·       reklamált termék megnevezése

·       reklamált termék azonosító száma

·       termékkel kapcsolatos reklamáció ill. nem megfelelőség leírása

·       dátum

·       helyesbítő tevékenység

·       bevezetésre felelős

·       határidő

·       helyesbítő tevékenység elfogadásának ténye

·       Ön aláírása

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) f). pontja)

Az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. a kozmetikai termékek előállítása, és gyártása során „Jó Gyártási Gyakorlatot” -GMP követ. A GMP irányelveknek való megfelelés biztosítja kozmetikai termékeink biztonságát és magas színvonalát. A GMP irányelveknek megtartása ahhoz is fontos, hogy a kozmetikai termékeink megfeleljenek a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009 EK rendelet kozmetikumokkal szemben támasztott elvárásainak. A GMP szabályok a termékekkel kapcsolatos panaszokra, ill. azok kezelésére vonatkozóan is előírnak számunkra kötelezettségeket, melyek betartása a jogos érdekünk. Az adatkezelésünk a kozmetikai termékekre vonatkozó jogszabályok, GMP irányelveknek való megfelelés érdekében, termékeink biztonságának növelése érdekében, termékfejlesztés, új termékek bevezetése, régi termékeink kivonása érdekében, üzleti és gazdasági érdekeink és termékeink jó hírnevének megőrzése érdekében, valamint abból a célból is szükséges, hogy a kialakított gyártási politikánkat érvényre tudjuk juttatni. Annak érdekében, hogy a termékkel kapcsolatos panaszra megalapozott választ tudjunk adni. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható

 

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

 

Garanciák: A kezelt adatok körét a GMP által rendszeresített „Reklamációs lap” formanyomtatvány határozza meg, ezen felül nem kérünk el személyes adatokat. A szervezetünkön belül csak dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, számuk korlátozott. Az adatok cégcsoportunkon belül maradnak, azokat nem továbbítjuk. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

Amennyiben a panasza valamely termékkel kapcsolatos és adatkezelésünk jogos érdeken alapul személyes adatokat 10 évig őrizzük meg. Amennyiben Ön tiltakozott az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozás elbírálásáig kezeljük az adatokat, tovább csak abban az esetben, ha a további adatkezelésünknek van érvényes jogalapja.


Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a részünkre az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti. 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Amennyiben Ön panasszal él felénk Ön határozza meg, hogy mely adatokat adja meg részünkre – az adatok megadása önkéntes. A panaszról felvett jegyzőkönyv adattartalmát a fogyasztóvédelemről szóló törvény határozza meg. Amennyiben nem adja meg részünkre a vonatkozó adatokat előfordulhat, hogy fogyasztói jogait nem, vagy nem teljeskörűen tudja gyakorolni, Önnel a kapcsolatot felvenni nem tudjuk. A panaszát adathiány esetén ugyanis nem, vagy csak részlegesen tudjuk kivizsgálni, ill. annak eleget tenni, békéltetésben, online vitarendezésben hatékonyan részt venni. A megrendeléseinek adataival mi már rendelkezünk, de a könnyebb beazonosítást és gyorsabb ügyintézést szolgálhatja az adat megadása. A GMP szabályoknak való megfelelés érdekében, amennyiben panasza termékkel kapcsolatos, panasza alapján a GMP reklamációs formanyomtatvány kitöltéséhez az adatokkal rendelkezünk. 

Adatok törlésének módja: A személyes adatait a fenti vonatkozó határidők elteltével töröljük. 

Kinek adjuk át az Ön adatait? A panaszok kezelésében az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. dedikált munkatársai vesznek részt, adatai továbbításra kerülhetnek (ide nem értve a GMP panaszkezelés esetét) az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságok, így békéltető testület, fogyasztóvédelmi hatóságok részére. Az online vitarendező platform igénybevétele esetén platform és az eljárásban eljáró békéltető testület részére. A panaszok továbbá azok tartalmától függően továbbításra kerülhetnek képviseletünket ellátó jogi képviselő részére.

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. 1021 Budapest, Üdülő út 37. A GMP panasz eredménye alapján a – amennyiben a webshop vásárlással kapcsolatban adták le a panaszt – panaszos értesítése és megállapított intézkedés megtételét végzi. E tekintetben önálló adatkezelőnek minősül.
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Ügyfélkezelési rendszer biztosítása.

8. HÍRLEVÉL 

8.1. LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 

A lakossági hírlevekkel kapcsolatos adatok tekintetében adatkezelő: Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben Ön lakossági felhasználó és feliratkozott a hírlevelünkre, a személyes adatait annak érdekében kezeljük, hogy az Ön számára hírlevelet, elektronikus úton direkt marketing üzenet tudjunk küldeni, újdonságainkkal, termékeinkkel, akcióinkkal, promócióinkkal kapcsolatban. Az érintettek a lakossági hírlevélre feliratkozók.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
·  e-mail cím (hírlevélnél, elektronikus marketing üzenet esetén)

·  esetenként: az Ön aláírása – ha nem online iratkozik fel hírlevelünkre

Az Ön hozzájárulása.

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Ön a vonatkozó négyzet (checkbox) bepipálásával hozzájárul ahhoz, ahhoz, hogy az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. saját üzletszerzés céljából, ill. hírlevele útján saját nevében és cégcsoporton belüli partnere, az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. nevében reklámajánlatokkal, promóciós ajánlatokkal keresse meg Önt.

Ön a vonatkozó üres négyzet (checkbox) bepipálásával hozzájárul ahhoz, hogy a megjelölt személyes adatai továbbításra kerüljenek cégcsoporton belüli partnerünk az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. részére.

 

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni és leiratkozni a hírlevélről. Amennyiben a hozzájárulást 16. év alatti adta (ill. nevében törvényes képviselője) a hozzájárulást nagykorúsága esetén a képviselt is vissza tudja vonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hírlevél vagy direkt marketing üzenet szolgáltatás nyújtásának végéig, vagy addig, amíg Ön (vagy nagykorúsága esetén a képviselt) nem kéri az adatok törlését vagy le nem iratkozik a hírlevél, direktmarketing üzenet, személyre szabott ajánlat szolgáltatásról és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 

Tájékoztatjuk, hogy 3 évenként adatfrissítést kérünk Öntől. Amennyiben megkeresésünkre nem válaszol, akkor töröljük a hírlevélre feliratokozottak közül.


 Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok bármelyikének megadása önkéntes, amennyiben a vonatkozó adatot Ön nem adja meg részünkre, úgy nem tudunk az Ön részére hírlevelet, ajánlatokat küldeni. Az e-mail címe azért szükséges, hogy az üzenetet célba juttassuk Önnek. Az aláírását abban az esetben kezeljük, ha nem online iratkozik fel a hírlevelünkre és annak érdekében kezeljük, hogy bizonyítani tudjuk, Ön járult hozzá a hírlevél küldéséhez. A hírlevélre feliratkozók adatainak kezelése a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésével összhangban történik.

Adatok törlésének módja: Ön bármikor leiratkozhat hírlevelünkről, ill. kinyilváníthatja, hogy nem kér többé híreinkről és újdonságainkról megkereséseket a hírlevélben erre a célra megjelölt linken keresztül, a www.ilcsi.com weboldalon a Hírlevél leiratkozás gombra kattintva, „Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségeinek egyikén, hírlevél leiratkozási szándékát az adatvédelmi tisztviselőnk felé is jelezheti. Törlési kérelme esetén a vonatkozó adatait a kérelem feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kinek adjuk át az Ön adatait? Az adatait továbbítjuk a hírlevelek összeállításában, elküldésében, megjelenítésében részt vevő szolgáltató részére. A személyes adataihoz az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. belső szervezetében egyebekben csak az erre jogosultsággal rendelkező dedikált munkavállalók férnek hozzá. A személyes adatai az alábbi adatfeldolgozók, címzettek részére kerülnek átadásra, a lenti célokból:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. 1021 Budapest, Üdülő út 37. Az ILCSI termékek lakossági felhasználók részére történő népszerűsítése érdekében.
The Rocket Science Group LLC Georgia, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suit 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA A hírlevelek összeállításával, elküldésével kapcsolatos szolgáltatást nyújt.
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Ügyfélkezelési rendszer biztosítása.

8.2. SZAKMAI HÍRLEVÉL 

A szakmai hírlevekkel (kozmetikus, kozmetikus tanulói tartalom) kapcsolatos adatok kezelése tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben Ön szakmai felhasználó és feliratkozott a hírlevelünkre, a személyes adatait annak érdekében kezeljük, hogy az Ön számára szakmai hírlevelet, elektronikus úton direkt marketing üzenet tudjunk küldeni, újdonságainkkal, termékeinkkel, akcióinkkal, promócióinkkal kapcsolatban, szakmai ajánlatainkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Az érintettek a szakmai hírlevélre feliratkozók.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
·  e-mail cím (hírlevélnél, elektronikus marketing üzenet esetén)

·  esetenként: az Ön aláírása – ha nem online iratkozik fel hírlevelünkre

·  vevőkártya száma

 

Az Ön hozzájárulása.

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Ön a vonatkozó négyzet (checkbox) bepipálásával hozzájárul ahhoz, ahhoz, hogy az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. saját üzletszerzés céljából, ill. hírlevele útján saját nevében szakmai partnereinknek szóló reklámajánlatokkal, promóciós ajánlatokkal keresse meg Önt. Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni, ill. leiratkozni a hírlevélről. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hírlevél vagy direkt marketing üzenet szolgáltatás nyújtásának végéig, vagy ameddig Ön nem kéri az adatok törlését vagy le nem iratkozik a hírlevél, direktmarketing üzenet szolgáltatásról és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 

Tájékoztatjuk, hogy 3 évenként adatfrissítést kérünk Öntől. Amennyiben megkeresésünkre nem válaszol, akkor töröljük a hírlevélre feliratokozottak közül.


 Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok bármelyikének megadása önkéntes, amennyiben a vonatkozó adatot Ön nem adja meg részünkre, úgy nem tudunk az Ön részére hírlevelet, szakmai ajánlatokat küldeni az elérhetőségére. Az e-mail címe azért szükséges, hogy az üzenetet célba juttassuk Önnek. Az aláírását abban az esetben kezeljük, ha nem online iratkozik fel a hírlevelünkre és annak érdekében kezeljük, hogy bizonyítani tudjuk, Ön járult hozzá a hírlevél küldéséhez, a vevőkártya számát azért kezeljük, hogy jogosultságát ellenőrizzük a szakmai hírlevélre. A hírlevélre feliratkozók adatainak kezelése a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésével összhangban történik.

Adatok törlésének módja: Ön bármikor leiratkozhat hírlevelünkről, ill. kinyilváníthatja, hogy nem kér többé híreinkről és újdonságainkról megkereséseket a hírlevélben erre a célra megjelölt linken keresztül, a www.ilcsi.com weboldalon a Hírlevél leiratkozás gombra kattintva, „Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségeinek egyikén, hírlevél leiratkozási szándékát az adatvédelmi tisztviselőnk felé is jelezheti. Törlési kérelme esetén a vonatkozó adatait a kérelem feldolgozásával egyidejűleg töröljük. Amennyiben szakmai felhasználói fiókkal rendelkezik a hírlevélről a fiókjában is leiratkozhat. Törlési kérelme esetén a vonatkozó adatait a kérelem feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kinek adjuk át az Ön adatait? Az adatait továbbítjuk a hírlevelek összeállításában, elküldésében, megjelenítésében részt vevő szolgáltató részére. A személyes adataihoz az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. belső szervezetében egyebekben csak az erre jogosultsággal rendelkező dedikált munkavállalók férnek hozzá.

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
The Rocket Science Group LLC Georgia, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suit 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA A hírlevelek összeállításával, elküldésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Ügyfélkezelési rendszer biztosítása.

9. TILALMI LISTA 

A lakossági hírlevelek esetében a tilalmi listán szereplő adatok tekintetében adatkezelő: Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft.

A szakmai hírlevelek esetében a tilalmi listán szereplő adatok tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. 

Tájékoztatjuk, hogy a fenti adatkezelők tilalmi listával kapcsolatos adatkezelésiek tekintetében külön-külön adatkezelőnek minősülnek, a jelen pontban továbbiakban külön-külön, mint adatkezelő megfelelően értendők.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben Ön leiratkozik az adott hírlevél szolgáltatásról vagy nem kíván a továbbiakban direkt marketing anyagokat, reklámokat kapni, a leiratkozási igény kinyilvánítása után köteles az adatkezelő nyilvántartást vezetni (un. tilalmi listát) az Ön név és lakcím adatairól, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. § (1) bekezdése (DM törvény) alapján. A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplők adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplők részére nem kerül küldésre reklám, ajánlat és hírlevél. A tilalmi listán szereplők adatait elkülönítve kezeljük a direkt marketing anyagokat kérők adataitól. Az érintettek azok, akik az adatkezelő hírleveléről leiratkoztak.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
 

·  e-mail cím

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) c). pont)

A DM törvény 21. § (1) bekezdése alapján a direkt marketing kommunikációt nem kérő felhasználók név és lakcímadatait tilalmi listán (egyéb aktívadatbázisoktól elkülönítetten) helyezi el az adatkezelő az e-mailes reklámok megtiltása esetén a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (7) bekezdésével összhangban.

A tilalmi listán az adatkezelő korlátlan ideig kezeli az Ön adatait, kivéve, ha Ön azok törlését kifejezetten kéri.


Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megtartása jogszabályi kötelezettségen alapul, azokkal az adatkezelő már rendelkezik, így Önnek nem kell megadnia adatokat.

Adatok törlésének módja: Ön bármikor ingyenesen kérheti a törlést, az „Az adatkezelők megnevezése, elérhetőségei” c. adatkezelői elérhetőségek egyikén, vagy jelezheti adatvédelmi felelősünk felé. Ebben az esetben a vonatkozó adatait ezek feldolgozásával egyidejűleg töröljük. 

Kinek adjuk át az Ön adatait? A tilalmi listán kezelt adatokat az adatkezelő nem adja át senki részére. Az adatokhoz az adatkezelő belső szervezetén belül kizárólag az arra jogosultsággal rendelkező dedikált munkavállaló férhet hozzá.

10. TANFOLYAMOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A tanfolyamokkal kapcsolatos (többek között szervezés, lebonyolítás) adatkezelések tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben Ön szakmai partnerünk, abból a célból kezeljük az adatait, hogy az általunk szervezett tanfolyamokon részt tudjon venni, a képzést el tudja végezni. A képzés elvégzését az Ön részére igazolni tudjuk, így oklevelet tudjunk kiállítani. Az érinettek azok a szakmai partnerek, akik tanfolyamainkra jelentkeztek.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait:
·         vezetéknév

·         keresztnév

·         e-mail cím

·         telefonszám

·         fizetés módja

·         fizetés státusza

·         tanfolyam neve, amelyre jelentkezett

·         Oklevélen szereplő adatok: tanfolyam neve, dátuma, az Ön neve (vezetéknév, keresztnév)

Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) b) pont alapján

Annak érdekében, hogy a velünk kötött szerződés alapján a tanfolyamon részt tudjon venni, és annak elvégzését igazolni tudjuk, így oklevelet tudjunk kiállítani az Ön részére.

 

A szerződés megszűnésétől számított polgári jogi elévülési idő végéig (5 év) tároljuk.

 


Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatai megadása önkéntes, amennyiben azokat nem adja meg részünkre úgy nem tud a tanfolyamon részt venni, nem tudjuk a tanfolyammal kapcsolatban Önt értesíteni (pl. tanfolyam elmaradása, helyszín áthelyezés), valamint nem tudjuk az Ön részére a tanfolyamon való részvételét igazolni, arról oklevelet kiállítani.

Adatok törlésének a módja: A fenti megőrzési idő végéivel töröljük.

Kiknek adjuk át az Ön adatait? A tanfolyamokon való részvételének biztosításával kapcsolatban dedikált munkatársunk jár el. Az Ön szerződésének teljesítésével kapcsolatban személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, a lenti célokból:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1118 Budapest, Homonna utca 8/A sERPa integrált vállalatirányítási rendszer üzemeltetője.
Aut O’Mattic Ltd.

 

Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland WordPress és WooCommerce szolgáltatást nyújtja.
Automattic Inc.

 

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

WordPress és WooCommerce szolgáltatást nyújtja.
Color and Code Kft. 3300 Eger, Fazola utca 6. A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.

 

ZeroTime Services Kft. 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4. A webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.

11. RENDEZVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

A rendezvényekkel (elsődlegesen szakmai rendezvények, megjelenések) kapcsolatos adatkezelések tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében, hogy az Ön részvételét biztosítani tudjuk az általunk szervezett ingyenes vagy fizetős rendezvényeken. Az általunk szervezett rendezvények esetén, az ingyenes rendezvényen való részvétel feliratkozáshoz vagy a fizetős rendezvények esetén a részvételi díj befizetéséhez kötött. Az általunk szervezett rendezvények szakmai partnereink részére elérhetőek. Az érintettek azok, akik rendezvényeinken részt kívánnak venni, ill. részt vesznek.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait:
·         név (családi és utónév)

·         e-mail cím

·         telefonszám

 

Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) b) pont alapján

Az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. által szervezett rendezvényen való részvétel érdekében.

A szerződés megszűnésétől számított polgári jogi elévülési idő végéig (5 év) tároljuk.

 


Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása önkéntes, amennyiben az adatokat nem adja meg részünkre úgy Ön nem tud részt venni rendezvényen. A nevét és elérhetőségeit (e-mail cím, telefonszám) abból a célból kérjük el, hogy Önt be tudjuk azonosítani, ill. a rendezvénnyel kapcsolatban Önnek tájékoztatást tudjunk nyújtani. 

Adatok törlésének a módja: Az adatokat a fenti megőrzési idő lejártát követően töröljük.

Kinek adjuk át az Ön adatait, ill. kik férnek hozzá az Ön adataihoz: A szerződés teljesítése körében kezelt adatai átadásra kerülhet – amennyiben jogi igény merül fel – a jogi képviseletünket ellátó ügyvédi iroda (Jambrik Ügyvédi Iroda, 1095 Budapest, Boráros tér 7. 3. lph. 6/13. – cél: jogi képviselet ellátása) számára, ill. illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságok részére. Személyes adataihoz egyebekben belső szervezetünkben jogosultsággal rendelkező dedikált munkavállalóink férhetnek hozzá.

11.1. TOMBOLA SORSOLÁS A RENDEZVÉNYEN 

A rendezvényeken (elsődlegesen szakmai rendezvények, megjelenések) kapcsolatos adatkezelések tekintetében, így a tombola sorsolással kapcsolatos adatkezelések tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön számára, hogy az általunk tartandó rendezvények esetében az általunk szervezett tombola sorsoláson biztosítani tudjuk az Ön számára a részvételt. Az adatkezelésünkkel érintettek azon szakmai partnereink, akik a tombola sorsoláson részt kívánnak venni, ill. részt vesznek. Az érintettek azok, akik a tombola sorsoláson részt akarnak venni, ill. részt vesznek.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait:
·         név (családi és utónév)

·         e-mail cím

 

Az Ön hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján

Ön a vonatkozó négyzet (checkbox) bepipálásával hozzájárul ahhoz, ahhoz, hogy az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. az Ön tombolán való részvétele céljából a személyes adatait kezelje.  Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A tombola sorsolást követően az adatai törlésre kerülnek.

 


Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása önkéntes, és nem feltétele a tombolán való részvételnek. Ön dönthet úgy is, hogy a tombolán úgy kíván részt venni, hogy személyes adatait nem adja meg részünkre. 

Adatok törlésének a módja: Az adatokat a fenti megőrzési idő lejártát követően töröljük.

Kinek adjuk át az Ön adatait, ill. kik férnek hozzá az Ön adataihoz: Az adatai az nem kerülnek átadásra, ahhoz belső szervezetünkben jogosultsággal rendelkező dedikált munkavállalók férhetnek hozzá.

12. RENDEZVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS TUDÓSÍTÁS 

A rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelések (pl. saját szervezésű rendezvények, vagy azon rendezvények melyeken kiállítóként veszünk részt) tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Az általunk szervezett, ill. azon rendezvényekkel kapcsolatban, ahol pl. partnerként, kiállítóként veszünk részt, az ezen rendezvényekről való tudósítás, ill. a rendezvény népszerűsítése érdekében. Tájékoztatjuk arról, hogy egyes rendezvényekről tőlünk független média tudósítás is készülhet. Az érintettek, azok, akik a felvételeken (tömeg részeként) feltűnhetnek.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
·       esetenként az Ön nem egyedileg ábrázolt képmása, hangja (fénykép, videó és egyéb felvételek) Jogos érdek

(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)

Annak érdekében szükséges, hogy az eseményeinkről, rendezvényeinkről nem egyedi képfelvételeket készítsünk, összhangban a 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdésében foglaltakkal. Az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. érdeke a tevékenyégének dokumentálása, nagyközönséggel és potenciális partnerekkel történő megismertetése és népszerűsítése, sikeres működésének, üzleti érdekeinek elősegítése. Az adatkezelés szolgálja továbbá az üzleti érdekeink érvényre juttatását és versenyképességünk, üzleti jó hírnevünk növelését.  Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható.

 

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

 

Garanciák: Önt a felvételek nem egyedileg ábrázolják, azokat csak célhoz kötötten, az eseményhez kapcsolódóan készítjük és használjuk fel. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

 

A nem egyedi felvételeket az Ön tiltakozásának elbírálásáig kezeljük, kivéve, ha a további kezelést jogos érdekeink lehetővé teszik számunkra vagy az adatkezelésünknek van más jogalapja. Az adatkezelések szükségességét 3 évente felülvizsgáljuk.


Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a részünkre az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti. 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A nem egyedi felvételek esetén Önnek adatokat nem szükséges megadnia azzal, hogy az eseményre, rendezvényre belép, azon részt vesz, lehetővé teszi nekünk az Ön adatainak kezelését. Ön azonban jelezheti nekünk (az eseményen szóban, utána elérhetőségeink egyikén), ha tiltakozik az adatok kezelése ellen.

Adatok törlésének a módja:

Az adatokat töröljük a jogos érdekből történő adatkezelésnél az Ön tiltakozása után, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Kinek adjuk át az Ön adatait: Az Ön személyes adatai a rendezvényről való tudósítás érdekében közzétételre kerülhetnek az ILCSI hivatalos közösségi média pl. Facebook, Instagram, Youtube felületein, így azok a nyilvánosság számára is elérhetőek lehetnek. Tájékoztatjuk arról, hogy egyes rendezvényekről média tudósítás is készülhet, ezen esetben ők külön adatkezelőként járnak el. Az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. belső szervezetén belül, az arra jogosultsággal rendelkező dedikált munkavállalók férhetnek hozzá az adatokhoz.

13. „ILCSI KOZMETIKÁK” WEBOLDALON TÖRTÉNŐ MEGJELENÍTÉSE 

A referencia és kiemelt referencia kozmetikák a www.ilcsi.com weboldalon történő megjelenítésével kapcsolatos adatkezelések tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben Ön referencia és kiemelt referencia kozmetika partnerünk, és olyan e-mail címet ad meg részünkre mely személyes adatot tartalmaz, annak kezelése abból a célból történik, hogy a weboldalon az Ön szalonját, mint referencia vagy kiemelt referencia kozmetikát megjelenítsük. Tájékoztatjuk, hogy ahhoz, hogy a honlapunkon referencia kozmetikaként megjelenjen nem szükséges olyan e-mail címet, elérhetőségi adatot megadnia, amely személyes adatot tartalmaz, így például nem kell, hogy az tartalmazza az Ön teljes nevét. Amennyiben a weboldal „Ilcsi kozmetikák” menüpontja alatt elérhető referencia vagy kiemelt referencia kozmetika elérhetőségénél található adatot nem Ön adta meg részünkre, úgy az adatok forrása: a referencia vagy kiemelt referencia kozmetika, ahol Ön tevékenykedik (a személyes adatai kezelésére ezen esetben a jelen adatkezelési tájékoztató szerint történik). Az érintettek a referencia kozmetika kozmetikusa (egyéni vállalkozó vagy munkavállaló, egyéb foglalkoztatott).

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait:
·         e-mail cím

·         vezetéknév

·         keresztnév

·         telefonszám

·         szalon neve,

·         szalon címe

·         weboldal címe

·         felszereltség: pl.: légkondicionálás, fodrászat, pedikűr-manikűr, kártyás fizetés, stb.

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)

Adatkezelésünk szükséges ahhoz, hogy szakmai partnereink (referencia és kiemelt referencia kozmetikák) részére megjelenési lehetőséget biztosítsunk a www.ilcsi.com weboldalunkon. A weboldalon való megjelenést referencia kozmetika partnereink részére biztosítjuk, az ilyen igénybe vevő kozmetikusok/kozmetikák önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körében járnak el. Alapvetően nem kérünk a megjelenítéshez személyes adatot, viszont előfordulhat, hogy a kozmetika által megadott e-mail cím személyes adatot tartalmaz, mivel jellemzően egyéni vállalkozóként végeznek kozmetikusi tevekénységet. A jelen adatkezelésünk az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. üzleti, gazdasági és pénzügyi érdekében, az általunk kialakított üzleti modell – szakmai partnerség – megvalósítása érdekében, ill. szakmai partnerekkel való szoros kapcsolat kialakítása érdekében is történik. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét minimálisra szorítottuk. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

Az személyes adatokat a referencia kozmetika partneri kapcsolat fennállásáig kezeljük, a megszűnését követő 3 hónap elteltével töröljük. Ha Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozásának az elbírálásáig kezeljük az adatokat, kivéve, ha jogos érdekeink az adatok további kezelését lehetővé teszik számunkra vagy van más jogalapunk az adatok kezelésére.
Amennyiben Ön referencia vagy kiemelt referencia kozmetika partnerünk munkavállalója, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és az adatokat nem Ön adta meg.

•              e-mail cím

•              vezetéknév

•              keresztnév

•              telefonszám

•              szalon neve,

•              szalon címe

•              weboldal címe

•              felszereltség: pl.: légkondicionálás, fodrászat, pedikűr-manikűr, kártyás fizetés stb.

 

Jogos érdek – referencia kozmetika vagy kiemelt referencia kozmetika érdekében

(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)

Adatkezelésünk szükséges ahhoz, hogy szakmai partnereink (referencia és kiemelt referencia kozmetikák) részére megjelenési lehetőséget biztosítsunk a www.ilcsi.com weboldalunkon. A jelen adatkezelésünk az referencia kozmetika, kiemelt referencia kozmetika üzleti, gazdasági érdekében történik, valamint annak érdekében, hogy olyan módon kerüljenek megjelenítésre a weboldalon, hogy az érdeklődök velük kapcsolatot tudjanak felvenni. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges harmadik személy érdekeinek érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható.

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét minimálisra szorítottuk. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.


 TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a részünkre az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti. 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatai megadása önkéntes, amennyiben azokat nem adja meg részünkre nem tud megjelenni a weboldalunkon. Önnek nem kötelező olyan e-mail címet megadnia, mely személyes adatot tartalmaz. Amennyiben nem Ön adta meg az adatokat az adatok forrása az Önt foglalkoztató referencia vagy kiemelt referencia kozmetika.

Adatok törlésének a módja: A fenti személyes adatai a referencia vagy kiemelt referencia kozmetika partneri kapcsolat a megszűnését követő 3 hónap elteltével, ill. az Ön tiltakozását követően töröljük, amennyiben az adatkezelésünknek nincs más jogalapja és nincs jogos érdek sem, ami megalapozná az adatok kezelését.

Kiknek adjuk át az Ön adatait?  Az Ön adataihoz a szervezetünkön belül jogosultsággal rendelkező munkavállalók férhetnek hozzá. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben személyes adatot adott meg az a www.ilcsi.com weboldalon a nyilvánosság számára is elérhetővé válik. Az adatai az alábbi adatfeldolgozók, címzettek részére az alábbi célból kerülnek átadásra. 

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
Color and Code Kft. 3300 Eger, Fazola utca 6. A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
ZeroTime Services Kft. 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4. A webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.

14. VÁSÁRLÓI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE

A webshopon történő vásárlások esetében a vásárlói elégedettség mérésével kapcsolatos adatok tekintetében adatkezelő: Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. 

A szakmai partnereknek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség mérésével kapcsolatos adatok tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. 

Tájékoztatjuk, hogy a fenti adatkezelők a fentiek szerinti vásárlói elégedettség mérésével kapcsolatos adatkezelésiek tekintetében külön-külön adatkezelőnek minősülnek, a jelen pontban továbbiakban külön-külön, mint adatkezelő megfelelően értendők.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében, hogy az adatkezelő visszajelzést szerezzen a vásárlóitól, azzal kapcsolatban, hogy mennyire elégedettek-e az árusított termékekkel, általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatban, milyen változtatásokat, módosításokat javasolnának.  Annak érdekében továbbá, hogy az adatkezelő olyan visszajelzéseket, véleményeket kaphasson, melyek fontosak a cégcsoport számára pl. termékek továbbfejlesztéséhez. Tájékoztatjuk, hogy az elégedettségi kérdőívek kitöltése önkéntes. Az érintettek azok, akik a vásárlói elégedettség felmérésben részt vesznek. 

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
·  vezetéknév, keresztnév

·  e-mail cím

·  szolgáltatásainkkal, termékeinkkel kapcsolatos véleménye, annak tartalma

·  kérdőív tartalma

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)

Annak érdekében, hogy a szolgáltatásaink és termékeink magas színvonalát és folyamatos megújulását biztosítani tudjuk a vásárlóink és partnereink számára. Az adatkezelés egyaránt szolgálja az adatkezelő üzleti és gazdasági érdekeit, a versenyképességének megőrzéséhez és fejlesztéséhez fűződő érdekeit, üzleti jó hírnevének növelését. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható

 

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

 

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét minimalizáltuk. Az adatkezelő szervezetén belül csak dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, számuk korlátozott. Az adatok szervezetünkön, ill. annak eredménye cégcsoportunkon belül maradnak, azokat nem továbbítjuk. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

A vásárlói elégedettség mérésével kapcsolatos személyes adatok tekintetében az adatkezelésünk ideje 3 év, mely az adott elégedettségi kampány lezárását követő napon kezdődik. Ha Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozásának az elbírálásáig kezeljük az adatokat, kivéve, ha jogos érdekeink az adatok további kezelését lehetővé teszik számunkra vagy van más jogalapunk az adatok kezelésére.


TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az adott adatkezelő részére az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti. 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatokkal már rendelkezünk. A kérdőív kitöltése önkéntes.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait? Az adatokhoz az adatkezelők szervezetén belül jogosultsággal rendelkező dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, az adatok az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére, az alábbi célból továbbításra kerülhetnek:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
Color and Code Kft. 3300 Eger, Fazola utca 6. A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
ZeroTime Services Kft. 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4. A webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Ügyfélkezelési rendszer biztosítása.

15. KÉSZLETFIGYELÉS SZOLGÁLTATÁS 

A készletfigyelés szolgáltatás nyújtásával (webshophoz kötődő szolgáltatás) kapcsolatos adatok tekintetében adatkezelő: Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk az Ön számára, hogy amennyiben a termék nincs készleten értesítést kapjon, ha a termék elérhető. Ön szabadon dönthet arról, hogy kíván-e értesítést kapni, ha a termék újra elérhető. Az érintettek azok, akik a készletfigyelés szolgáltatást igénybe veszik. 

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
·  e-mail cím

·  újra rendelhető termék megnevezése

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)

Annak érdekében, hogy a szolgáltatásaink magas színvonalát biztosítani tudjuk, valamint növeljük vásárlóink elégedettségét, fokozzuk a vásárlókkal kialakított kapcsolatunkat.  Az adatkezelés egyaránt szolgálja az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. üzleti és gazdasági érdekeit, a versenyképességének megőrzéséhez és üzletfejlesztéséhez fűződő érdekeit, üzleti jó hírnevének növelését. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét minimalizáltuk. A szervezetünkön belül csak dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, számuk korlátozott. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

Az adatait akkor töröljük, ha a termék elérhetővé vált és erről Önt értesítettük. Ha Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozásának az elbírálásáig kezeljük az adatokat.


TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A személyes adatok megadása önkéntes, amennyiben nem adja meg az e-mail címét, nem tudjuk a termék elérhetőségéről értesíteni.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Önadatait? Az Ön személyes adatai a jelen szolgáltatásunk biztosítása érdekében, az alábbi adatfeldolgozók, címzettek részére, az alábbi célokból kerülnek átadásra: 

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1118 Budapest, Homonna utca 8/A sERPa integrált vállalatirányítási rendszer üzemeltetője.
Color and Code Kft. 3300 Eger, Fazola utca 6. A webshop és weboldal üzemeltetését végzi számunkra.
ZeroTime Services Kft. 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4. A webshop és weboldal esetében tárhelyszolgáltatást nyújt számunkra.

16. KÖZÖSSÉGI MÉDIA FIÓKJAINKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

ILCSI hivatalos (Instagram, Facebook, Youtube) közösségi média fiókokkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Az ILCSI hivatalos közösségi média felületeinek működtetésének céljából, annak érdekében, hogy a közösségi platformjainkat mindinkább a vásárlóközönség igényeihez tudjuk szabni. A közösségi média felületeinken abban az esetben kezeljük adatait (érintett), ha a hivatalos közösségi média felületünkön like-ol, követ minket, bejegyzéseket vagy véleményt helyez el, kommentet ír, megoszt.

Tájékoztatjuk, hogy az adatokat Ön nem közvetlenül részünkre adta meg, hanem az adott közösségi média (pl. Facebook, Instagram, Youtube) platformot üzemeltető szolgáltató részére. Felhívjuk figyelmét, hogy az adott közösségi média oldalak adatkezelésére azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak. Ne felejtse el, hogy a hivatalos közösségi média platformjaink bármelyikén közzétett tartalom sok esetben látható a nyilvánosság számára, ezért legyen óvatos bizonyos személyes adatok megadásával kapcsolatban. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jelen pont szerinti adatkezelésünk a hivatalos közöségi média platformjainkra vonatkozik – az ILCSI termékekkel/márkával stb. kapcsolatos egyéb rajongói közösségi média felületekre ráhatásunk nincs. 

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
·  közösségi profiljához tartozó felhasználóneve

·  esetenként: közösségi média profilján az Ön által megadott személyes adatok (név, becenév, fénykép stb.)

·  vélemény, hozzászólás tárgya, tartalma

·  közösségi oldalán elhelyezett véleménye, hozzászólása, kérdése

·  rendezvénytől adott visszajelzése

·  annak ténye, hogy Ön érdeklődött/látogatja/megjelent az eseményen vagy, hogy Ön nem tud jelen lenni az eseményen

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)

Annak érdekében, hogy a szolgáltatásaink magas biztosítani tudjuk, fokozzuk a vásárlókkal kialakított kapcsolatunkat.  Az adatkezelés egyaránt szolgálja az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. üzleti és gazdasági érdekeit, a versenyképességének megőrzéséhez és fejlesztéséhez fűződő érdekeit, üzleti jó hírnevének növelését. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét minimalizáltuk. Az ILCSI SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. szervezetén belül csak dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, számuk korlátozott. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

 

Amíg Ön nem iratkozik le, állítja le a követést, ill. tiltakozik az adatok kezelése ellen.


TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az részünkre az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti. 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Azt Ön szabadon döntheti el, hogy mely adatokat adja meg az adott közösségi média platformon. Az adatokkal nem mi rendelkezünk, hanem azt Ön, mint az adott platform használója adja meg és rendelkezik azokkal. A személyes adatok megadása nem feltétlenül szükséges az adott közösségi média platform használatához.

Adatok törlésének módja: A fenti adatokra az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft.-nek nincs ráhatása, azokat Ön a közösségi média profiljában tudja módostani ill. törölni.

Kinek adjuk át adatait: A közösségi média aktivitással kapcsolatos adatai a közösségi média platform szolgáltató (Facebook, Instagram, Youtube) is megismeri. Közösségi vagy más tartalom megosztó weboldalak: Tájékoztatjuk, hogy ezen közösségi média felületekre azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft.-t felelősség nem terheli.

17. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ MEGKERESÉSEK

Az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. adatkezelésével kapcsolatos megkeresések tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft.

Az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. adatkezelésével kapcsolatos megkeresések tekintetében adatkezelő: Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. 

Tájékoztatjuk, hogy a fenti adatkezelők az adatkezelésekkel kapcsolatos megkeresésekre vonatkozó adatkezeléseik tekintetében külön-külön adatkezelőnek minősülnek, a jelen pontban továbbiakban külön-külön, mint adatkezelő megfelelően értendők. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében, hogy az „Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei” c. fejezetben ismertetett jogainak gyakorlását az adatkezelő dokumentálhatóan biztosíthassa az Ön részére. Továbbá, hogy az Ön által gyakorolható jogok tekintetében meg tudjunk felelni a GDPR által velünk szemben támasztott elszámoltathatósági követelménynek. Az adatkezeléssel érintettek: azon felhasználók, akik az adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban megkereséssel, észrevétellel élnek vagy érintetti jogaikat kívánják gyakorolni. Az adatkezelő valamely adatkezelésével érintett személy halálát követően – tekintettel a GDPR (27) preambulum bekezdésének felhatalmazására – az Info. tv. 25.§ alapján a személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítésének biztosítása érdekében. Ön szabadon dönthet arról, hogy a megkeresése, jogai gyakorlása során mely személyes adatait adja meg részünkre, azonban adathiány esetén előfordulhat, hogy nem tudjuk a megkeresését, kérelmét teljesíteni. Az érintettek azok, akik az adatkezelésünkkel kapcsolatban megkereséssel élnek.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
·  megkeresésben megadott adatok

·  név

·  e-mail cím vagy más elérhetőség

·  kérelem tárgya, tartalma

·  esetenként aláírás

·  elhunyt személy adataival kapcsolatos jogok gyakorlása esetén: joggyakorlásra jogosult személy neve, elérhetősége, halotti anyakönyvi kivonat vagy bírósági határozat, valamint személyazonosság és közeli hozzátartozói minőség igazolására szolgáló közokirat szükséges adatai, ill. közeli hozzátartozói minőség igazolásának ténye, esetlegesen az adatkezelőnél tett nyilatkozat, ügyintézési rendelkezés.

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján).

Az adatkezelő annak érdekében kezeli személyes adatait, hogy az adatkezelési megkereséseket és az azok alapján hozott intézkedéseket megfelelően dokumentálni tudja, az esetleges jogi igények kapcsán védekezni tudjon, ill. hatóság megkeresésére igazolni tudja a GDPR és adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést. Az adatkezelő jogos érdeke összhangban van továbbá a GDPR 5. cikk (2) bekezdése rendelkezéseivel (elszámoltathatóság elve), továbbá a GDPR 12. cikkének (1) bekezdése alapján, tekintettel a 11. cikkre is (azonosítást nem igénylő adatkezelés) annak való megfelelést dokumentálja. Az ezen célból történő adatkezelés továbbá az adatkezelő üzleti és gazdasági érdekei érvényre juttatása érdekében, jogszabályoknak megfelelő működése érdekében (Info tv. 25. §) is történik. Az adatkezeléssel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges az adatkezelő érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelés nem lenne megvalósítható

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét minimalizáltuk. Az adatkezelő szervezetén belül csak dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, számuk korlátozott. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt (Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft.) és itt (Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft.) érheti el.

 

Az adatokat a megkereséstől számított 18 hónapig őrizzük meg, annak érdekében, hogy a GDPR-ban Önnek biztosított jogokra vonatkozó igazolási kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni, illetve az esetleges jogviták megoldása érdekében. Amennyiben vonatkozó eljárás indult, abban az esetben személyes adatait az eljárás lezárásáig kezeljük.

Ha Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozásának az elbírálásáig kezeljük az adatokat, kivéve, ha jogos érdekeink az adatok további kezelését lehetővé teszik számunkra vagy van más jogalapunk az adatok kezelésére.

 

 

 


TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti. 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása a megkeresése feldolgozásának előfeltétele lehet, neve beazonosítás miatt szükséges. Amennyiben azokat nem adja meg, előfordulhat, hogy nem vagy nem teljeskörűen tudja az adatkezelő a megkeresését feldolgozni. Az adatkezeléssel érintett elhunyt személy jogainak gyakorlása esetén az adatok (adatkezelőnél tett nyilatkozat, halotti anyakönyvi kivonat, bírósági határozat, személyazonosságot ill. hozzátartozói minőséget igazoló közokirat) az Info tv. 25.§ (1) és (4) bekezdése alapján szükségesek. Tájékoztatjuk, hogy az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át adatait: Az Ön személyes adatait az adatkezelő dedikált munkavállalói ismerhetik meg, esetlegesen pedig továbbításra kerülhetnek az illetékes hatóság, bíróság, valamint az adatkezelő jogi képviselőjének részére (Jambrik Ügyvédi Iroda, 1095 Budapest Boráros tér 7. 3. lph. 6/13., – cél: jogi tanácsadás).

18. ADATVÉDELMI INCIDENSEKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE 

Az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos adatkezelései tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft.

Az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos adatkezelései tekintetében adatkezelő: Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a fenti adatkezelők az adatvédelmi incidensekhez kapcsolódó adatkezeléseik tekintetében külön-külön adatkezelőnek minősülnek, a jelen pontban továbbiakban külön-külön, mint adatkezelő megfelelően értendők. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Abból a célból, hogy amennyiben szükséges az esetleges adatvédelmi incidensről Önt az adatkezelő értesíteni tudja, valamint, hogy az értesítés megtörténtét dokumentálja. Az adatkezeléssel érintettek: azon felhasználók, akik adatait az adatkezelőnél feltárt adatvédelmi incidens érintette. Az adatkezelő adatvédelmi incidensről történő tájékoztatási kötelezettsége a GDPR 34. cikkén alapul, mely alapján az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a jogaira és szabadságaira nézve, ill. amennyiben azt az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban a felügyeleti hatóság (NAIH) elrendelte az adatkezelő számára. A tájékoztatás a GDPR 34. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételek esetén mellőzhető. Valamint annak érdekében, hogy az adatkezelő meg tudjon felni a GDPR 33.cikk (5) bekezdése szerinti adatvédelmi incidensek nyilvántartására vonatozó kötelezettségnek – az adatvédelmi incidensekre vonatkozó nyilvántartás anonim módon tartalmazza az Ön adatait (pl. érintettek hozzávetőleges száma, érintett adatok kategóriája).

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
·  név

·  e-mail cím

·  incidensről való tájékoztatás tartalma (különösen: adatvédelmi incidens jellege, következmények, orvoslás érdekében megtett intézkedések)

·

Jogos érdek

GDPR 6. cikk (1) f). pontja alapján

Az adatkezelő annak érdekében kezeli személyes adatait, hogy a GDPR 33. cikk (5) bekezdése (adatvédelmi incidensekről vezetett nyilvántartás), valamint a GDPR 34. cikke (érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről) szerinti kötelezettségének (eleget tudjon tenni, valamint azt megfelelően dokumentálni tudja, az esetleges jogi igények kapcsán védekezni tudjon, ill. hatóság megkeresésére igazolni tudja a GDPR és adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést. Az adatkezelő jogos érdeke összhangban van továbbá a GDPR 5. cikk (2) bekezdése rendelkezéseivel (elszámoltathatóság elve), továbbá a GDPR 34. cikke alapján az adatkezelő számára kötelező, az adatkezelő számára a jogszabályoknak megfelelő működés érdekében is szükséges. Az adatkezeléssel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges az adatkezelő érdekeinek érvényre juttatásához, valamint az érintettek érdekeit is szolgálja – tekintettel arra, hogy személyes adataikkal védelme érdekében is szükséges. Más módon ezen adatkezelés nem lenne megvalósítható

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét minimalizáltuk. Az adatkezelő szervezetén belül csak dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, számuk korlátozott. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt (Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft.) és itt (Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft.) érheti el.

Az adatokat az incidensről történő értesítéstől számított 18 hónapig őrizzük meg, annak érdekében, hogy a GDPR-ban rögzített igazolási kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni, illetve az esetleges jogviták megoldása érdekében. Amennyiben vonatkozó eljárás indult, abban az esetben személyes adatait az eljárás lezárásáig kezeljük. Ha Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozásának az elbírálásáig kezeljük az adatokat, kivéve, ha jogos érdekeink az adatok további kezelését lehetővé teszik számunkra vagy van más jogalapunk az adatok kezelésére.
adatvédelmi incidensekről vezetett nyilvántartás:

·     érintettek száma

·     érintett személyes adatok kategóriája

·     adatvédelmi incidensre vonatkozó tények


TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatokat Önnek nem kell megadnia, azzal mi már rendelkezünk.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át adatait: Az Ön személyes adatait az adatkezelő dedikált munkavállalói ismerhetik meg, esetlegesen pedig továbbításra kerülhetnek a felügyeleti hatóság (NAIH), ill. az adatkezelő jogi képviselője (Jambrik Ügyvédi Iroda, 1095 Budapest, Boráros ér 7. 3.lph. 6/13.-cél: jogi képviselet ellátása) részére.

19. JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. jogi igényeinek érvényesítésével, ellene támasztott jogi igényekkel kapcsolatos adatkezelései tekintetében adatkezelő: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft.

Az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. jogi igényeinek érvényesítésével, ellene támasztott jogi igényekkel kapcsolatos adatkezelései tekintetében adatkezelő: Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a fenti adatkezelők az adatvédelmi incidensekhez kapcsolódó adatkezeléseik tekintetében külön-külön adatkezelőnek minősülnek, a jelen pontban továbbiakban külön-külön, mint adatkezelő megfelelően értendők.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében, hogy az adatkezelő a jogi igényelt érvényesíteni tudja, a vele szemben támasztott jogi igényekkel kapcsolatban védekezni tudjon.  Az adatkezeléssel érintettek, azok, akik a vonatkozó jogvitában érintettek.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
Az igény tárgyául szolgáló ügy adatai:

·  vezetéknév és keresztnév

·  cím

·  telefonszám

·  e-mail cím

·  dátum, időpont

·  esetenként aláírás

·  jogvita tárgya és tartalma

Jogos érdekek

(GDPR 6.cikk, (1) bekezdés f) pontja)

Az adatkezelő üzleti és gazdasági érdekinek érvényesítése érdekében. Annak érdekében, hogy az adatkezelő a jogait érvényesíteni tudja, ill. az ellene támasztott jogi igénnyel szembeni védekezni tudjon. Az adatok törlése esetén ugyanis előfordulhat, hogy az adatkezelő az igényét lényegesen nehezebben tudná érvényesíteni, illetve az ellene támasztott igénnyel szemben védekezni, mely az adatkezelő jogait csorbítaná. Az adatkezeléssel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges az adatkezelő érdekeink érvényre juttatásához, valamint az érintettek érdekeit is szolgálja – tekintettel arra, hogy személyes adataikkal védelme érdekében is szükséges. Más módon ezen adatkezelés nem lenne megvalósítható.

 

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

 

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét minimalizáltuk. Az adatkezelő szervezetén belül csak dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, számuk korlátozott. Az érdekmérlegelési tesztet teljes terjedelmében itt érheti el.

A jogos érdek alapján kezelt adatokat az érdek fennállásáig, előreláthatólag a polgári jogi elévülési idő vége + 6 hónap (ami előreláthatóan 5,5 év) végéig kezeljük, valamint, ha valamely eljárás indult, akkor a vonatkozó eljárás jogerős befejezéséig kezeljük, amennyiben az eljárás alapján követelés behajtása érdekében eljárás indult, úgy a teljes követelés kiegyenlítéséig, ill. a vonatkozó eljárás jogerős lezárásáig, amikor is felülvizsgáljuk az adatkezelést.


TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti. 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatokat Önnek nem kell megadnia, azokkal az adatkezelő már rendelkezik, vagy Öntől, vagy az illetékes pl. fogyasztóvédelmi hatóságtól, bíróságtól egyéb közhatalmi szervtől kaptuk meg az Ön igényérvényesítésével (pl. fogyasztói panasz, keresetindítás) kapcsolatban.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át adatait: Az Ön személyes adatai átadásra kerülhetnek az illetékes hatóság, bíróság, közhatalmi szerv, végrehajtó, ill. az adatkezelő jogi képviselője részére (Jambrik Ügyvédi Iroda, 1095 Budapest, Boráros tér 7. 3. lph. 6/13. – cél: jogi képviselet ellátása).

MÁS HONALPRA MUTATÓ LINKEK

Tájékoztatjuk, hogy az Ön kényelme és teljesebb tájékoztatása érdekében más honlapokra mutató linkeket ill. menüpontokat helyezhetünk el. Ezen honlapok, blogok tőlünk függetlenül működnek, azokra ill. adatkezelésükre saját adatkezelési szabályzattal rendelkeznek, ezekre nekünk ráhatásunk nincs. Javasoljuk, hogy a hivatkozott honlapok adatkezelési tájékoztatóját is olvassa át, ha azokra látogat.

ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön személyes adatainak biztonságáról, a GDPR 32. cikkének megfelelően. Az adatkezelő ezen felül megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyeket a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja: az Ön adatait biztonságos technikai környezetben tároljuk, azokat kizárólag csak az arra feljogosított személyek számára (megfelelő azonosítás után munkatársaink) tesszük hozzáférhetővé, elektronikus úton tárolt adatai esetében titkosítást használunk, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat, biztosítjuk, hogy az adatok változatlansága igazolgató legyen, védjük adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, ennek érdekében biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, az adatok továbbításánál megfelelő technikai megoldással titkosítást használunk, biztonsági intézkedésinket teszteljük és értékeljük, illetve javítjuk.  Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, a tudomásszerzés után mindent megteszünk a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami az adatkezelő (vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt (ismertetve az Ön által megteendő lépéseket is) és az illetékes felügyeleti hatóságot.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA 

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.

Az adatok jelenleg a következő adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak kerülnek továbbításra a következő, EU-n kívüli harmadik országokba és célból:

Adatfeldolgozó neve, székhelye, ország megnevezése Megfelelőségi határozat- GDPR 45. cikk (1) bekezdése alapján Adatátadás, adattovábbítás, adatfeldolgozás célja
The Rocket Science Group LLC (székhely: Georgia, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suit 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA), 2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA – EU Privacy Shield List) A hírlevél, direkt marketing üzenet küldésével kapcsolatban.
Google LLC.

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, California 94043

USA

2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA – EU Privacy Shield List) A honlappal kapcsolatos webanalitikai szolgáltatást nyújtja.
Automattic Inc.

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

USA

2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA – EU Privacy Shield List) A WordPress és WooCommerce szolgáltatással kapcsolatban.
Optimizely Inc.

631 Howard Street, Suite 100

San Francisco, CA 94105

USA

2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA – EU Privacy Shield List) A látogatói viselkedéseket gyűjtő süti szolgáltatója.

PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk, hogy mi az adatkezelésünk során profilalkotást nem végzünk.

Tőlünk független szolgáltató Google az alábbiak szerint végezhet profilozást, mely a mi weboldalunkra is kihathat, tekintettel arra, hogy a weboldalunkon Google Analytics szolgáltatást használunk.

A Google tájékoztatója a szolgáltatásról: A weboldalunk látogatottsági adatait a Google LLC („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az adatkezelő. A Google Analytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics hirdetési funkciói a Google-hirdetési cookie-k segítségével aktiválhatók– például a remarketing – a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Adatvédelmi beállításokra, cookie-k letiltására vonatkozóan információt itt talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.  Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve, hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

AZ ÖN JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Önt az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 1. Hozzáféréshez való jog
 2. Helyesbítés joga
 3. Törléshez való jog
 4. Adatkezelés korlátozásához való jog
 5. Adathordozáshoz való jog
 6. Tiltakozás joga
 7. Hozzájárulás visszavonásának joga

1.        HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatait kezeljük-e, tájékoztatást kérhet arról, hogy: milyen személyes adatait (azok milyen személyes adat kategóriába tartoznak), milyen célból, meddig kezeljük, kinek kerülnek átadásra. Tájékoztatást kérhet továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól is, nevezetesen kérheti azok törlését, kezelésük korlátozását, személyes adatai helyesbítését, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Továbbá jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail: [email protected]). Amennyiben az adatait nem Ön adta meg, úgy tájékoztatást kérhet az adatok forrására vonatkozóan is.

2.        HELYESBÍTÉS JOGA

Amennyiben az Ön adatai változnak vagy azokat rosszul rögzítettük kérheti adatai helyesbítését, kijavítását, pontosítását. Amennyiben adatai hiányosan kerültek felvételre, úgy kiegészítő nyilatkozattal kérheti azok kiegészítését is ezen körben.

3.        TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön kérheti, hogy az alábbi feltételek esetén személyes adatait töröljük:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük
 • a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat
 • közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.

4.        ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az alábbi esetekben Ön kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk:

 • Ön szerint nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön -kérésére- megkaphatja.

5.        ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Önnek joga van arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ill. utasítása alapján továbbítsuk az Ön által megjelölt másik adatkezelő részére, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.

6.        TILTAKOZÁS JOGA

Amennyiben az Ön adatainak kezelése az adatkezelő jogos érdekén alapul vagy közérdeken, ill. közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében történik, úgy Ön külön tiltakozhat ezen adatkezeléssel szemben, ideértve a profilalkotást is. Tájékoztatjuk, hogy profilalkotást nem végzünk.  Ezen esetekben személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Amennyiben a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

7.        HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

ELJÁRÁSUNK A FENTI JOGOK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

Indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

Önt a személyes adatainak részünkről történő kezelésével kapcsolatban az alábbi jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek illetik meg:

 1. Panaszjog
 2. Bírósági jogorvoslathoz való jog
 3. Kártérítéshez való jog

Az Ön jogérvényesítése a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges.

1.        PANASZJOG

Amennyiben úgy véli, hogy adatkezelésünk nem jogszabályoknak megfelelően történik, az adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt tehet a felügyelti hatóságnál, szintén panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál abban az esetben is ha az Ön kérelme nyomán nem teszünk intézkedést késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ill. késedelem okáról nem tájékoztatjuk. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail: [email protected].

2.        Bírósághoz fordulás joga

Önnek joga van ahhoz, hogy bírósághoz forduljon: (i) a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, kötelező erejű döntése ellen, (ii) amennyiben az Ön kérelme nyomán nem teszünk intézkedést késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – késedelem okáról Önt nem tájékoztatjuk, (iii) abban az esetben, ha a felügyeleti hatóság az Ön által benyújtott panasszal nem foglalkozik, az Ön jogosnak vélt panaszát elutasította, vagy egyáltalán nem tájékoztatja Önt három (3) hónapon belül a panasza fejleményeiről, annak eredményéről, (iv) panaszjogának sérelme nélkül bírósághoz fordulhat, amennyiben úgy véli, hogy a GDPR szabályainak nem megfelelő adatkezelés miatt megsértették a GDPR szerinti jogait. A felügyeleti hatósággal szemben a perre a magyar bíróságok rendelkeznek hatáskörrel, a per az Ön lakóhelye szerinti bíróság előtt indítható meg. A bíróság a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, korlátozására, illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezhet minket. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.

3.        Kártérítéshez való jog

Amennyiben Ön a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett (sérelemdíj) az elszenvedett kárért kártérítésre jogosult, az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól. Abban az esetben mentesülünk a felelősség alól, ha bizonyítjuk, hogy a kárt előidéző eseményért minket semmilyen módon nem terhel felelősség. Az ilyen perek megindíthatók a székhelyünk szerinti bíróság ill. az Ön lakóhelye/szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is. Tájékoztatjuk, hogy ezeket a pereket az illetékes törvényszék előtt lehet megindítani, az Ön választása szerint a per megindítható az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is.

ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

Az Ön személyes adatait az alábbi jogszabályok alapján kezeli:

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”)
 2. Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”)
 3. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”)
 4. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („DM törvény”)
 5. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („)
 6. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

HATÁLYOS JOG ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendők az adatkezelések megértéséhez. Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az [email protected] e-mail címre.

Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft. / Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. / JAMBRIK ÜGYVÉDI IRODA

A cookie kérdőívben nem volt megjelölve, hogy lennének multimédia-lejátszó munkamenet-sütik, terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik, felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik – így azokat nem tüntettük fel.

0